Khutbah Jumaat : Keluarga Malaysia Asas Negara Sejahtera

Petikan Khutbah Jumaat 26 November 2021M/ 21 Rabiulakhir 1443H JAWI


Keluarga Malaysia Asas Negara Sejahtera


Sebelum memulakan bicara khutbah, khatib ingin menyeru sidang Jemaah sekalian, marilah kita memastikan kaum muslimin dalam kalangan ahli keluarga, saudara-mara, sahabat handai dan rakan sekerja yang mukallaf supaya dapat istiqamah menunaikan solat fardu Jumaat.
jawi_logo.jpg

Janganlah mengabaikan kewajipan ini dengan mengambil mudah dan memberikan pelbagai alasan sedangkan pintu rumah Allah telah terbuka luas untuk dikunjungi.


Di Wilayah-Wilayah Persekutuan, terdapat 89 buah masjid, 123 buah surau Jumaat serta 225 buah surau kebenaran khas mendirikan solat Jumaat sepanjang PKP dan PPN telah tersedia untuk diimarahkan bahkan sangat selesa dan mencukupi bagi memudahkan kita beribadah. Semoga kita semua dilimpahi kerahmatan dan keberkatan Allah SWT.


Hakikatnya manusia berasal daripada Nabi Adam dan Hawa ‘Alaihimassalam yang berkembang biak sehingga hari ini. Sesungguhnya kita sebagai manusia pada asasnya adalah sebuah keluarga besar yang sewajarnya hidup dengan saling mengenali dan memahami antara satu sama lain.

Hikmahnya adalah supaya terjalinlah kehidupan yang sejahtera sesama manusia

Perkara ini diperingatkan oleh Allah SWT menerusi firman-Nya dalam surah al-Hujurat, ayat 13: Bermaksud: “Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu).”

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Islam sangat menekankan umatnya supaya memelihara hubungan kekeluargaan dengan memastikan peranan setiap isi rumah dapat dilaksanakan dengan baik.


Inilah ciri-ciri kehidupan yang perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat Islam. Islam juga amat memberi penekanan terhadap aspek pembentukan keluarga yang bahagia dan sejahtera.


Secara asasnya, dalam sebuah keluarga, ibu bapa merupakan teraju utama dalam membawa bahtera keluarga dan membina sahsiah yang terpuji dalam diri anak-anak melalui didikan Islam yang sempurna.


Justeru, menjadi tanggungjawab bersama setiap ahli keluarga untuk memastikan peranan ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya supaya eleman kekeluargaan Islam ini dapat diterapkan dalam masyarakat.


Sambutan Bulan Keluarga Malaysia pada tahun ini telah diperkenalkan dengan visi Keluarga Malaysia sebagaimana yang telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia.


Matlamatnya adalah menjadikannya sebagai aspirasi jangka panjang yang kalis cabaran masa hadapan dalam mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi.


Terdapat tiga nilai dan ciri iaitu; Keterangkuman, Kebersamaan dan Kesyukuran di dalam aspirasi Keluarga Malaysia.

Sambutan Bulan Keluarga Malaysia ini memberikan fokus kepada pengukuhan lima nilai teras keluarga bahagia berkonsepkan KASIH iaitu Kasih Sayang, Berakhlak, Sihat dan Selamat, Berilmu dan Harmoni.


Ia juga bertujuan menterjemahkan semangat Keluarga Malaysia dengan menyatukan semua warganegara untuk bersama-sama mensejahterakan keluarga dan negara.


Semangat kekeluargaan dapat mengikat kebersamaan semua pihak dengan didikan nilai keluarga seperti hormat menghormati, berkasih sayang, prihatin, bertoleransi dan hidup berharmoni.

Sebagai sebuah negara yang memiliki kepelbagaian bangsa dan budaya, sudah tentu ianya akan menjadi cabaran dalam merealisasikan aspirasi Keluarga Malaysia.


Namun, sedarlah di sebalik kepelbagaian ini kita memerlukan peranan semua warganegara yang berbilang bangsa, keturunan, agama, budaya, warna kulit, latar belakang akademik dan keluarga.


Tunjang kekuatan rakyat Malaysia ialah ajaran Islam dan budaya masyarakat yang menerapkan nilai-nilai perpaduan, persefahaman dan toleransi sehingga ianya dapat memupuk kasih sayang sesama kita.

Mimbar mengingatkan kepada semua anggota dalam Keluarga Malaysia sama ada pemimpin atau rakyat, kakitangan awam atau swasta, golongan profesional atau sokongan, di saat kita semakin hampir ke fasa endemik, marilah kita bersatu tenaga dan fikiran dalam mengharmonikan hubungan sesama kita dengan menyemai akhlak mulia melalui komunikasi yang baik terutama di media-media sosial.


Elakkan perbalahan dengan sentiasa berlapang dada pada perkara-perkara remeh. Di samping itu, marilah kita turut serta dalam usaha pemulihan ekonomi negara.


Janganlah sekali-kali melakukan perbuatan menganiaya, menzalimi dan mengambil hak orang lain semata-mata kerana pentingkan diri sendiri sebaliknya utamakan kepentingan orang lain yang lebih memerlukan demi kesejahteraan Keluarga Malaysia.


Imam al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Mas‘ud Radhiyallahu ‘anhu, sabda Rasulullah SAW: Bermaksud: “Akan muncul sikap pentingkan diri dan perkara-perkara yang kamu (para sahabat) ingkari. Para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah, maka (ketika itu) apakah perintahmu kepada kami? Jawab Baginda: Kamu tunaikan hak-hak (orang lain) yang menjadi tanggungjawabmu dan kamu mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu.”


Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah:


Pertama: Manusia saling memerlukan antara satu sama lain seumpama sebuah keluarga. Kesejahteraan negara hanya akan tercapai apabila seluruh warganegaranya bertindak seperti sebuah keluarga.

Kedua: Semangat kekeluargaan boleh mengikat kebersamaan semua pihak dengan didikan nilai keluarga seperti hormat menghormati, berkasih sayang, prihatin, bertoleransi dan hidup berharmoni.

Ketiga: Satukan tenaga dan fikiran dalam mengharmonikan hubungan melalui komunikasi yang baik, elakkan perbalahan dengan sentiasa berlapang dada dan turut serta dalam usaha pemulihan ekonomi negara.

Marilah kita hayati bersama firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr, ayat 10: Bermaksud : “Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-
Mu.”

Khutbah Jumaat : Islam Menolak Pluralisme Agama

Petikan Khutbah Jumaat 26 Nov 2021M / 21 Rabi’ul Akhir 1443H: JAIS

Islam Menolak Pluralisme Agama

Bolehkah agaknya seseorang yang berakal sihat menerima bahawa semua agama adalah sama? Samakah agama wahyu dengan agama yang dicipta? Adakah sama agama yang penganutnya mengesakan Allah SWT dan mentaati suruhan-Nya dengan agama yang penganutnya mensyirikkan Allah SWT dan tidak menurut perintah-Nya?jais.jpg

Di zaman kini, ada usaha-usaha pihak tertentu untuk menyamaratakan semua agama. Usaha ini mendokong gagasan bahawa semua agama adalah sama dan benar. Ini bermaksud agama-agama selain Islam juga adalah benar walaupun agama yang mensyirikkan Allah SWT.

Pemikiran sesat ini dikenali sebagai pluralisme agama. Pemikiran sebegini sudah tentu akan membawa keraguan kepada umat manusia lebih-lebih lagi umat Islam.

Jika semua agama adalah benar, sudah pasti kita boleh menganut mana-mana agama yang kita sukai kerana tujuannya adalah sama, iaitu mengabdikan diri kepada Tuhan yang sama dan pengakhiran yang baik (syurga) boleh dicapai menerusi mana-mana agama.

Di negara kita khususnya, golongan yang menganut pemikiran sesat ini membawa beberapa isu seperti penubuhan Suruhanjaya Antara Agama (IFC), kebebasan beragama, perkongsian perayaan dan acara keagamaan dan tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh penganut bukan Islam.

Kewujudan ajaran sesat kerajaan langit Ayah Pin juga bertitik tolak daripada pemikiran sebegini. Berdasarkan fatwa yang telah diwartakan oleh kerajaan negeri Selangor pada 31 Julai 2014, fahaman pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam.

Bagi umat Islam yang berpegang kepada fahaman ini hendaklah segera bertaubat dan kembali semula ke jalan Islam. Oleh itu, golongan ini hendaklah kita jauhi dan menolak pemikiran mereka supaya kita tidak tergelincir ke jalan kesesatan

Perlu ditegaskan di sini bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Agama wahyu yang benar-benar datang daripada Allah SWT. Satu-satunya agama yang diredai dan diterima oleh-Nya.

Firman Allah SWT dalam surah al- Maidah ayat 3: “Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-ku kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu..” Sebagai agama yang diterima dan diredai Allah SWT, ada beberapa perkara yang membezakannya dengan agama-agama yang tidak diterima oleh Allah SWT.

Di antaranya adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah Radiallahu‘Anhu, apabila Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril AS, apakah Islam? Baginda bersabda: “Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat yang wajib dan berpuasa Ramadhan” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Bagi mereka yang mencari agama selain Islam pula, Allah SWT sekali-kali tidak akan menerimanya dan segala amalan yang dilakukan adalah sia-sia belaka.

Firman Allah SWT dalam Surah Ali ‘Imran ayat 85: “Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.”

Jadi, sudah jelaslah di sini bahawa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar yang hanya diterima dan diredai oleh Allah SWT.

Agama-agama selainnya adalah tertolak dan segala amalan yang dilakukan oleh penganutnya tidak diterima oleh Allah SWT.

Oleh itu, sudah menjadi kewajipan bagi kita untuk memastikan diri serta ahli keluarga kita agar tetap berpegang teguh dengan agama Islam.Islam tidak menolak sikap toleransi bersama penganut agama lain.

Rasulullah SAW telah mempraktikkan amalan toleransi bersama penganut agama lain lebih daripada 1400 tahun yang lalu seperti mana yang tertakluk dalam Piagam Madinah.

Baginda sebagai pesuruh Allah SWT dan seorang ketua negara telah menunjukkan suri teladan yang terbaik dalam soal toleransi beragama.

Namun perlu diingat bahawa toleransi ini bukanlah bermakna kita perlu menyamaratakan semua agama. Islam juga tidak pernah melarang umatnya untuk berbuat baik dan berlaku adil walaupun kepada mereka yang berlainan agama.

Firman Allah SWT dalam surah al-Mumtahanah ayat 8: “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.”

Mengakhiri khutbah ini, ambillah pengajaran daripadanya agar dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita, antaranya:

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa hanya Islam sahaja agama yang benar dan diredai oleh Allah SWT.

2. Umat Islam hendaklah menolak pemikiran sesat yang cuba untuk menyamaratakan semua agama.

3. Umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan agama Islam dan mengamalkan segala ajarannya.

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) secara keseluruhan segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.” (Surah al-Baqarah : 208).

Khutbah Jumaat : Kesedaran Jenayah Komersial Kesejahteraan Komuniti

Petikan Khutbah Jumaat 19 November 2021M/ 14 Rabiulakhir 1443H jAWI

Kesedaran Jenayah Komersial Kesejahteraan Komuniti

Islam melarang umatnya melakukan apa sahaja bentuk penipuan, penindasan dan pengkhianatan sesama manusia termasuklah dalam aspek memperoleh rezeki dan pendapatan. Sememangnya perbuatan tersebut adalah zalim dan merampas hak orang lain.
jawi_logo.jpg
Firman Allah SWT di dalam surah Al-Nisa ayat 29 dan 30 yang bermaksud : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu. Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka, dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah, (tidak ada sesiapapun yang dapat menghalangnya).”

Berdasarkan ayat ini, Allah SWT melarang kita daripada memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil iaitu seperti riba, judi, menipu, memperdaya dan seumpamanya.


Oleh itu, semua perbuatan ini hendaklah ditinggalkan dan dijauhi sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT. Rasulullah SAW juga telah memberi amaran dalam perkara ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda : Bermaksud : “Siapa yang mengangkat senjata ke atas kami bukanlah daripada golongan kami dan siapa yang menipu kami bukanlah daripada golongan kami.”


Kebergantungan kita kepada teknologi dan internet semakin meningkat semenjak pandemik COVID-19. Perkara ini dapat dilihat menerusi peningkatan rakyat Malaysia yang menggunakan perkhidmatan e-dagang, memilih dasar bekerja dari rumah (BDR), pembelajaran atas talian di samping pendigitalan perkhidmatan dalam sektor ekonomi dan kerajaan.

Kerancakan ini telah banyak membawa kemudahan dalam komunikasi yang lebih efisien. Namun di sebalik semua ini, ia turut mendedahkan masyarakat kepada pelbagai ancaman dan serangan siber yang semakin membimbangkan.

Merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, sebanyak hampir 49,000 kertas siasatan telah dibuka melibatkan penipuan siber yang dicatatkan berlaku di Malaysia pada Januari 2019 hingga September 2021. Ia sekaligus mencatatkan kerugian hampir RM1.5 bilion.


Daripada jumlah ini, sebanyak 17,000 kes melibatkan penipuan pembelian atas talian, 15,000 kes pinjaman tidak wujud, 7,000 kes pelaburan tidak wujud, 6,000 kes Macau Scam dan 4,000 kes Love Scam atau Parcel Scam.


Jenayah ini berlaku di pelbagai aplikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram serta aplikasi permainan dalam talian. Hakikatnya trend jenayah komersial khususnya dalam talian menunjukkan peningkatan kes sejak kebelakangan ini. Kes penipuan ini terjadi dalam kalangan masyarakat tanpa mengira peringkat umur, status dan kedudukan termasuklah golongan profesional juga turut menjadi mangsa.


Justeru, perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak kerana ia telah memberi impak negatif kepada orang ramai terutama
mangsa dan keluarga yang terlibat.

Jenayah penipuan siber ini adalah jelas salah satu perbuatan mengambil harta orang lain secara haram. Mangsa yang terpedaya telah
mengalami kerugian sehingga mencecah ratusan ribu ringgit. Kesannya, terdapat mangsa yang telah mengalami kesan sampingan seperti masalah  mental dan sosial.


Kerajaan sentiasa memandang serius isu yang melibatkan jenayah komersial kerana ia boleh menggugat kententeraman awam. Pihak
berkuasa sentiasa memantau setiap aktiviti di media sosial sebagai langkah proaktif dalam membendung isu yang melibatkan penyalahgunaan media sosial.


Walaubagaimanapun tanggungjawab ini bukan sahaja terletak pada pihak berkuasa semata-mata tetapi juga pengguna media sosial yang mesti turut sama memainkan peranan.


Polis Diraja Malaysia (PDRM) melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah menganjurkan Kempen Pencegahan Jenayah Komersial (Jenayah Dalam Talian) 2021 dalam usaha untuk menangani serta mendidik masyarakat mengenai tanggungjawab bersama dalam memerangi jenayah siber ini.


Orang ramai digesa untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati sewaktu berurusan dalam talian seperti menerima pautan laman sesawang melalui e-mail daripada pihak yang mencurigakan.

Jangan dedahkan maklumat peribadi akaun bank atau kad kredit kepada pihak yang tidak dikenali.


Ketika menggunakan perkidmatan internet tanpa wayar di mana-mana premis, elakkan mengakses perbankan internet atau melakukan transaksi pemindahan wang dalam talian.


Di samping itu, berhati-hatilah dengan sebarang tawaran lumayan berupa wang ringgit yang memerlukan ita membayar wang pendahuluan. Kita juga perlu berwaspada dengan sebarang tawaran barangan yang menarik dan murah ketika melakukan
pembelian atas talian.

Mimbar ingin mengingatkan, sekiranya kita mengesyaki sesuatu penipuan, lakukan semakan dengan pihak berkuasa melalui saluran rasmi seperti Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan lain-lain.Ambil langkah tepat dengan melaporkan sebarang aktiviti di dunia siber yang mencurigakan kepada pihak berkuasa.
Jangan hanya berdiam diri sehingga menyebabkan lebih ramai dalam kalangan kita yang menjadi mengsa kes penipuan ini. Semoga dengan cara ini dapat mengelakkan kita dan masyarakat daripada menjadi mangsa kepada jenayah komersial ini.


Mengakhiri khutbah, hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama :

Pertama: Islam melarang umatnya melakukan apa sahaja bentuk penipuan, penindasan dan pengkhianatan. Jenayah penipuan siber adalah jelas salah satu perbuatan mengambil harta orang lain secara haram yang menyanggahi syariat.

Kedua: Sebagai masyarakat yang bijak, ikuti nasihat dan saranan pihak berkuasa supaya kita dapat berwaspada dan berhati-hati


ketika menggunakan sebarang aplikasi media sosial, e-mail, perkhidmatan atas talian dan perkhidmatan internet tanpa wayar di mana-mana premis.

Ketiga: Laksanakan tanggungjawab sebagai masyarakat dengan memainkan peranan membantu pihak berkuasa dalam membanteras
kegiatan jenayah komersial atau penipuan siber.


Marilah kita renungkan firman Allah SWT di dalam surah Faatir, ayat 5: “Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah (membalas amal kamu) adalah benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia dan janganlah syaitan yang menjadi
sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan (kemurahan) Allah (lalu kamu lalai dan menderhaka).”

Khutbah Jumaat : Anak Masa Depan Kita, Apa Peranan Kita

Petikan Khutbah Jumaat : 19 Nov 2021M / 14 Rabi’ul Akhir 1443H: JAIS

Anak Masa Depan Kita, Apa Peranan Kita

Kanak-kanak merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya untuk dipelihara serta dididik sehingga menjadi manusia berguna.

Ini bagi memastikan mereka mampu untuk mengambil alih peranan memakmurkan bumi Allah SWT pada masa hadapan dengan sebaik-baiknya berbekalkan fitrah (kesucian) dalam diri setiap insan yang wujud sejak lahir ke dunia lagi.jais.jpg

Hadis daripada Abu Hurairah Radiallahu’anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah (suci bersih), maka kedua ibubapanyalah yang mencorakkanya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi.” (Riwayat al-Bukhari).

Kewajipan dalam memastikan fitrah terus mekar dalam diri anakanak tanpa ternoda dengan kejahatan sehingga mereka besar adalah tanggungjawab ibu bapa atau penjaga.

Usaha itu mampu direalisasi dengan memberi pendidikan dan bimbingan berkualiti kepada anak-anak khususnya yang berkaitan agama.

Pengetahuan agama yang tepat mampu menjadi panduan dalam membezakan mana yang hak dan mana yang batil.

Pengetahuan agama juga turut mampu mendorong seseorang agar sentiasa mentaati Allah SWT, berusaha menyuburkan Sunnah Rasulullah SAW dan sentiasa mencari ruang untuk berbakti kepada agama, bangsa serta negara.

Anak-anak itu nanti mampu menjadi insan rabbani serta tergolong dalam golongan orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah SWT. Ini  selaras dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Muawiyyah bin Abi Sufyan Radiallahu’anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, dia akan diberikan kefahaman tentang agama”

Selain itu, usaha ke arah memberi pemahaman yang baik berkaitan agama melalui pendidikan kepada anak-anak mampu menjadi agenda bagi menyelamatkan diri dan keluarga kita daripada bahang api neraka.

Langkah ini selaras dengan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman sebagaimana firman-Nya di dalam Surah al-Tahrim, ayat keenam, yang dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri dan keluarga kamu dari neraka ...”

Kita kena ingat, sekiranya tiada usaha untuk memberi pemahaman agama yang tepat dan tidak dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh nescaya anak-anak akan membesar menjadi manusia yang rosak dan tidak beriman kepada Allah SWT.

Nikmat dikurniakan anak kepada kita akan menjadi asbab kita diazab di kemudian hari nanti sekiranya lalai menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Syu’ara’ ayat 132 hingga 135: “Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmat-Nya yang kamu sedia mengetahuinya. Diberinya kamu binatang-binatang ternak (yang biak) serta anak-pinak  (yang ramai). Dan taman-taman (yang indah permai) serta mata air-mata air (yang mengalir).Sesungguhnya aku takut, (bahawa) kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar (huru-haranya).”

Mendidik anak-anak agar mereka benar-benar memahami agama bukanlah sesuatu tugas yang mudah dan boleh dipandang ringan khususnya di zaman moden ini yang penuh dengan pelbagai cabaran.

Kesukaran semakin bertambah dengan kewujudan norma-norma baharu dalam kehidupan impak pandemik Covid-19 yang melanda bermula dari tahun lalu. Tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tugas mendidik anak-anak dengan cuai, melainkan menunaikan tanggungjawab tersebut dengan usaha yang lebih berganda.

Hadis daripada A’isyah Radiallahu’Anha bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah kasih apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan hendaklah dilakukan secara tekun”. (Riwayat al-Baihaqi).

Kaedah yang perlu digunapakai dalam mendidik perlu bervariasi dan bersesuaian mengikut masa dan keadaan.

Menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam karyanya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, antara kaedah mendidik yang efektif adalah seperti berikut:
.
Pertama: Pendidikan Melalui Teladan

Pendidikan melalui teladan merupakan kaedah yang paling berkesan kepada kanak-kanak. Ini kerana, apabila kanak-kanak melihat contoh ikutan yang baik pada ibu bapanya, mereka akan mengikut prinsip-prinsip yang baik juga.

Jika ibu bapa ingin melihat anaknya bersifat jujur, amanah, penyanyang dan menjauhi perkara batil, maka ibu bapa perlu memberikan contoh yang baik iaitu dengan melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan, berakhlak mulia, mengikut kebenaran dan meninggalkan kebatilan.

Kedua: Pendidikan Melalui Kebiasaan

Kanak-kanak adalah dilahirkan dengan sifat fitrah. Kebiasaan dalam persekitaran mereka akan mempengaruhi sama ada mereka akan terus kekal dengan fitrahnya atau sebaliknya.

Bagi memastikan kanak-kanak terus membesar dengan fitrah, didikan dengan segala kebiasaan yang baik amat perlu. Ibu bapa perlu mewujudkan persekitaran yang baik bagi membentuk mereka.

Ketiga: Pendidikan Melalui Nasihat Nasihat mampu membuka minda kanak-kanak terhadap hakikat sesuatu perkara dan mendorong mereka melakukan perkara yang mulia, menghias diri dengan akhlak terpuji serta memahami kepentingan pendidikan Islam.

Itulah yang menjadikan banyak ayat-ayat al-Quran dan sabda Rasulullah SAW dipenuhi dengan nasihat. Nasihat yang berhikmah amat perlu diberikan kepada kanak-kanak dalam mendidik mereka.

Keempat: Pendidikan Melalui Pemerhatian

Pendidikan melalui pemerhatian bermaksud menjejaki, menemani, memerhati dan mengawasi kanak-kanak dalam membentuk akidah, akhlak, psikologi dan sosialnya.

Ia dapat dilaksanakan dengan sering bertanya tentang keadaan kanak-kanak dalam aspek jasmani mahupun pencapaian akademik.

Semoga kaedah-kaedah ini mampu memahamkan mereka tentang hal-hal agama, memperbaiki akhlak dan memantapkan pemikiran mereka untuk dijadikan bekalan di dunia dan akhirat.

Sekiranya semua ini mampu dicapai, sudah pasti ia akan menjadi kompas panduan dalam merealisasikan harapan agar anak kita adalah masa hadapan negara.

Semoga dengan itu, Malaysia akan terus menjadi negara aman dan sentosa yang berkekalan selama-lamanya.

Mengakhiri khutbah pada minggu ini, bersempena dengan Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia yang disambut saban tahun, yang bertemakan “Anak Kita: Masa Hadapan Negara”, maka mimbar menyeru supaya

1. Marilah kita bersama-sama menjaga dan mendidik anak-anak yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada kita.

2. Umat Islam mestilah memastikan pendidikan anak-anak dapat membentuknya menjdi anak-anak soleh yang sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa mereka di dunia dan di akhirat.

3. Ibubapa mestilah memastikan masa depan anak-anak yang stabil dan seimbang dari segi akidah, akhlak, emosi dan sebagainya.

“Dan hendaklah takut (kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh) orang-orang (yang menjadi penjaganya), yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang daif (yatim) di belakang mereka, (tentulah) mereka akan merasa bimbang terhadap (masa depan dan keselamatan) anak-anak mereka; oleh itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul (menepati kebenaran).” ‏‏) Surah al-Nisa : 9).

Menilai Keberkesanan Kepimpinan Mengikut Penampilan

Gambar-gambar calon bakal PRN Melaka dan tidak lama lagi gambar calon bakal PRN Sarawak akan disiarkan di media .

Pastinya, semua mengaku merekalah calon pilihan terbaik dan termasuk bakal calon MUDA.

Kita semua juga pernah mendengar tentang kepentingan tanggapan pertama.


Penyelidikan terbaru dari Jurnal Kepimpinan dan Kajian Organisasi menunjukkan bahawa kita sebenarnya boleh meramalkan personaliti seseorang dengan agak tepat hanya daripada gambaran individu tersebut.

Dan, kita boleh mengaitkan keberkesanan kepimpinan mereka secara spesifik dengan ciri personaliti yang kita temui dalam foto mereka. (Harms, Han & Chen , 2012)

Seratus lima pelajar kolej di Amerika Syarikat dtunjukkan gambar 71 Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Cina. Mereka diminta menilai umur CEO, personaliti (kepintaran, dominan, mengambil risiko dan menyokong), daya tarikan, mood emosi (positif atau negatif), dan keberkesanan kepimpinan.

Keputusan menunjukkan bahawa keberkesanan yang dirasakan adalah “sangat berkaitan dengan kecerdasan, penguasaan, sokongan, positif emosi dan daya tarikan”.

Setelah penyelidik mengawal umur, saiz dan jenis organisasi, orang Barat menggunakan tiga faktor untuk menilai keberkesanan pemimpin: “berdasarkan emosi positif, kecerdasan, dan dominasi”.

Walau bagaimanapun, tiada satu pun daripada faktor ini dikaitkan dengan ukuran prestasi Pulangan Atas Ekuiti dan Pulangan Atas Aset.

Hanya pengambilan risiko yang dianggap dikaitkan dengan prestasi sebenar.

Penulis kajian berpendapat bahawa pelajar Barat menggunakan “norma budaya” mereka sendiri untuk kepimpinan yang baik, dan menerapkannya kepada pemimpin Cina.

Penyelidikan terdahulu tentang kepimpinan Cina menunjukkan bahawa walaupun secara sejarah gaya kepimpinan berwibawa adalah perkara biasa, gaya “mengambil risiko” baharu telah muncul merangkumi kedua-dua kreativiti dan mengambil risiko. (Wang et al, 2011 seperti yang dipetik dalam Harms et al.)

Penilai Barat bagi CEO Cina ini tidak menganggap pengambilan risiko sebagai faktor penting dalam keupayaan kepimpinan yang dilihat, tetapi pengambilan risiko adalah satu-satunya faktor yang dikaitkan dengan prestasi sebenar.

Jadi apakah garis dasar untuk pemilihan ini?

Pertama, apabila berkembang masuk ke China, sama ada melalui usaha sama, pengambil alihan atau operasi lapangan hijau, memilih pemimpin tidak akan menjadi begitu mudah, kerana ciri-ciri yang diperlukan untuk kepimpinan yang berjaya di China agak berbeza daripada yang kita percaya diperlukan di Amerika Syarikat

Kedua, sebagai pemimpin, mungkin berguna untuk mempertimbangkan sama ada pekerja anda mempunyai konsep budaya kepimpinan berkesan yang berbeza.

Apabila tenaga kerja domestik kita menjadi lebih pelbagai budaya, sifat teladan kita mungkin menjadi lebih pelbagai.

Mungkin berbaloi untuk mengadakan perbincangan yang jelas tentang sifat dan tingkah laku kepimpinan yang dilihat.

Akhirnya, kejutan terbesar bagi kita ialah penampilan seorang pemimpin itu adalah penting.
Kita sering menetapkan dan berkeras untuk mengaitkan ciri muka dengan tingkah laku. “…apabila didedahkan kepada gambar muka orang yang tidak dikenali, peserta telah dapat menilai dengan tepat kerjasama, keagresifan, tingkah laku beretika dan jenayah.”. Sesuatu untuk difikirkan.

(Azizi Ahmad adalah mantan pendidik yang menggunakan kaitan ciri muka dengan tingkah laku dalam ilmu psikologi. Artikel tulisan beliau ini tidak semestinya mencerminkan pandangan pihak Solidaritas)

Azizi Ahmad Solidaritas Politik 12 November 2021

Khutbah Jumaat Pelihara Amanah Tingkatkan Integriti

Petikan Khutbah Jumaat 12 November 2021M/ 7 Rabiulakhir 1443H JAWI

Pelihara Amanah Tingkatkan Integriti

Amanah adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hakikatnya, setiap manusia mempunyai amanah yang mesti dipikul biarpun sebagai anak, ibu bapa, pekerja, penguatkuasa, pentadbir, wakil masyarakat dan sebagainya.jawi_logo.jpg

Amanah ini harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaiknya kerana ia akan memberi kesan kepada manusia dan persekitaran.

Sekiranya sesuatu amanah itu dilaksanakan dengan penuh bertanggungjawab, maka manfaatnya akan dinikmati oleh masyarakat.

Sebaliknya jika sesuatu amanah itu dikhianati, pasti akan menyebabkan kerosakan yang besar kepada sesebuah masyarakat dan negara.

Oleh itu, Allah SWT melarang keras perbuatan khianat dan tidak amanah menerusi firman-Nya di dalam surah al-Anfal ayat 27 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah (yang diamanahkan kepada) kamu sedang kamu mengetahuinya.”

Jenayah rasuah merupakan suatu pengkhianatan kepada amanah dan menjadi ancaman besar kepada masyarakat dan negara. Tahun 2020 menyaksikan kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah (CPI) dunia jatuh ke kedudukan 57 berbanding kedudukan 51 pada tahun 2019.

Ini memberi isyarat bahawa jenayah rasuah semakin meningkat berlaku di dalam negara. Persoalannya, mengapa masih terdapat mereka yang berani melakukan rasuah walaupun diancam dengan laknat daripada Allah SWT?

Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, daripada Abdullah bin ‘Amru Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda :
Bermaksud : “Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah.”

Pelbagai faktor yang menjadi punca kepada berlakunya jenayah rasuah. Menurut laporan Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019, terdapat sembilan punca rasuah yang dinyatakan iaitu kegagalan pentadbiran, konflik kepentingan dalaman, kelemahan kawalan serta ketidakpatuhan, kurang ketelusan, kurang sokongan serta kesedaran rasuah, kerenah birokrasi, kurang pengesanan awal, kurang pencegahan dan kelemahan penguatkuasaan.

Punca-punca ini harus segera ditangani secara drastik bagi memastikan jenayah rasuah dapat dibendung

Sesungguhnya pelaku-pelaku jenayah rasuah memiliki sifat tamak terhadap kemewahan dunia sehingga sanggup mengorbankan integriti untuk memperoleh habuan tertentu.

Sifat tamak inilah yang mengheret manusia untuk melakukan apa sahaja agar dapat memenuhi keinginan nafsu sehingga akhirnya syariat diketepikan.
Kesan jenayah rasuah yang dilakukan hari ini turut dirasai. Masyarakat dan negara menghadapi pelbagai masalah mendatang.

Tidak syak lagi,jenayah rasuah merupakan musuh pembangunan, menjejaskan perjalanan demokrasi dan pentadbiran yang cekap, merosakkan akauntabiliti, mencabul keutuhan undang-undang, mengikis sistem pengurusan dan merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap kepimpinan negara.

Justeru, rasuah pasti akan membawa kehancuran dalam sesebuah masyarakat, bangsa dan negara bahkan merencatkan perkembangan dan pembangunan ummah.

Mimbar mengajak sidang Jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama memainkan peranan bermula dengan penerapan pegangan agama dan moral yang kukuh kepada keluarga terutama anak-anak sejak dari usia kecil.


Kita mahukan anak-anak membesar dalam pemahaman bahawa betapa kotor dan jijiknya rasuah.


Di samping penguatkuasaan yang telah digerakkan oleh penguatkuasa, kempen-kempen kesedaran yang dijalankan secara berterusan juga diharapkan dapat mendidik masyarakat agar menjauhi segala bentuk rasuah yang ada.


Ingatlah bahawa, harta yang dikumpul melalui jalan yang salah dan sumber pendapatan yang diberikan sebagai nafkah isteri dan anak-anak bukan sahaja tiada keberkatan bahkan ia turut mengundang kemurkaan dan kebinasaan sehingga menjadikan hidup porak peranda.

Sebagai seorang yang beriman, marilah kita membina nilai integriti dalam semua perkara terutama dalam pengurusan amanah yang diberikan.

Utamakan aspek ketelusan, kebenaran dan etika kerja yang baik di samping memastikan sebarang unsur-unsur yang boleh membawa kepada pelanggaran etika dan pecah amanah dapat dielakkan. Integriti dalam pengurusan juga menjadi bukti keteguhan iman seseorang muslim itu.

Sebagai rakyat dan anggota masyarakat yang prihatin, kita juga mestilah memberikan kerjasama kepada agensi penguatkuasa sekiranya kita mempunyai maklumat berkaitan rasuah yang berlaku di hadapan mata kita.


Kita tidak perlu gentar untuk membantu membanteras kes rasuah dan pecah amanah yang berlaku di dalam sesebuah organisasi atau komuniti setempat kerana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sentiasa memastikan kerahsiaan maklumat yang diberikan dan pemberi maklumat adalah dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.


Pemberi maklumat yang menjadi saksi bagi sesuatu kes rasuah pula dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009.

Mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib ingin menekankan beberapa kesimpulan sebagai pedoman buat kita semua:

Pertama: Rasuah merupakan satu dosa besar di sisi Islam. Pemberi dan penerima rasuah akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia bahkan perbuatan mereka akan mengundang azab yang pedih di akhirat.

Kedua: Mainkan peranan dengan menerapkan pegangan agama dan moral yang kukuh kepada keluarga terutama anak-anak sejak dari usia kecil supaya mereka memahami betapa kotor dan jijiknya jenayah rasuah.

Ketiga: Berikan kerjasama kepada agensi penguatkuasa sekiranya kita mempunyai maklumat berkaitan rasuah dan pecah amanah yang berlaku di dalam sesebuah organisasi atau komuniti supaya pelaku-pelaku tersebut dibawa ke muka pengadilan.

Marilah kita renungkan firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah, ayat 188: “Dan janganlah kamu makan harta orang lain antara
kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim supaya kamu dapat mengambil sebahagian daripada harta orang dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya”.

Khutbah Jumaat : Jadilah Pengguna Yang Bijak

Petikan Khutbah Jumaat 12 Nov 2021M / 07 Rabi’ul Akhir 1443H: JAIS

Jadilah Pengguna Yang Bijak

Kempen pengguna bijak merupakan penerangan secara konsisten untuk menyampaikan mesej kepenggunaan kepada umat Islam. Ini kerana, rata-ratanya masyarakat masih belum menghayati prinsip kepenggunaan.

Pengguna yang bijak mempunyai ilmu tentang asas-asas kepenggunaan dan perlu mengetahui hak-hak tertentu yang boleh dipertahankan.
jais.jpg
Namun begitu, kempen Karnival Hari Kepenggunaan dilihat hanya mempromosikan pelbagai acara serta jualan barangan.

Sebaliknya, kempen kepenggunaan perlu lebih memberi penekanan kepada kesedaran yang mendalam terhadap masyarakat mengenai perkhidmatan, amalan atau isu-isu semasa berkaitan kepenggunaan.

Ini kerana, setiap individu dan masyarakat mempunyai hak yang selayaknya tanpa wujud ruang untuk ditindas atau dieksploitasi oleh pihak lain.

Dalam memahami asas dan prinsip kepenggunaan, kita memerlukan tafsiran untuk mencari keredaan Allah SWT terhadap harta atau produk halal lagi baik yang dapat memberi manfaat kepada pengguna. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 168: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu.”

Antara strategi dan langkah kempen kepenggunaan adalah menyebarkan maklumat bagi membolehkan lebih ramai masyarakat mengetahui hak dan pilihan, seterusnya dapat mendidik individu sebagai  pengguna yang bijak.

Penyampaian maklumat kepenggunaan dapat diperluaskan dalam menghadapi kenaikan harga barangan dan memudahkan orang ramai melaporkan kepada pihak berwajib bagi memastikan harga barangan kawalan tidak dinaikkan sesuka hati.

Secara tidak langsung, kempen pengguna bijak dapat mendidik masyarakat dari penipuan peniaga yang memanipulasi pengguna untuk meraih keuntungan dengan mudah.

Dengan kempen yang konsisten, peniaga berintegriti serta pengguna yang bijak, insiden penipuan dalam kes-kes yang dilaporkan di dada akhbar dan di media sosial dapat diatasi secara berkala melalui komunikasi berkesan antara pihak berkuasa dan pengguna prihatin .

Realitinya, dalam suasana ekonomi yang tidak menentu, dan kos sara hidup yang semakin meningkat, kita perlu memahami hak sebagai pengguna. Saban hari, terdapat laporan dan aduan pengguna yang terpedaya dengan urusniaga yang merugikan ibarat sudah terantuk baru tengadah.

Antara modus operandi terkini sindiket penipuan yang menggunakan platform e-dagang sebagai medium untuk menipu pengguna.

Selain itu juga, berbagai bentuk manipulasi dalam isu kepenggunaan antaranya scammer, penipuan transaksi online, produk tidak halal serta penipuan sijil halal.

Selain itu juga, tiada tanda harga pada barangan yang dijual, label barang tidak lengkap dan penipuan pada sukatan dan timbangan, adalah antara insiden yang dibangkitkan oleh pengguna.

Sebagai pengguna yang bijak, kita perlu berhati-hati menyemak maklumat perniagaan yang ditawarkan sebelum menjalankan sebarang urus niaga atas talian, urusan tawar menawar dan sebagainya.

Begitu juga, jangan cepat terpedaya dengan promosi iklan jualan murah dan tawaran kerja dengan pendapatan yang tidak munasabah.

Senario ini menyebabkan kita mudah menjadi mangsa kepada peniaga yang tidak bertanggungjawab dengan mengambil peluang di atas kelemahan kita.

Ini kerana, tiada rasa takut dan gentar dengan azab Allah SWT dan tiada lagi sifat amanah yang dipraktikan dalam urusan jual beli. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan mengangkat sifat amanah.

Bahkan sifat amanah menjadi benteng utama pengukur tahap keimanan seorang mukmin.

Ini jelas, larangan melakukan penipuan oleh Rasulullah SAW menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu’Anhu bahawa Baginda SAW bersabda: “Barangsiapa yang menipu, maka dia bukanlah dari golongan kami.” (Riwayat al-Tirmizi).

Terdapat beberapa langkah dan amalan untuk menjadi pengguna yang proaktif dan bijak. Pertama, pengguna boleh membandingkan harga dalam risikan pasaran yang luas.

Maka, pilihlah harga yang minimum namun berkualiti agar dapat berbelanja secara berhemah lebih-lebih lagi kita masih terkesan dengan ekonomi yang merundum selepas wabak Covid-19.

Kedua, pengguna yang bijak seharusnya mengelak daripada berhutang sehingga membebankan diri dan keluarga untuk terus membayar hutang secara berkala.

Berbelanjalah sekadar mengikut kemampuan dan janganlah berbelanja melebihi pendapatan. Ibarat mengukur baju biarlah di badan sendiri.

Manakala, pengurusan kewangan yang bijak dan betul menjadi jambatan melahirkan pengguna yang bijak. Ini kerana, ajaran Islam sangat mementingkan bersederhana dalam erti kata tidak terlalu kikir atau kedekut dan juga tidak terlalu boros atau membazir sehingga tidak mensyukuri nikmat kurniaan Allah SWT.

Oleh itu, didiklah diri berbelanja dengan mengutamakan barangan buatan tempatan, secara tidak langsung ia dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi domestik sejak terkesan dengan wabak Covid-19 .

Dalam prinsip kepenggunaan apabila kita mempraktikkan amalan kepenggunaan yang bijak, kita akan merasa lebih tenang meskipun cabaran kos sara hidup yang semakin tinggi.

Oleh itu, dalam konteks menampilkan ciri pengguna yang bijak, pengguna bukan sahaja bijak memilih barang berkualiti dan halal, akan tetapi bijak dalam menguruskan sisa bahan buangan bagi menjamin kebersihan dan kelestarian alam sekitar seperti tidak membuang sisa-sia buangan minyak terpakai ke sungai-sungai, parit-parit, longkang dan kawasan sekitar sehingga menyebabkan berlakunya pencemaran.

Bahkan pelupusan bahan sisa buangan perlu dilakukan dengan betul dan tidak mengancam kesihatan penduduk.

Hadis daripada A’isyah Radiallahu’Anha bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah kasih apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu amalan hendaklah dilakukan secara tekun”. (Riwayat al-Baihaqi).

Beberapa pengajaran dan penghayatan yang dapat diambil daripada khutbah ini adalah:

1. Sebagai pengguna Islam yang bijak, kita hendaklah mencari keredaan Allah SWT terhadap apa sahaja yang diurus, dibeli dan dijual.

2. Sebagai pengguna Islam yang bijak, kita mestilah memenuhi etika, adat kesopanan dan kelakuan terpuji dengan mengetepikan sifatsifat tercela seperti menipu untuk meraih keuntungan duniawi sematamata.

3. Sebagai pengguna yang bijak, Umat Islam janganlah mendatangkan kemudaratan kepada orang lain mahupun persekitaran di dalam membuang sisa-sisa makanan seperti minyak terpakai dan sebagainya.

“Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).” (Surah al-Rum : 41)

Khutbah Jumaat Halal Dipatuhi, Kehidupan Diberkati

Petikan Khutbah Jumaat 5 November 2021M/ 29 Rabiulawal 1443H JAWI

Halal Dipatuhi, Kehidupan Diberkati

Allah SWT telah menentukan syariat Islam sebagai panduan dalam segala aspek kehidupan manusia. Aspek pemakanan halal juga menjadi perkara yang sangat penting untuk dituruti oleh umat Islam sehinggakan Allah SWT mengingatkan kita supaya memastikan makanan atau minuman yang dimakan adalah halal lagi baik.jawi_logo.jpg

Renungkan firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud : “Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu.”
Dalam al-Quran perkataan halalan toyyiba disebut berulang kali, menunjukkan betapa Islam sangat mementingkan kita untuk memilih sumber makanan yang halal lagi baik.

Namun begitu, masih ada yang tidak memahami dan mengambil mudah perkara ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada an-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: َِBermaksud : “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.”
Sebenarnya Islam telah meletakkan garis panduan dalam aspek pemakanan.

Ada yang beranggapan halal itu hanya tidak mengandungi unsur-unsur yang haram seperti khinzir dan arak semata-mata sedangkan
aspek sumber kewangan, kebersihan, kesucian, cara pengendalian dan pemprosesan sesuatu makanan itu juga perlu diberi perhatian.

Dalam pada itu, kita seharusnya memilih makanan yang berzat dan berkhasiat daripada sudut kesihatan dan keselamatan kepada tubuh badan manusia. Aspek pemakanan halal sangat berkait rapat dengan ibadat kita sehari-harian.

Kita bukan sahaja perlu memastikan sumber makanan diberikan kepada isteri dan anak-anak adalah halal lagi baik, bahkan sumber pendapatan daripada perkerjaan kita juga mestilah tidak melanggar aturan syariat.

Kesan daripada sumber makanan yang haram ini menjadi penyebab rosaknya iman, amalan dan doa tidak dikabulkan. Ia juga menjadi asbab kepada kerosakan akhlak bahkan menjejaskan pembinaan keluarga dan pembentukan peribadi terutama pada diri anak-anak kita.

Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari daripada Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda: Bermaksud: “Akan tiba satu zaman di mana seseorang itu tidak menghiraukan dari mana datang hartanya, apakah daripada yang halal atau daripada yang haram.”

Islam turut mengajar kita supaya membina sesuatu perkara atas keyakinan tanpa syak dan ragu-ragu. Oleh sebab itu, Islam memberi panduan supaya kita menjauhkan diri daripada perkara atau makanan yang meragukan. Inilah jalan paling selamat supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram.

Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada an-Nu’man bin Basyir, Rasulullah SAW bersabda :Bermaksud : “Sesiapa yang menjaga diri daripada perkara-perkara syubhah maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhah, dia akan jatuh ke dalam perkara haram seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan dibimbangi haiwan ternakannya akan meragut makanan di dalamnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya.”

Mimbar ingin mengingatkan para Jemaah sekalian, perbaiki sikap kita dalam pemilihan produk makanan terutama ketika hendak mengunjungi premis-premis makanan.

Beberapa perkara perlu kita lakukan, iaitu :Mimbar ingin mengingatkan para Jemaah sekalian, perbaiki sikap kita dalam pemilihan produk makanan terutama ketika hendak mengunjungi premis-premis makanan. Beberapa perkara perlu kita lakukan, iaitu :


Pertama : Utamakan premis makanan yang dimiliki oleh orang Islam dan menyediakan juadah yang halal lagi bersih. Ini bagi memastikan makanan yang disediakan tersebut benar-benar menepati kehendak syarak dan mencapai halalan toyyiba.


Kedua : Pastikan premis tersebut tidak mencampur adukkan di antara makanan yang haram dan diragui status halalnya bersama dengan makanan lain yang halal. Jika perkara ini berlaku, buatlah aduan kepada pihak berkuasa kerana dibimbangi logo halal yang dipamerkan adalah tidak sah atau berlaku pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh JAKIM.


Ketiga : Ambil tahu dan cakna terhadap isu pemakanan halal serta berilah kefahaman kepada anggota keluarga untuk memahami kepentingan pemakanan halal dalam pembentukan rohani dan jasmani kita.

Sememangnya ketika ini terdapat banyak premis makanan yang menyediakan pelbagai jenis juadah terutama daripada luar negara. Ingatlah bahawa biarpun hidangan tersebut nampak menyelerakan namun, kita perlu berhati-hati dan teliti supaya kita tidak terjebak dengan pemakanan yang haram dan syubhah.


Keempat : Didik diri sendiri dan ahli keluarga untuk bersama-sama menjaga dan mempraktikkan pemakanan halal setiap masa. Ingatlah bahawa makanan yang halal menjamin keberkatan, makanan yang haram mengundang kemurkaan Tuhan.

Semoga dengan kesungguhan kita memastikan pemakanan halal dalam keluarga melalui sumber pendapatan yang halal akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah SWT.

Mengakhiri khutbah, renungkan beberapa kesimpulan sebagai panduan kita bersama :

Pertama : Islam memberi panduan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuklah aspek pemakanan halal. Allah SWT mengingatkan kita supaya memastikan makanan atau minuman yang diambil adalah halal lagi baik.

Kedua : Fahami konsep halal, haram dan syubhah sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW supaya kehidupan kita terpelihara daripada keburukan dan kerosakkan akibat pengabaian terhadap panduan syariat.

Ketiga : Pastikan sumber makanan diberikan kepada isteri dan anak-anak adalah halal lagi baik serta diperoleh daripada pendapatan yang tidak mengandungi unsur-unsur haram.

Marilah kita hayati firman Allah SWT di dalam surah al-Mukminun ayat 51: Bermaksud: “Wahai rasul-rasul makanlah daripada sesuatu yang baik- baik dan kerjakanlah amalan soleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Khutbah Jumaat : Waspada Jangan Terleka

Petikan Khutbah Jumaat 05 Nov 2021M / 29 Rabi’ul Awwal 1443H: JAIS

Waspada Jangan Terleka

Kita sedia maklum pada tanggal 11 Oktober 2021 yang lepas Kerajaan Malaysia telah membenarkan kita untuk merentas negeri setelah beberapa ketika kita terhalang dari berbuat demikian.

Rasa syukur dan gembira tergambar di wajah masing-masing setelah dua tahun kita terhalang untuk balik ke kampung dan berjumpa insan tersayang.jais.jpg

Ia adalah satu rahmat dan kegembiraan namun kita haruslah beringat ia bukanlah satu lesen untuk kita lepas dan tanpa kawalan kendiri dan bebas tanpa SOP.

Dua dos vaksin dan 90% penduduk dewasa telah divaksin bukanlah satu jaminan 100% untuk kita kebal dari wabak yang tidak kelihatan ini, malah sekiranya kita bersikap tidak menghiraukan yang wabak ini berada di sekeliling kita hidup sekali dengan kita dibimbangi ianya akan membawa gelombang baru pandemik Covid-19 dalam masyarakat kita.

Walaupun kita berjaya mengurangkan kadar jangkitan dengan imunisasi vaksin untuk mengekang penularannya, namun berdisiplinlah apabila berjalan di pusatpusat membeli belah, kedai-kedai makan, pusat pelancongan, bersukan dan balik kampung untuk berjumpa ibu bapa, sahabat handai dan ahli keluarga.

Kebebasan ini bukanlah bererti boleh bebas bersalam, bergaul, bersesak sesak dan berhimpit-himpit tanpa menghiraukan peraturan yang ditetapkan dalam SOP. Ini kerana wabak yang tidak kelihatan ini sentiasa mengintai peluang untuk mencari mangsa yang lalai dan terleka.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa’ ayat 29: “dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.”

Ayat ini mengkhabarkan kepada kita seandainya kita tidak menghiraukan dan tidak mengikut SOP seolah-olahnya kita  mencampakkan diri kita ke lembah kebinasaan dan bererti kita saling memudaratkan dan berbunuhan sesama sendiri.

Satu kajian yang dijalankan oleh Dekan Fakulti Sains Perubatan dan Kesihatan Taylor’s University Prof Emeritus Dr. PT Thomas menjelaskan vaksin tidak akan berkesan 100 peratus kepada semua orang yang menerimanya. Keberkesanan satu vaksin adalah 90 peratus.

Ini bererti daripada 100 orang penerima vaksin 90 orang akan dilindungi dan 10 orang yang lain masih ada kemungkinan dijangkiti virus.

Pentadbir Pengurusan Kesihatan Dr Khoo Yoong Khean berkata mereka yang sudah lengkap menerima vaksin masih terdedah dengan jangkitan Covid 19 meskipun kesannya tidak seteruk mereka yang tidak divaksin.

Ini bermakna tidak ada jaminan 100 peratus mereka yang telah lengkap divaksinasi tidak akan dijangkiti Covid-19.

Ada kemungkinan individu yang telah divaksinasi dan tidak kelihatan tanda-tanda atau simptom ini boleh membawa dan menyebarkan wabak ini kepada orang lain.

Tegasnya ‘kebebasan’ yang diberikan oleh kerajaan bukanlah tiket untuk kita alpa dalam mematuhi prosedur operasi standart (SOP).

Menurut Prof Madya Dr Yahya Mat Arip, pakar Virologi Universiti Sains Malaysia, sekiranya wujud golongan yang telah melalui vaksinasi menjadi punca kepada penularan Covid-19 maka akan wujud pula tanggapan negatif kepada usaha pemvaksinan kerana program sepatutnya menyumbang kepada pencegahan penularan bukannya punca penularan.

Lebih membimbangkan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Noor Hisham Bin Abdullah bahawa Varian Delta bukan sahaja boleh tersebar dalam tempoh 5-15 saat tetapi boleh membiak dalam hidung orang yang telah divaksinasi.

Ini bermaksud orang yang sudah divaksinasi boleh menyebarkan virus dan kemudian boleh menjangkiti orang lain. Justeru sikap hilangnya kewaspadaan dan munculnya kelekaan boleh mengundang gelombang baru yang menakutkan.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 92:“Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasul Allah, dan awaslah (janganlah sampai menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya).”

Hadis daripada Anas bin Malik Radiallahu’anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sikap berhati-hati itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. (Riwayat Al-Baihaqi).

Marilah kita bersama sebagai keluarga Malaysia walaupun telah mencapai sasaran 90 peratus populasi dewasa lengkap divaksin dan boleh berjalan ke sana sini termasuk rentas negeri hendaklah terus waspada jangan terleka.

Teruskanlah budaya taat, berdisiplin dan hidup dengan norma baharu untuk keselamatan dan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara berikut:

1. Kita mestilah beriman dan meyakini bahawa segala musibah dan penyakit datang dari ketentuan daripada Allah SWT

2. Kita hendaklah menjadi umat yang taat dan berhati-hati demi membendung pandemik atau andemik yang berlaku.

3. Umat Islam hendaklah tahu bahawa kebebasan yang diberi bukanlah tiket untuk kita bebas sebebas-bebasnya sehingga terlalai dari menjaga SOP.

4. Kita hendaklah menjadi umat yang perihatin dan istiqamah hidup dengan norma baharu agar kita, keluarga dan Negara kita selamat.

“(Engkaukah yang lebih baik) atau orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan (azab) hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? “Katakanlah lagi (kepadanya): Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.” (Surah al-Zumar : 9).

Khutbah Jumaat Anak-Anak Generasi Harapan Negara

Petikan Khutbah Jumaat 29 Oktober 2021M/ 22 Rabiulawal 1443H JAWI

Anak-Anak Generasi Harapan Negara

Kanak-kanak merupakan permata berharga kurniaan Allah SWT kepada ibu bapa.  Kelahiran mereka membawa kebahagiaan dalam kehidupan sesebuah keluarga.jawi_logo.jpg

Hakikatnya, mereka bakal membesar dan mengambil alih peranan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Allah SWT pada masa hadapan. Justeru, berbekalkan fitrah kesucian yang tertanam dalam diri mereka, ibu bapa serta penjaga perlu memikul amanah utama untuk mewarnai dan mencorakkan kehidupan mereka.

Contohi Nabi Ibrahim dan Nabi Yaakub Alaihimassalam yang mendidik anak-anak mereka supaya mentaati perintah agama. Firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 132 yang bermaksud : “Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya: Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam.”

Inilah tanggungjawab besar yang wajib dipikul oleh setiap ibu bapa. Ingatlah, pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak khususnya melalui  acuan tarbiah Islam mestilah menjadi keutamaan untuk menjadi perisai supaya mereka dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil.

Ia juga turut menjadi pendorong supaya sentiasa mentaati Allah SWT, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan mencurahkan bakti kepada agama, masyarakat dan negara.

Sesungguhnya kehidupan beragama adalah benteng kepada manusia agar terselamat daripada azab neraka.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, daripada Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda : Bermaksud : “Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah (suci bersih), maka kedua ibu bapanya yang mencorakkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna, adakah kamu melihat ada cacat padanya.”

Islam memberikan panduan dalam mendidik anak-anak mengikut tahap usia mereka. Ia bermula dengan belaian kasih sayang ketika mereka baru lahir sehingga mencapai mumayyiz atau sekitar usia enam tahun.

Ketika mereka mencapai usia tujuh tahun sehingga baligh, mereka perlu dididik dengan disiplin dan ketegasan serta biasakan mereka menerima tanggungjawab untuk mereka laksanakan.

Ketika mencapai usia lima belas tahun, didiklah mereka seperti seorang kawan dan saling bertukar pandangan. Apa yang diutarakan oleh mereka perlu dihormati selagi mana ia tidak bertentangan dengan Syariat.

Kemudian setelah mereka mencapai usia dewasa, barulah diberikan kebebasan untuk mereka memilih jalan mereka sendiri selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syariat.

Bertindaklah sebagai penasihat untuk mereka agar segala tindakan yang dilakukan sentiasa terkawal mengikut lunas-lunas yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Aspek pendidikan anak-anak sangat penting bagi ibu bapa dalam membina keperibadian mereka.

Perkara ini bukanlah suatu tugas yang mudah dan remeh lebih-lebih lagi kehidupan anak-anak pada masa kini sangat terdedah dengan pelbagai pengaruh negatif melalui media-media sosial.

Justeru, ibu bapa mestilah sentiasa mendampingi anak-anak biarpun dalam kesibukan mencari nafkah dan mencukupkan keperluan keluarga.

Tonjolkan teladan yang baik dan akhlak yang mulia kepada mereka untuk diikuti. Sememangnya anak-anak sentiasa melihat dan meniru segala perbuatan ibu bapa mereka.

Ibu bapa juga mestilah mementingkan komunikasi berkesan dengan anak-anak.

Justeru,  perbanyakkan nasihat supaya mereka terdorong untuk melakukan perkara yang baik.

Wujudkan suasana positif di dalam rumah melalui kepelbagaian aktiviti bersama seperti penceritaan, perbualan, gurauan dan sebagainya.

Hal ini sedikit sebanyak dapat mengharmonikan hubungan ibu bapa dengan anak-anak bahkan merapatkan lagi tautan kasih sayang sesama keluarga.

Selain itu, sentiasalah menemani, memerhati dan mengawasi mereka. Seringlah bertanya tentang keadaan mereka dari semasa ke semasa.

Sekiranya terdapat masalah, bimbinglah mereka mencari penyelesaiannya.

Sebagai ibu bapa, mendidik anak-anak juga memerlukan ketegasan.

Biasakan mereka untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan. Bertegas terhadap mereka biarlah berpada dan tidak menjejaskan fizikal dan mental mereka.

Kanak-kanak di zaman ini sangat terdedah dengan pelbagai ancaman yang memberi kesan kepada kehidupan mereka.

Kita perlu sedar bahawa bukan sahaja jenayah penderaan yang dilakukan oleh penjaga, pengasuh mahupun ahli keluarga yang lain malah lebih menggusarkan kita ialah jenayah pedofilia atau jenayah seksual dengan kanak-kanak oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

Peningkatan kes jenayah pedofilia ini berlaku akibat ketidak pedulian ibu bapa sendiri.

Mimbar mengingatkan kepada para ibu bapa, elakkan daripada memuat naik gambar anak-anak di media sosial sebagai Langkah pencegahan daripada penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Biarpun dengan anggota keluarga sendiri, sentiasalah kita memerhati dan memantau aktiviti-aktiviti anak-anak supaya peluang dan ruang untuk berlakunya jenayah pedofilia ini sentiasa tertutup.

Semoga kita menjadi ibu bapa yang berjaya membentuk anak-anak menjadi insan yang berperibadi mulia, unggul dan cemerlang.

Semoga impian kita membentuk generasi harapan negara juga akan tercapai.

Mengakhiri khutbah, beberapa kesimpulan untuk renungan kita bersama :

Pertama : Tunaikan tanggungjawab dan amanah sebagai ibu bapa untuk mendidik anak-anak demi mencorakkan masa depan mereka untuk menjadi generasi harapan negara.

Kedua : Utamakan tarbiah Islam kepada anak-anak yang menjadi perisai dalam kehidupan mereka mendepani pelbagai pengaruh negatif dalam dunia siber dan supaya mereka dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil.

Ketiga : Jadilah teladan yang baik kepada anak-anak, luangkan banyak masa bersama mereka dan pelihara kehidupan mereka daripada sebarang eskploitasi, penindasan dan penderaan mental, fizikal serta seksual oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

Marilah kita hayati firman Allah SWT di dalam surah at-Tahrim, ayat 6 : Bermaksud : “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.”