mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat : Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah

Petikan Khutbah Jumaat 19 Julai 2019M / 16 Zulkaedah 1440H JAIS

Perjuangan Akidah Kesejahteraan Ummah

Akidah Islam secara khusus memberi maksud keyakinan terhadap enam rukun iman yang terdiri daripada kepercayaan kepada Allah SWT, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat serta qadak dan qadar.
jais.jpg
Kesemua kepercayaan ini perlu ditetapkan di dalam hati, dilafazkan dengan kata-kata dan dilaksanakan dengan amalan. Akidah mampu melahirkan keyakinan yang kuat serta teguh di dalam menghayati seluruh aspek kehidupan dan amal ibadat kepada Allah.

Asas akidah Islam ialah mentauhidkan Allah SWT dalam kepercayaan, ibadah dan akhlak. Manakala syariat atau fiqah diibaratkan sebagai dahan-dahan pokok serta akhlak diibaratkan sebagai hasil buah-buahannya.

Firman Allah SWT di dalam surah Ibrahim ayat 24-25: “Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran)”.

Akidah Ahli Sunnah Waljamaah yang dikembangkan oleh Imam Abu Hassan al-Asyhari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi adalah akidah yang diwarisi daripada generasi al-Salafus Soleh yang berasaskan al-Quran dan al-Sunnah.

Imam Abu Hassan al-Asy’ari telah berjaya meruntuhkan penguasaan pemikiran Muktazilah yang menggunakan akal semata-mata.

Oleh itu, Imam Abu Hassan al-Asy’ari dinobat sebagai mujaddid kurun ketiga selepas mujaddid kurun pertama iaitu Khalifah Umar Abdul Aziz dan mujaddid kurun kedua iaitu Imam asy-Syafie.

Ahli Sunnah Waljamaah merupakan aliran yang bersifat wasatiyyah iaitu pertengahan, sederhana, tidak melampau sama ada berlebihan atau berkurangan.

Ianya di pertengahan antara kelompok Qadariah yang mengatakan manusia mempunyai kuasa mutlak terhadap perbuatannya dengan kelompok Jabariah yang mengatakan manusia tidak mempunyai kuasa langsung dalam menentukan perbuatannya.

Ianya di pertengahan antara kelompok Mushabbihah serta Mujassimah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk dengan kelompok Mu’attilah yang menafikan sifat-sifat yang selayaknya bagi Allah SWT.

Hampir semuanya atau majoriti masyarakat Nusantara ini berakidah menurut Imam Abu Hassan alAsy’ari, bermazhab fiqah Imam asy-Syafie dan bertasawuf Imam al-Ghazali sesuai dengan praktik agama Islam terhadap tiga tiang asasnya iaitu Iman (akidah), Islam (fiqah) dan Ihsan (tasawuf).

Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Al-Darda’ Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Sekiranya ada tiga orang di suatu kota atau desa yang tidak didirikan solat (berjemaah) di kalangan mereka nescaya mereka akan dikalahkan oleh syaitan. Maka, berjemaahlah kamu kerana sesungguhnya serigala hanya makan mangsa yang terpisah.” (Riwayat Daud).

Hadis di atas selain memberi maksud keperluan solat berjemaah di sebuah penempatan ianya turut menjelaskan keperluan hidup secara berjemaah.

Perpaduan yang wujud dapat menyerlahkan kekuatan serta kestabilan sebuah umat. Bagi umat Islam, akidah merupakan asas kepada penyatuan dan kekuatan ummah.

Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di dalam Istiadat Pengurniaan Watikah Pelantikan Imam-Imam Masjid Selangor di Balairung Seri, Istana Alam Shah pada 8 Mac 2019 yang lalu mengungkapkan kebimbangan akan penularan ajaran sesat di negeri Selangor. Baginda bertitah mengingatkan: “Bagi mengatasi ancaman ini, Beta menitahkan supaya pengajian akidah berteraskan Ahli Sunnah Waljamaah perlu diajar dan dipertingkatkan di masjid agar fahaman Ahli Sunnah Waljamaah terus menjadi asas pegangan kepada umat Islam di negara ini”.

Mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita:

1. Umat Islam wajib berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah bagi menjamin kesejahteraan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat berteraskan akidah Islam.

2. Umat Islam mestilah bersatu padu berteraskan akidah Islamiah sebagai asas kekuatan serta kesejahteraan ummah.

3. Umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada terhadap sebarang ajaran sesat, menyeleweng dan menyalahi Ahli Sunnah Waljamaah yang boleh membawa kerosakan dan perpecahan.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya”. (al-Nisa’: 59).
Tags: akidah, khutbah, sejahtera, ummah
Subscribe

Posts from This Journal “akidah” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments