?

Log in

No account? Create an account
Petikan Khutbah Jumaat: 19 Oktober 2018 / 01 Safar 1440 JAKIM

“Tanggungjawab Memelihara Agama”

Malaysia adalah sebuah negara yang menobatkan Islam sebagai agama persekutuan. Manakala Islam yang diamalkan pula adalah berasaskan akidah, syariah dan akhlak berteraskan pegangan Ahli alSunnah Wal-Jamaah.
jakim.jpg
Kita juga amat meyakini bahawa Islam yang dibawa Nabi Muhammad dengan misi rahmatan lil alamin adalah satu-satunya ajaran yang benar lagi diredhai oleh Allah bertepatan dengan firman-Nya dalam Surah Ali Imran ayat 19:“Sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah ialah Islam.”

Dan firman-Nya lagi:“Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agamamu.”

Setiap individu hidup di bawah prinsip keadilan dan toleransi dalam kepelbagaian masyarakat tanpa ada paksaan kepada penganut agama lain untuk memeluk Islam.

Fitrah manusia dipelihara tanpa sebarang unsur diskriminasi kerana perbezaan warna kulit, kabilah dan agama yang berbeza serta menjalani kehidupan dengan penuh aman dan harmoni.

Kekuatan dan kesatuan ummah ketika itu menjadi asas kepada kegemilangan Islam sehingga terpelihara daripada sebarang ancaman, bahkan berkembang ke seluruh pelusuk bumi.

Realitinya kita dilihat tidak berdaya saing dan tidak berupaya dalam serba-serbi disebabkan perpecahan dan pergeseran.

Apabila kita lemah dan berpecah belah maka akan muncullah golongan yang tidak menyenangi Islam dengan membawa pelbagai tuntutan dan ancaman, bahkan ada yang menghina Islam dan institusinya di atas hujah kebebasan hak asasi manusia

Kita semua berperanan mengatur strategi mengikut kemampuan masing-masing untuk memelihara dan mempertahankan Islam dalam kerangka Perlembagaan Malaysia.

Menegakkan Islam tidak boleh lari dari kerangka dakwah dan methodologinya sebagai agama rahmah seiring dengan firman Allah dalam Surah An-Nahl, ayat 125:“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan bahaskanlah mereka secara yang baik.”

Apabila kita menyedari kelemahan yang menjadi punca kita tidak mampu memelihara agama dengan baik, maka sewajarnya kita sebagai umat Islam di negara ini perlu berganding bahu untuk mengembalikan kekuatan ummah dengan usaha-usaha berikut, iaitu:

Pertama: Memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenar berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah.

Kedua: Memperkasakan Institusi Raja-raja Melayu dan menjalankan amanah isntitusi tersebut dalam mengurus dan melaksanakan Islam sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan.

Ketiga: Menguatkan ikatan persaudaraan dan perpaduan umat Islam di Malaysia

Keempat: Memastikan segala dasar-dasar pengurusan dan pemeliharaan Islam dilaksanakan secara kolektif dan tuntas.

Kelima: Memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat berkaitan feqah kenegaraan, fekah Realiti yang menjurus kepada feqah Malaysia agar usaha menangani cabaran semasa lebih tersusun dan terarah.

Sehubungan dengan itu, penubuhan Jawatankuasa Tertinggi Institusi Hal Ehwal Islam Peringkat Persekutuan yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja Melayu pada 10 Julai 2018 yang lalu merupakan langkah yang amat tepat bagi memperkasakan Islam di Malaysia.

Antara elemen yang membantu dalam memelihara Islam dan memartabatkan negara adalah pemeliharaan data dan statistik, ia bukan sahaja berkaitan pengurusan hal ehwal Islam tetapi juga berkaitan data penting pentadbiran negara. Ilmu statistik ini tidak hanya terhad dalam kalangan ahli statistik sahaja, tetapi menjadi tanggungjawab setiap individu untuk memahami dan menggunakan statistik dalam setiap urusan kehidupan.

Oleh itu, bersempena Hari Statistik Negara yang disambut pada 20 Oktober setiap tahun, mimbar juga turut menarik perhatian para Jemaah tentang kepentingan statistik yang membantu dalam merumus kesimpulan secara saintifik berasaskan fakta.

Statistik yang tepat dan berkualiti, diiringi dengan kefahaman yang tinggi dalam kalangan masyarakat terhadap kandungan maklumat yang dikeluarkan akan menghasilkan keputusan yang tepat, agihan sumber yang efektif, meningkatkan daya saing, meningkatkan tahap kecekapan dan pembangunan mapan.

Akhir sekali, dengan mengambil iktibar daripada khutbah pada hari ini, mimbar mengajak sidang jemaah dan seluruh umat Islam agar bersama-sama berusaha memelihara agama atau hifzuaddin (الدين حفظ (sebagai prinsip paling utama Maqasid Syariah melalui usaha-usaha berikut:

Pertama: Meletakkan kepentingan agama di tempat yang teratas dan paling utama dalam segala urusan.

Kedua: Memperkasa kekuatan dan kesatuan ummah agar berupaya memelihara agama yang membawa rahmat dan memayungi umat yang bernaung di bawah pemerintahan Islam.

Ketiga: Mempertahankan Islam dalam kerangka Perlembagaan Malaysia dan dalam skop kemampuan serta keupayaan masing-masing

“Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, supaya menjadi hakim di antara mereka, hanyalah mereka berkata: Kami dengar dan kami taat; dan mereka itulah orang yang beroleh kejayaan.” Surah al-Nur, ayat 51
Khutbah Jumaat 19 Okt 2018M /10 Safar 1440H: JAIS

“Kewajipan Membayar Hutang”.

Berhutang merupakan satu bentuk muamalat yang disediakan oleh syariat Islam kepada penganutnya bagi memudahkan urusan kehidupan mereka.

jais.jpgIslam menganggap hutang merupakan suatu amalan yang dibenarkan ketika wujud keperluan dan kepentingan. Namun Islam tidak menggalakkan berhutang jika bertujuan untuk hidup bersenang-lenang dan bermewah-mewah.

Rasulullah SAW pernah berdoa memohon kepada Allah supaya dijauhi daripada bebanan hutang dengan sabdanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh A’isyah Radhiallahu Anha: “Ya Allah!, Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang”, lalu bertanya seseorang kepadanya; “Alangkah banyaknya doa engkau meminta jauh dari hutang?”, maka baginda menjawab; “Jika seseorang berhutang, bila berbicara ia dusta, bila berjanji ia mungkiri.” (Riwayat al-Bukhari).

Doa Rasulullah tersebut menunjukkan bahawa berhutang merupakan amalan yang kurang sihat jika tidak diuruskan dengan sebaiknya kerana boleh menyebabkan seseorang yang berhutang itu bercakap bohong ketika berbicara dan memungkiri janji apabila berjanji. Justeru, kita sebagai umat Islam seharusnya berusaha menjauhinya dengan sedaya mungkin.

Sejak akhir-akhir ini kita melihat amalan berhutang telah menjadi kebiasaan sebahagian anggota masyarakat hari ini. Malah amat mendukacitakan apabila mereka yang berkemampuan juga turut berhutang dengan anggapan ia menjadi kaedah terbaik bagi mencapai keuntungan dan mendapat kekayaan.

Melihat gaya hidup pengguna pada hari ini, maka salah satu desakan kepenggunaan yang semakin hangat diperkatakan adalah budaya berhutang bentuk baru iaitu penggunaan kad kredit.

Pengguna mudah terpedaya dengan promosi jualan murah sehingga tidak menyedari sudah menggunakan kad kredit secara berlebihan akhirnya memerangkap diri sendiri.

Pengguna seperti ini diibaratkan pengguna yang “tidak mengukur baju di badan sendiri” ketika berbelanja.

Justeru kita melihat bagaimana ramainya peminjam yang enggan membayar hutang.

Bahkan ada yang menganggap membayar balik hutang-hutang tersebut adalah perkara remeh dan tidak penting. Malah ada juga yang rela digelar muflis asalkan tidak perlu membayar hutang yang menimbun.

Marilah sama-sama kita merenung sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu Anhu:“Melewat-lewatkan bagi orang yang berkemampuan daripada menunaikan hak adalah zalim”. (Riwayat al-Bukhari).

Rasulullah SAW juga pernah menggambarkan mengenai golongan manusia yang sengaja tidak mahu membayar hutang.

Hadis daripada Abu Hurairah Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan niat ingin membayarnya kembali, Allah akan menolongnya dalam membayar kembali, namun barangsiapa yang mengambilnya dengan niat untuk menghilangkannya, maka Allah akan menolong menghilangkannya”. (Riwayat al-Bukhari).

Hadis daripada Abdullah bin Amru Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Diampunkan semua dosa bagi orang mati yang terkorban syahid kecuali jika ia mempunyai hutang.” (Riwayat Muslim)

Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa inti pati khutbah sebagai panduan kita bersama iaitu;

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa orang yang sengaja tidak embayar hutang yang dibuatnya akan dituntut dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

2. Umat Islam hendaklah memahami bahawa berhutang adalah satu bentuk muamalat dalam Islam yang mempunyai syarat-syarat yang wajib dipatuhi bagi mengelak berlakunya tuntutan di akhirat nanti..

3. Umat Islam hendaklah memahami dan menyedari bahawa amalan suka berhutang tanpa sebab yang kukuh akan menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan.

“Bahkan (mereka berdosa memakan hak orang, kerana), sesiapa yang menyempurnakan janjinya (mengenai hak orang lain) dan bertaqwa, maka Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.” (ali-Imran : 76).

Tags:

Petikan Khutbah Jumaat: 12 Oktober 2018 / 3 Safar 1440H JAKIM

Masyarakat Cakna, Negara Sejahtera

Prinsip agama Islam selain menjaga hubungan dengan Allah (من لٌ حب هللا ,(kita juga dituntut untuk menjaga hubungan sesama manusia (الناس من لٌ .(حب

jakim.jpgDalam hal ini, Ibn ’Asyur pernah berkata, “antara Maqasid Syariah yang terpenting ialah menjaga sistem kehidupan manusia dan memperbaikinya ke arah kebaikan meliputi aspek pemikiran, pekerjaan serta hubungan sesama manusia bagi mewujudkan kehidupan yang sempurna.”

Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:“Tidak beriman seseorang itu sehinggalah ia mengasihi saudaranya seperti mana ia mengasihi dirinya”

Berdasarkan peringatan Rasulullah ini maka mimbar menyeru para jemaah dan umat Islam sekalian agar sentiasa cakna dan prihatin terhadap masyarakat sekeliling khususnya dalam melaksanakan tuntutan “amr bil ma’ruf” (menyuruh melakukan kebaikan) dan “nahi ’an al-munkar” ke arah mewujudkan umat terbaik ّمة) أ خير (bertepatan dengan firman Allah di dalam surah Ali ’Imran ayat 110:“Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada yang mungkar, serta kamu pula beriman kepada Allah.”

Tuntutan menyuruh kepada “makruf” dan mencegah “kemungkaran” perlu dijadikan sebagai agenda utama umat Islam dalam pembentukan keperibadian dan kekuatan ummah masa kini.

Corak kehidupan individualistik yang mengetepikan kehidupan bermasyarakat perlu dikikis dalam minda umat Islam supaya setiap daripada kita cakna dengan tanggungjawab di antara satu sama lain.

Kekuatan umat Islam dan kesejateraan negara adalah berasaskan kepada kesatuan dan permuafakatan dalam hal ehwal kehidupan sama ada berkaitan ekonomi, politik dan sosial.

Sabda Rasulullah menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:“Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Mereka saling memperkuat antara satu sama lain.”

Bagi memperkukuhkan kekuatan ummah maka setiap muslim bertanggungjawab memelihara kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan.

Sikap prihatin, tegur menegur, dan bertindak terhadap perkara yang mungkar perlu dilakukan dengan penuh hikmah kebijaksanaan dan secara kolektif, ia bukan sahaja dibebankan kepada individu dan agensi tertentu sahaja.

Rasulullah telah mengingatkan kita melalui hadis yang diriwayatakan oleh Imam Muslim:Daripada Abu Said al-Khudry berkata aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesiapa dalam kalangan kamu yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangan, sekiranya tidak mampu hendaklah mengubahnya dengan lidah, sekiranya tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan hati, dan itu selemah-lemah iman.”

Kekuatan dan ketahanan agama bergantung kepada keperibadian dan corak pemikiran remaja. Mereka adalah pemangkin kepada umat Islam untuk meneruskan perjuangan menegakkan syariah Islam pada masa akan datang.

Dalam era globalisasi pengaruh kehidupan hedonisme, unsur-unsur lucah dan corak kehidupan yang bertentangan dengan fitrah manusia seperti gay dan lesbian tersebar begitu pantas dalam media massa elektronik.

Jika remaja tidak diasuh dengan pendidikan kerohanian dan kefahaman Islam secara serius maka corak pemikiran dan keperibadian remaja lebih cenderung kepada perkara-perkara yang boleh menghakis akidah dan corak kehidupan umat Islam.

Oleh itu, mimbar menyeru para jemaah supaya menunjukkan sikap cakna dan bertanggungjawab kepada setiap individu Islam terutamanya kanak-kanak dan remaja kerana mereka adalah individu yang akan mewarisi syariah dan syiar Islam pada masa hadapan.

Islam telah menggariskan panduan utama dalam menjana masyarakat yang cakna iaitu kita hendaklah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar, mengamalkan sikap toleransi dan kesamaan serta menjauhi segala sifat mazmumah (keji) yang boleh memecah belahkan kekuatan, menghilangkan rasa kasih sayang dan kepercayaan sesama umat Islam.

Mengakhiri khutbah ini, mimbar merumuskan bahawa umat Islam perlu sentiasa cakna dan bertanggungjawab terhadap masyarakat sekeliling dengan:

Pertama: melaksanakan tuntutan “amr ma’ruf” dan “nahi mungkar”

Kedua: Menjana kekuatan kerohanian dan jati diri remaja yang akan mewarisi syariah dan syiar Islam pada masa hadapan.

Ketiga: mematuhi ajaran Islam, mengamalkan sikap toleransi dan menjauhi segala sifat keji.

“Dan hendaklah ada dalam kalangan kamu satu puak yang menyeru ۀ﴾ (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya.” (Surah Ali Imran: 104)
Petikan Khutbah Jumaat 12 Okt 2018M /03 Safar 1440H:JAIS

“Adab Di Dalam Media Sosial”

Media sosial kini telah menjadi kaedah alternatif untuk berhubung dengan seseorang. Ada yang dapat berjumpa semula dengan kenalan lama setelah berpuluh tahun tidak bertemu.
jais.jpg
Hampir setiap dari kita mempunyai akaun media sosial yang digunakan untuk pelbagai perkara seperti Facebook, Twitter, Instagram, aplikasi Whatsapp dan sebagainya. Bahkan ada yang menghabiskan hampir keseluruhan waktunya pada media sosial. Statistik menunjukkan, sehingga Jun 2017, sebanyak 19 juta daripada rakyat Malaysia mempunyai akaun Facebook.

Namun dalam keghairahan kita menggunakan laman sosial itu, ada adab-adab dan peraturan yang perlu kita patuhi sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT. Antaranya:

1. Menyampaikan perkara yang baik.

Laman sosial menjadi medan untuk kita berkongsi menyampaikan maklumat pada perkara yang baik kerana menyampaikan perkara-perkara yang baik akan memperoleh ganjaran pahala.

Ini bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu Anhu:“Barangsiapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak mana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutnya.” (Riwayat Muslim).

2. Pastikan sahih, sebelum disebarkan.

Memastikan kesahihan ini merupakan satu kewajipan dan tanggungjawab bagi setiap individu. Walaupun penulisan itu bukan tulisan kita tetapi kita turut berdosa kerana bertindak menyebarkannya.

Peringatan ini dijelaskan oleh Allah SWT sepertimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 18 yang telah disebutkan pada awal khutbah ini bermaksud: “Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya).”

Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan melalui sebuah hadis-Nya daripada Abu Hurairah Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya seorang hamba apabila menuturkan satu perkataan yang tidak dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, akan membawanya ke neraka yang jaraknya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat.” (Muttafaqun Alaih)

3. Menjaga batas-batas pergaulan.

Semasa kita berkomunikasi di laman sosial, elakkan daripada berkomunikasi dengan terlalu mesra dan manja sehingga menimbulkan fitnah dan merosakkan hubungan dalam rumahtangga. Pastikan apa yang ingin disampaikan jelas dan nyata serta terus kepada maksud.

4. Menjaga keaiban.

Ada dikalangan segelintir daripada kita yang terikut-ikut dengan trend masa kini yang secara tidak langsung suka membuka aib orang lain apabila menulis atau berkongsi sesuatu artikel. Lebih parah lagi apabila aib pasangan kita juga dijaja atau dibuka kepada umum dengan cara yang tidak kita sedari.

Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah Bin Umar Radhiallahu Anhuma bahawa Nabi SAW bersabda: “Sesiapa yang menutupi (aib) seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.” (Riwayat al-Bukhari).

Hindari menggunakannya ketika khatib sedang membaca khutbah Jumaat, ketika makan, memandu, ketika bergaul bersama-sama ahli keluarga, sejurus selesai solat hinggakan tiada masa untuk berdoa dan berzikir.

Adab-adab penggunaan media sosial bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan seseorang, namun ia adalah untuk memastikan agar kita berjaya menjadi Muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, sekaligus menunjukkan imej sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia.

Mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran penting daripada khutbah ini antaranya:

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa setiap perbuatan dan tindakan akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di akhirat kelak.

2. Umat Islam hendaklah menggunakan dan memanfaatkan media sosial pada perkara-perkara yang baik sahaja.

3. Umat Islam hendaklah menjaga dan tidak mendedahkan aib orang lain dalam apa juga keadaan.

4. Umat Islam dilarang menyebarkan perkara yang belum dipastikan lagi kebenaran atau kesahihannya.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat - benar (dalam Segala perkara), supaya ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah) sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan.” (Surah al-Ahzab : 70-71).
Petikan Khutbah Jumaat: 5 Oktober 2018 / 25 Muharram 1440 JAKIM

Hikmah Di Sebalik Ujian Allah

Sebagai orang yang beriman, kita pasti akan diuji oleh Allah dengan pelbagai cubaan dan dugaan bagi mengetahui kualiti keimanan hamba-Nya. Kita juga akan menyedari kedhaifan diri dan mengakui kekuasaan Allah melalui ujian yang ditempuh.

jakim.jpgFirman Allah dalam surah Al-‘Ankabut ayat 2 – 3:“Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: Kami beriman, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)?. Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka, maka nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahui-Nya tentang orang yang berdusta.”

Dengan itu, Allah akan menguji manusia melalui bencana, malapetaka, kesusahan dan kepayahan bagi melatih kesabaran serta memperteguhkan keimanan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah .

Firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 155-156:“Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit  ﴾ ketakutan, kelaparan, dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada-Nyalah kami kembali.”

Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: “Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang meringankan satu kesusahan seorang mukmin, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) saudaranya sesama muslim, Allah menutupi (aib) nya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya.”

Antara bentuk ujian Allah ialah bencana alam gempa bumi yang berlaku disebabkan oleh pergerakan mengejut di permukaan bumi yang berbatu. Pergerakan ini terjadi apabila tenaga yang tersimpan dalam bumi terlepas dalam bentuk geseran batu.

Pergerakan ini terjadi apabila tenaga yang tersimpan dalam bumi terlepas dalam bentuk geseran batu. Kekuatan gempa bumi digredkan daripada satu hingga sembilan berdasarkan skala Richter. Skala 7 sehingga 10 merupakan tahap gegaran yang paling kuat yang boleh menyebabkan kehancuran dahsyat dan mencetuskan Tsunami.

Dunia telah menyaksikan beberapa siri kejadian gempa bumi yang amat dahsyat sehingga mengorbankan ratusan ribu nyawa manusia dalam sekelip mata sahaja. Umapamanya gempa bumi terkuat pernah berlaku adalah di Chile pada tahun 1960 yang mencatatkan gegaran pada skala 9.5 skala richter. Seterusnya, di Tangshan, China pada tahun 1976 dengan kekuatan mencapai angka 8.3 skala richter dan merekodkan kematian lebih 200,000 mangsa. Tanggal 26 Disember 2004, dunia digemparkan dengan tragedi bencana alam akibat gegaran gempa dengan kekuatan 9.3 skala ritcher mengakibatkan Tsunami yang meragut kira-kira 250,000 nyawa di Aceh, Indonesia dan tujuh buah negara lain.

Yang terkini, pada Jumaat 28 September yang lalu, kita sekali lagi dikejutkan dengan gempa bumi berukuran 7.4 skala richter dan tsunami yang melanda bandar Palu dan Donggala di Sulawesi, Indonesia. Sejumlah 30,000 penduduk kehilangan tempat tinggal dan 1.5 juta penduduk menerima kesan yang teruk akibat bencana alam tersebut. Seramai 1,234 penduduk terkorban dan sebahagian besar lagi mangsa mengalami cedera parah.

Kita semua menzahirkan rasa simpati atas musibah ini dan merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa yang terlibat. Sesungguhnya ini adalah merupakan ujian dan ketentuan takdir Allah buat hamba-Nya yang tidak mampu untuk kita menghalangnya sebagaimana firmanNya dalam surat At-Taubah ayat 51: “Katakanlah: Tidak sekali-kali akan menimpa Kami sesuatu pun گ﴾ melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman bertawakal.”

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin (membawa rahmat kepada sekalian alam) amat mengambil berat tentang kebajikan seluruh umat manusia tanpa mengira pangkat, darjat, keturunan, agama dan bangsa.

Mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita menghayati rumusan khutbah berikut:

Pertama: Meyakini bahawa setiap kejadian bencana merupakan ujian dan peringatan yang berlaku atas kekuasaan takdir Allah .

Kedua: Mempunyai sifat belas kasihan dan prihatin terhadap mangsa bencana dan menghulurkan segala bentuk pertolongan yang termampu.

Ketiga: Menyedari hikmah di sebalik bencana yang menimpa yang perlu diinsafi dan diambil iktibar.

“Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk mereka, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).”
Petikan Khutbah Jumaat 05 Okt 2018M /25 Muharam 1439H:JAIS

“Keruntuhan Akhlak Mengundang Bala”

Keruntuhan akhlak yang berlaku dalam masyarakat Islam masa kini adalah berpunca daripada jauhnya mereka dalam menjalinkan hubungan dengan Allah SWT dan kerana meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Gejala ini jika dibiarkan akan jais.jpgmemberi kesan kepada keruntuhan ummah dan kehancuran negara.

Firman Allah SWT dalam surah al-A’raf ayat 96:“Dan (Tuhan berfirman lagi): Kalau sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertakwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (rasul Kami), lalu Kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.”

Kita hendaklah sedar bahawa derhaka dan ingkar kepada Allah bukan hanya dengan cara menyembah patung dan berhala sahaja, tetapi juga termasuklah tidak yakin kepada hukum-hukum dan janji-janji Allah mengenai hari kiamat dan dosa pahala.

Firman Allah SWT dalam surah AlQasas ayat 59:“Dan tidaklah menjadi kebiasaan Kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah penduduknya berlaku zalim”.

Yang pastinya tiada kebinasaan yang ditimpakan melainkan kerana kezaliman manusia itu sendiri. Kezaliman yang dimaksudkan ini adalah syirik kepada Allah dan segala bentuk maksiat serta dosa yang dilakukan oleh manusia termasuklah meninggalkan solat, zina, LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) minum arak, berjudi, mendedahkan aurat, memakan riba, dan sebagainya.

Amat menyedihkan lagi apabila sebahagian daripada masyarakat kita sanggup mempertahankan bahawa penyalahgunaan dadah, riba, zina secara rela dan gejala LGBT hanyalah merupakan maksiat dan dosa yang bersifat hak peribadi sahaja dan tidak boleh diambil tindakan undang-undang ke atas pelakunya.

Sesungguhnya al-Quran telah memperingatkan kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan kerana melakukan maksiat, kezaliman dan penderhakaan terhadap Allah SWT sepertimana kisah kaum Nabi Lut yang mengamalkan gaya hidup songsang yang ditimpakan dengan azab sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 82-83:“Maka apabila datang (masa perlaksanaan) perintah kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan (tertimbus segala yang ada di muka buminya) dan Kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu (untuk membinasakan mereka), dan ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu.”

Marilah kita tinggalkan dosa dan maksiat yang boleh mengundang bala dan bencana. Jangan kita tunggu sehingga bala melanda ke atas kita, barulah kita insaf dan menyesal.

Sepertimana sebuah hadis diriwayatkan bahawa Zainab binti Jahsyi Radhiallahu Anha bertanya kepada Rasulullah SAW dengan berkata: “Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan dalam kalangan kami ada orang-orang yang soleh?”. Baginda menjawab: “Ya, benar jika keburukan telah bermaharajalela”. (Riwayat al-Bukhari).

Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru kepada seluruh hadirin sekalian agar mengambil pengajaran dan tausiah berikut:

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa berpegang kepada alQuran dan al-Sunnah akan menjamin kejayaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

2. Umat Islam hendaklah mengamalkan dan mempertahankan ajaran-ajaran Islam yang telah di bawa oleh Nabi Muhammad SAW dan telah diteruskan oleh para ulama yang muktabar.

3. Umat Islam hendaklah menjauhi dan bersama-sama membanteras gejala maksiat yang boleh merosakkan ummah dan Negara serta mengundang bala daripada Allah SWT.

“Dan (ingatkanlah juga peristiwa kebinasaan) Qarun dan Firaun serta Haman. Dan demi sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan (mukjizat) yang jelas nyata, lalu mereka berlaku sombong takbur di bumi (mendustakannya), padahal mereka tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah). Maka masing-masing Kami binasakan dengan sebab dosanya, Iaitu di antaranya ada yang Kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu; dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggempakan bumi; dan ada yang Kami timbuskan dia di bumi; dan ada pula yang Kami tenggelamkan di laut. Dan (ingatlah) Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. (Surah al-Ankabut : 39-40).
Khutbah Jumaat: (28 September 2018/18 Muharram 1440) JAKIM

“Nikmat Islam Dan Iman”

Islam dan Iman adalah nikmat Allah yang terbesar ke atas hamba-hamba-Nya berbanding segala nikmat yang lain. Maka sewajarnyalah kita selalu mengucap berbanyak-banyak syukur kehadrat Allah di atas nikmat Islam dan Iman ini.
jakim.jpg
Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya sekaligus untuk menguji sejauhmana ketaatan seseorang hamba dalam menjalani kehidupan di dunia ini, juga bagaimana kita menentukan nasib hidup kita di akhirat nanti.

Firman Allah di dalam surah Al-Mulk ayat 2: Maksudnya: “Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.

Allah yang maha berkuasa menghidupkan kita di atas muka bumi ini, dan Dialah juga yang mematikan kita. Sesudah dimatikan, maka akan tiba suatu saat nanti kita dihidupkan semula pada hari kebangkitan untuk dihisab amal perbuatan kita.

Praktis Islam dan Iman ini perlu kepada urus tadbir yang cekap dan berkesan kerana manusia itu lazimnya tidak semua berlaku baik dan bersifat dengan sifat kemanusiaan.

Maka Islam itu datang membina peradaban dengan panduan al-Quran dan as-Sunnah yang membawa kesejahteraan dan kerahmatan ke seluruh alam khususnya umat manusia tanpa membezakan Islam atau kufur, beriman atau sebaliknya.

Islam menetapkan salah satu peraturan dalam hidup ini, iaitu prinsip al-Amr bil maaruf (بالمعروف األمر (iaitu menyuruh melakukan perkara makruf atau kebaikan. Tidak terhenti setakat itu sahaja bahkan disusuli dengan prinsip an-Nahi anil mungkar (المنكر عن النهي (iaitu mencegah kemungkaran, perkara keji, dosa dan maksiat.

Kedua-dua prinsip ini perlu berjalan seiring tanpa dipisahkan ke arah mewujudkan khira ummah (مةّ أ خير (iaitu umat terbaik, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali-Imran ayat 110:- “Kamu (wahai umat Muhamammad)adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah)umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah(buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. (tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.”

Selain prinsip asas seperti yang dijelaskan menerusi ayat tadi, para ulama’ dan sarjana Islam sejak dari zaman sahabat sehingga para ilmuan Islam telah menggariskan landasan syariat dalam bentuk yang lebih teratur dan sistematik.

Ia mencakupi bidang-bidang seperti perundangan, politik, ekonomi, muamalat, pendidikan, perubatan dan sebagainya yang menunjangi kegemilangan ketamadunan Islam sehingga menjadi sumber inspirasi pembangunan, pemodenan dan kemajuan yang wujud sampai ke hari ini.

Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al ‘Imran ayat 139:“Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah kamu berdukacita, padahal kamulah orang yang tertinggi (darjatnya) jika kamu orang yang beriman.”

Dan juga seperti yang telah diisyaratkan oleh Nabi melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi Mafhumnya: “Islam itu tinggi dan tiada yang mengatasi ketinggiannya”.

Sesungguhnya orang yang beriman mempunyai wawasan dan hala tuju yang jelas dalam hidupnya. Ini kerana, penghayatan rukun Islam dan rukun Iman dengan sebenar-benarnya akan menterjemahkan manifestasi penyerahan diri seseorang hamba terhadap pencipta-Nya iaitu Allah dalam apa jua urusan di dunia ini.

Dengan nikmat Islam dan Iman yang begitu berharga ini juga, akan mendidik serta mengajar kita erti syukur, sabar, redha, jujur, amanah, tawadhak (rendah diri), adil, bersih, tekun dan sebagainya.

Dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam inilah akan mengisi kehidupan hamba dengan lebih bermakna melalui hubungan dengan Allah (هللا من لٌ حب (serta hubungan sesama manusia ٌل من الناس) حب

Begitulah istimewanya nikmat Islam dan Iman yang memandu kita bagaimana menjalani realiti kehidupan hari ini, di samping itu juga mendorong kita supaya memandang dan memikirkan nasib kita kehadapan dalam mencipta kejayaan dan kebahagiaan, seterusnya apakah kesudahan kehidupan kita di negara akhirat yang kekal abadi nanti.

Firman Allah di dalam surah al-Qasas ayat 77.“Dan tuntutlah dengan harta yang Allah kurniakan kepadamu akan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah kamu lupakan bahagianmu dari dunia; dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu; dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan.

Mengakhiri khutbah, mimbar memohon perhatian para jemaah berkenaan beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian berdasarkan topik pada hari ini, iaitu:-

Pertama : Selalu bersyukur kerana dikurniakan nikmat Allah yang paling besar iaitu Islam dan Iman.

Kedua : Jiwa beriman mendorong kita menjalani kehidupan dengan penuh tanggungjawab, tabah, integriti dan berserah diri kepada Allah .

Ketiga : Hakikat kehidupan dunia adalah sementara dan akhirat jua tempat kembali yang kekal selamanya. Maka berbekallah dengan amal soleh dan taqwa yang menjadi penyelamat kita di akhirat kelak.

“Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari kelak terdiri daripada orang-orang yang rugi”. Surah Ali ‘Imran, ayat 85

Tags:

Petikan Khutbah Jumaat 28 Sept 2018M /18 Muharam 1439H:JAIS

“Menjaga Kemuliaan Dan Kesucian Masjid”.

Masjid adalah tempat berkembangnya syiar Islam dalam sesebuah kariah, tempat membina kekuatan ilmu, iman dan akhlak, menjadi pusat perpaduan ummah yang kukuh dan nadi kepada pembangunan ummah.

Masjid juga merupakan kawasan zon aman dan selamat.

jais.jpgMasjid berupaya melahirkan ummah yang berkualiti dan mampu mara maju ke hadapan mendahului umat yang lain.

Masjid juga merupakan satu tempat di mana Rasulullah SAW memberi jaminan kepada manusia untuk mendapat perlindungan Allah pada hari yang tiada perlindungan, iaitu lelaki yang hatinya sentiasa terikat untuk hadir ke masjid bagi menjalankan aktiviti solat, beriktikaf, berzikir, mentadabbur al-Quran, mendengar kuliah dalam majlismajlis ilmu dan menyertai aktiviti-aktiviti yang lain.

Firman Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 18 yang telah dibaca diawal khutbah tadi yang bermaksud: “Bahawasanya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjidmasjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, (dengan adanya sifat-sifat yang tersebut) maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk”.

Dewasa ini kemuliaan dan kesucian masjid telah dinodai oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Kita sering mendapat laporan mengenai kejadian kecurian tabung masjid. Kes-kes kecurian yang dilaporkan dari hari ke hari amat membimbangkan. Ianya melibatkan pelbagai golongan yang terdiri daripada orang dewasa atau remaja.

Semua ahli qaryah perlu bertanggungjawab terhadap kesucian, kebersihan dan keselamatan Masjid. Mari kita renung ayat 108 surah at-Taubah antara lain menjelaskan mengenai kepentingan masjid sebagai tempat mencetuskan rasa takwa kepada Allah SWT dan tempat penyucian diri.

Firman Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 108:“Dalam Masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya; dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin)”.

Masjid bukanlah tempat untuk menanam bibit-bibit kebencian antara satu golongan dengan yang lain dan ia bukan tempat mewujudkan perpecahan di kalangan umat. Ia juga bukan tempat untuk menabur fitnah atau dijadikan gelanggang perbalahan untuk mencaci atau mencerca pihak yang tidak sehaluan.

Sebuah hadis daripada Abu Hurairah Radiallahu Anhu, baginda SAW menyifatkan bahawa Masjid adalah tempat yang mulia dan tempat yang paling disukai oleh Allah SWT.

Sabda Nabi SAW:“Negara yang paling disukai oleh Allah adalah Masjid-masjid-Nya”. (Riwayat Muslim).

Mengadakan majlis pernikahan di dalam masjid adalah harus hukumnya. Sebuah hadis daripada Anas Bin Malik Radiallhu Anhu bahawa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya masjid-masjid tidak wajar untuk dijadikan tempat kencing dan melakukan kekotoran serta membuang sampah. Ia hanya untuk dijadikan tempat mengingati Allah, solat dan membaca al-Quran.” (Riwayat Muslim).

Setiap muslim dan masyarakat setempat hendaklah berperanan dalam memakmurkan masjid, kerana memakmurkan rumah Allah itu adalah bukti mensyukuri nikmat Allah SWT dan tanda iman.

Sabda Nabi SAW melalui sebuah hadis daripada Abu Said al-Khudri Radiallahu Anhu:“Apabila kamu melihat orang yang berulang alik ke masjid, maka saksikanlah bahawa dia adalah orang yang beriman”. (Riwayat al-Tirmizi).

Mengakhiri khutbah hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil pengajarannya adalah:

1. Umat Islam hendaklah menyakini bahawa Masjid adalah tempat menjana ketaqwaan kepada Allah SWT.

2. Umat Islam hendaklah menjadikan Masjid sebagai wadah penyatuan umat Islam serta menghidupkan peranan Masjid dengan segala program dan aktiviti keagamaan.

3. Semua pihak termasuk Pentadbir masjid dan ahli qaryah perlu berganding bahu menjaga kemuliaan, kebersihan dan keselamatan masjid.

“(Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar Dengan nyatanya terutama sekali) di rumah-rumah Ibadat Yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya; di situ juga dikerjakan Ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang”. (al-Nur : 36).

Tags:

Petikan Khutbah Jumaat: (21 September 2018 / 11 Muharram 1440) JAKIM

“Maqasid Syariah Menjamin Kemashalatan Ummah”

Maqasid Syariah bermaksud tujuan, makna dan hikmah yang telah ditetapkan oleh Islam melalui peraturan dan hukum-hakam yang disyariatkan serta rahsia disebaliknya dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.
jakim.jpg
Imam al-Haramain al-Juwainiy menjelaskan: “Barangsiapa yang tidak memahami kewujudan maqasid dalam perintah-perintah dan larangan-larangan syara’, maka dia tidak memiliki pandangan yang jelas dan benar tentang agama.”

Al-Raysuniy pula mengumpamakan Maqasid Syariah sebagai buah yang dipetik hasil daripada pelaksanaan syariat Islam. Kepentingan Maqasid Syariah telah dijelaskan oleh alQuran dengan terang sebagai pemelihara kemaslahatan manusia dengan membuka ruang-ruang manfaat dan menghindar kemudaratan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185:“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Matlamat utama pelaksanaan syariat Islam ialah untuk mengatur kemaslahatan kehidupan manusia atas asas makruf dan menghindarkan mungkar.

Makruf ialah segala perbuatan baik menurut syariat Islam dan mendekatkan pelakunya kepada Allah . Manakala mungkar pula ialah segala perbuatan mungkar menurut syariat Islam dan menjauhkan pelakunya daripada Allah .

Para ulama menggariskan bahawa keperluan kemaslahatan manusia sejagat yang menjadi sasaran Maqasid Syariah akan dapat disempurnakan apabila tiga tuntutan asas kehidupan dapat dipenuhi secara bertahap iaitu daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.

Dharuriyyat adalah perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai khalifah di atas muka bumi ini.

Keperluan asasi yang menjadi objektif kemaslahatan ini ialah untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Hajiyyat ialah kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat manusia sematamata. Ia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa kepada kesusahan hidup.

Tahsiniyyat iaitu kemaslahatan dari aspek adat dan kesempurnaan akhlak bagi memudahkan dan mengindahkan kehidupan manusia.

Imam Ibn Taimiyah pernah menyebut bahawa: Maqasid yang wajib bagi pemerintah ialah memastikan kebaikan agama bagi manusia, jika hilang agama, mereka akan menjadi orang yang sangat rugi dan nikmat dunia yang diperolehi tidak akan memberi manfaat kepadanya.

Firman Allah di dalam surah al-Haj ayat 41:“Iaitu mereka yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.”

Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, al-Mustasfa (مستصفىُ ال (telah menyenaraikan lima perkara keperluan asas (Dharuriyyat) yang mesti dipenuhi oleh setiap individu dan dipelihara dalam Maqasid Syariah mengikut keutamaan iaitu:

Pertama: Menjaga Agama – Menjadi kewajipan kita sebagai muslim untuk meletakkan kepentingan agama di tempat yang teratas. Segala perkara yang merosakkan akidah dan agama hendaklah dihindarkan dan dibanteras. Pelbagai cabaran yang perlu di atasi dalam kita menjaga agama antaranya gejala ajaran sesat, Syiah, aliran pemikiran Pluralisme, sekularisme, Liberalisme dan lain-lain lagi.

Kedua: Menjaga nyawa – Islam mengharamkan permusuhan dan penumpahan darah dengan jalan yang tidak benar. Apabila nyawa tidak terpelihara maka negara akan musnah, ketenteraman dan keamanan akan hilang.

Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim:Daripada Abdullah bin ‘Amru daripada Nabi bersabda: “Seseorang muslim itu ialah yang menyelamatkan kaum muslimin melalui lidah (bicara) dan tangannya (kuasa dan perlakuan), dan orang yang beriman pula ialah orang yang dipercayai oleh orang lain dalam menjamin nyawa dan harta benda mereka.

Ketiga: Menjaga akal – Akal wajib dipelihara dan dipupuk dengan nilai-nilai mulia dan ilmu. Semua unsur-unsur yang menjurus kepada kehilangan akal seperti arak, dadah dan seumpamanya yang merosakkan pemikiran wajib dibanteras dengan segera.

Keempat: Menjaga maruah dan keturunan – Keturunan wajib dipelihara demi menjaga sistem sosial dalam masyarakat Islam. Apabila keturunan telah rosak dengan sebab menyalahi syariat dan tabie manusia seperti penzinaan, liwat, lesbian, gay, biseksual dan sebagainya maka struktur sosial akan menjadi kacau bilau dan akhirnya akan runtuh dengan sendirinya.

Kelima: Menjaga harta – Dalam menjaga harta, Islam telah menggariskan prinsipnya iaitu al-adl wal ihsan (اإلحسان و العدل .(Pendekatan Islam amat menitik berat soal keadilan dengan mengharamkan segala bentuk penindasan, amalan riba, penipuan, rasuah, monopoli yang tidak seimbang, cetak rompak, menipu hak intelek, manipulasi pasaran dan segala bentuk penyelewengan atau perkara-perkara yang menzalimi dan merugikan pihak lain

Berasaskan pendekatan Maqasid Syariah yang yang menjadi teras pentadbiran kerajaan hari ini, mimbar yakin apabila hubungan kesalingan antara ulama, umara dan rakyat menjadi erat, maka sesebuah kerajaan itu pasti bertambah kuat, nasib ummah terbela, negara bertambah maju dan aman damai.

Mengakhiri khutbah, mimbar ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati intipati khutbah yang telah disampaikan iaitu:

Pertama: Maqasid Syariah menjadi pemandu kepada umat manusia melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah .

Kedua: Islam mengatur kemaslahatan hidup manusia atas asas makruf dan menghindarkan mungkar.

Ketiga: Kita hendaklah memelihara lima perkara asas dalam Maqasid Syariah, iaitu, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

“Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedahnya adalah untukmu; dan jika kamu berbuat kejahatan, maka berbalik kepada diri kamu juga.”
Petikan Khutbah Jumaat 21 September 2018M / 11 Muharram 1440H:JAIS

“Fahaman Liberal Perosak Akidah”.

Liberalisme adalah satu fahaman yang menuntut kebebasan berfikir tanpa batasan dan menolak prinsip kebenaran agama Islam serta mengambil jalan mudah dalam beragama.
jais.jpg
Melalui fahaman liberal ini, pemikiran umat Islam diadun dengan acuan kebebasan tanpa batasan, iaitu bebas melakukan apa sahaja tanpa sekatan, kongkongan atau diskriminasi yang dianggap sebagai kebebasan asasi. Sekiranya disekat, dihalang atau didakwa, maka golongan ini dengan pantas mencanang satu dunia bahawa hak kebebasan mereka telah dicabuli.

Pejuang fahaman liberal juga mendakwa bahawa agama Islam mengikat, jumud, membataskan kemajuan malah cuba menakut-nakutkan masyarakat dengan menafikan pelaksanaan undang-undang Islam yang didakwa sebagai tidak mengikut perlembagaan, kerana dianggap tidak adil, zalim, dan tidak sesuai dilaksanakan dalam kepelbagaian kaum dan agama sedangkan agama Islam adalah agama yang syumul, yang diturunkan oleh Allah SWT yang maha mengetahui, lengkap meliputi peraturan, undangundang yang mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek untuk kesejahteraan hidup manusia.

Secara khusus beberapa bentuk bahaya fahaman liberal terhadap kesucian akidah umat Islam:

Pertama: Fahaman liberal membawa kepada fahaman semua agama adalah sama. Golongan liberalisme dan pluralisme menolak wujudnya kebenaran Islam dan menyatakan semua agama adalah sama yang menganjurkan kepada kebaikan.

Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 85:“Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak adalah orang-orang yang rugi”.

Kedua: Fahaman liberal memperjuangkan fahaman sekular, Bahaya fahaman sekular terhadap akidah apabila seseorang berkeyakinan bahawa agama adalah urusan peribadi dan agama hanya dihadkan dalam ruang lingkup upacara agama semata-mata.

Ketiga: Fahaman liberal berpaksikan logik akal semata-mata. Sesungguhnya serangan ideologi liberal telah mencacatkan pemikiran umat Islam. Golongan ini hanya menggunakan logik akal untuk menilai sesuatu kebaikan dan keburukan lantas menolak al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum.

Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 83:“Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu, mereka mencari selain daripada agama Allah? padahal kepada-Nyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan”.

Al-Quran dan al-Sunnah merupakan rujukan dan pegangan umat Islam dan bukan hanya berpandukan akal semata-mata yang sangat terbatas.

Mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar menyeru kepada seluruh umat Islam supaya:

1. Umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan ajaran Islam sesuai dengan pegangan akidah Ahli Sunah Wal-Jamaah dalam aspek akidah, syariat dan akhlak.

2. Umat Islam hendaklah memastikan agar tidak terpedaya dengan pemikiran liberal yang boleh merosakkan iman dan akidah.

3. Umat Islam hendaklah merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah, dan sumber-sumber hukum yang muktabar serta tidak hanya membuat tafsir secara logik akal semata-mata.

“Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan - apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara - (tidaklah harus mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata”. (al-Ahzab : 36).

Latest Month

October 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow