mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Sukuk perkukuh penyebaran hukum Islam di Barat

TIDAK dinafikan bahawa Islam mampu disebarkan dalam pelbagai bentuk dan cara. Persoalannya, bagaimana kebijaksanaan dalam mengembangkan syiar Islam.

Undang undang Islam bukan hanya berkisar kepada jenayah hudud atau qisas semata-mata malah pelbagai aspek meliputi politik (Ahkam al-siyasiyyah), komersial (muamalat), ibadat (fiqh ibadat), perundangan keadilan (Ahkam al-Qadha) serta jenayah (fiqh al-jinayat).

Kewangan Islam menyebarkan undang-undang Islam dengan prinsipnya seperti diharamkan bermuamalat dengan riba, dilarang menyewakan premis yang melakukan amalan ditegah al-Quran seperti berjudi, pelacuran, menilik nasib atau minum arak.


Dengan memperkenalkan produk kewangan Islam seperti sukuk, musyarakah, mudharabaha, ijarah, tawarruq, murabahah dan sebagainya, ini bererti pihak terbabit dalam kontrak bersetuju mengikat kontrak menurut lunas syariah.

Kewangan Islam ubah cara hidup

Menariknya, kewangan Islam pada hari ini mampu mengubah cara hidup sesebuah komuniti, apatah lagi sebuah negara.

Kewangan Islam bukan hanya dipandang sebagai alternatif perbankan konvensional, malah ia mampu menjadi aras pandu sesebuah komuniti.

Ini terbukti apabila Canselor Kewangan Britain, George Osborne dalam usaha menjadikan UK sebagai Hab Kewangan Islam pada Jun 2014, tiga bangunan kerajaan di Whitehall ditukar kepada Bon Islam yang menjana sebanyak STG200 juta (RM1.19 bilion).

Rencana ini mengupas bagaimana sebuah negara bukan Islam terkesan dengan tempias muamalat Islam.

Dilaporkan pada 2010, satu sukuk boleh ubah (convertible) yang bertempoh empat tahun telah diterbitkan di UK bagi membiayai sebuah projek penghasilan tenaga bersih dilanggan penuh oleh Millenium Private Equity, sebuah syarikat kerjasama Kerajaan Dubai.

Pada November 2013, Perdana Menteri Britain, David Cameron mengisytiharkan bahawa London akan berdiri sama megah seiring dengan Kuala Lumpur dan Dubai sebagai hab kewangan Islam dunia.

Terbaharu, pada 2014, UK berhasrat menjadi hub kewangan Islam dunia. UK menjadi negara Eropah pertama menerbitkan Sukuk Berdaulat yang menggunakan kontrak Ijarah bernilai STG200 juta.

Sukuk Ijarah ini membabitkan tiga aset hartanah kerajaan UK sebagai aset sewaan dan struktur ini menepati kehendak piawaian syariah antarabangsa seperti kehendak Basel III mahu pun AAIOFI Standards.

Richmond House adalah antara contoh undang-undang Islam mampu bertapak menerusi sistem kewangan Islam.

Richmond House adalah antara tiga bangunan Whitehall yang ditukar kepada 200 juta nilai sukuk Islam.

Dengan pembabitan sukuk ijarah ini, Perbendaharaan UK tekal memberi komitmen patuh syariah seperti menghalang jualan minuman keras dalam premis tersebut.

Berasaskan undang-undang syariah, sukuk mengharamkan pemberian faedah serta perkara ditegah syarak seperti sewaan kepada premis menjual arak, aktiviti pelacuran, perjudian dan sebagainya.

Perbendaharaan UK bersetuju mengeluarkan sukuk patuh syariah bagi memastikan pelabur kekal dengan pelaburan tersebut serta terma kontrak dipatuhi. Ini bererti, tiga bangunan sebagai aset yang menggunakan sukuk sebagai medium transaksi, wajib melaraskan transaksi menurut syariat Islam seperti tidak dibenarkan membuka restoran berasaskan alkohol.

Sekiranya terma ini dilanggar, maka ia bermaksud pelanggaran kontrak. Dilaporkan oleh Daily Mail, bahawa Jabatan Kesihatan dan Wellington House berada di bawah undang-undang Islam sejak 2014.

Sukuk adalah sijil yang memiliki nilai hak milik yang tidak boleh dibahagi atau dipecahkan dalam aset, manfaat dan perkhidmatan sesuatu pelaburan. Ia sekuriti pelaburan tetap bagi pelabur.

Seperti dicatat Imam Malik dalam Al-Muwatta, penggunaan sukuk terawal bermula pada zaman Khalifah Umaiyyah pada abad pertama hijrah di bawah pemerintahan Khalifah al-Marwan ibn al-Hakam.

Sukuk adalah instrumen hutang yang dikeluarkan oleh sesuatu kerajaan atau badan korporat untuk mendapatkan dana tambahan bagi tujuan pembiayaan projek.

Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak bahasa Arab iaitu 'sakk' yang bermaksud dokumen atau sijil.

Sukuk adalah sijil atau dokumen bukti pemilikan pro-rata ke atas sesuatu aset pendasar dan sukuk bebas diniagakan pada kadar par, premium atau diskaun.

Sukuk berkembang cepat, inovatif

Sukuk adalah sijil bernilai sama yang mewakili pemilikan yang tidak boleh dibahagikan atau pelaburan dalam sesuatu aset, mengikut prinsip dan konsep syariah dan disahkan oleh Badan Penasihat Syariah.

Aset pendasar atau pelaburan portfolio ekuiti dalam sekuriti patuh syariah yang boleh digunakan adalah tanah, bangunan, jentera dan peralatan yang tidak terbabit dalam aktiviti yang ditegah.

Sukuk berkembang dengan cepat dan inovatif. Terbaru, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mengeluarkan garis panduan sukuk berasaskan tanggungjawab sosial.

Berdasarkan garis panduan tersebut, Khazanah Nasional Bhd, menerusi syarikat terbitan khas, Ikhsan Sukuk Bhd, berjaya menerbitkan sukuk pelaburan mapan dan bertanggungjawab berdenominasi ringgit berjumlah RM100 juta bagi tujuan pendidikan.

Hasil penerbitan sukuk tersebut disalurkan kepada Yayasan Amir, sebuah pertubuhan bukan berasaskan keuntungan bagi menguruskan pengaliran tunai untuk pelaksanaan Sekolah Amanah.

Ini tamparan hebat kepada Bon Impak Sosial (Sosial Impact Bond) hasil keluaran konvensional.
Tags: kewangan
Subscribe

Posts from This Journal “kewangan” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments