mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Peribadatan Rasulullah

KITA telah mengetahui bahawa Ahli Sunnah Wal Jamaah mengiktikadkan bahawa para nabi dan rasul adalah maksum semenjak mereka belum dilantik menjadi nabi atau rasul lagi. Oleh yang demikian, kita tidak pernah mendengar riwayat yang menyatakan mereka terlibat dalam kancah maksiat dan penyembahan berhala dalam erti kata lain mensyirikkan Allah SWT.

Yang pastinya banyak riwayat menyatakan mereka bermunajat, bertafakur, berzikir dan menunaikan amal ibadat serta menjauhkan diri daripada amalan kaum mereka yang sesat.

Demikianlah kemurnian akidah dan akhlak para nabi dan rasul semenjak Nabi Adam ehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup segala nabi dan rasul.

Pertama: Jumhur ulama menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak beribadat dengan mana-mana syariat sebelumnya. Sekiranya berlaku perkara sedemikian, sudah pasti dinaqalkan melalui dalil-dalil dan tidak mampu untuk disembunyikan.

Begitu juga sekiranya ia berlaku, maka berbanggalah pengikut-pengikut syariat tersebut dan mereka menjadikan sebagai hujah terhadap baginda.

Oleh kerana perkara sedemikian tidak berlaku, maka kita dapat mengetahui bahawa baginda tidak beribadat menurut syariat Nabi sebelumnya.

Kedua: Sekumpulan ulama berpendapat perkara sedemikian tertegah daripada berlaku menurut pandangan akal. Bagi mereka hal ini akan menyebabkan Rasulullah tidak dikenali sebagai rasul yang diikuti, sebaliknya baginda akan dikenali sebagai pengikut syariat nabi-nabi sebelumnya.

Ketiga: Segolongan ulama lain mengambil jalan berdiam diri tanpa mengeluarkan pendapat dan meninggalkan suatu penetapan yang pasti kerana di antara dua pendapat itu tidak terdapat satu pun yang boleh diputuskan secara tetap. Pendapat ini, dipilih oleh Imam al Haramain.

Keempat: Berkata segolongan ulama lain pula, bahawa baginda beramal dengan syariat sebelumnya. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai syariat nabi mana yang diikuti oleh Rasulullah. Maka sekumpulan daripada mereka mengambil jalan tidak menetapkan secara terperinci mengenai tatacara peribadatan nabi siapa yang diikuti oleh baginda.

Kelima: Terdapat juga golongan yang menetapkan secara terperinci tatacara peribadatan baginda dan kemudian berselisih pendapat dalam menentukan syariat manakah yang diikuti oleh baginda. Dikatakan, bahawa baginda mengikut syariat Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi Isa as dan ada juga dikatakan ikut syariat Nabi Adam as. Ini merupakan sejumlah daripada pendapat mazhab-mazhab mengenai permasalahan ini.

Pendapat yang terpilih adalah pendapat pertama yang dipegang oleh jumhur ulama; yang menegaskan bahawa baginda tidak mengikut mana-mana syariat sebelumnya.

Pendapat yang paling jauh daripada kebenaran ialah mazhab yang menentukan tatacara peribadatan baginda secara terperinci kerana sekiranya benar terjadi sedemikian, nescaya ia telah diriwayatkan dalam khabar yang sahih.

kemantapan ilmu

Setengah golongan yang tidak mempunyai kemantapan ilmu dan tidak meneliti hakikat sebenar Kitab dan sunnah mendakwa: Sesungguhnya Rasulullah SAW beramal dengan syariat Nabi Ibrahim dan baginda tidak memiliki syariatnya yang tersendiri. Tujuan perutusan baginda hanyalah untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim. (rujuk al-Nahl: 123)

Maka dakwaan mereka adalah salah, malah lebih kepada menyamai perkara khurafat. Rentetan itu, ulama menyatakan pendapat seumpama ini tidak dinyatakan melainkan oleh orang yang senteng akal dan bertabiat bebal.

Maksud sebenar ayat ini ialah baginda mengikut Nabi Ibrahim pada tauhid yang khusus dengan kedudukannya sebagai seorang khalil (teman) Allah. (rujuk al Baqarah: 135)

Baginda juga diperintahkan mengikut Nabi Ibrahim pada penyerahannya yang mutlak kepada Allah tatkala Nabi Ibrahim, di mana ketika baginda hendak dihumban ke dalam api yang dinyalakan oleh Namrud, maka datang Jibril lalu berkata kepadanya: "Adakah engkau memerlukan apa-apa pertolongan daripada saya?"

Jawab Nabi Ibrahim:, "Ada pun berhajat kepada engkau, tidak sama sekali."

Maka dengan itu, Nabi Ibrahim telah sampai kepada kemuncak penyerahan diri yang tidak dapat dicapai mana-mana kalangan manusia sebelum dan selepasnya kecuali nabi Muhammad SAW yang telah sampai ke suatu kedudukan yang amat tinggi dan tidak diketahui ketinggiannya melainkan Pencipta-Nya, Tuhan Yang Menjadikannya, yang mengurniakan nikmat ke atasnya dengan nikmat yang tidak dikurniakan kepada selain baginda.

Oleh yang demikian, ketika manusia datang menemuinya di Padang Mahsyar untuk mendapatkan syafaat teragung bagi memulakan perbicaraan, sambil berkata kepadanya: "Sesungguhnya Allah telah memilih engkau sebagai khalil (teman)."

Jawab Ibrahim: "Sesungguhnya saya hanyalah seorang khalil yang berada di belakang kedudukan al Habib (iaitu Nabi Muhammad SAW).

Nabi Ibrahim memaklumkan kepada mereka walaupun baginda adalah Khalil Allah, tetapi tergolong di kalangan yang memiliki martabat yang agak terkebelakang daripada Nabi Muhammad SAW.
Utusan Malaysia Online Bicara Agama 17 Oktober 2012 / 1 Zulhijjah 1433
Tags: ibadah, rasulullah
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments