mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat : Istita’ah Harta Menuju Baitullah

Petikan Khutbah Jumaat 7 Februari 2020M/ 13 Jamadilakhir 1441H JAWI

Istita’ah Harta Menuju Baitullah

Menunaikan haji di Tanah Suci Mekah adalah suatu yang wajib, namun ia hanya dituntut kepada muslim yang berkemampuan. Haji merupakan ibadah badaniyyah dan maliyyah. Hampir semua amalan yang dituntut, sama ada rukun atau wajib haji memerlukan kekuatan dan keupayaan yang tinggi.
jawi_logo.jpg
Firman Allah SWT dalam surah al-Hajj, ayat 27 dan 28: Bermaksud: Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah Tuhan) mu dengan berjalan kaki, dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau) yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu, kerana pengurniaanNya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak (untuk dijadikan korban) dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, dan fakir miskin.”

Sheikh Muhammad Rashid Ridha di dalam Tafsir al-Manar mengatakan istita‘ah ialah kemampuan untuk sampai ke tanah suci yang mana ia berbeza mengikut keadaan diri seseorang serta jauh atau dekatnya dengan baitullah.

Selain faktor usia dan kesihatan, kekuatan dan kemampuan juga sangat berkait rapat dengan kewangan seseorang.

Ibn Majah r.h meriwayatkan daripada Ibn ‘Abbas RAnhuma bahawa Nabi SAW bersabda:“Sesiapa yang ingin menunaikan haji, maka bersegeralah kerana tidak diketahui bila masa penyakit itu menyerang seseorang, kenderaannya hilang atau datang keperluannya yang lain.”

Apakah yang dimaksudkan dengan benar-benar berkemampuan? Imam alShafi‘i menyatakan bahawa istita‘ah terdiri daripada dua jenis, pertama; seseorang itu mampu dari segi kesihatan di samping mempunyai perbelanjaan untuk menunaikan haji.

Kedua; seseorang itu tidak mampu dari segi kesihatan akan tetapi dia mampu untuk mengupah orang lain untuk menunaikan haji bagi pihaknya. Justeru, istita‘ah haji itu ialah kecukupan perbelanjaannya untuk menunaikan ibadah haji secara langsung atau tidak.

Oleh itu, berkemampuan dengan bantuan orang lain atau istita‘ah bighairihi tidak perlu menyediakan perbelanjaan untuk pengiring bagi menunaikan haji kerana golongan ini hanya perlu membuat badal haji.

Sebagai umat Islam kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri dalam memenuhi syarat-syarat kemampuan menunaikan ibadah haji.

Berusahalah membuat simpanan bagi membiayai perbelanjaan sebenar mengikut kadar semasa yang ditentukan oleh pihak berkuasa.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi r.h, Abdullah bin Umar RAnhuma berkata: “Seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah yang diwajibkan (untuk menunaikan) ibadah haji?” Baginda menjawab: “Bekalan dan kenderaan.”

Di Malaysia, segala urusan berkaitan haji diuruskan oleh Lembaga Tabung Haji. Perubahan iklim ekonomi dunia sangat pantas berubah serta turut memberikan kesan kepada ekonomi tanah air. Oleh itu, dalam usaha mencukupkan istita‘ah haji dari aspek pembiayaan, jemaah haji disarankan untuk menyediakan perbelanjaan yang secukupnya yang telah ditetapkan oleh Tabung Haji untuk menunaikan fardhu haji.

Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah:

Pertama: Menunaikan haji ke Baitullah adalah rukun Islam yang kelima dan wajib ditunaikan oleh mereka yang berkemampuan.

Kedua: Istita‘ah atau kemampuan ialah menyediakan perbelanjaan yang cukup untuk menunaikan ibadah haji mengikut kadar sebenar.

Ketiga: Berusahalah membuat simpanan bagi membiayai perbelanjaan sebenar mengikut kadar semasa yang ditentukan oleh pihak berkuasa

Firman Allah SWT menerusi surah Ali ‘Imran, ayat 97: “Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang menunjukkan kemuliaannya; di antaranya ialah) Makam Nabi Ibrahim. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajiban ibadat haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk.”
Tags: haji, harta, khutbah
Subscribe

Posts from This Journal “haji” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments