mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ Negeri Sejahtera Dan Dirahmati Allah

Sedutan Petikan Khutbah Jumaat 08 April 2016: JAIS

Negeri Sejahtera Dan Dirahmati Allah

Mengecapi nikmat kemakmuran, keselesaan dan keamanan dalam kehidupan adalah keinginan setiap insan. Dalam Al-Quran, Allah SWT menceritakan suatu kisah tentang sebuah negeri yang pernah mengecapi segala kemakmuran, kekayaan, keamanan, dalam masa yang sama Allah SWT mengurniakan rahmat dan keredhaan-Nya terhadap negeri dan rakyat tersebut. Ia itulah negeri bernama Saba’.

Firman Allah SWT di dalam Surah Saba’ ayat 15; “Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba', satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu: dua kumpulan kebun (yang luas lagi subur), yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kampung mereka). (lalu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya; (negeri kamu ini adalah) negeri yang baik (aman dan makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan yang Maha Pengampun!

Saba’ ialah nama satu kaum yang mendiami Selatan Yaman yang subur dan sebahagiannya masih kekal sehingga hari ini. Mereka telah mendaki tangga tamadun yang tinggi sehingga dapat mengendalikan air-air hujan yang lebat yang mengalir dari sebelah laut di Selatan dan di Timur dengan membina sebuah tasik yang diapit oleh dua buah bukit. Di permukaan lembah di antara dua bukit itu mereka binakan sebuah empangan yang hebat yang dapat menakung air yang banyak di belakang empangan itu dan mereka dapat mengendalikannya mengikut keperluan mereka. Melalui empangan ini mereka memperoleh punca bekalan air yang amat besar yang terkenal dengan nama Empangan Ma’arib. Kebun-kebun yang terletak di kanan dan kiri negeri itu melambangkan negeri yang subur, mewah, makmur dan penuh kenikmatan.

Panduan untuk menjadikan Negeri ini sentiasa konsisten sebagai negeri yang sejahtera dan mendapat keredhaan Allah SWT. Oleh itu beberapa langkah berikut wajarlah dilaksanakan, iaitu;

Pertama: Untuk mencapai sebuah negeri yang sejahtera dan diredhai Allah SWT, maka hendaklah dilaksanakan syariat Islam secara syumul dan menyeluruh disetiap peringkat samada ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan perundangan.

Kedua: Untuk mencapai sebuah negeri yang sejahtera dan diredhai Allah, para pemimpinnya mestilah bersikap adil dalam melaksana polisi dan arahan, berani dalam membuat keputusan yang memberi manfaat kepada rakyat, amanah dengan kuasa yang dimiliki, bersikap jujur, memiliki minda yang tajam, berilmu pengetahuan luas meliputi ilmu dunia dan akhirat dan berkemahiran dalam mengurus dan mentadbir negeri.

Inilah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan istilah ‘Qawiyyul Amin’ yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 26 :  “…sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah”

Ketiga: Untuk mencapai sebuah negeri sejahtera dan diredhai Allah, hendaklah memelihara dan menutup ruang-ruang kemaksiatan dan kemungkaran yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah SWT.

Hadis daripada Ali bin Abi Talib RA bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud; “Apabila umatku telah melakukan lima belas perkara, maka halal baginya (layaklah) ditimpakan kepada mereka bencana.” Ditanyakan, apakah lima belas perkara itu wahai Rasulullah? Rasulullah Saw bersabda: “Apabila harta rampasan perang dianggap sebagai milik pribadi, Amanah (barang amanah) dijadikan sebagai harta rampasan, Zakat dianggap sebagai cukai (denda), Suami menjadi budak isterinya (sampai dia) menderhaka terhadap ibunya, mengutamakan sahabatnya (sampai dia) melakukan kezaliman kepada ayahnya, terjadi kebisingan (suara yang kuat) dalam masjid (yang bertentangan dengan syari’ah), Orang-orang yang hina, rendah peribadinya, dan rosak moralnya menjadi pemimpin umat (masyarakat), seseorang yang dihormati semata-mata kerana ditakuti kejahatannya, minuman-minuman keras (khamar) tersebar dimerata-rata dan menjadi kebiasaan, lelaki telah memakai pakaian sutera, penyanyi dan penari wanita dipuja-puja, alat-alat muzik menjadi kebanggaan atau kesukaan, generasi akhir umat ini mencela dan mencerca generasi yang terdahulu; Apabila telah berlaku perkaraperkara tersebut, maka tunggulah datangnya malapetaka berupa; taufan merah (kebakaran), tenggelamnya bumi dan apa yang diatasnya ke dalam bumi (gempa bumi, banjir dan tanah runtuh), dan perubahan-perubahan atau penjelmaan-penjelmaan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain.” (Hadis Riwayat at-Tirmizi).

Keempat: Untuk mencapai sebuah negeri sejahtera dan diredhai Allah, kita hendaklah melipat-gandakan usaha menjaga kebajikan untuk semua warganegara tanpa mengira kaum, bangsa atau keturunan.

Kelima: Untuk mencapai sebuah negeri sejahtera dan diredhai Allah, rakyat dalam sesebuah negeri mestilah menjadi manusia yang bertaqwa dalam segenap aspek kehidupan, sentiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah dengan banyak melakukan kebajikan sesama makhluk, bersikap taa’wun (tolong-menolong dalam kebajikan) dengan menunaikan zakat dan memperbanyakkan sedekah, bersikap taat kepada pemimpin yang soleh, bersifat penyayang kepada golongan fakir dan miskin, dan menghormati hak orang lain atas dasar kemanusiaan seterusnya mengikat kesatuan sesama manusia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, ayat 59 yang bermaksud; “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul -Nya, dan ulil amri antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Keenam: Untuk mencapai sebuah negeri sejahtera dan diredhai Allah, pemimpin dan rakyat mestilah meletakkan pergantungan yang tinggi terhadap Allah SWT, saling bekerjasama dan bermesyuarat demi meraih rahmat dan keberkatan disisi Allah SWT sepertimana firman-Nya dalam Surah Ali Imran ayat 159 : “…dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila engkau telah berazam maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepada-Nya”.

Dengan panduan-panduan ini, maka umat Islam hendaklah;

1. Menyedari dan memahami bahawa kita memikul tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
2. Memberi sokongan kepada Ulama’ dan pemimpin untuk saling bekerjasama dalam menegakkan keadilan dan mendirikan syariat Allah.
3. Berwaspada bahawa keingkaran terhadap perintah-perintah Allah akan mengundang kemurkaan dan bencana daripada Allah SWT.
4. Sentiasa bertanggungjawab memelihara perpaduan, menjaga keamanan dan kesejahteraan hidup bernegara.


“Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan Segala urusan”. (Surah al-Hajj: 41)

Wallahualam.
Tags: khutbah, rahmat, sejahtera
Subscribe

Posts from This Journal “sejahtera” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments