mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat : “Kebatilan Akidah Syiah ”

Petikan Khutbah Jumaat 14 Oktober 2016: JAIS

“Kebatilan Akidah Syiah ”

Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah mengeluarkan fatwa yang diwartakan pada 17 Oktober 2013 menyatakan, “Bahawa fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar kerana mengandungi elemen-elemen antaranya adalah seperti berikut:

jais.jpg1. Mempercayai bahawa Imam mereka adalah Maksum.
2. Mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW.
3. Mempercayai bahawa konsep Khalifah dan Imamah adalah termasuk salah satu Rukun Islam dan ia ditetapkan secara wasiat dan nas.
4. Melakukan acara menyeksa tubuh badan sempena sambutan hari Karbala pada 10 Muharram pada setiap tahun.

Pertama; kesalahan dan kesesatan ajaran Syiah adalah kerana mereka mempercayai bahawa Imam mereka adalah Maksum.

Ulama-ulama Syiah seperti Al-Kulayni dan Muhammad Husayn Ali alKashshif al-Ghita’ menyebut: Imam-Imam Syiah itu adalah disucikan dari dosa dan maksum dari sebarang kesalahan sepertimana para nabi.

Pendapat syiah ini adalah salah, menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Yang maksum adalah al-anbiya’, adapun manusia biasa yang tidak menerima wahyu daripada Allah walau bagaimana tinggi darjatnya sekalipun dia tetap tidak maksum.

Pendapat Syiah itu adalah melampau dengan menganggap Saidina Ali RAnhu dan imam-imam mereka yang lain sebagai maksum dan tidak melakukan sebarang kesalahan.

Kedua; ajaran Syiah bercanggah dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah kerana mereka mengkafirkan para sahabat Ridwanullah Alaihim dan mencela mereka, termasuk Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Saidatina Aishah dan lain-lain kecuali Saidina Ali dan beberapa orang sahaja.

Salah seorang ulama syiah yang amat masyhur iaitu Al-Majlisi, ada menyebut: Ali bin al-Husain pernah ditanya seseorang: Bahawasanya bagiku wajib ke atas kamu, tidakkah tuan memberi tahu kepada aku mengenai dua orang lelaki ini, mengenai Abu Bakar dan Umar? Jawab Ali bin al-Husain: Keduanya kafir dan kafir orang yang kasih kepada kedua-duanya (iaitu Abu Bakar dan Umar).

Dakwaan ini adalah batil, menyeleweng daripada kebenaran bahkan bertentangan dengan al-Quran dan Hadith.

Sebagai contoh bertentangan dengan ayat 100 Surah at-Taubah yang dibaca pada permulaan khutbah ini, yang mana Allah SWT dengan jelas memuji sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terdahulu dan yang lebih awal masuk Islam.

Mereka terdiri daripada kalangan Muhajirin dan Ansar termasuk Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar RAnhuma, Allah redha kepada mereka, dan mereka redha kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah kejayaan yang amat besar.

Menurut Abu Musa al-Ash’ari RAnhu., Sa`id bin al-Musayyab, Muhammad bin Sirin, al-Hasan dan Qatadah bahawa sahabat-sahabat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sahabat-sahabat yang mendirikan solat menghadap dua kiblat bersama-sama Rasulullah SAW termasuk Abu Bakar as-Siddiq dan Umar al-Khattab.

Dengan ini pendapat Syiah yang mencerca dan mengkafirkan saidina Abu Bakar, Umar dan lain-lain Sahabat Rasulullah adalah batil dan amat menyeleweng. Ini juga bertentangan dengan sebuah hadith riwayat alBukhari daripada Abu Said al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda;“…Jangan kamu mencela sahabat-sahabatku…”.

Berasaskan kepada ayat al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW tersebut, membuktikan semua Sahabat adalah adil. Golongan Syiah yang mencerca, apatah lagi menghukumkan sahabat sebagai kafir adalah amat sesat, menyeleweng dan bukan dari kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Ketiga; ajaran Syiah yang menyeleweng dan bercanggah dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah kerana mereka mempercayai bahawa konsep Khalifah dan Imamah adalah termasuk salah satu Rukun Islam dan ditetapkan secara wasiat dan nas. Syiah beriktikad sesungguhnya Rasulullah SAW telah berwasiat, bahawa pengganti Baginda setelah wafatnya adalah Saidina Ali Bin Abi Talib RAnhu.

Al-Kulayni, salah seorang ulama Hadith Syiahtelah menulis dalam kitabnya al-Usul Min al-Kafi, antaranya Abu Ja’far berkata yang bermaksud; “…Allah telah memfardukan perlantikan itu sebagaimana Allah memfardukan solat, zakat, puasa dan haji.

Dakwaan ini menunjukkan bahawa perlantikan Saidina Ali RA sebagai pengganti Rasulullah setelah Baginda wafat adalah daripada Allah SWT sama seperti Allah memfardukan solat, puasa, zakat dan haji.

Dalam kitab ini juga, ada mentafsirkan firman Allah dalam surah alMaidah ayat 55:“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, dan Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah)”. Maksud و dalam ayat ini bagi golongan Syiah ialah Saidina Ali dan anak cucunya yang menjadi imam-imam bagi Syiah. Pendapat Syiah ini adalah batil dan menyeleweng daripada yang sebenar. Ini kerana;

Pertama, perkara itu hanya terdapat dalam kitab Hadith Syiah sahaja, yang kemudiannya terus disebarkan dalam kitab-kitab mereka yang lain. Ia tidak terdapat dalam sebarang kitab-kitab Hadith Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Kedua, jika Hadith itu sabit daripada Rasulullah SAW nescaya Saidina Abu Bakar RAnhu sudah pasti tidak akan menerima perlantikan jawatan khalifah tersebut, kerana beliau adalah seorang yang amat berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sehingga beliau digelar dengan gelaran al-siddiq.

Maka mustahil beliau akan menerima jawatan sebagai khalifah jika benar Rasulullah SAW telah menentukannya kepada Saidina Ali Bin Ali Talib RAnhu

Rasulullah SAW juga telah memuji Sahabat-Sahabat Baginda dalam beberapa Hadith. Antaranya Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya daripada Abu Hurairah RAnhu yang bermaksud; “Nabi SAW bersabda: Jangan kamu mencela sahabat-sahabatku, sekiranya seseorang daripada kamu membelanjakan (atau mendermakan) emas seumpama gunung Uhud pun tidak akan menyamai satu cupak mereka…”.

Dalam Hadith ini Rasulullah SAW menegah seseorang itu mencela Sahabat-sahabat Baginda. Ini menunjukkan bahawa para Sahabat adalah seorang yang bersifat adil, tidak melakukan pendustaan dan bersifat amanah.

Jika wasiat Rasulullah itu sabit sudah pasti mereka tidak akan mengingkarinya. Apabila mereka melantik Saidina Abu Bakar RAnhu maka ini menunjukkan Rasulullah tidak menetapkan siapa penggantinya.

Keempat; ajaran Syiah yang menyeleweng dan bercanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah kerana mereka menyeksa dan melukakan tubuh badan mereka sempena sambutan hari Karbala pada setiap 10 Muharram.

Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi menangisi kematian Saidina Husain.

Perbuatan mungkar ini adalah hanya direka-reka dan bukan daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Malah ianya menyerupai ajaran agama-agama lain.

Perbuatan ini telah bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas’ud RAnhu bahawa Rasulullah SAW bersabda;“Bukanlah termasuk golongan kami, siapa yang menampar pipi, merobek baju dan menyeru dengan seruan jahiliah”. (Riwayat Muslim)

Mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, kita sebagai seorang muslim hendaklah memahami, meyakini dan melaksanakan perkara-perkara utama seperti berikut;

1. Umat Islam di negeri ini hendaklah berpegang teguh kepada ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah sebagaimana pegangan ketua agama Islam negeri ini.

2. Umat Islam hendaklah menolak dan menjauhkan diri daripada sebarang fahaman yang menyeleweng dan bercanggah dengan fahaman dan amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti Syiah, Qadiani, Fahaman Liberal, Militan dan lain-lain.

3. Umat Islam di negeri ini hendaklah menghindarkan diri daripda terlibat dengan upacara-upacara sambutan Hari Karbala bersempena dengan 10 Muharram yang diamalkan oleh golongan sesat Syiah.


“Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya selama-lamanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi”. (Ali Imran ; 85).
Tags: akidah, khutbah, syiah
Subscribe

Posts from This Journal “akidah” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments