mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ Jihad Mencegah Kemungkaran

Petikan Khutbah Jumaat  12 Februari 2016M/ 3 Jamadilawwal 1437H JAWI

~ Jihad Mencegah Kemungkaran

Telah menjadi sunnatullah, setiap sesuatu itu ada lawannya. Pertembungan antara kebaikan dan kejahatan, ma’ruf dan munkar telah berlaku sejak awal manusia diciptakan. Munkar secara umumnya adalah melibatkan semua perkara yang diingkari, dilarang, dan dicela pelakunya oleh syariat, juga termasuk di dalamnya semua bentuk maksiat, bid’ah dan kezaliman yang kemuncaknya adalah syirik kepada Allah SWT.

Kesannya sangat besar dalam kehidupan masyarakat sehingga ia diperingatkan oleh Allah SWT kepada kita umat akhir zaman. Marilah kita hayati firman Allah SWT yang dibacakan pada permulaan khutbah sebentar tadi, iaitu ayat 78 dan 79, surah al-Maidah: Bermaksud: “Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat menerusi lisan (Nabi) Daud dan (Nabi) Isa bin Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka menderhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar (derhaka dan ceroboh) yang mereka buat.  Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka lakukan.”

Menurut al-Maraghi, Allah SWT melaknat Bani Israil yang kufur terhadap kitab Zabur dan Injil. Mereka dilaknat lantaran sikap terus menerus mengerjakan perbuatan dosa dan mengingkari perintah agama.

Nahi mungkar adalah merupakan langkah untuk mempertahankan kesucian agama dan memelihara akhlak yang luhur daripada dipengaruhi unsur yang negatif.

Firman Allah SWT menerusi surah al-Anfal, ayat 25:  Bermaksud: “Dan peliharalah diri kamu daripada fitnah (siksaan) yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim dalam kalangan kamu. Ketahuilah bahawa Allah sangat dahsyat balasan siksa-Nya.”

Bani Israil telah diperintahkan oleh Allah SWT agar menjadikan hari Sabtu sebagai hari khusus untuk beribadat kepada Allah SWT. Pada hari tersebut, Allah SWT mengharamkan mereka melakukan perkara-perkara lain termasuklah menangkap ikan dan memakannya.

Akhirnya, Allah SWT mendatangkan balasan kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai kera. Kisah ini dirakamkan menerusi firman Allah SWT, surah Al-Baqarah, ayat 65:  Bermaksud: “Dan sesungguhnya telah kamu ketahui (perihal) orang-orang yang melanggar (perintah) dalam kalangan kamu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: Jadilah kamu kera yang hina.”

Mimbar mengambil kesempatan untuk mengajak sidang jemaah sekalian supaya beristiqamah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar demi memastikan umat Islam di negara ini sentiasa terpelihara dari kemurkaan Allah SWT.

Kesimpulan sebagai renungan dan bekalan kita bersama.

Pertama: Masyarakat yang tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di sekelilingnya akan mendapat laknat dan celaan daripada Allah.

Kedua: Ancaman azab dan seksa Allah SWT turut sama melibatkan golongan yang tidak mencegah kemungkaran.

Ketiga: Usaha membasmi kemungkaran bermula dengan peribadi setiap individu, keluarga, seterusnya masyarakat.

Firman Allah SWT dalam surah al-Nur, ayat 21: Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidak kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Wallahualam.
Tags: jihad, khutbah, mungkar
Subscribe

Posts from This Journal “mungkar” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments