September 24th, 2014

Pusat penyebaran Islam terpenting

KESULTANAN Banten merupakan kerajaan Islam terbesar di Jawa Barat. Kesultanan itu didirikan (1524) oleh Sunan Gunung Jati setelah beliau menguasai Banten yang asalnya merupakan wilayah kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran.

Maulana Hasanuddin, putera Sunan Gunung Jati, memerintah Banten selama 18 tahun (1552-1570). Di bawah pemerintahannya, Banten berkembang menjadi kerajaan besar, sekali gus pusat penyebaran Islam yang penting.

Kekuasaannya meluas sampai ke Lampung dan Sumatera Selatan. Setelah Maulana Hasanuddin mangkat, beliau digantikan puteranya, Maulana Yusuf. Kemudian Maulana Yusuf pun digantikan puteranya, Maulana Muhammad.

Oleh sebab Maulana Muhammad masih kecil, maka urusan pemerintahan dilakukan oleh Pangeran Aria Jepara, adik Maulana Yusuf.

Kejayaan Banten mulai mengalami kemunduran setelah terjadi perang saudara (1682) dan campur tangan Belanda.

Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683), Kesultanan Banten mencapai zaman keemasannya. Banyak orang Banten berniaga dengan para pedagang dari Britain, Denmark, China, Vietnam, India, Parsi, Filipina, dan Jepun. Termasuk juga Belanda, ‘musuh’ yang paling berani.

Angkatan laut Banten dianggap moden pada zaman itu kerana ’meniru’ ciri-ciri kapal Eropah. Angkatan tentera Banten pernah berperang melawan Belanda pada 1619 dan 1633. Banten juga menjadi tempat berlindung bagi para pejuang dari daerah lain di Nusantara yang terlibat dalam perang melawan Belanda.

Ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, telah terjadi perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa sendiri dengan puteranya, Sultan Haji. Melalui bantuan Belanda, Sultan Haji dapat mengalahkan ayahnya. Sejak itulah Belanda mulai campur tangan serta memiliki kekuasaan besar di Banten.

Kini kesan-kesan peninggalan Kesultanan Banten menjadi tempat warisan sejarah yang banyak dikunjungi orang/pelancong.

Pusat pendidikan Islam

Kesultanan Banten merupakan pusat pendidikan dan penyebaran Islam yang penting di Nusantara pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Sultan Abdul Qadir dan puteranya, Sultan Ageng Tirtayasa, sangat menitikberatkan perkembangan agama Islam.

Kedua-duanya sering mengirimkan pertanyaan tentang agama kepada ulama terkemuka ketika itu, seperti Nuruddin ar-Raniri (m. 1658; ulama Gujerat di Aceh) dan Syekh Yusuf (m.1699; ulama dari Makassar). Para ulama tersebut kemudian menulis kitab-kitab khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Para Sultan Banten tinggal di Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya. Keraton ini terletak tidak begitu jauh dari Keraton Surosowan. Namun, pada 1832, keratin ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kegemilangan Kesultanan Banten pada masa lalu dapat dibuktikan daripada peninggalan sejarah kesultanan itu berbentuk masjid. Selain Masjid Agung Banten, terdapat juga sebuah masjid yang terkenal, iaitu Masjid Kasunyatan.

Dibandingkan Masjid Agung Banten, usia Masjid Kasunyatan lebih tua. Dahulunya seorang kiai yang bernama Kiai Dukuh yang bergelar Pangeran Kasunyatan menetap dan mengajar di masjid tersebut. Kiai Dukuh adalah guru kepada Maulana Yusuf, sultan Banten kedua.

Dahulu gedung Tiamah merupakan bangunan yang digunakan oleh para ulama dan umara Banten untuk berdiskusi mengenai soal-soal agama. Bangunan itu terletak di halaman bahagian selatan Masjid Agung Banten.

Tiamah merupakan bangunan tambahan yang didirikan oleh Hendrik Lucasz Cardeel, seorang arkitek Belanda yang memeluk agama Islam. Beliau kemudiannya diberi gelaran Pangeran Wiraguna. Ketika ini gedung tersebut dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan khazanah kerajaan.

Tidak jauh dari Keraton Surosowan terdapat tokong Cina. Hal ini merupakan salah satu bukti adanya toleransi antara umat beragama di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten yang beragama Islam.

Keraton Surosowan

Keraton ini dibina pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Dari keraton yang cukup besar ini, salah satu yang masih tersisa sekarang adalah tembok benteng tebal yang mengelilingi kawasan seluas empat hektar dan berbentuk empat persegi panjang. Ketinggian tembok benteng ini adalah antara antara 0.5-2 meter, dengan kelebaran sekitar 5 meter.

Dahulu tembok ini dikelilingi parit pertahanan. Tembok benteng dan gerbangnya itu dibina oleh Maulana Yusuf. Selain itu, yang masih tersisa adalah bangunan bersiram (mandi), bekas kolam, dan taman.

Pada 1638, raja Banten Abdul Qadir (1626-1651) mendapat ‘perkenan’ gelaran Sultan daripada penguasa di Tanah Suci, Syarif Mekah. Gelaran lengkapnya ialah Sultan Abu al-Mafakhir Abdul Qadir. Gelaran itu diterimanya menerusi utusan yang dihantar ke sana.

Sebagai tanda bahawa gelaran itu telah diterimanya, beliau menerima “bendera dan pakaian suci". Sejak itulah beliau menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang bergelar Sultan. Pada setiap ulang tahun Maulid Nabi, ketika itu semua pemberian Syarif Mekah tersebut diarak keliling Banten.   Utusan/Bicara_Agama/20140923

Rahsia doa Saad

SUATU ketika ahli Kufah mengadukan perihal Saad bin Abi Waqqas kepada Khalifah Umar. Beliau menceritakan semua keburukannya, termasuk mengatakan bahawa Saad tidak pandai melakukan solat.

Umar lalu memanggil Saad. Beliau berkata: “Wahai Abu Ishaq, orang-orang ini mengatakan bahawa engkau tidak pandai melakukan solat."

Saad berkata: “Aku melakukan solat sepertimana solat Rasulullah SAW. Tidak kurang dan tidak lebih. Dalam solat Isyak, aku memanjangkan dua rakaat yang awal dan memendekkan dua rakaat yang akhir."

Umar berkata: “Begitulah sangkaan saya kepadamu, wahai Abu Ishaq."

Walaupun begitu, Umar tetap mengutus seseorang ke Kufah. Beliau ingin mendapatkan pandangan lebih ramai ahli Kufah berkenaan dengan kepimpinan Saad.

Setiap masjid yang ia masuki, semua memuji Saad. Melainkan sebuah masjid di kawasan Bani Abs. Seorang laki-laki di masjid ini mencela Saad dengan katanya: “Saad tidak pernah keluar berperang, tidak membahagi dengan sama rata dan tidak menghukum dengan adil."

Mendengar tuduhan ini, Saad berkata: “Demi Allah, saya akan berdoa dengan tiga perkara. Ya Allah, jika hamba-Mu ini berdusta dan hanya ingin menunjuk-nunjuk, maka panjangkanlah usianya, kekalkanlah kefakirannya dan perjumpakanlah ia dengan fitnah."

Doa Saad dikabulkan Allah SWT. Laki-laki Kufah itu panjang usia dalam kefakiran dan perilakunya tidak baik.

Abdul Malik bin Umair berkata: Aku pernah melihat orang itu telah gugur bulu keningnya kerana sangat tua. Namun, ia masih suka menggoda anak-anak gadis di tengah jalan. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Bermula dengan makanan

Antara para sahabat Nabi, Saad bin Abi Waqqas memang terkenal paling mustajab doanya. Setiap yang beliau minta, Allah SWT selalu segera mengabulkannya. Kisah di atas hanya salah satu daripada sekian banyak peristiwa yang membuktikan kemustajaban doa Saad.

Salah satu rahsia di sebalik kelebihan ini ialah makanan yang selalu terjaga kehalalannya. Seseorang pernah bertanya kepada Saad: “Apa sebab doamu selalu mustajab berbanding para sahabat Nabi yang lain?" Beliau menjawab: “Tidaklah aku memasukkan sesuap makanan ke mulutku, melainkan aku mengetahui daripada asalnya." (Jamik al-Ulum wa al-Hikam)

Kesan makanan sangat erat dengan kebersihan hati. Sebagaimana makanan halal membawa kepada ketenangan ibadah, makanan haram mencipta hijab antara hati seorang hamba dengan tuhannya.

Muhammad bin Dawud Al-Daqqi berkata: “Perut adalah tempat makanan. Jika engkau memasukkan ke dalamnya makanan yang halal, maka akan terbit amal saleh dari semua anggota tubuh. Jika engkau masukkan ke dalamnya makanan yang subahat, maka akan tersamar jalan Allah SWT daripada dirimu. Dan jika engkau memasukkan makanan yang haram, maka hijab akan terbentang antara dirimu dan Allah SWT."

Mari kita teladani Saad bin Abi Waqqas dan pastikan hanya makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita dan ahli keluarga kita. Wallahu a’lam. Utusan/Bicara_Agama/20140923