mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat: Rasulullah : Rahmat Ke Seluruh Alam

Petikan Khutbah Jumaat:16 November 2018 / 8 Rabi’ul Awal 1440H JAKIM

Rasulullah : Rahmat Ke Seluruh Alam

Firman Allah dalam Surah al-Anbiya’ ayat 107: bermaksud :“Dan tiadalah Kami mengutuskan kamu (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”

jakim.jpgSayyid Quthub berkata: “Allah telah mengutuskan rasul-Nya sebagai rahmat kepada seluruh manusia agar beliau memimpin mereka ke jalan hidayah. Dan tiada yang menerima hidayah itu melainkan golongan manusia yang mempunyai kesediaan untuk menerimanya walaupun rahmat itu merangkumi orang yang beriman dan mereka yang tidak beriman.”

Rahmat Rasulullah telah membawa perubahan ketamadunan meliputi tiga aspek utama kehidupan manusia iaitu akidah yang unggul, syariat yang syumul dan akhlak yang luhur.

Dalam soal akidah, Rasulullah telah membawa perubahan besar kepada umat manusia dengan mengangkat martabat dan kemuliaan manusia daripada kehidupan zaman jahiliah yang bertunjangkan hawa nafsu, kesesatan dan penyembahan berhala kepada akidah suci yang mentauhidkan Allah , iaitu Tuhan yang Maha Esa yang layak disembah.

Baginda membawa risalah tauhid yang diiktiraf di sisi Allah dan menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah tugas utama para Rasul iaitu menyeru umat manusia kepada akidah pengesaan dan pengabdian kepada Allah semata-mata sebagai mana firman-Nya dalam surah al-Anbia’ ayat 25:“Dan Kami tidak mengutus sebelummu seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Aku; oleh itu, beribadatlah kamu kepada-Ku”

Rasulullah bermujahadah membawa umat manusia kepada akidah yang benar dan jalan yang lurus dengan penuh hikmah kebijaksanaan. Lantaran itu Islam mampu bertahan sehingga kini dan bakal bangun pada masa hadapan.

Inilah sifat akidah yang menjadi tunjangan kita beragama dan menolak segala bentuk kepercayan syirik, khurafat dan karut.

Dalam aspek Syariah pula, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah telah memasakkan satu sistem kehidupan yang penuh bertamadun. Kita menyaksikan bahawa Rasulullah begitu bersungguh-sungguh melebar risalah syariat Islam bermula dengan keluarga, sahabat, kaum dan sehinggalah Islam berjaya ditegakkan sebagai sebuah sistem pentadbiran negara Islam.

Baginda benar-benar membawa keyakinan bahawa syariat Islam merupakan satu sistem yang terbaik dan sempurna untuk diamalkan di dalam kehidupan manusia sebagaimana firman Allah menerusi surah al-Maidah ayat 3::"...pada hari ini Aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmatKu bagimu, dan Aku redha Islam sebagai agamamu..."

Menjadi kewajipan kita sebagai orang yang beriman untuk mengaplikasikan keseluruhan hidup di bawah naungan syariat Islam dan bukan hanya mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian lainnya seiring dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 208: Bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagi kamu"

Manakala dari segi akhlak, Rasulullah telah berjaya mendidik umat manusia daripada jahil kepada insan yang mulia, daripada zalim kepada adil dan daripada degil kepada bertimbang rasa. Baginda menjadi teladan yang sempurna sepanjang zaman mencakupi semua aspek demi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Firman Allah dalam surah alAhzab, ayat 21:“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kamu yang mengharapkan rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingati Allah”.

Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia

Dr. ‘Aaid al-Qarni (القرني عائض (dalam bukunya "Rahmatan li al- ‘Alamin” menyebut beberapa tafsiran terhadap Nabi Muhammad , antaranya:

Pertama: Baginda merupakan seorang manusia utusan Allah .

Kedua: Baginda membela nasib umat yang lemah, tertindas, terkebelakang dan terpenjara dengan pelbagai kezaliman.

Ketiga: Baginda datang untuk mengangkat maruah umat manusia mereka di tempat sewajarnya .

Keempat: Baginda membina satu tamadun baharu di antara sekian tamadun yang sedia ada dan ia menjadi tamadun yang paling tinggi nilainya.

Kelima: Baginda telah mengeluarkan masyarakat semenanjung Arab yang tandus tanpa wujudnya sungai, kebun, mahupun tumbuhtumbuhan, menjelajah dan berkembang seluruh pelusuk bumi.

Sebagai kesimpulannya bagi mengakhiri bicara ini, marilah kita berpegang teguh dengan dua peninggalan Rasulullah iaitu al-Quran dan sunnahnya yang menjadi teras utama panduan umat Islam sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Malik bahawa Rasulullah bersabda: Mafhumnya:"Aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya .

“Apa jua yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah ia, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksa-Nya” (Surah al-Hasyr : ayat 7)
Tags: khutbah, rahmat, rasulullah
Subscribe

Posts from This Journal “rahmat” Tag

 • Khutbah Jumaat Rahmat Ramadan

  Petikan Khutbah Jumaat 16 April 2021M/ 4 Ramadan 1442H JAWI Rahmat Ramadan Bulan Ramadan telah dipilih Allah SWT sebagai bulan yang difardukan…

 • Khutbah Jumaat : Rahmat Ramadan

  Petikan Khutbah Jumaat 10 Mei 2019M/ 5 Ramadan 1440H JAWI Rahmat Ramadan Rasulullah SAW di saat tibanya Ramadan menyampaikan khabar gembira…

 • Khutbah Jumaat : “Rahmatan Lil Alamin”

  Petikan Khutbah Jumaat 16 Nov 2018M /08 Rabi‟ul Awwal 1440H: JAIS “Rahmatan Lil Alamin” Bulan Rabi’ul Awal ini, merupakan bulan…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments