April 27th, 2013

Kiasan kehidupan masa kini

SEBENARNYA kaum yang lemah itu menggerakkan sampan sebagai sumber rezeki tetapi Nabi Khidir AS telah melubangkan sampan itu. Tujuan membocorkan sampan itu adalah bagi membasmi kezaliman raja di negeri itu yang hanya merampas sampan yang sempurna dan tidak ada kecacatan.

Pada ayat ke-79, Ibnu Kathir berkata: Bagaimana Nabi Musa AS merasa tertekan apabila melihat tingkah laku secara zahir perbuatan Nabi Khidir. Di mana Allah SWT menyembunyikan hikmah daripadanya sedangkan didedahkan kepada Nabi Khidir. Oleh itu, perahu yang masih baik ditebuk lubangnya untuk menyelamatkannya daripada dirampas oleh raja yang zalim.

Al-Maraghi berkata: Golongan miskin dan lemah menggunakan sampan mereka sebagai punca rezeki. Namun begitu kehidupan mereka telah digugat dengan kezaliman raja yang merampas setiap sampan yang elok golongan tersebut. Maka, Nabi Khidir membocorkannya bagi mengatasi masalah yang timbul itu, sekali gus menyelamatkan mereka.

Sayid Qutub berkata: Kerosakan ini telah menyelamatkan bahtera itu daripada dirampas oleh raja yang zalim itu dan menggelakkannya daripada bahaya yang lebih besar tersembunyi di alam ghaib andai ia dalam keadaan baik.

Sementara itu, pada ayat ke-80, Qatadah berkata: Kedua-dua ibu bapanya berasa gembira ketika pemuda itu lahir dan berasa sedih ketika dia dibunuh. Sekiranya dia masih hidup, sudah tentu hidupnya itu akan membawa kepada kebinasaan kepada orang tuanya.

Lantaran itu, setiap individu hendaklah reda dengan ketetapan Allah SWT kerana hanya Allah yang lebih menegtahuinya.

Telah diterangkan dalam sebuah hadis: “Allah SWT tidak pernah menetapkan suatu ketetapan bagi orang yang beriman, kecuali perkara itu menjadi kebaikan kepadanya."

Manakala pada ayat ke-81, Ibnu Kathir berkata: Iaitu anak yang lebih suci daripada anak tersebut, yang kedua orang tuanya itu lebih sayang terhadapnya daripada anak itu. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Qatadah berkata: Yang mana anak itu akan lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada yang mengatakan, ketika anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir, ibunya sedang mengandung seorang anak lelaki Muslim. Demikian dikatakan oleh Ibnu Juraij.

Al-Maraghi berkata: Nabi Khidir memohon daripada Allah SWT agar mengurniakan ibu bapa tadi anak yang agamanya lebih baik daripada agama anaknya sebelum ini.

Sayid Qutub berkata: Budak yang tidak kelihatan pada zahirnya mempunyai sebab yang wajar dibunuh pada masa itu telah disingkapkan tabir hakikatnya yang ghaib kepada hamba yang soleh iaitu dia mempunyai tabiat kufur dan pelampau. Di dalam jiwanya tersembunyi benih-benih kekufuran dan keterlaluan yang semakin lama semakin menonjol. Andainya dia terus hidup sudah tentu dia akan mendorong dua orang tuanya yang beriman itu dengan kekufuran, mengikuti jalan hidupnya kerana dipengaruhi perasaan kasih sayang mereka kepadanya.

Oleh itu, iradat Allah SWT mengarahkan iradat hamba-Nya yang soleh itu supaya membunuh budak yang mempunyai tabiat kufur dan pelampau itu dan menggantikan ia dengan seorang anak yang jauh lebih baik dan lebih bertimbang rasa terhadap kedua-dua ibu bapanya.

Jika perkara ini diserahkan kepada ilmu manusia tentulah mereka tidak mengetahui hakikat budak itu dan tentulah mereka tidak boleh mengenakan kuasa undang-undang terhadap budak itu kerana dia tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan dari segi undang-undang yang wajar dihukum bunuh.

Itulah perintah Allah SWT yang berdasarkan ilmu-Nya yang mengetahui segala urusan ghaib.DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI Utusan Malaysia Online Bicara Agama 26/04/2013