mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat: Proklamasi Darurat Demi Menjaga Maslahat Umat

Petikan Khutbah Jumaat 16 Jamadilakhir 1442H/29 Januari 2021M JAWI

Proklamasi Darurat Demi Menjaga Maslahat Umat

Setiap perkara yang dilaksanakan oleh pemerintah ia akan berkait dan terikat dengan maslahat.jawi_logo.jpgPemeliharaan agama, nyawa, keturunan, akal dan harta wajib diletakkan sebagai intipati utama kepada pemerintah dalam mengeluarkan sesuatu arahan dan keputusan demi kepentingan rakyat.

Apatah lagi jika perkara tersebut adalah bersifat kebajikan dan kebaikan terhadap kemaslahatan rakyat.


Maka sebagai rakyat, kita perlu memainkan peranan untuk taat dan patuh dengan arahan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara.

Ia bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam surah an-Nisa’ ayat 59 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) Rasul-Nya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.”

Penularan wabak COVID-19 di negara kita semakin membimbangkan dan berupaya mendatangkan mafsadah atau kerosakan yang besar kepada kehidupan, ekonomi dan keselamatan seluruh masyarakat.


Melihat kepada situasi tersebut, maka pada 11 Januari 2021 yang lalu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk mengeluarkan Proklamasi Darurat yang meliputi seluruh negara mulai 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021.


Ianya bertujuan untuk memberikan ruang kepada kerajaan bagi menumpukan pemulihan ekonomi negara, selain menjamin dan mengekalkan keselamatan dan ketenteraman awam.


Hal ini juga disebabkan oleh penguatkuasaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) yang dilihat tidak memadai bagi membendung penularan wabak ini kerana masalah jangkitan penyakit ini telah menular hampir di semua kawasan dalam negara.


Justeru, langkah darurat ini dapat menyegerakan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan kawalan penularan pandemik tanpa birokrasi dan proses yang menyukarkan.


Perlu kita fahami bahawa darurat yang diisytiharkan ini bukanlah satu bentuk rampasan kuasa tentera. Malah perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan.


Sebaliknya sepanjang tempoh ini jentera pentadbiran kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terus berfungsi kecuali Parlimen yang tidak akan bersidang hingga suatu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Raja atau Yang di-Pertua Negeri yang berkenaan.


Selain itu, Kerajaan juga dapat menyelaras penglibatan yang inklusif daripada pihak swasta termasuk penggunaan sumber manusia, kemudahan, utility, aset dan lain-lain bagi membantu meringankan bebanan yang ditanggung oleh hospital awam.


Semua ordinan yang dimasyhurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sepanjang Proklamasi Darurat berkuat kuasa akan diwartakan dan diketahui oleh rakyat.


Bagi menjamin pelaksanaan Proklamasi Darurat ini dibuat secara adil dan telus, sebuah Jawatankuasa Khas Bebas hendaklah ditubuhkan di bawah Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 2021 untuk menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sama ada darurat besar masih berlaku dalam Persekutuan untuk meneruskan tempoh kuat kuasa Proklamasi Darurat atau menamatkannya lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. Inilah sebahagian daripada apa yang telah diputuskan.


Sesungguhnya Islam sangat mementingkan kemaslahatan umat manusia. Justeru maslahat di sebalik pengeluaran Proklamasi Darurat dan pemasyhuran ordinan-ordinan yang berkenaan tidak lain adalah untuk menjaga dan memelihara kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat yang perlu disegerakan demi melandaikan keluk jangkitan COVID-19 secara lebih cepat dan berkesan.

Kerajaan sedang memainkan peranannya sebagai pemerintah untuk menangani pandemik ini dengan jalan terbaik.


Justeru, mimbar mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua rakyat negara ini tanpa mengira perbezaan agama, bangsa, ideologi politik, kedudukan dan pangkat untuk menghormati Proklamasi Darurat yang telah diperkenankan dan dikeluarkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di samping mematuhi garis panduan pengurusan dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa sepanjang tempoh ini.

Letakkanlah kepatuhan yang tinggi terhadap arahan semasa Kerajaan dan fatwa pihak berkuasa agama. Hentikanlah sindiran, kecaman dan perbuatan mencari salah yang tidak memberi manfaat terutamanya di media-media sosial.

Sesungguhnya kita semua mahu segera untuk keluar daripada kemelut pandemik ini. Oleh itu, kita mesti bersatu, berganding bahu dan menerapkan nilai kebersamaan dalam menghadapi situasi sukar ini.


Semoga dengan ketaatan, kesungguhan dan perpaduan kita menjadi asbab untuk Allah SWT menghapuskan dan menghilangkan segala musibah dan masalah yang sedang kita hadapi.


Semoga langkah yang diambil oleh kerajaan ini akan menatijahkan sebuah kejayaan dan kebaikan kepada rakyat dalam usaha memerangi penularan COVID-19 di dalam Negara.


Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita renungi firman Allah SWT di dalam surah al-Anfal ayat 46: Bermaksud : “Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati), sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
Tags: darurat, khutbah, maslahat, ordinan
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments