mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Khutbah Jumaat : Kepentingan Hadis Nabi Dalam Beragama

Petikan Khutbah Jumaat 03 Sept 2021M / 25 Muharram 1443H: JAIS

Kepentingan Hadis Nabi Dalam Beragama


Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah sumber wahyu yang saling melengkapi antara satu sama lain. Al-Quran berfungsi sebagai kitab yang menjelaskan ajaran agama secara umum.

Sementara hadis Nabi pula berperanan memperincikan ajaran-ajaran umum berkenaan supaya ia dapat diamalkan.
jais.jpg
Sebagai contoh, al-Quran telah memerintahkan umat Islam agar menunaikan solat dan mengeluarkan zakat, seperti yang disebut di dalam surah al-Baqarah ayat 43: “Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat, serta rukuklah kamu (berjemaah) bersama orang-orang yang rukuk.”

Namun, ayat ini hanya menjelaskan perintah solat dan zakat secara umum dan tidak memperincikan hal-hal lain yang berkaitan.

Maka di sinilah, datangnya peranan hadis-hadis Nabi SAW yang memperincikan jenis-jenis solat yang wajib dan yang sunat, menjelaskan waktu solat dan bilangan rakaat, mengajarkan bacaan-bacaan tertentu ketika berdiri, rukuk, iktidal, duduk dan sujud, menghuraikan syarat sah solat, perkara-perkara yang membatalkan solat dan sebagainya.

Demikian juga dengan ibadah zakat. Hadis-hadis Nabi berfungsi menghuraikan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, menjelaskan kadar minimum yang menjadikan sesuatu harta itu wajib dizakatkan, memperincikan kadar-kadar zakat seperti 2.5%, 1/10, 1/20 dan sebagainya dari harta-harta tertentu.

Semua perincian ini tidak akan diketahui andainya tidak ada hadis Nabi yang memberikan penjelasan lanjut.
Atas sebab inilah Imam al-Awza`iy menegaskan bahawa kitab alQuran sentiasa memerlukan penjelasan agama daripada hadis Nabi SAW.

Demikian juga Imam Ahmad menjelaskan bahawa sunnah-sunnah Nabi berfungsi sebagai penjelas dan pentafsir kepada ayat-ayat al-Quran yang umum.

Tanpa hadis Nabi, banyak ajaran agama tidak dapat difahami dan dilaksanakan dengan betul.

Malah Imam al-Syafie di dalam kitabnya ‘alRisalah’ juga berkata, seandainya tidak ada keterangan dari hadis-hadis Rasulullah, kita tentu tidak tahu bagaimana melaksanakan sesuatu ibadah. Justeru, mengikut hadis-hadis Nabi SAW hakikatnya adalah mengikut perintah Allah SWT jua.

Hal ini telah ditegaskan di dalam surah al-Nisa` ayat 80: Sesiapa yang mentaati Rasulullah, sesungguhnya dia telah mentaati Allah juga.

Para ulama telah menjelaskan bahawa hubungan hadis dengan alQuran berlaku dalam tiga bentuk:

Pertama : Hadis Nabi SAW berperanan sebagai mengukuhkan perkara-perkara yang sudah ada dalam al-Quran seperti kewajipan mempercayai rukun iman, larangan mensyirikkan Allah, kewajipan menunaikan solat, berpuasa di bulan Ramadhan, melaksanakan haji, tegahan menderhaka kepada kedua ibu bapa, keharusan berjual beli dan sebagainya.

Pengulangan isu yang sama di dalam hadis Nabi adalah sebagai pengukuhan terhadap apa yang sudah disebutkan di dalam alQuran.

Kedua : Hadis Nabi SAW berfungsi memperincikan ayat-ayat alQuran yang umum dan mutlak, seperti menghuraikan kaifiyat melaksanakan solat, berpuasa, berzakat, menjelaskan jenis jual beli yang dibenarkan dan yang diharamkan, menghuraikan bentuk-bentuk riba dan seumpamanya.

Perkara-perkara seumpama ini tidak akan dapat difahami melainkan dengan merujuk kepada huraian Nabi dalam hadis-hadisnya.

Ketiga : Hadis Nabi SAW juga menjelaskan perkara-perkara yang tidak pernah disebutkan oleh al-Quran, sama ada dalam bentuk mewajibkan, mengharamkan atau mengharuskan sesuatu perkara, seperti mengharamkan pemakaian emas dan sutera kepada kaum lelaki, menegah memakan haiwan-haiwan yang bertaring dan berkuku tajam, keharusan kontrak perniagaan tertentu seperti kontrak pelaburan, perkongsian untung-rugi dan sebagainya.

Perkara-perkara ini tidak disentuh di dalam al-Quran. Namun hadis-hadis Nabi berperanan memberikan maklumat tambahan kepada manusia.

Ketiga-tiga hubungan ini menunjukkan betapa umat Islam wajib memahami agama Islam melalui al-Quran dan Hadis.

Namun, golongan yang menolak hadis berpendapat, cukuplah alQuran sebagai rujukan dan tidak perlu ditokok tambah lagi dengan hadishadis Nabi SAW.

Golongan ini sebenarnya persis sepertimana yang telah dikhabarkan kepada kita tentang kemunculannya melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi’ Radiallahu’anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sesekali aku temui seseorang daripada kamu yang sedang bersandar di atas sofanya, kemudian datang satu perkara daripada urusanku sama ada perkara itu yang aku suruh atau yang aku larang, namun dia berkata: Aku tidak tahu, apa yang kami temui dalam kitab Allah sahaja yang kami ikut”.

Sedangkan, mengambil hadis dalam beragama bukanlah bererti kita mengetepikan ajaran al-Quran.

Malah merujuk kepada hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah sebahagian dari suruhan alQuran.

Lihatlah bagaimana al-Quran sendiri telah memerintahkan kita supaya mentaati Rasulullah SAW dalam suruhan dan tegahannya menerusi surah al-Hasyr, ayat 7 sepertimana disebut pada awal khutbah ini yang bermaksud: “Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, hendaklah kamu terima dan amalkannya. Dan apa jua yang ditegahnya kepada kamu, hendaklah kamu patuhi larangannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksa-Nya.”

Justeru, umat Islam tidak boleh mengasingkan hadis daripada alQuran kerana ia akan menimbulkan salah faham dan kesesatan dalam beragama.

Secara logiknya, jika hadis Nabi ditolak dan tidak diamalkan, bagaimana kita dapat mendirikan solat dengan betul? Bagaimana cara berpuasa? Harta apakah yang wajib dizakatkan? Bagaimanakah proses ibadah haji dilakukan? Apakah ciri-ciri halal dan haram dalam jual beli? Dan sebagainya. Separuh dari ajaran agama ini tidak dapat dilaksanakan jika hadis Nabi ditolak ke tepi.

Demikianlah pentingnya hadis Nabi dalam beragama. Tanpa hadis, tentunya umat Islam tidak akan mampu untuk melaksanakan amalanamalan agama.

Barangkali setiap orang akan melaksanakan ajaran agama mengikut selera dan kefahamannya sendiri. Ini akan menyebabkan agama Islam dilihat sebagai cacamarba dan tidak bersistematik.

Justeru, bagi membetulkan asas dalam beragama, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar menjadikan al-Quran dan hadis sebagai rujukan bersama.

Hadis daripada Abu Hurairah Radhiallahu’anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab al-Quran dan sunnahku.” (Riwayat Al-Hakim)

Mengakhiri khutbah ini, terdapat beberapa kesimpulan dan pengajaran yang boleh kita fikir dan renungkan.

1. Umat Islam wajib memahami bahawa ajaran agama Islam hanya dapat dilaksanakan dengan betul apabila kita merujuk kepada alQuran dan hadis-hadis Nabi SAW.

2. Umat Islam mestilah menolak golongan anti hadis, golongan yang mempertikaikan keperluan hadis, dan golongan yang berfahaman liberal, sekular dan sebagainya.

3. Umat Islam wajib menyedari bahawa menolak hadis dalam beragama akan menyebabkan ketempangan dalam amalan, kesesatan dalam memahami ajaran Islam dan menyebabkan amalan kita tidak diterima di sisi Allah SWT.

“Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu; sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar (dari majlis Nabi) secara berselindung dan bersembunyi. Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintah-Nya, beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Surah al-Nur : 63)
Tags: hadis, khutbah, nas
Subscribe

Posts from This Journal “hadis” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments