mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Islah: Damaikan dua pihak bertelagah

SEGALA puji bagi ALLAH SWT yang memberikan pahala berganda bagi individu berbuat kebaikan. Kita disuruh bertakwa kepada ALLAH dan menggolongkan diri dalam kalangan orang yang menyeru kepada kebaikan dan islah, serta menjauh diri daripada melakukan apa juga bentuk kerosakan.

Ternyata sebahagian manusia menjadi kunci ke arah kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Terdapat yang lain pula, mereka adalah kunci kejahatan dan menutup pula pintu kebaikan.

Di akhirat kelak, setiap orang akan dibalas sejajar dengan perbuatannya. Jika baik dibalas baik dan sekiranya sebaliknya, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri.

JALAN MELAKUKAN ISLAH

Hakikatnya jalan melakukan islah banyak dan setiap Muslim diperintahkan untuk menyumbang ke arahnya mengikut apa yang dia mampu. Mengajak orang lain membuat kebaikan, amar makruf nahi mungkar dan mengajar ilmu yang bermanfaat adalah antara jalan islah yang besar nilainya. Bahkan kewujudan mereka yang melaksanakan kerja ini adalah jaminan keselamatan daripada ditimpa azab ALLAH.

Firman ALLAH: "Maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya daripada perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi tetapi sayang! Tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja; iaitu orang-orang yang Kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah mengutamakan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka lalu menjadilah mereka orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mana mereka sentiasa memperbaiki keadaan mereka sesama sendiri." (Surah Huud: 116 -117)

Ayat al-Quran di atas menjelaskan, golongan yang membuat islah hanya sedikit dan ALLAH telah menyelamatkan mereka sebelum kemurkaan-Nya menimpa. Kebanyakan mereka terus menerus bergelumang dalam maksiat dan kemungkaran tanpa mempedulikan pengingkaran yang dilakukan golongan yang inginkan islah itu.

Akhirnya, azab ALLAH menimpa mereka secara mengejut dan membinasakan mereka. Selanjutnya, ALLAH menjelaskan Dia tidak akan memusnahkan sebuah negeri melainkan di kala penduduknya menzalimi diri mereka. Sama sekali ALLAH tidak pernah memusnahkan penduduk negeri yang melakukan islah kebaikan.

Justeru, ALLAH memerintahkan atas umat ini hendaklah ada dalam kalangan mereka golongan yang mengajak kepada apa yang makruf dan mencegah apa yang mungkar.

Firman-Nya: "Hendaklah ada di antara kamu golongan yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah; dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya." (Surah Al-Maa'idah: 104)

Ini adalah jaminan supaya mereka tidak menjadi seperti umat yang terdahulu yang mengabaikan aspek ini. Golongan yang berpegang dengan kitab ALLAH dan menunaikan apa yang ALLAH wajibkan dinamakan sebagai orang yang melakukan islah.

Firman ALLAH: "Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab ALLAH dan mendirikan solat, sesungguhnya Kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang melakukan islah (kebaikan)." (Surah Al-A'raaf: 170)

Dunia ini akan makmur sekiranya diimarahkan dengan ketaatan kepada ALLAH, kebaikan akan melimpah ruah dan golongan yang melakukan islah akan menjadi contoh teladan yang baik buat orang lain.

DAMAIKAN DUA PIHAK BERBALAH

Termasuk dalam erti islah adalah mendamaikan antara dua kumpulan yang bertelagah dan berselisih.

Firman-Nya: "Bertakwalah kamu kepada ALLAH dan perbaikilah perselisihan yang berlaku antara kamu." (Surah Al-Anfaal: 1)

Daripada Abu Ad-Dardaa' RA, Nabi Muhamm SAW bersabda: "Mahukah kalian aku khabarkan amalan yang lebih banyak pahalanya daripada pahala puasa, solat dan sedekah?" Jawab sahabat: "Tentu sahaja." Kata Baginda SAW: "Mendamaikan antara dua pihak yang berbalah. Sesungguhnya rosaknya hubungan antara mereka itulah yang memutuskan hubungan silaturahim." (Riwayat Abu Daud, sahih)

Dalam sebuah ayat, ALLAH berfirman lagi: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan perbualan mereka, kecuali (perbualan) orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan ALLAH, tentulah Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar." (Surah An-Nisaa': 114)

Ayat di atas menuntut supaya perbualan dan pertemuan antara dua orang atau lebih tidak akan dikira baik melainkan sekiranya ia menjurus kepada menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, mendamaikan di antara pihak bertelagah atau hal-hal kebaikan yang lain.

GOLONGAN PEROSAK

Bagaimana pula keadaan mereka yang melakukan sebaliknya apabila dalam mana-mana kesempatan sama ada ketika berbual dengan rakan-rakan dan kenalan di restoran, pejabat, masjid dan seumpamanya, mereka memilih untuk mengumpat, mengadu domba, menceritakan keburukan orang, membuka aib, membuat fitnah dan seumpamanya?

Sesungguhnya mereka golongan yang melakukan kerosakan di atas muka bumi yang diancam ALLAH.

Oleh itu, hendaklah tumpuan sentiasa diberikan ke arah penyatuan umat Islam, mendamaikan antara pihak yang bersengketa, menceritakan kebaikan dan menutup aib kelemahan. Bagi mereka yang dapat melaksanakan tuntutan ini dan menyeru orang lain untuk turut sama sepertinya, sesungguhnya dia akan mendapat balasan pahala yang sangat besar di sisi ALLAH.

Syariat Islam menekankan tuntutan melaksanakan islah antara manusia sehingga dibolehkan bagi berbohong sekiranya terdapat maslahat di sebaliknya.

Sabda Nabi SAW: "Tidaklah dikira berbohong orang yang cuba mengislahkan antara manusia dengan menyebarkan kebaikan atau dengan berkata baik." (Riwayat Bukhari & Muslim). Erti 'menyebarkan kebaikan' dalam hadis ini ialah menyebarkan berita baik perihal orang lain.

Mendamaikan antara suami isteri yang bertelagah juga termasuk dalam erti islah. Firman-Nya: "Dan jika kamu islah memperbaiki (keadaan yang pincang itu), dan memelihara diri (daripada perbuatan zalim), maka sesungguhnya ALLAH Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (Surah An-Nisaa': 129)

Damainya hubungan antara suami isteri adalah asas kebahagiaan rumah tangga dan ikatan kekeluargaan yang menjadi asas tertegaknya sebuah masyarakat.

Sebahagian orang berasa berat untuk melaksanakan tanggungjawab islah. Mereka memilih untuk membiarkan perselisihan terus merosakkan hubungan dalam masyarakat sedangkan mereka mampu untuk berbuat sesuatu bagi mengubah keadaan. Malangnya, akibat bisikan syaitan akhirnya dia mengabaikan apa yang diwajibkan ALLAH atasnya.

Lebih parah lagi, sebahagian yang lain pula memilih untuk menyemarakkan api fitnah perselisihan dalam masyarakat dengan menyebarkan kebencian, permusuhan, berburuk sangka dan berita-berita palsu. Hendaklah kita menjauhi golongan ini dan tidak tergolong dalam kalangan mereka. Merekalah yang ALLAH sebutkan dalam firman-Nya: "Merekalah kumpulan pengikut syaitan; sesungguhnya pengikut syaitan itu adalah orang-orang yang rugi." (Surah Al-Mujadalah: 19)

Tags: damai, islah
Subscribe

Posts from This Journal “islah” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments