mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat ~ “Pekerja Berkemahiran Penggerak Ekonomi ”

Petikan Khutbah Jumaat  (29 April 2016 / 21 Rejab 1437) JAKIM

“Pekerja Berkemahiran Penggerak Ekonomi ”

Setiap tahun negara meraikan Hari Pekerja sebagai satu manifestasi penghargaan kerajaan terhadap sumbangan warga pekerja dalam menjayakan agenda pembangunan negara.


Pembangunan sesebuah negara amat bergantung rapat dengan tenaga pekerjanya yang mahir dan bermutu menerusi perancangan strategik yang jitu berasaskan kepada sistem pendidikan yang rapi.

Namun begitu, kemahiran ini tidak juga memberi sebarang erti jika nilai jati diri pekerja terhakis. Situasi ini boleh mengubahnya menjadi perosak dan pengkhianat kepada negara. Tidak dapat tidak, kemahiran itu perlu digandingkan dengan ketinggian akhlak agar pekerja benar-benar menjadi pekerja yang kuat dan amanah.

Firman Allah SWT di dalam Surah al-Qasas ayat 26, Maksudnya: “Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: “Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan (menggembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah.”

Dalam agama Islam, kebaikan seseorang pekerja diukur dengan sejauh mana kemampuan dan kejujurannya dalam melaksanakan kerjanya serta kesempurnaan hasil kerja yang dilakukannya.

Dalam hubungan ini, kita dapati pekerja yang baik ialah seorang yang kuat (al-Qawiyy) dan beramanah (al-Amin).


Kerajaan telah mengenal pasti aspek pembangunan modal insan sebagai salah satu teras strategik Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK 11) dan mengunjurkan sebanyak 35 peratus pekerja berkemahiran tinggi menjelang tahun 2020. Tentunya, usaha ke arah ini memerlukan masa dan perancangan yang teliti terutamanya dalam aspek latihan.

Selaras dengan itu, sebanyak 60 peratus daripada 1.5 juta pekerjaan baharu yang akan diwujudkan memerlukan kemahiran berkaitan pendidikan serta latihan teknikal dan vokasional (TVET).

Sudah pasti, ini menjadi antara faktor yang paling kritikal bagi menjana, mengekalkan dan memenuhi keperluan pertumbuhan ekonomi negara seperti yang dirancang.


Walau bagaimanapun, hasrat ini mungkin sukar dicapai seandainya ada segelintir kalangan kita enggan mengubah persepsi tentang aliran pendidikan teknikal dan latihan vokasional yang sering dianggap sebagai pilihan kedua.

Pandangan ini adalah kurang tepat kerana hala tuju pembangunan ekonomi negara akan memerlukan lebih ramai tenaga kerja mahir daripada aliran tersebut. Bahkan pekerjaan dalam bidang ini mampu menjanjikan pendapatan tinggi.


Terdapat sebanyak 32 buah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) bersedia menerima pelajar di samping sokongan dana peningkatan kemahiran melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK).

Ini sekaligus membuka peluang kepada golongan pekerja untuk meningkatkan lagi tahap kemahiran (upskilling), latihan semula untuk meningkatkan kemahiran sedia ada (reskilling) dan latihan baharu bagi menyokong kemahiran sedia ada (multiskilling) yang dilaksanakan oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) bagi memenuhi tuntutan pekerjaan masa hadapan menerusi konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat.

Kerja yang halal bermakna membawa rezeki yang berkat untuk menanggung kehidupan sendiri mahupun keluarga. Pekerjaan yang berunsurkan haram dan syubahat dilarang oleh Islam kerana menyebabkan pintu keberkatan rezeki tertutup.

Mimbar yakin, pekerja yang berkemahiran mampu menjadi penggerak dalam meningkatkan ekonomi untuk menyara kehidupan diri dan keluarga.

Mengakhiri khutbah pada minggu ini, beberapa perkara yang boleh disimpulkan ialah:

Pertama: Pekerja berkemahiran adalah tulang belakang pembangunan sesebuah negara yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara.
Kedua: Sifat kuat (al-Qawiyy) dan amanah (al-Amin) yang ditempa di dalam diri pekerja akan menghasilkan pekerja yang bernilai etika dan integriti tinggi.
Ketiga: Allah SWT menyukai hamba-Nya yang bekerja serta membuka pintu keberkatan rezeki untuknya jika mereka menjauhi pekerjaan yang berunsurkan haram dan syubahat di dalam Islam.
Maksudnya: “(Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar) bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintah-Nya) sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita”. (Surah al-Baqarah: 112)

Wallahualam.
Tags: ekonomi, khutbah
Subscribe

Posts from This Journal “ekonomi” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments