mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ Muafakat Mengundang Berkat

Sedutan Petikan Khutbah Jumaat 18 September 2015M/ 4 Zulhijjah 1436H JAWI

Muafakat Mengundang Berkat

Kembali ke masa silam, negara kita pernah menyaksikan peristiwa bersejarah pada 16 September 1963 iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura telah diisytiharkan sebagai negara Malaysia. Kini, peristiwa tersebut telah 52 tahun berlalu.

Pada hari ini, kita telah mengecapi nikmat keamanan,  nikmat perpaduan dan dalam kemakmuran. Semua ini adalah nikmat yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita.

Firman Allah  dari surah al-A’raf, ayat 96: “Sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan membuka kepada mereka berkat dari langit dan bumi, namun mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka kami timpakan (azab) atas mereka disebabkan apa yang mereka usahakan.”

Pembentukan negara Malaysia memperlihatkan kepada kita bahawa fitrah manusia itu saling memerlukan antara satu sama lain dalam aspek kenegaraan dengan liputan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menubuhkan negara Islam Madinah.

Pertama, Rasulullah SAW telah menyatukan suku Aus dan Khazraj yang saling bertelagah bahkan berbunuhan sesama sendiri selama berpuluh-puluh tahun. Tindakan bijak Baginda Nabi SAW telah menyelamatkan bumi Yathrib daripada dikuasai oleh Yahudi.

Kedua, Nabi Muhammad SAW telah mempersaudara antara golongan Muhajirin dan Ansar. Kedua-dua kelompok ini telah melakukan pengorbanan yang besar demi agama Islam. Kaum Muhajirin telah meninggalkan harta kekayaan, kemuliaan, keluarga, dan budaya hidup jahiliah mereka dengan berhijrah ke Madinah. Manakala kaum Ansar sebagai penduduk asal pula sanggup berkongsi harta, keluarga dan tanah air demi kemuliaan Islam.

Firman Allah SWT menerusi surah al-Taubah, ayat 100: Maksudnya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang awal (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka (pula) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”

Penyatuan dan perpaduan antara golongan Muhajirin dan Ansar telah memberikan kesan yang besar kepada perkembangan agama Islam. Perpaduan mereka membuahkan kemenangan di Badar, mereka bukan sahaja mengecapi kemenangan di dunia, bahkan berlanjutan hingga ke akhirat. Inilah al-falah, kemenangan hakiki yang dijanjikan oleh Allah SWT.

Kita juga impikan pemimpin negara ini yang amanah dan berdedikasi hasil cerminan iman dalam diri mereka. Pemimpin dan rakyat saling mengasihi, bermuafakat dan berpadu dalam usaha meraih keberkatan dan kemakmuran negara daripada Allah SWT. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki segala keberkatan.

Imam Ahmad RH meriwayatkan daripada Nu’man bin Bashir RA, bahawa Rasulullah SAW bersabda: ث بِ ُ ، الَّت حَُ د َ َّ ه رْ الل َس لَْم يَْشكُ رْ الَّن ا مَ ْن لَْم يَْشكُ َ رْ الْ كَثِيرَ، و َّهِ رْ الْقَلِي َ ِّ، لَمْ يَْشكُ مَ ْن لَمْ يَْشكُ نِعْمَةِ الل ا ْلجَ َ ، و ٌ كْفر ُ كَُا زَرْ ُ َ ، و ٌ شكْر ُ ب ٌ عَذَا ُ رْقَة ُ الْف َ ، و ٌ ْحمَة َ ر ُ مَاعَة Maksudnya: “Sesiapa yang tidak bersyukur (terhadap nikmat) yang sedikit, (nescaya) dia tidak akan menyukuri (nikmat) yang lebih banyak. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, (maka) dia tidak bersyukur (juga) kepada Allah. Berbicara mengenai nikmat Allah adalah (suatu bentuk) cara bersyukur dan meninggalkannya adalah (suatu bentuk) kekufuran. Berjemaah itu rahmat manakala perpecahaan itu azab.”

Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, Pengunaan media-media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Twitter, Telegram, Instagram dan lain-lain hakikatnya tidak dilarang oleh agama selagi mana ia mendatangkan manfaat yang baik kepada penggunanya.

Para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, Mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut adalah kesimpulan khutbah sebagai renungan kita bersama:

Pertama: Keamanan dan kemakmuran negara adalah nikmat daripada Allah SWT yang wajib disyukuri.

Kedua: Kesatuan dan muafakat umat Islam adalah syarat utama yang mengundang rahmat Allah SWT dalam sesebuah negara. Begitu juga sebaliknya, ia mampu mengundang azab.

Ketiga: Dengan menghayati ajaran Islam yang sebenar, Muslim mampu bekerjasama dengan non-Muslim dalam keadaan yang harmoni sekali gus memerlihara kemakmuran negara.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Syuura, ayat 8: Maksudnya: “Dan jika Allah menghendaki, tentulah Ia menjadikan mereka satu umat (yang bersatu dalam ugama Allah yang satu); akan tetapi Allah (tidak merancang yang demikian bahkan Ia akan) memasukkan sesiapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmatNya (menurut peraturan yang telah ditetapkan); dan orang-orang yang zalim tidak ada baginya sesiapapun yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan.

Wallahualam.
Tags: berkat, khutbah
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments