mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ Keghairahan Siber

Sedutan Petikan Khutbah Jumaat 2 Oktober 2015M/ 18 Zulhijjah 1436H JAWI

Keghairahan Siber

Kita kini berada di zaman globalisasi, zaman dunia tanpa sempadan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi Facebook, Whatsapp, Instagram, WeChat, Tweeter, Telegram seakan-akan menjadi suatu ketagihan yang luarbiasa kepada golongan muda mahupun golongan tua. Inilah yang dinamakan ”keghairahan siber” yang dilihat seakan-akan seperti tidak dapat dikawal penggunaannya.

Penggunaan IT mempunyai kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya yang terserlah adalah dapat membantu manusia untuk mendapatkan sumber maklumat, menghubungkan ukhuwah walaupun di tempat yang jauh serta memudahkan banyak urusan manusia di dalam kehidupan seharian. Namun begitu, IT juga mempunyai keburukannya seperti boleh berlakunya pengabaian tanggungjawab terhadap keluarga, pengabaian tanggungjawab terhadap kerja, hilangnya semangat kemasyarakatan dan kejiranan serta boleh menggalakkan kepada hubungan yang terlarang.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 195: Bermaksud: ”Dan belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); dan perelokkanlah perlakuan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.”

Kesan negatif alam siber juga boleh menyelinap masuk ke dalam institusi pekerjaan. Terdapat segelintir pekerja yang sibuk bermain gajet ketika sedang bermesyuarat atau menghadiri seminar. Budaya negatif inilah yang menyebabkan seseorang pekerja dilihat tidak beretika kepada perkerjaan dan majikannya. Selain itu, ketagihan alam siber juga dilihat mampu menjadikan seseorang itu hilang nilai komunikasi sesama ahli keluarga, ibu bapa, adik-beradik dan jiran tetangga. Sekaligus boleh menyebabkan kehilangan nilai persaudaraan dalam masyarakat.

Firman Allah SWT dalam Surah AnNisa’ ayat 36 : Ertinya: Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri.

Manusia pada hari ini termasuk umat Islam lebih banyak menghabiskan masa meneliti gajet daripada membaca al-Quran atau buku-buku ilmiah yang lain.

Kelebihan membaca alQuran berdasarkan hadith riwayat Imam Muslim RhA Daripada Abu Umamah Al-Bahili R.A., dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: ا لَِأ ْصحَابِهِ ً يَْأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ َشفِيع ُ رْآنَ ، فَِإَّن ه ُ وا الْق ُ اقْرَء Bermaksud: "Bacalah Al Qur'an…kerana ia pada hari kiamat nanti akan datang untuk memberikan syafaát kepada para pembacanya."

Rasulullah SAW menerangkan tentang kelebihan membaca alQuran. Imam Al-Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas’ud R.A. bahawa Rasulullah SAW bersabda: بِهِ َحسَنَة ُ فلََه َّهِ ا مِ ْن كِتاَ ً مَ ْن قَرََأ حَْرف ف، وَل َكِنْ ل الم حَْر ُ و ُ بِعَشْرِ َأ ْمثَالِهَا، لَا َأق ُ ِب الل ، وَالْ حَسَنَة ف وَلَام حَرْف وَمِيم حَرْف ف حَْر َألِ Bermaksud: “Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah SWT maka untuknya diberi satu hasanah (kebaikan) sebagai ganjaran bagi huruf itu dan satu hasanah adalah sama dengan sepuluh pahala. Aku tidak berkata (Alif,Lam,Mim) sebagai satu huruf tetapi (Alif) adalah satu huruf, (Lam) adalah satu huruf dan (Mim) adalah satu huruf.”

Kesimpulan daripada khutbah hari ini:

Pertama: berwaspadalah dalam menggunakan kemudahan teknologi ini dan menggunakannya pada waktu yang diperlukan sahaja. Elakkan diri dari terjebak ke dalam gejala negatif alam siber.

Kedua: Selidikilah setiap berita mahupun maklumat yang diterima itu sebelum disebarkan. Ini amat penting bagi mengelakkan sebarang bentuk penyebaran fitnah dan hadith-hadith palsu.

Ketiga: Kawallah penggunaan gajet agar jangan sampai ia menjejaskan gaya hidup bermasyarakat yang perlukan perhatian dan penglibatan kita.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Hujurat ayat 6: Ertinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.”

Wallahualam.
Tags: ict, khutbah
Subscribe

Posts from This Journal “ict” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments