mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Kecekalan akal

DALAM kehidupan seharian, menggunakan akal yang bijaksana sangat penting bagi menjadikan seseorang itu dapat melaksanakan kerja yang rumit dan memerlukan akal. Akal juga dikenali sebagai otak atau minda yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan pembangunan diri seseorang yang menjurus kepada pemikiran.

Justeru, dalam mendidik akal kepada anak-anak, ibu bapa mesti cekal dan berterusan supaya anak-anak dapat berfikir dengan waras, bijaksana dan sempurna dalam melakukan sesuatu kerja atau perbuatan. Akal anugerah Allah yang mesti dijaga dipelihara dan digunakan sebaik-baiknya. Tanpa akal manusia adalah ibarat haiwan.

Falsafah dan matlamat pendidikan Islam adalah perkara penting dalam pembinaan sesebuah institusi pendidikan. Islam ialah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia.

Islam datang dengan pakej yang menyeluruh sebagai jalan kehidupan untuk manusia hidup dengan cara kehidupan yang terbaik. Melalui akal manusia dapat mempelajari dan memahami apa yang diajarkan untuk membangunkan umatnya bagi mencapai matlamat ke arah pembangunan insan.

Dalam al-Quran akal disebut dengan fu'ad, baik dalam bentuk tunggal mahupun jamak. Oleh itu akal termasuk dalam salah satu daripada tiga peringkat ilmu pengetahuan: iaitu meliputi pendengaran, penglihatan dan fu'ad iaitu kalbu. rujuk al-Isra': 36)

Istilah kata akal menurut kitab Al-Aqlaniyyum (Afrakhu Al-Mu'tazilah Wa Al Asy, ariyyah) tulisan Al-Asy'ari yang dipetik oleh Abdul Muis (2002:17) bahawa kata akal merupakan bentuk baku daripada kata kerja Aqala'Ya'qilu yang mempunyai erti berfikir. Makna kata yang berimplikasi luas; iaitu memikirkan, memahami, mengerti dan memperhatikan untuk mencegah daripada perbuatan dan perkataan yang hina.

Kata akal sudah menjadi kata Melayu, berasal dari kata Arab al'aql. Akal juga membawa yang membawa maksud faham atau mengerti. Menurut Imam al-Ghazali, kata akal juga bermakna, Pertama; pengetahuan, Kedua; dari hati jantung roh jasmani. Jiwa yang selalu memerintahkan kejahatan, pengetahuan dan jisim halus yang mampu memahami dan mengenal.

Menurut Imam Al-Ghazali lagi dalam bukunya, Ihya' Ulumudin manusia jasadnya terdiri daripada lima unsur yang wujud secara bersepadu iaitu; roh, kalbu, nafsu, akal dan jasad. Kelima-lima unsur ini berada dalam diri manusia yang memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku dan menjana intelek manusia.

Ali bin Abu Talib menyatakan, apabila akal tidak sempurna maka berkuranglah bicara. Manakala menurut Al-Razzi, kemajuan akal hanya menambah banyak ikatan. Seterusnya cerdik pandai Islam menjelaskan, orang berakal percaya pada pekerjaannya, manakala orang bodoh percaya pada angan-angan. Seterusnya, tidak ada yang dimiliki raja ataupun rakyat yang lebih utama daripada akal. Oleh itu, gunakanlah akal sebaik-baiknya.

Lantaran itu, akal yang dimiliki manusia mampu untuk berfikir. Bagaimanapun, akal memerlukan bahan intelek yang boleh menjana dan menggerakkan akal atau minda untuk berfikir dengan kaedah tertentu. Lantaran itu, akal, otak atau minda yang ada pada diri manusia , suatu sistem yang amat kompleks dan potensinya amat menakjubkan.

Banyak ayat al-Quran yang menjelaskan tentang akal dan menyuruh manusia menggunakan akal dalam kehidupan di dunia. Rasulullah SAW bersabda: "Yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah akal. Agama itu akal, tidak ada agama bagi sesiapa yang tidak berakal."DR AMINUDIN MANSOR ialah bekas pendidik berkelulusan ijazah Kedoktoran Persuratan Melayu. Sumber: Utusan Malaysia Online Bicara Agama 28 Ogos 2012 / 10 Syawal 1433

Tags: akal
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments