mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ “Memelihara Batas-batas Pergaulan Menurut Islam”

Sedutan Petikan Khutbah Jumaat 13 November 2015: JAIS

“Memelihara Batas-batas Pergaulan Menurut Islam”


Ajaran Islam amat menitik beratkan batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Pergaulan ataupun percampuran antara lelaki dan perempuan selayaknya dilihat sebagai sesuatu yang besar impaknya kepada keruntuhan moral ummah.

Syariat Islam tidak melarang pergaulan antara lelaki dan wanita asalkan mengikut lunas dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syarak. Malah Islam menggalakkan pergaulan yang sihat dan membuahkan manfaat kepada mereka.

Pergaulan itu ada dua jenis, iaitu pergaulan sesama jenis dan kedua pergaulan yang berlainan jenis.

Hadis daripada Sayyidina Umar al-khattab RA bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Janganlah bersunyi-sunyian (berkhalwat) seseorang lelaki dengan seseorang perempuan, kerana sesungguhnya syaitan bersama-sama mereka”. (Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi).

Dalam memelihara batas-batas pergaulan lagi, Allah menyuruh lelaki dan perempuan agar menundukkan sebahagian pandangan mereka apabila bertemu ataupunn berselisih jalan sepertimana firmannya dalam surah An Nur ayat 30:“Katakanlah (Wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan persiapan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya…”.

Islam telah meletakkan peraturan bahawa antara lelaki dan perempuan mesti mengawal pandangan dan tidak bebas bergaul antara keduanya.

Firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 32 :“Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)”.

Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan…”.

Melalui khutbah yang disampaikan pada hari ini perlulah diambil perhatian perkara-perkara berikut;

1. Umat Islam hendaklah mematuhi hukum dan batas-batas pergaulan berpandukan al-Quran dan as-Sunnah dan umat Islam hendaklah menjauhi pergaulan bebas yang diharamkan dalam Islam.

2. Umat Islam hendaklah mendidik anak-anak dengan ilmu-ilmu agama yang sempurna supaya mereka dapat mematuhi batas-batas syarak dalam aspek pergaulan.

3. Setiap individu muslim wajib mencegah kemungkaran sama ada dengan tangan, yakni kuasa yang dimiliki ataupun sekiranya tidak mampu, cegahlah dengan lidah dan sekiranya tidak mampu juga, hendaklah degah dengan hati.

4. Umat Islam hendaklah menerima setiap teguran dengan hati yang terbuka dan ikhlas dan janganlah bersikap sombong, ego dan angkuh.

5. Masyarakat setempat perlu menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dalam mencegah dan melaporkan perkara-perkara yang tidak bermoral.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (Surah at-Taubah : 71).

Wallahualam. 
Tags: khutbah, muhrim
Subscribe

Posts from This Journal “muhrim” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments