mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ Jihad Ilmu

Sedutan Petikan Teks Khutbah Jumaat 30 Oktober 2015M/ 17 Muharram 1437H JAWI

Jihad Ilmu

Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas bin Malik RA bahawa Rasulullah SAW pernah berpesan : َحَّت ى يَرْ ج َع َّ ه مَ ْن خَرَ َج ف ي َطلَ ب الْع لْم كَانَ ف ي َسب ي ل الل Bermaksud : Sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia sedang berada pada jalan Allah sehinggalah dia pulang.

Kemuliaan yang Rasulullah SAW letakkan kepada penuntut ilmu adalah setanding mereka yang keluar berjihad melawan musuh Allah SWT. Bahkan yang lebih menggembirakan apabila Allah SWT juga mengiktiraf dan memandang mulia kepada mereka yang tinggi ilmunya.

Bukankah Allah SWT telah menyatakannya di dalam Surah Al-Mujadalah, ayat 11 sepertimana yang dinyatakan pada muqaddimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Timbalah ilmu setiap hari walau di mana jua kita berada, mudah-mudahan darjat kita di sisi Allah SWT juga semakin tinggi.

Nama-nama gah seperti Ibnu Sina sebagai sumber khazanah perubatan, AlBattani menerajui ilmu astronomi, Al-Khawarizmi disanjungi sebagai bapa matematik dan ramai lagi menjadi sebutan dan rujukan masyarakat seluruh dunia.

Gejala meninggalkan ilmu menyebabkan sesuatu masyarakat akan dilambakkan dengan orang-orang yang jahil. Bayangkan, apabila orang-orang yang jahil yang menjadi majoriti dalam masyarakat, sudah tentu mereka akan mengangkat orang jahil jua menjadi pemimpin.

Islam menyeru umatnya agar mendalami dan mengukuhkan ilmu pengetahuan sepanjang masa.

Pertama : Gunakan semua saluran ilmu yang ada

Kedua : Buang perasaan malu dan fikiran negatif demi ilmu.

Ingatilah perintah Allah SWT melalui Surah An-Nahl, ayat 43:Bermaksud : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Ketiga : Mendekati para ulamak dan duduk bersama mereka.

Riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik RA: Bermaksud : “Sesungguhnya perumpamaan orang yang berilmu di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit, yang memberi tunjuk arah dalam kegelapan di daratan mahupun lautan. Apabila bintang telah malap, maka hampirlah juru petunjuk itu kepada kesesatan.”

Prof. Dr. Hamka menukilkan kalimah Imam Malik di dalam Tafsir Al-Azhar : “Ulamak adalah pelita pada zamannya. Tanpa pelita ulamak ini, manusia akan meraba-raba dalam kegelapan. Tidak tahu mana putih dan mana hitam.”

Keempat : Umat Islam perlu berusaha membuat kajian baru berdasarkan ilmu demi kebaikan manusia.

Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah RA : ُِإَّل ا م ْن ثَلَاثَةٍ، ه ُ عَمَل ُ انْقَطَ َع عَنْه ُ ِإنْسَان ِإذَا مَا َت ا ْل ٍ ع ب ه َأ ْو وَلَدٍ َصا لح نْتَفَ ُ ُ ِإَّل ا م ْن َصدَقَةٍ جَار يَةٍ َأ ْو ع لْمٍ ي ي َدْعُو ل َه ُ Bermaksud : “Apabila matinya manusia, maka terputuslah amalannya melainkan tiga perkara iaitu sedekah yang digunakan terus menerus atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang sering mendoakannya.”

Mimbar ingin merumuskan bahawa :

Pertama : Ilmu akan menjadikan kita lebih terpandu dalam menjalani kehidupan berlandaskan syariat.
Kedua : Tidak mustahil kita mengulangi kegemilangan ilmu yang pernah dipelopori oleh umat Islam suatu ketika dahulu, asalkan budaya ilmu diterapkan di setiap peringkat.
Ketiga : Jihad ilmu dituntut daripada setiap umat Islam sama ada lelaki mahupun perempuan sepanjang masa kehidupan mereka.

Renungi firman Allah SWT di dalam Surah Al-Hajj ayat 54 sebagai pedoman agar kita menyedari betapa pentingnya ilmu yang membawa kita kepada rahmat Allah SWT : Bermaksud : “ dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Rabmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadaNya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.”

Wallahualam.
Tags: ilmu, jihad, khutbah
Subscribe

Posts from This Journal “ilmu” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments