Khutbah Jumaat : Pembangunan Negara Tanggungjawab Bersama

Petikan Khutbah Jumaat 17 Januari 2020M/ 21 Jamadilawal 1441H JAWI

Pembangunan Negara Tanggungjawab Bersama

Islam telah mensyariatkan ibadah zakat sebagai cara untuk mengagihkan harta kepada yang berhak. Ia bukan sahaja dapat melepaskan asnaf daripada belenggu kemiskinan bahkan ia juga dapat memastikan kebajikan mereka terpelihara. Inilah sebahagian hikmah ibadah zakat kepada ekonomi umat Islam.
jawi_logo.jpg
Allah SWT berfirman di dalam surah al-Kahfi ayat 94 : “Mereka berkata: "wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapatan kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?.”

Imam Al-Syaukani menjelaskan bahawa maksud al-kharaj dalam ayat tersebut adalah ‘apa yang dikutip oleh pemimpin’. Ini termasuklah pemimpin boleh mewajibkan rakyat membayar cukai.

Dalam sejarah, kerajaan-kerajaan Islam telah memperkenalkan Jizyah, iaitu cukai yang dikenakan kepada golongan bukan Islam bagi melayakkan mereka untuk mendapat perlindungan dan penjagaan sama ada harta, keluarga, darah dan lain-lain.

Begitu juga Kharaj, cukai tanah yang diperkenalkan pada zaman Saidina Umar Al-Khattab r.a dan juga ‘Usyur, iaitu cukai perdagangan. Ia berkembang seiring keperluan semasa sesebuah negara.

Cukai hakikatnya ialah bayaran yang dibayar oleh rakyat untuk kebajikan diri mereka sendiri. Justeru ia secara tidak langsung adalah suatu bentuk kerjasama antara rakyat dengan kerajaan untuk kepentingan bersama.

Imam al-Tirmizi r.h telah merekodkan hadith daripada Fatimah binti Qays r.a, bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Sesungguhnya pada harta itu ada kewajipan (hak untuk dikeluarkan) selain zakat.”

Dalam Islam, sesebuah kerajaan mempunyai hak untuk mewujudkan dasar percukaian dalam memungut hasil kepada negara, selagi mana dasar yang digubal menepati prinsip adil, melestarikan kemakmuran negara dan tidak membebankan rakyat.

Justeru, sebagai warganegara yang prihatian, kita mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan ibadah zakat untuk kelangsungan ekonomi umat Islam.

Kita juga bertanggungjawab kepada negara melalui pembayaran cukai sama ada cukai pendapatan, cukai perdagangan dan sebagainya.

Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah agensi yang memainkan peranan yang penting kepada negara dalam membantu membangunkan kemudahan-kemudahan infrastruktur melalui kutipan cukai perkhidmatan, duti import dan eksport, penyediaan kemudahan di pelabuhan dan lapangan terbang, serta lain-lain yang akan memberi hasil kepada negara.

Selain itu, antara tugas Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga adalah membanteras segala bentuk penyeludupan dan penyelewengan dengan cekap dan berkesan bagi memastikan undang-undang dan peraturan dipatuhi sepenuhnya.

Tanggungjawab memungut hasil dan menyediakan fasiliti perdagangan melalui penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang ini adalah bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Bersempena dengan Hari kastam Sedunia ke-38, marilah kita sama-sama memberikan komitmen sebaik mungkin, turut sama dalam membasmi jenayah perdagangan, menolak amalan rasuah dan penyelewengan bagi membantu membentuk persekitaran kondusif dan selamat untuk pembangunan ekonomi.

Firman Allah SWT menerusi surah al-Taubah, ayat 71: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagiannya menjadi penolong bagi yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah:

Pertama: Kita wajib melaksanakan ibadah zakat untuk kelangsungan ekonomi umat Islam dan membayar cukai untuk kemaslahatan negara dan masyarakat.

Kedua: Kitaran ekonomi yang positif, adil, saksama dan kondusif bukan sahaja akan menjadikan umat Islam sebagai umat yang berkemampuan serta berdaya saing, malah menjamin Maqasid al-Syariah dalam aspek memelihara harta.

Ketiga: Dalam Islam, sesebuah kerajaan mempunyai hak untuk mewujudkan dasar percukaian selagimana dasar tersebut menepati prinsip keadilan, melestarikan kemakmuran negara dan tidak membebankan rakyat.

Ffrman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 188: “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orangorang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).”

Khutbah Jumaat : Jadikan Al-Quran Sebagai Teman

Petikan Khutbah Jumaat 17 Jan 2020M /21 Jumad al-Ula 1441H: JAIS

Jadikan Al-Quran Sebagai Teman

Al-Quran al-karim adalah kitab suci yang mengandungi segala ilmu dan petunjuk yang dapat menjadi pembimbing kepada setiap insan ke jalan yang benar.

jais.jpgMelalui al-Quran kita dapat meraih pelbagai faedah serta hikmah daripada ayat ayat tersebut. Ini termasuklah ilmu dan nilai ketakwaan, keadilan, menjaga hubungan, bukan sahaja sesama insan, bahkan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar termasuk haiwan dan tumbuh tumbuhan.

Kitab Al-Quran yang tiada syak di dalamnya dan menjadi panduan bagi mereka yang beriman.

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 2: “Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”

Pada setiap saat dan ketika kita hendaklah sentiasa menjadikan al-Quran sebagai teman sepanjang kehidupan sama ada siang ataupun malam. Hendaklah kita sentiasa merujuk dan memandu diri ke arah jalan kebenaran melalui panduan al-Quran.

Jika kita tidak menjadikan al-Quran sebagai teman sejati dalam hidup ini di khuatiri akan di ambil kesempatan oleh syaitan untuk mempengaruhi setiap tindakan yang kita dilakukan.

Peringatan Allah SWT melalui firmannya dalam Surah al-Zukruf ayat 36 sebagaimana disebut di awal khutbah tadi yang bermaksud: “Sesiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya Syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.”

Khatib ingin berkongsi beberapa cara bagaimana untuk menjadikan al-Quran sebagai teman:

Pertama, sebagai umat islam kita seharusnya mengambil peluang untuk sentiasa mempelajari al-Quran, belajar membacanya, memahami makna ayat-ayat yang dibaca dan berusaha menghayati dalam segenap kehidupan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Radhiallahu Anhu bahawa Nabi SAW bersabda: “Orang mukmin yang selalu membaca al-Quran seperti buah utrujjah, bau dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau tetapi rasanya manis. Orang munafik yang selalu membaca al-Quran seperti raihanah, baunya harum tetapi pahit rasanya. Orang munafik yang tidak membaca al-Quran seperti buah hanzalah, tiada bau dan pahit rasanya.” (Riwayat al-Bukhari).

Kedua, sebagai umat islam kita hendaklah meyakini akan mukjizat alQuran sebagai kitab agung yang dikurniakan oleh Allah SWT yang menjanjikan kemuliaan terutama bagi mereka yang sentiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran.

Firman Allah SWT dalam surah Taha ayat 123:“…Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari-Ku, nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara.”

Ketiga, bagi membuktikan sentiasa bersahabat dengan al-Quran, maka kita perlu berusaha sedaya upaya untuk menghafaz ayat-ayatnya agar hafazan tersebut boleh menjadi penenang, penyubur dan sumber kekuatan bagi mendepani cabaran yang mendatang

Hadis daripada Abu Umamah al-Bahili Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Bacalah Al-Qur‟an, kerana ia akan datang pada hari Kiamat sebagai pemberi syafa„at bagi pembacanya.” (Riwayat al-Bukhari)

Allah menjanjikan bahawa Al-Quran ini boleh memberi ketenangan kepada jiwa-jiwa yang kosong dan bermasalah.

Kepada sesiapa yang menghadapi kecelaruan dalam jiwanya dan merasa tidak tenang, dekatilah al-Quran tidak kira pagi, petang, siang mahupun malam. Baca dan fahamilah, mudah-mudahan menjadi penawar untuk menenangkan kita.

Begitu juga dengan mendengar bacaan ayat-ayat al-Quran itu, nescaya akan dapat menghiburkan perasaan yang sedih, menenangkan jiwa yang gelisah dan melunakkan hati yang keras serta memperoleh petunjuk daripada Allah SWT. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah SWT.

Firman Allah dalam Surah Ar-Ra’d ayat 28 “Hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.”

Mari sama-sama kita ambil iktibar beberapa tausiah penting untuk dijadikan pengajaran dan panduan hidup kita:

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa al-Quran al-Karim adalah kitab yang diturunkan bagi membimbing manusia ke jalan taqwa.

2. Umat Islam hendaklah menjadikan al-quran sebagai teman sejati dengan membacanya, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran yang terdapat di dalamnya.

3. Umat Islam hendaklah sentiasa merujuk al-Quran dalam apa jua perkara dan persoalan kerana ia adalah petunjuk dan jalan keluar kepada segala permasalahan di dunia dan akhirat.

“Dan (ingatkanlah tentang) hari Kami bangkitkan dalam kalangan tiaptiap umat, seorang saksi terhadap mereka, dari golongan mereka sendiri dan Kami datangkanmu (wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap mereka ini (umatmu) dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayat petunjuk, serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan, bagi orang-orang Islam.” (al-Nahl : 89).

Khutbah Jumaat Semarakkan Kasih Sayang

Khutbah Jumaat 10 Januari 2020M/ 14 Jamadilawal 1441H JAWI

Semarakkan Kasih Sayang

Kita pernah digemparkan dengan berita seorang remaja perempuan berusia 16 tahun telah membunuh diri dengan terjun dari bangunan tiga tingkat.

jawi_logo.jpgRemaja tersebut bertindak sedemikian setelah membuat undian di media sosial, di mana keputusan daripada undian tersebut 69% menyokong untuk beliau membunuh diri.

Menurut siasatan polis, remaja tersebut bertindak demikian disebabkan faktor tekanan perasaan kerana tidak mendapat perhatian keluarga.

Sedarlah bahawa tekanan perasaan merupakan salah satu gejala depresi yang berpunca dari masalah kemurungan (depression), kebimbangan melampau (anxiety) dan ketegangan jiwa (stress).

Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2017 mengenai kesihatan mental di kalangan belia menunjukkan angka yang membimbangkan apabila didapati sekurang-kurangnya 1 daripada 10 belia di negara ini pernah terfikir untuk membunuh diri.

Kajian tersebut turut mendedahkan bahawa salah 1 daripada 5 remaja berasa tertekan, 2 daripada 5 berasa bimbang dan celaru dengan kehidupan. Ini memberikan isyarat yang jelas bahawa isu kesihatan mental di Malaysia terutamanya anak muda amat serius dan harus segera ditangani oleh semua pihak.

Kita perlu mengetahui, apakah punca-punca yang menyebabkan gejala depresi ini berlaku? Menurut pakar perubatan, terdapat 3 faktor utama yang mendorong kepada masalah ini.

Pertama : Faktor Biologi atau fizikal

Sesetengah penyakit mental dikaitkan dengan ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak. Bahan kimia ini membolehkan sel-sel di dalam otak berhubung antara satu sama lain. Ketidakseimbangan yang berlaku akan mengganggu fungsi otak.

Genetik juga mempunyai kaitan dalam masalah ini. Sejarah ahli keluarga yang mempunyai penyakit ini turut menyumbang kepada potensi pesakit untuk menghidapi penyakit yang sama.

Penyalahgunaan dadah serta pengambilan minuman beralkohol juga menjadi faktor yang menyumbang kepada hilangnya kewarasan mental manusia.

Allah telah mengingatkan di dalam Surah Al-Maidah, ayat 90 :“Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batangbatang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.”

Kedua : Faktor Psikologi

Faktor psikologi yang menyumbang kepada gangguan mental termasuk trauma akibat penderaan emosi, fizikal atau seksual.

Psikologi turut terganggu apabila seseorang individu diabaikan oleh keluarga dan gagal dalam membina hubungan dengan orang lain.

Ketiga : Faktor Persekitaran

Sesetengah perkara yang berlaku di sekeliling boleh merangsang penyakit mental. Ini termasuk kematian, perceraian, masalah keluarga dan tekanan dalam pembelajaran atau pekerjaan.

Pandangan dan persepsi masyarakat turut menyumbang ke arah gangguan mental.

Beberapa langkah perlu diambil bagi memelihara kesihatan akal bagi mengelakkan gejala mental yang semakin meruncing hari ini.

Antaranya:

Pertama : Terapkan nilai-nilai keagamaan termasuk pembentukan sahsiah murni kepada anak-anak agar mereka mempunyai jati diri yang mantap.

Pepatah melayu, ‘melentur buluh, biar dari rebungnya’ memang tepat untuk dijadikan ingatan.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, daripada Anas bin Malik RA “Muliakanlah anak-anak kamu dan cantikkanlah budi pekerti mereka.”

Justeru, ibu bapa berperanan penting bagi memastikan anak-anak mendapat didikan sempurna terutamanya didikan agama yang merangkumi akidah, syariah dan akhlak.

Kedua : Perhebatkan kempen kesedaran mengenai kesihatan mental.

Ketiga : Lakukan perkara-perkara yang berfaedah kepada kecergasan tubuh badan seperti bersenam secara konsisten dan rehat yang cukup. Kurangkan penggunaan media sosial kerana ia akan melemahkan daya fizikal seseorang.

Keempat : Sokongan dan perhatian ahli keluarga.

Mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menyimpulkan beberapa perkara penting sebagai renungan bersama:

Pertama : Gejala depresi dalam masyarakat kita hari ini sudah berada di peringkat yang membimbangkan. Semua pihak harus membuka mata dalam mencari penyelesaiannya.

Kedua : Kesihatan mental atau kesejahteraan akal termasuk di dalam Maqasid Syariah yang perlu dipelihara oleh umat Islam.

Ketiga : Hindari apa juga perkara yang boleh menjerumuskan seseorang ke dalam kancah gejala mental yang amat merbahaya ini.

Firman Allah SWT melalui Surah Al-Baqarah, ayat 195 : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Khutbah Jumaat: Al-Quran, Mukjizat Agung Sepanjang Zaman

Petikan Khutbah Jumaat 10 Jan 2020M /14 Jumad al-Ula 1441H:JAIS

Al-Quran, Mukjizat Agung Sepanjang Zaman

Kitab suci al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan bagi seluruh umat Islam, selagi kita berpegang teguh dengannya.
jais.jpg
Al-Quran bermakna bacaan atau himpunan, sebagai bacaan kerana Al Quran itu untuk dibaca oleh umat Islam kerana dalam Al-Quran itu terhimpun ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara yang meliputi persoalan tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, munakahat dan sebagainya.

Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan dan niat jahat untuk merosakkan isi kandungannya, walaupun pelbagai percubaan telah dilakukan manusia untuk merosakkannya.

Firman Allah SWT dalam surah al-Hijr ayat 9:“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-zikr (Al-Quran), dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya.”

Al-Quran mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan yang hanya dapat diketahui huraiannya dan kebenarannya bagi mereka yang benar-benar mengkaji, mendalami dan menggali ilmunya.

Ilmu pengetahuan hanya akan didapati melalui membaca dan belajar.

mukjizat al-Quran juga adalah ayat-ayatnya yang mudah untuk dihafal dan diingat walaupun seseorang itu tidak fasih dan tidak faham bahasa Arab. Sehingga anak-anak kecil sekalipun mudah menghafal ayat-ayat al-Quran.

Para penghafal al-Quran digelar sebagai Huffaz dan Ahlullah.

Hadis daripada Anas bin Malik Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Sesungguhnya bagi Allah SWT itu ada ahlinya dalam kalangan manusia. Dia berkata: dikatakan (ditanya), Siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab: Ahli al-Quran, mereka itulah Ahlullah dan mereka diberi keistimewaan.” (Riwayat Ahmad).

Di dunia ia menjadi syifa' (ubat atau penawar) bagi manusia dan di akhirat ia menjadi syafaat.

Firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57:“Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu alQuran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi syifa' (penawar) bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Orang yang beramal dengan al-Quran akan mempunyai akhlak yang terbaik kerana akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak al-Quran.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Qalam ayat 4: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

Berikut adalah beberapa langkah bagi menghidupkan al-Quran dalam jiwa setiap individu Muslim sebagai panduan bersama;

1. Meyakini sepenuh hati bahawa al-Quran adalah kitab petunjuk (hidayah) yang menjadi pembimbing bagi umat manusia sepanjang zaman.

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 2:“Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa.”

2. Beriman kepada al-Quran secara menyeluruh bukan beriman kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain.

Firman Allah SWT dalam surah al-Hijr ayat 89 – 91:“Dan katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata (tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang ingkar). Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membahagibahagi (Kitab Allah), (yaitu) mereka yang telah menjadikan Al Quran itu terbahagi kepada beberapa bahagian (lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain).”

3. Sentiasa mentadabbur dan menghayati al-Quran.

Firman Allah SWT dalam surah al-Naml ayat 91- 92: “Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan supaya aku membacakan Al Quran (kepada manusia). Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang sesat maka katakanlah: “Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.”

Sebagai galakan kepada umat Islam agar cinta dan kasih kepada alQuran, dinyatakan beberapa kelebihan al-Quran, antaranya;
Daripada Abu Umamah al-Bahili Radhiallahu Anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Bacalah al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari Kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya”. (Riwayat Muslim).

Daripada Abdullah bin Mas’ud Radhiallahu Anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesiapa yang membaca satu huruf daripada al-Quran maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai 10 gandaan. Tidaklah aku katakan yang ٓ ً ٓ ال itu satu huruf. Bahkan Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.” (Riwayat al-Tirmizi)

Kita dituntut untuk sentiasa mempelajari, mengkaji, menjadikan alQuran sebagai panduan hidup disamping mengajarkannya bagi sesiapa yang mampu.

Nabi SAW menyifatkan golongan ini sebagai sebaik-baik manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Usman bin Affan Radhiallahu Anhu bahawa Nabi SAW bersabda:“Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya”. (Riwayat al-Bukhari).

Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa perkara penting yang boleh dihayati dan dijadikan amalan bersama:

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa al-Quran adalah kitab suci yang mesti diimani kerana termasuk dalam rukun iman.

2. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa al-Quran adalah kitab petunjuk yang lengkap dan sempurna meliputi persoalan tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, munakahat dan sebagainya.

3. Umat Islam hendaklah menjadikan al-Quran sebagai amalan perlembagaan, penawar, penenang bagi hati dan rahmat dalam kehidupan.

“Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan (sebaliknya) al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.” (al-Isra’ : 82).

Khutbah Jumaat : Ibu Bapa Cemerlang, Anak-Anak Gemilang

Petikan Khutbah Jumaat 3 Januari 2020M/ 7 Jamadilawal 1441H JAWI

Ibu Bapa Cemerlang, Anak-Anak Gemilang

Setiap detik perjalanan kehidupan adalah satu pengembaraan menuju Allah SWT.

jawi_logo.jpgHadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, pernah suatu ketika, Abdullah bin Umar r.huma didatangi oleh Rasulullah saw, lalu Baginda SAW memegang kedua-dua bahunya sambil bersabda dan berpesan: "Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu adalah orang asing atau pengembara"

Bukankah Allah SWT telah memberikan peringatan kepada kita mengenai hakikat kehidupan dunia ini, melalui firmanNya di dalam surah Ghaafir, ayat 39: "Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (untuk sementara waktu sahaja), dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal."

Perancangan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang dihajati, perlu berada di landasan yang selari dengan kehendak Allah SWT.

Berazamlah untuk menjadi ibu bapa yang mendidik dan membentuk anak-anak, bukan hanya sekadar melepaskan tanggungjawab kepada pihak sekolah semata-mata.

Dalam memastikankan keseimbangan pendidikan anak-anak kita, tiga aspek yang perlu diberi perhatian oleh setiap ibu bapa iaitu :

Pertama: Pendidikan Jasmani Ia merangkumi penyediaan makan minum, pakaian, tempat tinggal yang selamat dan mampu memelihara kesejahteraan fizikal mereka. Semua sumber-sumber penyediaan ini perlu dipastikan diperoleh dari sumber yang halal, bersih, menyihatkan dan menjamin kesejahteraan tumbesaran tubuh badan mereka.

Kedua: Pendidikan Rohani. Jiwa anak-anak perlu dipupuk dengan iman dan akidah yang benar. Taat mengerjakan solat dan kuat menjauhi maksiat dengan iman yang ditanam. Tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dan cabaran kehidupan.

Ketiga: Pendidikan Akhlak Anak-anak juga perlu dididik dengan budi pekerti yang mulia. Mereka perlu dilatih dengan melazimi akhlak-akhlak terpuji seperti bercakap benar, amanah, menyempurnakan tugasan, pemurah dan bertimbang rasa. Di samping itu mereka dididik untuk menjauhi sikap dan perlakuan yang tercela seperti suka berbohong, pemarah, dengki dan iri hati

Dalam memastikan ketiga-tiga aspek ini dipupuk dan dibangunkan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain, proses tarbiah ini perlu disusun dengan kemas dan sempurna.

Antara langkah langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa bagi menyempurnakan pendidikan anak-anak mereka ialah dengan menyediakan keperluan hidup sebaik mungkin.

Dalam pada itu, ibu bapa mestilah sentiasa memberi nasihat dan pedoman ke arah kebaikan. Bimbinglah mereka agar sentiasa memelihara diri daripada terjebak dengan kemungkaran. Inilah yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim dalam mendidik anaknya.

Pelbagai bentuk nasihat diberikan untuk memastikan anaknya ingat dan sentiasa terpandu melazimi ketaatan.

Antara pesanan beliau ialah memelihara iman dan menjauhi syirik, mendirikan solat, berbuat baik kepada ibu bapa, mengikhlaskan amalan kerana Allah, menjayakan amar makruf nahi mungkar, bersabar dengan ujian hidup dan merendah diri sesama manusia.

Ibu bapa mestilah sentiasa mengawasi tingkah laku dan sentiasa memperbetulkan kesilapan mereka. Elakkan daripada mencela dan memaki dalam mendidik anak-anak.

Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda: “Orang beriman bukan mereka yang suka mencela, mengutuk, bercakap kotor dan keji.”

Jika sekiranya setiap ibu bapa memainkan peranan masing-masing dalam mendidik anak-anak, mimbar yakin dan percaya mereka akan menjadi pelajar yang baik dan berdisiplin di sekolah.

Curahan ilmu yang diberikan oleh guruguru di sekolah akan lebih mudah diterima oleh mereka.

Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati bersama beberapa kesimpulan sebagai renungan :

Pertama: Kehidupan kita adalah sebenarnya seorang pengembara, maka bekalkanlah diri dengan modal yang memberi manfaat dunia dan akhirat.

Kedua: Jadilah ibu bapa yang berperanan dalam memastikan pendidikan anak-anak sentiasa terjamin dan terpelihara.

Ketiga: Berusahalah untuk menjadi ibu bapa yang sentiasa membentuk diri anak-anak dengan akhlak terpuji supaya mereka akan menjadi muslim sejati.

Firman Allah SWT di dalam surah Luqman ayat 17-18 : “Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong; sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri."

Khutbah Jumaat : Menuntut Ilmu Tiada Penghujungnya

Petikan Khutbah Jumaat 03 Januari 2020M / 07 Jumad al-Ula 1441H:JAIS

Menuntut Ilmu Tiada Penghujungnya

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajipan bagi setiap umat Islam. Dengan ilmu, kita dapat mengenal Allah SWT, dapat melaksanakan segala suruhan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
jais.jpg
Khalifah atau pemimpin di muka bumi ini juga memerlukan ilmu supaya dapat mentadbir dan memakmurkan bumi Allah SWT ini seperti yang dikehendaki oleh-Nya. Umat Islam yang berilmu turut akan mendapat kejayaan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat.

Pentingnya menuntut ilmu sebagaimana dijelaskan dalam Surah alTaubah ayat 122 “Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaum mereka (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah)”.

Allah SWT memberi kelonggaran kepada orang yang menuntut ilmu agar tidak turut serta pergi berperang supaya tinggal dan berperanan mendidik serta membimbing orang lain.

Allah SWT mengangkat darjat orang-orang yang beriman berbanding dengan yang tidak beriman. Dalam kalangan mereka yang beriman pula, Allah SWT mengangkat darjat mereka yang berilmu.

Firman Allah SWT sebagaimana disebut di awal khutbah tadi yang bermaksud: “Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu; dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat. Dan (ingatlah!) Allah amat mendalam pengetahuan-Nya tentang apa yang kamu lakukan”.

Kelebihan lain juga turut dikurniakan oleh Allah SWT bagi mereka yang berusaha untuk menuntut ilmu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu bahawa Nabi SAW bersabda : “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga”. (Riwayat al-Tirmizi).

Jalan untuk menuntut ilmu sentiasa terbuka luas. Banyak universiti yang menawarkan program-program pengajian sepanjang hayat dengan menawarkan kursus-kursus bersijil dan diploma dalam pelbagai bidang termasuk pengajian agama.

Malahan, pihak masjid dan surau tidak jemujemu mengadakan kuliah dan daurah kitab setiap hari. Begitu juga ilmu boleh didapati daripada ceramah-ceramah dalam TV dan radio oleh para guru dan pendakwah yang bertauliah.

Rebutlah peluang menuntut ilmu dalam pelbagai bidang yang disediakan. Walau bagaimanapun, kita hendaklah belajar daripada guru yang diakui ilmunya.

Ilmu juga amat mudah didapati dengan cara membaca. Pilihlah bahan bacaan yang berunsurkan keilmuan, bukan yang berunsurkan hiburan semata-mata.

Mewujudkan budaya membaca demi untuk mendapatkan ilmu juga “Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; bacalah, dan Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”merupakan suruhan daripada Allah SWT seperti mana firman-Nya dalam surah al-‘Alaq ayat 1 hingga 5:

Salah satu tempat yang baik dan sesuai untuk mendalami ilmu pengetahuan ialah dengan mengunjungi perpusatakaan. Selangkah ke perpustakaan sejuta pengetahuan. Teguh keimanan, tinggi keyakinan.

Menuntut ilmu tiada penghujungnya. Dengan ilmu kita mampu membezakan antara yang benar ataupun salah.

Kita dapat membezakan halal dan haram, dosa dan pahala, baik dan buruk serta sebagainya. Maka persoalan-persoalan ini dapat diselesaikan dengan adanya ilmu pengetahuan.

Bagi mengakhiri khutbah, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut:

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa menuntut ilmu merupakan sebahagian daripada perintah Allah SWT

2. Umat Islam hendaklah berterusan menuntut ilmu khususnya ilmu agama sebagai cahaya kehidupan sehingga ke akhir hayat

3. Umat Islam hendaklah berusaha mendalami ilmu pengetahun agar dapat melaksanakan segala amal ibadat seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT dan mendapat rahmat dari-Nya.

“(Engkaukah yang lebih baik) atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan (azab) Hari Akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi (kepadanya): “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orangorang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna”. (Surah al-Zumar: 9)

Khutbah Jumaat Muhasabah Untuk Keberkatan Usia

Petikan Khutbah Jumaat (27 Disember 2019M / 30 Rabiulakhir 1441 H) JAWI

Muhasabah Untuk Keberkatan Usia

Adakah kita sedar sebenarnya usia kita ini adalah modal, sama seperti modal untuk menjalankan sesuatu perniagaan. Tanpa modal kita tidak dapat menjalankan perniagaan bagi meraih keuntungan.
jawi_logo.jpg
Ketika berdoa kita seringkali memohon kepada Allah SWT agar dipanjangkan usia, namun terkadang kita lupa untuk memohon keberkatan usia agar sentiasa dalam ketaatanNya.

Apalah gunanya umur yang panjang, tetapi berterusan bergelumang dalam noda dan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi RHM daripada Saidina Abu Bakar RA: “Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, “Siapakah manusia yang baik?” Maka Nabi SAW menjawab: “Orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Lalu ditanya lagi: Siapakah seburuk-buruk manusia? Maka Nabi SAW menjawab: Orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya.”

Usia atau umur tersebut perlulah diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat seperti melakukan amal soleh dan menuntut ilmu.

Usia adalah amanah besar yang mesti dipelihara dan dimanfaatkan dengan kebaikan dan amal soleh. Fitrah manusia cenderung mencintai harta dan kesenangan dunia, juga mengimpikan usia yang panjang.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari RHM daripada Anas Bin Malik RA, Nabi SAW: Maksudnya: “Semakin berusia Anak Adam, semakin membesar bersama (di jiwanya) dua perkara: Cintakan Dunia dan Panjang Umur.”

Kurniaan usia yang panjang itu adalah ujian daripada Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam surah Fatir ayat 37: Maksudnya: “Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat pada-Nya bagi sesiapa yang suka berfikir dan beringat? Dan kamu pula didatangi oleh Rasul (Kami) yang memberi amaran, oleh itu rasailah azab seksa kerana orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh apa pun pertolongan.”

Menurut Sheikh Sayyid al-Tantawi dalam kitabnya Tafsir al-Wasith, ayat ini menjelaskan bagaimana Allah SWT memberi teguran dan amaran kepada insan-insan yang terus lalai dengan kehidupan dunia sedangkan usia mereka itu sebenarnya mampu untuk mencari kebenaran.

Kebanyakan manusia mengeluh kerana sibuk dengan kerjaya dan masalah dunia sehingga tidak dapat merasai manisnya ibadah, tidak khusyuk dalam solat dan malas melakukan ibadah dan kebajikan.

Penyakit-penyakit ini perlu diubati segera dan salah satu caranya adalah dengan bermuhasabah.

Amalan muhasabah juga akan membantu seseorang Muslim untuk merencana perancangan lebih baik supaya apa dihajati akan mudah untuk dilaksana.

Saidina Umar al-Khattab RA pernah berkata: “Hisablah diri sebelum kamu dihisab dan timbanglah amalan sebelum kamu ditimbang kelak pada hari akhirat”.

Kata-kata ini mengisyaratkan kepada kita bahawa amalan bermuhasabah perlu diterapkan dalam budaya hidup setiap muslim melalui penilaian, mengambil iktibar peristiwa silam dan seterusnya bertaubat serta berazam untuk terus mara dalam menentukan kejayaan dalam hidup.

Mimbar mengambil kesempatan untuk mengingatkan para Jemaah sekalian berkaitan sesi persekolahan yang akan datang bahawa sebagai warga masyarakat yang prihatin, kita mestilah mematuhi dan menghormati setiap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa untuk melancarkan semua urusan keselamatan terutama di awal persekolahan iaitu pada 2, 3 dan 6 Januari 2020.

Sebagai kesimpulannya, beberapa pengajaran penting yang dapat diambil dari khutbah pada minggu ini adalah:
Pertama: Usia adalah amanah besar yang mesti dipelihara. Ia harus dimanfaatkan dengan pelbagai kebaikan dan ketaatan serta amal soleh.

Kedua: Usia manusia yang baik dinilai pada keberkatannya yang terhasil dari amal solehnya.
Ketiga: Amalan bermuhasabah mampu menginsafkan seseorang terhadap kesilapannya di samping menjadi pengajaran berguna dalam mendepani cabaran hidup.
Mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah kita sama-sama merenungi firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 96: “Demi sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad) akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup (yang lanjut masanya) melebihi tamak orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka sekiranya dia boleh hidup seribu tahun, padahal umur yang panjang sedemikian tidak dapat melepaskan dari azab Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat apa yang mereka lakukan”.

Khutbah Jumaat : Jiran Kita Saudara Kita

Petikan Khutbah Jumaat 27 Disember 2019M / 30 Rabiulakhir 1440H: JAIS

Jiran Kita Saudara Kita

Perkara utama yang perlu diambil berat dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbuat baik kepada jiran tetangga.

Jiran ialah orang yang tinggal dalam lingkungan 40 buah rumah dari rumah kita. jais.jpg

Suatu ketika, seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW untuk mengadu tentang jirannya. Lalu baginda menyuruh lelaki itu membuat pengumuman di masjid dengan berkata: Ketahuilah bahawa 40 buah rumah itu adalah jiranmu. (Riwayat Abu Daud dan At-Tabrani).

Jiran yang dekat ialah jiran yang mempunyai pertalian kekeluargaan manakala jiran yang jauh pula bermaksud jiran yang tidak memiliki pertalian kekeluargaan.

Allah SWT mengasihi hamba-Nya yang menjalinkan hubungan yang baik sesama jiran tetangga. Hadis daripada Muaz bin Jabal Radhiallahu Anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda: “Lima perkara sesiapa yang melakukan salah satunya, Allah akan memberinya jaminan. Iaitu seseorang yang mengunjungi orang sakit, atau seseorang yang keluar untuk berperang pada jalan Allah, atau seseorang yang datang kepada pemimpin untuk meneguhkan dan memuliakannya atau orang yang duduk di rumahnya agar orang lain selamat daripada gangguan lantas dia juga terselamat daripada diganggu oleh orang lain.” (Riwayat Ahmad).

Untuk mendapat jiran yang baik, kita hendaklah mendidik diri kita menjadi jiran yang baik terlebih dahulu.

Kepentingan jiran dalam hidup bermasyarakat ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah Radhiallahu Anha bahawa Nabi SAW pernah bersabda: “Jibril menganjurkan aku bersikap baik terhadap jiran tetangga sedemikian rupa sehingga aku berfikir dia menyuruh aku menjadikan mereka sebagai ahli warisku.” (Riwayat Muslim).

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Demi Allah, dia tidak beriman! Demi Allah, dia tidak beriman! Demi Allah, dia tidak beriman!” Seseorang bertanya, “Siapa ya Rasulullah?” “Orang yang membuat tetangganya tidak berasa aman dari kejahatannya.” (Riwayat Ahmad).

Umat Islam dilarang sama sekali menyakiti, mengganggu atau menyebabkan jiran tetangganya berasa tidak selesa. Antara perkara yang tidak patut dilakukan adalah meletakkan kenderaan di kawasan rumah jiran tanpa keizinannya, membuat bising terutama sekali ketika jiran sedang berehat, menanam pokok dan membiarkan daun atau buahnya jatuh ke dalam tanah jiran tanpa keizinannya dan memelihara haiwan dan membiarkannya mengotorkan rumah jiran.

Kita hendaklah menunjukkan teladan terpuji kepada ahli keluarga kita dengan menjalin silaturahim yang baik terhadap jiran kerana jiran kita adalah saudara kita. Sentiasalah berpesan kepada ahli keluarga agar mengutamakan keharmonian hidup berjiran dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Ini kerana berbuat baik kepada jiran adalah bukti dan tanda keimanan kepada Allah SWT dan hari akhirat.

Hadis daripada Abu Syuraih Radhiallhu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya.” (Riwayat al-Bukhari).

Dalam hidup berjiran kita tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan kesilapan. Seandainya pernah menyakiti jiran sebelum ini, berdamailah dan binalah ukhuwah baharu. Meminta maaf merupakan usaha yang baik dan amat terpuji di sisi Allah SWT.

Jika ada jiran yang datang untuk mengakui kesilapannya, terimalah dan maafkanlah dengan hati yang terbuka. Bahkan inilah jalan terbaik untuk menjernihkan keadaan. Sesungguhnya Allah SWT sangat mengasihi orang yang pemaaf.

Mengakhiri khutbah pada kali ini,

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah SWT menjanjikan pelbagai ganjaran dan kelebihan di dunia dan akhirat kepada hamba-hambaNya yang menjaga hubungan baik dengan jiran tetangga.

2. Umat Islam wajib menunaikan hak-hak berjiran agar komuniti kita selamat dan sejahtera.

3. Umat Islam dilarang menyakiti jiran tetangga kerana perbuatan itu sangat dilarang oleh agama.

“Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.” (al-Hujurat : 10)

Khutbah Jumaat Kemuncak Ibadah Menuju Jannah

Petikan Khutbah Jumaat 20 Disember 2019M/ 23 Rabiulakhir 1441H JAWI

Kemuncak Ibadah Menuju Jannah

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang berkemampuan. Ia menzahirkan kesatuan, kekuatan ummah dan kehebatan individu muslim. Umat Islam dari seluruh dunia, jauh dan dekat, datang dengan pelbagai cara sama ada melalui jalan darat, laut dan udara, menempuh pelbagai halangan dan kesukaran semata-mata memenuhi seruan yang mulia ini.
jawi_logo.jpg
Firman Allah SWT dalam surah al-Hajj ayat 27: Bermaksud: “Dan serulah umat manusia untuk mengerjakan ibadah Haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah Tuhanmu) dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh’’.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami pernah menyebut tentang faedah bagi seseorang yang menunaikan haji iaitu dapat menyucikan jiwanya, menambahkan lagi tingkatan ihsan dalam beribadat di samping menambah dan meningkatkan iman serta keyakinan.

Allah SWT memberikan pahala yang besar dan kemuliaan yang tinggi bagi orang yang melaksanakan ibadah ini dengan penuh keikhlasan. Mereka mengerjakannya sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW dan semata-mata mengharap keredhaan Allah SWT.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah RA berkata, bahawa Rasulullah SAW bersabda: Maksudnya: “Sesiapa yang mengerjakan haji, dengan tidak melakukan perbuatan keji dan kefasikan, maka ia kembali (dari haji) dalam keadaan suci
seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya”.

Pelaksanaan ibadah haji memerlukan pengorbanan yang besar untuk mengerjakannya. Inilah kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya menyucikan diri daripada segala dosa dan mempersiapkan diri dengan bekalan menuju Akhirat.

Justeru itu, dalam pelaksanaan ibadah haji ini, umat Islam perlulah memahami konsep istita’ah dalam menunaikan haji.

Syarat-syarat istita’ah yang mesti difahami oleh setiap umat Islam ialah :

Pertama : Berkemampuan dari sudut harta. Perkara yang menjadi keutamaan ialah mempunyai kecukupan harta, bukan sahaja perbelanjaan keperluan diri sebelum, semasa dan selepas haji, bahkan tanggungan nafkah ahli keluarga yang ditinggalkan. Sekiranya perkara ini tidak dipenuhi, maka kewajipan tersebut telah gugur.

Kedua : Ada kemudahan kenderaan untuk pergi dan balik samada melalui jalan darat, udara atau laut. Dalam konteks pelaksanaan haji
jemaah malaysia, pengurusan pengangkutan akan diuruskan sepenuhnya oleh Pihak Tabung Haji ataupun Agensi pengurusan Haji berlesen untuk memudahkan perjalanan menunaikan haji dan mengelakkan penipuan pihak tidak bertanggungjawab.

Ketiga : Keamanan dan keselamatan semasa pergi dan balik. Isu keamanan membabitkan kebarangkalian berlakunya musibah, pergolakan atau peperangan di negara-negara yang dilalui semasa perjalanan sehingga membawa risiko kepada jemaah haji mestilah diambilkira. Disamping itu, jemaah haji perlulah memastikan keselamatan kaum keluarga dan tanggungan yang ditinggalkan di tanah air.  Dalam pada itu, bagi wanita pula mestilah ditemani mahram atau suami semasa menunaikan haji.

Keempat : Kesihatan tubuh badan. Pelaksanaan Ibadah haji memerlukan kesihatan mental dan fizikal dalam menyempurnakan setiap rukun Haji yang diwajibkan. Justeru para jemaah yang mempunyai penyakit tidak kronik yang tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji masih memenuhi syarat ‘istita’ah. Walaubagaimanapun, bagi warga emas yang mempunyai keuzuran seperti penyakit nyanyuk maka dibolehkan untuk dilakukan badal haji.

Kelima : Ada kesempatan masa untuk menunaikan haji. Realiti umat Islam di Malaysia dibenarkan menunaikan haji berdasarkan kuota haji yang telah ditetapkan oleh pihak Arab Saudi dan pihak Tabung Haji selaku badan bertanggungjawab dalam menguruskan urusan haji umat Islam di Malaysia.

Semua syarat ini mestilah dipenuhi supaya ibadah haji dapat dilakukan dalam keadaan hati yang tenang dan pelaksanaan rukun yang sempurna untuk memperolehi haji yang mabrur yang mabrur.

Semoga kita mendapat kefahaman yang jelas berkenaan dengan pengertian istita’ah dalam pelbagai bentuk dan hukum.

Kepada umat Islam di Malaysia khususnya warganegara yang masih belum berdaftar haji, segeralah mendaftarkan diri, pasangan dan ahli keluarga di mana-mana cawangan Lembaga Tabung Haji.

Kepada golongan muda yang sudah mula bekerja, tanamkan azam untuk menabung bermula dari sekarang. Pelbagai inisiatif telah disediakan untuk kemudahan tabungan haji antaranya melalui potongan gaji ibu bapa bagi anak-anak.

Semoga dengan usaha ini dapat memastikan setiap umat Islam dapat melengkapkan rukun Islam kelima ini.

Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini ialah :

Pertama : Ibadah haji adalah perlakuan yang menzahirkan kesatuan, kekuatan Ummah dan kehebatan individu Muslim.

Kedua : Pelaksanaan ibadah haji memerlukan pengorbanan yang besar untuk mengerjakannya termasuk pengorbanan masa dan wang ringgit.

Ketiga : Fahamilah pelaksanaan ibadah haji serta berusahalah untuk memenuhi syarat-syarat istita’ah supaya kita dapat menyempurnakan rukun Islam yang ditetapkan Allah SWT.

Keempat : Kita perlu pelajari ilmu ibadah haji dan memantapkan dari segi akidah serta menjauhi dari amalan syirik, saka, sihir dan santau.

Marilah kita hayati firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 197: Maksudnya: “(Masa untuk mengerjakan ibadat) Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadat Haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri, dan tidak boleh membuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar, dalam masa mengerjakan ibadat Haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah; dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri; dan bertaqwalah kepadaKu wahai orang-orang yang berakal (yang dapat memikir dan memahaminya).”

Khutbah Jumaat : Zakat, Ladang Dunia Untuk Akhirat

Petikan Khutbah Jumaat 20 Disember 2019M / 23 Rabiulakhir 1441H: JAIS

Zakat, Ladang Dunia Untuk Akhirat

Sesungguhnya dunia ini adalah tempat bercucuk tanam yang merupakan ladang bagi akhirat. Akhirat jualah tempat kita menuai hasilnya daripada apa yang kita telah tanam.

jais.jpg
Harta dan kekayaan merupakan salah satu ujian kehidupan di dunia ini. Seiringan dengannya, ia juga sebagai nikmat dan kurniaan Allah SWT kepada kita.

Allah SWT memerintahkan supaya harta tersebut dizakatkan kepada para asnaf, dinafkahkan kepada ahli keluarga dan dikongsikan dengan orang lain.

Disinilah kualiti iman seseorang insan itu diuji samaada mereka taat setia untuk patuh dengan perintah Allah SWT atau engkar terhadap-Nya.

Tambahan pula apa yang dizakatkan itu tidaklah banyak sangat. Ibarat RM2.50 daripada RM100.00. Maka RM97.50 lagi adalah menjadi hak kita untuk bebas dibelanjakan.

Bagi insan yang taat, Allah SWT menjanjikan laba keuntungan yang besar untuk kesenangan hidup yang kekal abadi di akhirat. Setiap sen yang kita zakatkan menjamin penyuburan dan kesucian harta yang kita miliki.

Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-Taubah, ayat 103:“Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

FirmanNya dalam surah Ali Imran, ayat 133-134: “Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu dan (mendapat) syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.”

Bagi orang Islam yang sombong, ingkar serta enggan berzakat, Allah SWT memberikan amaran keras berupa seksaan dan azab yang amat pedih dalam api neraka.

Firman Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 34 dan 35: “Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam Neraka Jahannam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kamu simpan itu.”

Amaran keras ini diperkukuhkan lagi dengan hadis dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang dikurniakan oleh Allah harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya pada hari kiamat dijadikan seekor ular yang mempunyai dua taring, dan kepala yang tidak berbulu kerana terlalu banyak bisanya. Ia akan membelit dan menggigitnya dengan kedua-dua rahangnya sambil berkata: Akulah hartamu! Akulah simpananmu.” (Riwayat al-Bukhari)

Untuk makluman hadirin sekalian, sehingga bulan Oktober 2019, jumlah agihan zakat yang telah dilaksanakan kepada seluruh asnaf yang layak ialah sebanyak RM619.4 juta, manakala jumlah kutipan zakat dalam tempoh yang sama meningkat kepada sebanyak RM585.3 juta.

Sehingga kini, seramai 60,462 keluarga fakir miskin menerima bantuan zakat secara berterusan di LZS.

Walau bagaimanapun, sehingga Oktober 2019, jumlah umat Islam yang menunaikan zakat di LZS hanyalah 18.13% daripada sejumlah 1.5 juta umat Islam yang dianggarkan layak menunaikan zakat di negeri ini.

Mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita:

1. Umat Islam hendaklah mematuhi kewajipan berzakat sebagai satu perintah daripada Allah SWT.

2. Umat Islam hendaklah takut kepada ancaman Allah SWT sekiranya enggan dan ingkar menunaikan kewajipan berzakat.

3. Umat Islam hendaklah menunaikan zakat melalui Lembaga Zakat Selangor untuk memastikan kutipan dan agihannya kepada asnaf-asnaf secara berkesan.

4. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa berzakat akan menyucikan dan menyuburkan harta di dunia, dan mendapat hasil yang lumayan di akhirat kelak.

“Sesiapa yang menghendaki (dengan amal usahanya) mendapat faedah di akhirat, Kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendaki-Nya; dan sesiapa yang menghendaki (dengan amal usahanya) kebaikan di dunia semata-mata, Kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu (sekadar yang Kami tentukan), dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak.” (al-Syura : 20)