mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Rasulullah tidak fakir

Dalam Islam, penerangan mengenai hak-hak Nabi Muhammad SAW dan menjaga adab terhadapnya wajib disemai semenjak kecil. Ini kerana perkara-perkara yang melibatkan penghormatan dan penghinaan terhadap Rasulullah melibatkan perkara akidah dan ia menjadi penentu kepada batasan iman dan kufur. Oleh itu, umat Islam tidak boleh dibiarkan terus jahil mengenai hak-hak baginda untuk dihormati dan dimuliakan kerana kejahilan itu tidak diberikan kemaafan dan keuzuran melainkan bagi mereka yang baru memeluk Islam.

Barangkali ada yang menyangka bahawa mereka akan masuk syurga dengan amal ibadat zahir yang banyak ditunaikan sepanjang hidupnya sedangkan apabila dia tidak menjaga adab dengan Nabi SAW atau mengurangkan darjatnya atau merendah-rendahkan kedudukannya, maka amalan digugurkan oleh Allah SWT serta-merta lalu dia bertemu menghadap-Nya dalam keadaan memikul dosa-dosa besar.

Apa yang lebih dahsyat dan menakutkan ialah terbatalnya akidah mereka ini kerana jumhur ulama menyatakan barang siapa menyatakan Rasulullah adalah seorang fasik, sama ada sebelum atau selepas dilantik menjadi nabi, maka dia menjadi kufur. Di sini menjadi kayu pengukur bagi mereka yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW sesat pada akidah seperti kaumnya sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul.

Demikianlah juga bagi sesiapa yang melaung-laungkan bahawa baginda adalah seorang fakir miskin, anak yatim dan buta huruf sehingga tersangkut di fikiran masyarakat yang segelintir memandang rendah mereka yang buta huruf, fakir miskin dan yatim sehingga menurunkan darjat Nabi Muhammad SAW di hati mereka.

Maka adalah menjadi kewajipan ke atas para pendakwah agar berhati-hati demi menjaga akidah umat Islam dan masyarakat umum.

Disebut dalam surah al-Dhuha ayat sembilan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah fakir dan memerlukan. Maka Allah memberikan kekayaan kepada baginda daripada hasil keuntungan menjalankan perniagaan Khadijah dan harta ghanimah (rampasan perang). Ini merupakan kekayaan zahir. Termasuk juga di sini tanpa syak, kekayaan jiwa yang dikurniakan oleh Allah kepada baginda .

Baginda ialah insan yang paling kaya hatinya. Kenapa tidak, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bermaksud: "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda tetapi kekayaan yang sebenar ialah kaya hati."

Oleh itu, berkata al Raghib: Makna Allah 'mengayakan kamu' dalam ayat ini ialah Allah menghapuskan daripada kamu kemiskinan jiwa dan menjadikan bagi kamu kekayaan yang terbesar.

Hikmah Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW fakir pada awalnya kemudian diberikan kekayaan ialah jika baginda merupakan seorang hartawan pada awalnya sudah tentu orang akan menganggap kemuliaan dan kemenangan yang diperoleh oleh baginda disebabkan harta. Oleh kerana itulah, setelah baginda berada di kedudukan yang tertinggi mengatasi seluruh hartawan dan raja-raja, maka diketahui bahawa ketinggian yang diperoleh Nabi Muhammad SAW datangnya daripada Allah SWT.

Dikatakan maknanya: "Maka Allah mengayakan hatimu dan menjadikan kamu qana'ah dengan segala yang diberikan kepada kamu."

Kesimpulannya, ayat ini bermaksud: Allah yang melindungi kamu ketika kamu dilahirkan dalam keadaan yatim dan memberi petunjuk kepada kamu daripada pencarian kamu dan mengayakan kamu daripada kefakiran kamu, tidak sekali-kali meninggalkan kamu dalam urusan-urusan kamu pada masa akan datang. Setelah Allah menerangkan nikmat-nikmat-Nya yang telah lepas, Allah berpesan kepada baginda mengenai anak-anak yatim dan orang-orang fakir sebagai mensyukuri nikmat tersebut dan menunaikan hak-Nya.

Al Imam al Qustallani menyebut di dalam al Mawahib al Laduniyyah: Berkata al Hulaimi di dalam Syu'ab al Iman: "Di antara cara memuliakan Nabi Muhammad SAW ialah tidak menyifatkan baginda dengan sifat-sifat kekurangan di sisi pandangan manusia. Oleh itu, tidak harus Nabi Muhammad SAW dipanggil sebagai fakir."

Al Qadhi 'Iyadh menyebut di dalam al Syifa bi Ta'rif Huquq al Mustafa, dan kenyataannya ini turut dinaqalkan oleh Syeikh al Islam Taqiyyuddin Ali al Subki di dalam kitab al Saif al Maslul: "Bahawa fuqaha Andalus telah mengeluarkan fatwa hukum bunuh dan salib ke atas Hatim al Mutafaqqih al Tulaituli, kerana perbuatannya merendah-rendahkan hak Nabi Muhammad SAW dan menamakan baginda sebagai yatim semasa mengadakan sesi dialog serta kepercayaannya bahawa kezuhudan baginda bukan kerana pilihan baginda bahkan sekiranya baginda mampu untuk mendapatkan makanan yang enak-enak dan baik-baik, sudah tentu baginda memakannya."

Imam al Zarqani mensyarahkan al Mawahib al Laduniyyah: "Setiap satu dari tiga faktor ini sudah cukup untuk melayakkan seseorang itu dijatuhkan hukuman bunuh tanpa perlu diminta bertaubat terlebih dahulu, di sisi Imam Malik."

Al Qustallani juga menaqalkan: "Nabi Muhammad SAW tidak pernah fakir pada harta dan halnya juga tidak fakir, tetapi baginda adalah manusia yang paling kaya. Urusan dunianya telah dicukupkan untuk diri dan keluarganya."Utusan Malaysia Online Bicara Agama 23 Oktober 2012 / 7 Zulhijjah 1433
Tags: rasuah
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments