mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Penilaian amalan bulan Rejab

REJAB antara bulan yang termasuk dalam bulan suci. Dinamakan Rejab bersempena penghormatan terhadapnya di zaman jahiliah kerana tidak berlaku peperangan di bulan ini. (Al-Razi, Mukhtar Al-Sihah (Bierut: Muassah al-Risalah, 2001), m/s 215)

Rejab juga menjadi bulan menambahkan amalan umat Islam. Persoalannya, adakah amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan menepati sunah Rasulullah SAW?

Menyentuh persoalan ikhlas, kemungkinan semua memilikinya, tetapi adakah amalan tersebut bertepatan dengan syariat dan sunnah Rasulullah SAW? Menjadi kewajipan kita untuk menyemak dan memastikan segala amalan dilakukan bertepatan dengan syariat dan cara dilakukan Rasulullah SAW.

Antara amalan di bulan Rejab yang tidak menepati sunnah Rasulullah SAW ialah:-

1) Menghidupkan malam ke 27, dan dinamakan dengan malam al-Isra' wa al-Mikraj.

Tersebar luas dalam kalangan umat Islam peristiwa agung yang berlaku pada malam 27 Rejab. Sebahagian umat Islam menyambut dan menghidupkan malam ini dengan amalan yang khusus dengan mengharapkan fadilat tertentu. Tetapi pendapat ini tidak tepat sepertimana disebut Syeikh Abdullah bin Abd Al-Aziz bin Baz: "Malam ini (27 Rejab) dikatakan berlaku padanya peristiwa al-Israk wa al-Mikraj, tidak ada satu hadis sahih pun mengenai tarikh peristiwa ini secara khusus. Di sisi ulama hadis, semua pendapat menyebut perihal tarikh berlakunya peristiwa ini secara khusus adalah tidak benar daripada Rasulullah SAW. Kepada ALLAH jua diserahkan segala hikmah di sebalik kerahsiaan ini kepada manusia.

Sekiranya terdapat hadis sahih yang menjelaskan perkara ini, tetap juga tidak dibenarkan umat Islam untuk menghidupkan malam ini dengan amalan yang khusus. Tidak harus juga untuk menghidupkannya dengan sebarang perayaan kerana Rasulullah SAW dan sahabat tidak pernah merayakannya dan tidak melakukan sebarang amalan khusus.

Sekiranya merayakan malam ke 27 ini amalan disyariatkan, semestinya Nabi SAW menunjukkan panduannya sama ada dengan kata-kata atau perbuatannya. Sekiranya amalan ini pernah dilakukan Baginda SAW, semestinya diketahui dan masyhur serta akan disampaikan sahabat kepada kita." (Abdullah bin Abd Al-Aziz bin Baz, Al-Tahzir min Al-Bida', cetakan ke-3, Uni. Islam Madinah, m/s 7)

Jadi, tidak ada amalan ibadat khusus disunatkan pada malam 27 Rejab. Tetapi, kebiasaannya pada bulan Rejab akan ada program seperti ceramah, kuliah dan forum yang membincangkan secara khusus berkenaan peristiwa Israk dan Mikraj. Program sebegini diharuskan dengan tujuan menyampaikan ilmu dan kesedaran kepada masyarakat.

2) Solat Raghaib

Solat ini dilakukan berdasarkan kepada satu hadis mauduk (palsu) diriwayatkan Anas bin Malik, katanya: Rasulullah SAW bersabda: "Rejab bulan ALLAH, Syaaban bulan-ku, dan Ramadan bulan umat-ku... dan tidak ada seorang pun berpuasa pada hari Khamis pertama dalam bulan Rejab kemudian melakukan solat antara waktu Maghrib dan 'Atamah (waktu sepertiga awal malam), iaitu dilakukan pada malam Jumaat sebanyak dua belas rakaat, dibaca pada setiap rakaat Surah Al-Fatihah sekali dan Surah Al-Qadr tiga kali, dan Surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali, dan diselangi setiap dua rakaat dengan salam ... (sehingga akhir hadis)." (Diriwayatkan Ibn Al-Jauzi, dalam kitabnya Al-Maudhu'at, jilid 2, m/s 124-125).

Seterusnya Ibn Al-Jauzi menyebut: "Hadis ini palsu dan dusta ke atas Rasulullah SAW. Dalamnya terdapat seorang rawi bernama Ibn Jahdham yang terkenal dengan dusta, dan aku mendengar guru-ku; Abd Al-Wahab berkata: "Rawinya majhul (tidak dikenali) dan disemak peribadi mereka ini dalam semua kitab tetapi tidak-ku temui perihal mereka."

Imam Al-Syaukani juga menyebut dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Ahadith Al-Maudhu'ah: "Hadis ini adalah palsu dan perawinya adalah majhul (tidak dikenali), dan solat Raghaib yang masyhur ini disepakati ulama, ia palsu."

Imam Al-Nawawi (wafat 676H) berkata: "Sesungguhnya ia adalah bidaah yang ditegah di antara bidaah yang sesat. Padanya terdapat pelbagai percanggahan yang jelas, ALLAH memerangi mereka yang mencipta dan mereka-reka solat ini. Golongan imam menulis pelbagai penulisan yang bernilai dan bermutu menyebut mengenai keburukannya, kesesatan orang yang mengerjakan sembahyang ini, dan yang melakukan bidaah ini.

Dalil perihal kejelikan, kebatilan dan kesesatan orang yang mengamalkannya adalah terlalu banyak dan tidak terhitung." (Al-Nawawi, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, (Bierut: Dar al-Ma’rifah, cetakan ke-7, 2000), jilid 8, m/s 262.

Menurut Al-Hafiz Ibn Rejab pula: "Solat ini adalah bidaah di sisi jumhur ulama, dan di antara mereka yang menyebut perkara ini adalah dalam kalangan ulama yang terkemudian seperti Abu Ismail Al-Haruwi, Abu Bakar ibn Al-Sam'aniy, Abu Al-Fadhl ibn Nasir, Abu Al-Farj ibn Al-Jawzi dan yang lain lagi. Perkara ini tidak disebut ulama yang awal disebabkan ia hanya muncul selepas zaman mereka, dan yang terawal timbulnya perkara ini ialah selepas 400 tahun. Sebab itulah golongan ulama yang awal dan terdahulu tidak mengetahuinya dan tidak membincangkannya." (Ibn Rejab, Lataif al-Ma ‘arif, m/s 228)

Terdapat ramai lagi dalam kalangan ulama yang membincangkan mengenai hukum solat Raghaib ini.

Kesimpulannya, semua menafikan kewujudan solat ini dan menganggap ia sebagai salah satu bidaah (ibadat yang direka-reka) yang amat ditegah dan tidak boleh mengamalkannya kerana ia tidak benar daripada Rasulullah SAW mahupun sahabat dan tabi'in.

3) Berpuasa penuh di bulan Rejab atau sebahagiannya dengan menganggap ia mempunyai fadilat khas.

Sesetengah umat Islam akan berpuasa di bulan ini sepenuhnya atau sebahagiannya dan mereka menganggap puasa ini mempunyai kelebihan dan fadilat yang khusus. Tetapi malangnya, ganjaran yang khas tersebut tidak bersumberkan al-Quran atau hadis yang sahih. Bahkan ia diambil daripada hadis-hadis palsu. Antara hadis palsu yang tersebar luas mengenai fadilat khusus puasa di bulan Rejab ini ialah:

Ibnu Al-Jawzi menyebutkan dari riwayat Muhamad bin Abdul-Baqi dari Abu Bakr Muhamad bin Al-Hassan Al-Naqqasy, dari Abu Said RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Rejab adalah bulan ALLAH, Syaaban bulan-ku dan Ramadan bulan umat-ku, siapa yang berpuasa bulan Rejab dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari ALLAH, dia wajib mendapat keredaan ALLAH Yang Maha Agung dan ditempatkannya di syurga Al-Firdaus yang tertinggi.

Sesiapa yang berpuasa dua hari dari bulan Rejab baginya pahala dua kali ganda, timbangan tiap-tiap ganda bagaikan bukit di dunia. Siapa berpuasa tiga hari dari bulan Rejab, ALLAH menjadikan antaranya dan neraka sebuah parit yang panjangnya setahun perjalanan. Siapa yang berpuasa empat hari dari bulan Rejab maka dia diselamatkan dari bala, gila, kusta, sopak, fitnah al-Masih al-Dajjal dan dari azab kubur...." Ibnu Al-Jawzi menyatakan hadis ini palsu.

Ibnu Shahin meriwayatkan dari Ali RA dari Harun bin 'Antarah, Rasulullah  SAW bersabda: "Sesungguhnya bulan Rejab adalah bulan yang agung, sesiapa yang berpuasa sehari dari bulan Rejab nescaya ALLAH menuliskan baginya puasa seribu tahun. Siapa yang berpuasa dua hari dari bulan Rejab maka ALLAH menuliskan baginya puasa dua ribu tahun. Siapa yang berpuasa tiga hari dari bulan Rejab maka ALLAH menulis baginya puasa tiga ribu tahun...."

Menurut Ibnu 'Arraq: Hadis ini palsu tanpa syak lagi. Harun bin 'Antarah pula di sisi Ibnu Hibban adalah pereka hadis.

Demikian antara contoh hadis palsu yang tersebar dalam kalangan masyarakat Islam mengenai fadilat puasa di bulan Rejab. Terdapat banyak lagi hadis palsu lain mengenai fadilat khusus puasa di bulan ini. Sesetengah daripada fadilat tersebut tidak dapat diterima oleh akal, apatah lagi bercanggah dengan kaedah dan prinsip asas agama.

Al-Hafiz Ibn Hajar dalam menyentuh perkara ini berkata: "Tidak terdapat hadis yang boleh dijadikan hujah yang menyebut mengenai fadilat khusus bulan Rejab, atau fadilat berpuasa (sepenuhnya) di bulan ini, atau berpuasa sebahagiannya, atau menghidupkan malamnya yang khusus." (Ibn Hajar, Tabyin al-‘Ajab fi ma warada fi Fadhl Rajab, m/s 23)

Tetapi, bagi mereka yang ingin berpuasa sunat lain di bulan Rejab seperti Isnin dan Khamis dan sebagainya, ia dibolehkan dan ada ganjarannya kerana disebutkan dalam hadis sahih. Cuma, yang tidak ada asal sumbernya ialah berpuasa sunat khusus sempena bulan Rejab dengan ganjaran pahala yang khusus.

Selain daripada amalan yang disebutkan ini, terdapat lagi amalan khusus lain disebarkan seperti amalan membaca Istighfar Rejab.

Disebutkan antara fadilatnya ialah sesiapa yang menulis atau menggantung atau membawa atau membaca istighfar Rejab maka dia akan mendapat pahala sebanyak 80,000 pahala golongan nabi.

Terdapat juga sesetengah umat Islam yang menunaikan umrah pada bulan ini dengan menganggap ia mempunyai fadilat khusus jika dilakukan pada bulan Rejab.

Demikian amalan yang biasa dilakukan sesetengah umat Islam dalam bulan ini dan apabila disemak semula tidak bersumberkan Rasulullah SAW.

Tags: rejab
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments