October 21st, 2014

Kemurnian Islam dalam masyarakat majmuk

Rahmah adalah kata kunci yang merumuskan segala objektif syariat (maqasid al-shariah) termasuk hak asasi manusia, kebebasan, keadilan, persamaan dan apa sahaja yang membawa maslahah (kepentingan) kemanusiaan. Bahagia atau celakanya hidup manusia, tergantung sepenuhnya pada rahmat Allah.

Menyedari hakikat itu, Muslim sentiasa mendambakan siraman rahmat Allah SWT pada setiap detik. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahawa cara meraih rahmat ialah dengan menebar belas kasih kepada warga alam.

Sabdanya: "Kasihanilah mereka yang di bumi, nescaya kamu akan dikasihani oleh Yang di langit. Ada seseorang berkata: Sesungguhnya kami mengasihani isteri-isteri dan anak-cucu kami. Sabda Rasulullah SAW: Bukan itu maksudku. Yang aku maksudkan adalah kasih yang menyeluruh."


Rahmat bererti belas, kasih

Rahmat yang menyeluruh bererti belas dan kasih yang melimpah, bakti kemanusiaan sejagat, khidmat kebajikan yang meratai seluruh warga bumi Ilahi. Dengan keyakinan dan komitmen sedemikian itulah kita tampil di kancah dakwah pada era serba global dan plural.

Dalam kaitan inilah pula relevannya wacana mengenai cabaran aktualisasi rahmat sejagat, penterjemahan mesej rahmatan li al-alamin di tengah realiti kemajmukan dengan bertolak dari premis dasar keesaan Pencipta dan keragaman makhluk ciptaan-Nya.

Seluruh warga alam dengan segala kepelbagaiannya seharusnya berpeluang mengecap rahmat Ilahi melalui agama-Nya. Memang sebagai agama rahmah, Islam harus ditampilkan dengan wajah yang ramah. Sayangnya, agama rahmah yang ramah ini sering kali dicitrakan sebagai agama yang selalu 'marah-marah'.

Kepelbagaian adalah sunnatullah dalam penciptaan makhluk. Rempuhan globalisasi yang dijiwai hegemoni Amerika tidak akan mampu merubah kenyataan bahawa manusia tetap berbeza-beza warna, agama, budaya dan bahasa.

Justeru, perbezaan dan kepelbagaian harus diterima seadanya dengan sikap positif serta optimistik bahawa fenomena kemanusiaan yang berbangsa mengandungi hikmah ketuhanan yang tersirat supaya mereka saling kenal.

Prinsip dasarnya adalah menerima kehadiran orang lain dengan segala kelainannya, semangat toleransi demi matlamat kolektif hidup bersama, berdampingan secara damai dan harmonis. Hakikat inilah yang membawa kita ke persoalan kemajmukan atau yang dipakai hari ini istilah pluralisme.

Ternyata kemajmukan adalah fakta dan kenyataan yang selamanya diterima serta diakui oleh Islam. Kemajmukan atau kepelbagaian dalam perspektif Islam bukan sekadar hak kemanusiaan yang boleh diterima dan ditolak, bukan juga sekadar budi bicara yang boleh diberi atau dinafi.

Tetapi ia adalah fitrah, undang-undang dan aturan Ilahi yang tidak berubah serta tidak mungkin berubah. Namun, tidak bererti perpecahan kerana semua tetap terpadu dalam wadah kesatuan. Hakikat inilah yang tepat dikatakan oleh Dr Muhammad Imarah, perbezaan dan kepelbagaian dalam bingkai kesatuan).

Kepelbagaian makhluk dalam bingkai kesatuan Pencipta, kepelbagaian bangsa dan suku dalam bingkai kesatuan kemanusiaan, kepelbagaian syariat dalam bingkai kesatuan agama, kepelbagaian hukum dan fatwa dalam bingkai kesatuan syariat, kepelbagaian mazhab dan parti dalam bingkai kesatuan umat.

Kemajmukan dalam kehidupan manusia

Islam menerima kemajmukan dalam pelbagai ranah kehidupan manusia, agama, budaya, politik, perundangan dan lain-lainnya. Islam menerima, menghargai dan menghormati manusia dalam segala kepelbagaiannya, bangsanya, bahasanya, agamanya dan budayanya.

Berbeza agama bukan alasan untuk bermusuhan. Justeru, seluruh umat manusia yang berbeza agama itu tetap terangkai dalam warga besar kesatuan keinsanan.

Bagi kita, memuliakan manusia atas sifat kemanusiaannya tanpa mengira agamanya adalah suatu tuntutan keagamaan, bahagian daripada kewajipan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah SAW berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi.

Mendengar ada suara yang menyebut itu adalah jenazah Yahudi. Rasulullah SAW spontan menjawab, bukankah ia satu jiwa manusia?

Demikianlah, setiap jiwa manusia Muslim atau bukan Muslim memiliki martabat kemuliaan yang harus dihormati. Selain itu ada pula catatan daripada Ibn Hazm mengenai kematian ibu kepada al-Harith ibn Abi Rabiah, seorang beragama Kristian, jenazahnya dihantar ke perkuburan oleh sahabat Rasulullah SAW.

Setiap Muslim berkeyakinan bahawa kehendak Allah SWT tidak dapat dihalang seperti mana ia juga berkeyakinan segala kehendak-Nya mengandungi hikmah kebaikan, sama ada manusia tahu atau tidak. Oleh itu, Muslim tidak harus berfikir untuk memaksa manusia semuanya menjadi Muslim.

Kemajmukan dalam Islam terbina atas kesedaran orang Muslim tidak dituntut untuk menentukan nasib orang bukan Muslim kerana tidak Islam. Itu adalah urusan Tuhan yang akan diputuskan nanti pada hari perhitungan. Yang dituntut daripada orang Islam adalah sikap istiqamah dengan agamanya sendiri, di samping memberikan layanan adil terhadap orang lain yang tidak seagama.

Dengan demikian orang Islam tidak mengalami sebarang dilema dalam melaksanakan keadilan dan melakukan kebaikan terhadap bukan Islam. Urusan kita adalah melaksanakan perintah Allah SWT memberikan keadilan, bersikap ramah dan berakhlak mulia terhadap semua termasuk yang bukan-Islam.

Tentang kezaliman

Urusan kita adalah menentang kezaliman, tanpa mengira siapa pelakunya, termasuk kezaliman yang dilakukan oleh orang Islam terhadap bukan Islam.

Firman Allah SWT yang bermaksud: "Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah, lagi menjadi saksi dengan adil dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa juga) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan." (Surah al-Ma'idah, ayat 8)

Sebagai umat yang bertamadun dan berbudaya, semua pihak seharusnya memiliki kepekaan tinggi terhadap nilai kesopanan dan kesusilaan. Umat Islam khususnya harus dapat menghayati kehalusan bahasa al-Quran terutama dalam sapaan terhadap orang bukan Islam.

Dr Siddiq Fadzil ialah Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH) Berita Harian Rencana 21 Oktober 2014

Dari mana kamu ambil agamamu?

HADIS merupakan sumber rujukan utama terpenting selepas al-Quran. Hadis diperlukan untuk memahami kandungan al-Quran, menjadikan hadis sebagai sumber rujukan dalam Islam yang tidak dapat dinafikan lagi. Oleh demikian, usaha berterusan perlu dilakukan untuk memastikan kepentingan hadis dalam Islam sebagai sumber rujukan tidak tergugat oleh mana-mana faktor.
Seseorang itu perlu mengetahui dengan jelas sumber mana ilmu itu

Sumber: http://www.sinarharian.com.my/dari-mana-kamu-ambil-agamamu-1.285427 30 Mei 2014diperoleh.


Peranan hadis perlu dilihat dalam skop yang lebih luas dan hadis ini perlu dikaji dan difahami dalam konteks yang lebih menyeluruh. Rasulullah SAW dibangkitkan ALLAH SWT untuk memimpin umat manusia di dunia ke jalan selamat dan bahagia di dunia dan akhirat.

Baginda SAW adalah rahmat daripada ALLAH yang tidak ternilai harganya kepada seluruh alam semesta sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya yang bermaksud: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (Surah Al-Anbiya’: 107)

Sebagai seorang rasul yang diutuskan, darjat ketinggiannya mengatasi pemimpin yang lain. Baginda SAW bersifat maksum iaitu terpelihara daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Oleh itu, arah dan tujuan yang dibawanya kepada seluruh umat manusia ini benar dan terjamin.

Baginda SAW memimpin umatnya ke jalan diredai ALLAH iaitu agama Islam. Kini, Baginda SAW sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi umatnya tetap dijamin tidak akan sesat selama mana mereka berpegang dengan pusaka tinggalannya iaitu al-Quran dan hadis. Melalui dua sumber utama ini, umat Islam sentiasa terpimpin dalam menghadapi kehidupan di dunia yang penuh dengan cabaran.

Sebagai seorang Muslim, kita tidak sepatutnya membesar-besarkan dan menyanjung individu yang lain melebihi Rasulullah SAW sekalipun seorang yang dianggap tokoh, kerana mereka tertakluk kepada kekurangan dan kesilapan yang diakibatkan oleh kelemahan diri masing-masing.

Pemujaan tokoh dan pendewaan terhadap seseorang tidak seharusnya wujud dalam masyarakat Islam kerana kecenderungan mengagung-agungkan seseorang tokoh, kadang-kadang boleh membawa kita kepada penyelewengan dalam ajaran Islam.

Dalam menyampaikan ajaran dan perintah daripada ALLAH, Rasulullah SAW telah memperlihatkan contoh tauladan untuk diikuti oleh umatnya. Firman ALLAH yang bermaksud: “Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagimu iaitu orang yang mengharapkan rahmat ALLAH dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingati ALLAH.” (Surah Al-Ahzab: 21)

Menjadi tanggungjawab bagi umat Islam sekarang untuk mengkaji hadis Rasulullah SAW yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Khazanah ilmu perlu ditambah dan difahami berdasarkan ajaran Baginda SAW bersesuaian dengan kehendak semasa.

Di samping al-Quran, pengajian hadis juga perlu dijadikan sebagai rujukan dan penggerak kepada penemuan baharu dalam era globalisasi ini.

Sejarah membuktikan kepada kita sarjana Islam terdahulu dapat menguasai pelbagai bidang ilmu kerana kesungguhan mereka dalam memikul beban dan tanggungjawab yang difardukan ALLAH dalam pengkajian dan penerokaan ilmu pengetahuan.

Penemuan dan penciptaan baharu dalam apa jua bidang bagi umat Islam bukanlah sesuatu yang sekadar boleh dibanggakan, namun apa yang lebih penting ialah ia suatu tanggungjawab untuk mengimarahkan kehidupan manusia di muka bumi.

Melihat kepentingan bagi kita mengetahui daripada mana mendapatkan sumber ilmu ini, Rumah Ngaji di bawah Yayasan Warisan Ummah Ikhlas tampil dengan program siri syarahan yang menampilkan topik menarik yang merangkumi huraian dan penerangan akan tujuan manusia dihidupkan di muka bumi ini, membicarakan akan kepentingan ilmu, menyentuh hal berkaitan al-Quran, hadis dan sunnah, sejarah Islam dan akidah.

Dari Mana Kamu Ambil Agamamu? adalah topik yang dibentangkan pada 25 Mei lalu dalam kuliah agama yang bermula jam 9 pagi sehingga 12.30 tengah hari.

Dalam modul ini, kita dijelaskan dengan sumber ilmu yang sahih iaitu al-Quran, hadis dan Sunnah.

Syarahan ini disampaikan oleh graduan lepasan Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang ilmu wahyu dan mempunyai ijazah sarjana dalam bidang pengajian Islam dari Universiti Oxford, Ustaz Abu Hafiz Saleh Hudin.

Diharapkan dengan program ini yang merangkumi pelbagai topik pilihan dapat membuka ruang kepada masyarakat, terutama untuk lebih mendalami dan menambah kefahaman terhadap masalah yang sering berlaku dalam masyarakat.

Sedikit sebanyak program ini dapat membetulkan salah faham tentang peranan hadis sebagai sumber rujukan dalam Islam.

Mudarat penyebaran hadis lemah, palsu

SEGALA puji bagi ALLAH. Sesiapa diberikan pertunjuk ALLAH maka tiada yang mampu menyesatkannya, dan sesiapa disesatkan ALLAH maka tidak akan ada yang mampu memberinya hidayah.

Firman ALLAH SWT: "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada ALLAH dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (Surah Al-Imran: 102)

Mohon kepada ALLAH untuk diberi kefahaman dalam agama. - Gambar hiasanSumber: DR FATHUL BARI MAT JAHYA Sinar Harian 17 Oktober 2014
Pada hari ini kita banyak mendengar ulama, ustaz selebriti, imam, ustaz media sosial dan seumpamanya yang makin berani mengajar dan menyampaikan ilmu kepada masyarakat dengan sewenang-wenang menggunakan hadis palsu mahupun hadis yang lemah dalam menyampaikan hujah dan ilmu mereka.

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan seseorang dalam YouTube yang digelar “ustaz budak”, telah menyampaikan pengajiannya dengan menggunakan hadis palsu. Antaranya beliau mengatakan, “Rasulullah berkata kepada golongan sahabat bahawa Baginda menyesal kerana tidak dapat bertemu dengan Imam Ghazali di akhir zaman.”

Antara hadis palsu lain yang beliau ceritakan adalah apabila gugurnya sehelai rambut Abu Bakar di kubur, maka 40 hari ahli kubur tersebut tidak diazab oleh ALLAH dan banyak lagi kepalsuannya.

Masya-ALLAH. Ini antara pemalsuan hadis yang sangat kritikal yang berlaku dalam masyarakat kita sendiri. Perkara tersebut wajib dibanteras sebelum makin banyak hadis palsu disebarkan.

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya berdusta ke atasku (menggunakan namaku) bukanlah seperti berdusta ke atas nama orang lain (menggunakan nama orang lain). Sesiapa berdusta ke atasku dengan wsengaja, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis mutawatir)

Pihak bertanggungjawab

Persoalannya, mengapa perkara ini dibiarkan berterusan? Perkara ini harus disiasat oleh pihak yang bertanggungjawab dan tindakan tegas perlu diambil.

Jangan dibiarkan masyarakat terus diperbodoh serta dimomokkan dengan hadis palsu dan lemah tersebut. Ini adalah masalah yang wajib dipandang serius oleh pihak yang bertanggungjawab. Jangan ditunggu musibah demi musibah melanda negara, sedang teras utama kita iaitu agama Islam di Malaysia kelihatan umpama dedaun dimakan ulat.

Baru-baru ini, profesor dari Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Datin Paduka Dr Jawiah Akhir membuat kajian berkenaan dengan hadis palsu yang berlegar dalam masyarakat Islam di Malaysia, terutamanya dalam masyarakat Melayu yang telah sebati dengan diri kita.

Hadis adalah segala sesuatu perkhabaran (kisah) yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan oleh baginda, sifat baginda, mahupun sifat jasad baginda. Maka ia tidak boleh direka-reka sesuka hati.

Firman ALLAH SWT: “Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada ALLAH dan katakanlah perkataan yang benar, nescaya ALLAH memperbaiki bagi amalanmu dan mengampuni dosamu. Dan sesiapa mentaati ALLAH dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar,” (Surah Al-Ahzab: 70-71)

Imam Muslim berkata dalam mukadimah kitab sahihnya, “Ketahuilah bahawa yang wajib dilakukan oleh semua orang yang mengetahui cara membezakan antara riwayat yang sahih dengan yang lemah, serta dapat membezakan antara perawi yang siqah atau yang dusta, agar tidak meriwayatkan kecuali dia ketahui kesahihan sanadnya. Dan hendaklah dia menghindari diri daripada meriwayatkan sesuatu daripada orang yang tertuduh berdusta, golongan penentang dan ahli bidaah.”

Syaikh al-Albani menjelaskan beberapa kaedah ilmu hadis di awal kitab Tamamul Minnah, beliau berkata, “tidak boleh menyebut hadis lemah kecuali harus diterangkan kelemahannya.”

Sabda Rasulullah SAW: “Sesiapa yang menceritakan daripadaku sebuah hadis yang dia sangka bahawa hadis itu dusta, maka dia adalah salah satu daripada pendusta.” (Riwayat Muslim dalam mukadimah sahihnya)

Ini adalah hukum bagi orang yang diam dan tidak menjelaskan hadis tersebut adalah lemah. Orang tersebut mungkin mengetahui kelemahan hadis tersebut, dan dia tidak menerangkan kelemahannya. Maka orang seperti ini dianggap menipu golongan Muslimin. Atau orang tersebut tidak mengetahui kelemahan hadis yang diriwayatkan. Dan jika begitu dia tetap berdosa juga kerana berani menisbahkan sebuah hadis kepada Rasulullah SAW tanpa ilmu. Padahal Rasulullah SAW berkata: “Daripada Hafsh bin Ashim berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta jika dia menceritakan semua yang dia dengar.” (Riwayat Muslim)

Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka.” (Hadis mutawatir Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya)
perangi Hadis palsu

Hadis palsu dikenali juga sebagai hadis maudhu’. Ia adalah hadis yang dibuat-buat dan didustakan atas nama Rasulullah SAW. Akibat penyebaran dan penggunaan hadis palsu ini adalah sangat buruk. Ia mampu mendatangkan musibah pada diri, individu, masyarakat mahupun sebuah pemerintahan.

Antara bukti sejarah Islam yang dicatatkan mengenai mudarat daripada penyebaran hadis palsu dan lemah adalah dimulai dengan terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khatab RA oleh Abu Lu’lu al-Majusi, kemudian Uthman bin Affan RA oleh orang khawarij, perang saudara dalam perang Jamal dan Shiffin yang akhirnya membuat golongan Muslimin berpecah menjadi beberapa golongan dan kelompok, dan semua menyangka kelompok masing-masing berada di atas kebenaran.

Fitnah terus bertambah dari zaman ke zaman, yang mencapai puncak di akhir-akhir zaman tabiin. Namun lebih parah lagi apabila wujud sebahagian golongan Muslimin yang saling berselisih ingin menguatkan kelompok dan golongan mereka dengan al-Quran dan Hadis.

Padahal sangat mustahil kalau semua yang mereka inginkan itu terdapat dalam al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya sebahagian daripada mereka membuat-buat hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW untuk mempertahankan golongan masing-masing.

Perselisihan politik, maka muncullah banyak kelompok yang masing-masing ingin menguatkan mazhabnya. Kelompok paling banyak melakukan hal ini adalah Syiah. Imam Malik RA pernah ditanya tentang Syiah, maka beliau berkata, “Jangan bicara dengan mereka, dan jangan meriwayatkan hadis daripada mereka kerana mereka kaum pendusta.”

Perbuatan orang zindiq atau munafik. Mereka mentakwilkan makna al-Quran dan As-Sunnah dengan takwil yang rosak yang bertentangan aqidah Islam. Mereka orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman kononnya. Antaranya adalah Abdul Karim bin Auja’ yang mana sebelum dipenggal kepalanya dia mengaku kesalahannya.

Golongan yang taksub kepada negara, bangsa dan imam tertentu, seperti pentaksub Imam Ghazali di atas. Orang yang mempunyai hobi bercerita dan suka memberi nasihat, namun kurang bekalan ilmu. Keinginan mereka pada mulanya hanya ingin manusia mendengar cerita dan nasihat mereka. Tetapi akhirnya mereka mereka-reka hadis palsu untuk kepentingan diri.

Golongan yang mempunyai perbezaan pendapat dalam masalah akidah dan fiqh yang sangat fanatik dengan golongan masing-masing. Sehingga ada antara mereka yang berani memalsukan hadis demi mempertahankan pendapatnya.

Orang yang bertujuan baik namun sesat. Seperti golongan orang sufi, ahli zuhud, dan ahli ibadah. Akan tetapi ilmunya masih kurang. Namun disebabkan melihat ramai masyarakat yang jahil dan lalai tentang agama, maka mereka mencipta beberapa hadis untuk menakut-nakutkan masyarakat. Dan mereka menyangka perkara tersebut adalah baik dan boleh membawa orang dekat dengan agama.

Membodek pemerintah, ada ulama yang berhati jahat, yang membeli dunia dengan akhirat. Mereka mendatangkan fatwa, pendapat, dan hadis palsu untuk menyenangkan pemerintah tersebut.

Masyarakat Islam kita kini masih ramai yang tenggelam dalam kesyirikan, bidaah dan maksiat. Di samping itu makin ramai malas dalam mencari dan menuntut ilmu. Maka kerana inilah penyebab tersebarnya banyak hadis lemah dan palsu. Dan jika dilihat masyarakat kita makin sebati dengan hadis palsu ini.

Kita mohon kepada ALLAH agar menganugerahkan kepada kita semua kefahaman dalam agama dan mencurahkan taufik serta hidayah-Nya agar kita mampu mengamalkannya mengikut syariat Islam yang sahih. Semoga kita mampu menjauhkan diri daripada mengamalkan hadis palsu dalam kehidupan seharian.

5 jenis wanita menurut al-Quran

DALAM al-Quran, ALLAH SWT menceritakan pelbagai jenis kisah untuk kita teladani dan jadikan iktibar sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. ALLAH tidak hanya mengisahkan perihal kisah kaum terdahulu, tetapi juga pelbagai bentuk akidah, ibadah, muamalat dan sebagainya.Wanita acuan al-Quran mampu menggoncang dunia.
- Gambar hiasan


ALLAH  ada menjelaskan mengenai jenis wanita dalam al-Quran. ALLAH kisahkan semua cerita ini untuk hamba-Nya, khususnya wanita bagi diaplikasikan dalam kehidupan yang sedang dijalani.

Ada antara yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Ada yang patut dicontohi, dan semestinya ada yang harus kita jauhi. Lima jenis wanita diceritakan dalam al-Quran buat panduan kita semua.


Wanita pejuang

Jenis pertama yang disebut dalam al-Quran adalah jenis pejuang. Wanita yang memiliki sifat pejuang ini mempunyai keperibadian yang kuat. Mereka berani menanggung risiko apa pun saat keimanannya diusik dan kehormatannya diperlekehkan. Siti Asiah binti Mazahin, isteri Firaun memiliki sifat pejuang ini.

ALLAH mengabdikan doa Siti Asiah dalam al-Quran: "Wahai Tuhanku! Binalah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam syurga, dan selamatkanlah aku daripda Firaun dan perbuatannya (yang kufur dan buas), serta selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim." (Surah at-Tahrim: 11)

Walaupun berada dalam cengkaman Firaun, Asiah mampu menjaga akidah dan harga dirinya sebagai seorang Muslimah. Asiah lebih memilih istana di syurga daripada istana dunia yang dijanjikan Firaun. ALLAH mengabdikan doanya dan menjadikannya tauladan bagi orang yang beriman.Berjuang untuk agama dengan menjaga kesucian diri.
-Gambar hiasan

Jaga dirinya

Jenis wanita yang kedua ialah wanita soleh yang menjaga kesucian dirinya. Kita dapat lihat sifat ini ada pada Maryam binti Imran. Hari-harinya diisi dengan ketaatan kepada ALLAH. Maryam sangat konsisten menjaga kesucian dirinya.

ALLAH berfirman yang bermaksud: "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak lelaki, padahal tidak pernah ada lelaki yang menyentuhku dan aku bukan seorang penzina!" (Surah Maryam: 20)

Disebabkan keutamaan inilah, ALLAH mengabdikan namanya sebagai salah satu surah dalam al-Quran dengan Surah Maryam, surah ke-19.

ALLAH memelihara Maryam bukan kerana kecantikannya, tetapi kerana kesuciannya dalam menjadi hamba yang soleh.


Pembawa kayu bakar

Jenis yang ketiga, dimiliki oleh Hindun, isteri Abu Lahab. Mereka yang mempunyai sifat seperti Hindun ini suka menghasut, menyebar fitnah dan menjaja cerita. Di dalam al-Quran, Hindun disebut sebagai “pembawa kayu bakar” atau dengan kata lain penyebar fitnah. Bersama suaminya, Hindun tidak putus menentang dakwah Rasulullah SAW, menyebar fitnah dan melakukan kezaliman. Bicara yang sedikit menjadi besar apabila Hindun bersuara.

"Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama! Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelora (neraka). Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah). Di lehernya ada tali daripada sabut yang dipintal.” (Surah Al-Masad: 1-5)


Wanita penggoda

Jenis wanita yang keempat ialah jenis wanita yang menggoda. Ini dibuktikan Zulaikha saat menggoda Nabi Yusuf AS. Perbuatan Zulaikha ini diceritakan dalam al-Quran: "Dan perempuan yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah dekat kepadaku.".

Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada ALLAH, sesungguhnya, tuanku telah melayaniku dengan baik.” Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya." (Surah Yusuf: 23)

Sifat atau jenis wanita yang terakhir ialah wanita pengkhianat dan ingkar kepada suaminya. ALLAH memuji wanita yang tidak taat kepada suaminya yang zalim, seperti yang dilakukan oleh Asiah, isteri Firaun.

Namun, dalam masa yang sama ALLAH tidak menyukai wanita yang mengkhianati suaminya yang soleh. Isteri Nabi Nuh dan Nabi Luth mempunyai sifat kelima ini. Saat suaminya memperjuangkan kebenaran, mereka menjadi pengkhianat dakwah.

ALLAH SWT berfirman: "... perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Luth, mereka berdua berada di bawah jagaan dua hamba yang soleh daripada hamba-hamba Kami, dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing, maka kedua-dua suami mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka daripada (azab) ALLAH dan (sebaliknya) dikatakan kepada mereka berdua (pada hari pembalasan): "Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang masuk (neraka)."  (Surah At-Tahrim: 10)

Golongan wanita yang dikisahkan al-Quran ini hidup ribuan tahun lalu. Namun, karakter dan sifatnya tetap ada sehingga kini. Ada jenis yang kukuh keimanannya dalam berjuang. Ada wanita solehah yang tetap beribadah dan tetap menjaga kesucian diri. Ada pula yang suka menghasut, menggoda dan menjadi pengkhianat. Semuanya terserah kepada kita untuk memilih yang mana.

ALLAH berfirman: "Dan sesungguhnya, Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan contoh-contoh kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa." (Surah An-Nur: 34)

Semoga dengan membaca kisah ini, kita tidak terjerumus pada lingkar dosa yang akan memenuhi neraka. Insya-ALLAH. SITI ZURAIDAH ISMAIL Sumber: Sinar Harian Rencana 10 Oktober 2014