October 20th, 2017

Khutbah Jumaat “Akhlak Mulia, Ibadah Sempurna”

Petikan Khutbah Jumaat 20 Okt 2017M / 29 Muharram 1439H: JAIS

“Akhlak Mulia, Ibadah Sempurna”.

Agama Islam amat menitik beratkan soal akhlak dalam kehidupan seharian. Antara misi dakwah utama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah untuk membina akhlak manusia. Akhlak merupakan roh jais.jpgIslam, agama tanpa akhlak diibaratkan seperti jasad yang tidak bernyawa.

Akhlak adalah bermaksud budi pekerti, kelakuan, tingkah laku yang baik. Allah SWT melalui firman-Nya yang menyebutkan ketinggian akhlak nabi dalam surah al-Qalam ayat 4: “Sesungguhnya padamu (Muhammad) akhlak yang tinggi”

Akhlak yang mulia merupakan tingkah laku yang terhasil daripada diri seseorang itu melalui sikap dan keperibadian yang ditonjolkannya.

Rasulullah pernah memohon perlindungan Allah supaya terhindar daripada akhlak yang buruk sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Qutbah bin Malik R.Anhu bahawa Nabi SAW berdoa: َ “Ya Allah, aku momohon perlindungan-Mu daripada kemungkaran akhlak, amalan yang buruk dan hawa nafsu yang jahat”.

Sumber akhlak Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW.

Tanggungjawab membentuk akhlak merupakan satu agenda besar bertepatan dengan hadis daripada Abu Hurairah R.Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. (al-Baihaqi).

Antara ciri-ciri akhlak mulia dan terpuji Rasulullah SAW dan boleh diamalkan oleh umat Islam adalah :

1. Bersifat warak dari melakukan perkara-perkara yang syubhat
2. Memelihara penglihatan dari perkara-perkara yang dilarang Allah
3. Memelihara lidah daripda kata-kata keji
4. Bersifat lembut dan sabar dalam menghadapi ujian
5. Bersifat benar dan jujur dalam hidup bermasyarakat
6. Bersifat rendah diri dalam pergaulan

Secara tidak langsung akhlak mempunyai hubungan dengan aqidah dan syariat. Di dalam al-Quran Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman supaya mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 208 : “Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya”

Setiap amalan dan perbuatan manusia hendaklah berlandaskan kepada ajaran Islam yang lengkap meliputi aspek ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya. Akhlak yang mulia adalah merupakan tanda dan kesan dari iman dan aqidah yang luhur. Akhlak adalah buah daripada ibadah. Ibadah yang sempurna membuahkan akhlak yang baik dan ada nilainya di sisi Allah SWT.

Abu Hurairah R.Anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW dengan katanya:  “Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan banyak shalat, puasa dan sedekah, hanya saja ia menyakiti tetangganya dengan lisannya”

Jawab Nabi SAW: َ“Dia di neraka”. Tanya lelaki itu lagi kepada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan sedikit puasa, sedekah dan shalatnya, ia hanya bersedekah dengan sepotong keju, tetapi ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya”. Maka jawab Nabi SAW: ِ “Dia di syurga”. (Riwayat Ahmad).

Dewasa ini, terdapat segelintir individu yang mengamalkan cara hidup beragama tetapi tidak menitik beratkan aspek akhlak dan nilai mulia pada peribadinya. Di akhir-akhir ini terdapat beberapa gejala sosial yang merosakkan masyarakat seperti anak membunuh ibu, suami mendera isteri, ada juga beberapa kumpulan remaja yang sanggup membakar pusat pengajian tahfiz lantaran dipengaruhi najis dadah.

Kesimpulan khutbah yang dapat diambil pengajaran pada hari ini adalah :

1. Umat Islam mestilah berakhlak dengan akhlak yang mulia bertunjangkan kepada akidah yang benar.
2. Umat Islam hendaklah menjauhi akhlak yang buruk supaya dapat mengelakkan amalan ditolak oleh Allah SWT lalu dihumbankan kedalam api neraka Allah SWT..
3. Umat Islam hendaklah menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan yang baik dalam kehidupan seharian

“Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)”. (al-Ahzab : 21).

Khutbah Jumaat: “Kukuh Integriti Teguh Kompetensi”.

Petikan Khutbah Jumaat:  20 Oktober 2017M / 29 Muharram 1439H JAKIM

Kukuh Integriti Teguh Kompetensi”.

Budaya kerja ditakrifkan sebagai etika kerja termasuklah mencapai matlamat, penggunaan sumber-sumber dan faktor pengeluaran mengikut peraturan-peraturan dalaman dan luaran yang telah dikanunkan hubungan manusia jakim.jpgdi dalam organisasi, hubungan di antara pekerja dengan pihak pengurusan, perlaksanaan hak dan tanggungjawab, peraturan bekerja, kelahiran suasana bekerja yang kondusif, peranan disiplin di dalam menentukan kestabilan organisasi dan sebagainya.

Namun ada segelintir pekerja sama ada golongan profesional atau sokongan yang tidak serius dalam persoalan budaya kerja ini. Kebanyakan golongan ini hanya ala-kadar sahaja, malah ada yang beranggapan bahawa kerja merupakan satu perkara yang boleh dibuat atau ditangguhkan dahulu.

Hakikatnya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas adalah pedoman yang dituntut kepada kita.

Hukama pernah menyatakan, untuk membaiki dunia, baiki manusianya. Dan untuk membaiki manusia, baiki hatinya.

Sabda Rasulullah SAW: Mafhumnya: “Daripada Nu’man bin Basyir bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah dalam tubuh anak Adam, ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah seluruh anggota badan. Jika jahat, jahatlah seluruh anggota badan. Ketahuilah, daging itu adalah hati.”

Niat merupakan elemen paling penting di dalam kehidupan. Dengan niat yang betul, sesuatu ibadah menghasilkan pahala kepada pelakunya, bahkan setiap aktivitinya dapat ditingkatkan menjadi ibadat sepanjang masa sesuai dengan ketentuan syarak.

Bagi memastikan hidup ini mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita hendaklah celik mata hati. Kelangsungan sifat ini akan membina individu yang cemerlang dalam melaksanakan peranan, pekerjaan dan tanggungjawab mereka dengan baik.

Setiap  tutur kata, amal usaha dan pengorbanan tertumpu kerana Allah SWT dan mengharapkan keredhaan-Nya tanpa mengharapkan faedah nama dan gelaran, pangkat dan kedudukan, sanjungan dan penghormatan serta ketinggian dan kemuliaan zahir. Ini sekaligus dapat menghindarkan kita daripada amal dan akhlak yang hina.

Firman Allah SWT dalam Surah al An’am ayat 162 – 163: Maksudnya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam Tiadalah sekutu bagi-Nya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku adalah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah.”

Firman Allah SWT dalam Surah Al Qasas ayat 26 iaitu: Maksudnya:Salah seorang dari keduanya berkata: Wahai ayah, ambillah dia sebagai pekerja, sesungguhnya sebaik-baik pekerja ialah yang kuat, lagi amanah.”

Bukan  ikhlas semata-mata menjadi penguat kepada nilai keunggulan Nabi Musa a.s tetapi sifat amanah dan al Qawiy (kuat) yang boleh ditafsirkan sebagai nilai integriti dan nilai kompetensi. Dari sifat ini, seseorang itu akan memiliki nilai-nilai yang baik (mahmudah) di samping mempunyai kepakaran dan keterampilan dalam melaksanakan tugas secara berkesan dalam bidang pengurusan, pentadbiran, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Jika kita terlalu mementingkan kehidupan akhirat sehingga meninggalkan tuntutan dunia juga dilihat tidak wajar. Kesannya, umat Islam akan berada di dalam keadaan kerugian. Justeru kita dituntut menjadi umat yang Wasati (sederhana) agar maju dalam semua lapangan. Ini dapat mengukuhkan integriti dan meneguhkan kompetensi serta meningkatkan lagi produktif seseorang pekerja untuk kesejahteraan agama, masyarakat, negara dan ummah.

Data dalam konteks pengurusan negara merupakan elemen penting dalam fasa menggubal, melaksana dan memantau kelangsungan pembangunan negara akan terus ke hadapan. Atas kepentingan ini dan pengiktirafan kerajaan kepada golongan profesional statistik di negara ini, maka sambutan Hari Statistik Negara yang julung-julung kali diadakan pada hari ini.

Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib mengajak sidang jemaah sekalian menghayati dua rumusan utama iaitu:

Pertama: Pekerjaan menuntut komitmen dan kesabaran yang tinggi untuk mencapai mutu kerja dan produktiviti cemerlang serta meningkatkan nilai-nilai akhlak demi kesejahteraan masyarakat dan negara.
Kedua: Proses pendidikan amalan budaya kerja yang sihat dan dipenuhi nilai-nilai murni agama merupakan satu unsur penting dan perlu dihayati serta diamalkan sepanjang masa.
Maksudnya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat baik dan memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan mungkar dan kezaliman. Ia mengajar kamu supaya kamu mengambil peringatan(Surah An Nahl: 90)

Friday Sermon Text: Neighbourly Virtues

Friday Sermon Tex: 20 October 2017AD / 29 Muharram 1439H JAWI

Neighbourly Virtues

It is natural for human beings to have the need to live in a community, or within a neighbourhood, as we tend to rely on each other in our life. It is impossible for a human being to live alone without socialising with others, even though he is a very wealthy and educated jawi_logo.jpgperson.

In a hadith recorded by Ibn Hibban and narrated by Saad bin Abi Waqas regarding the importance of neighbours, Rasulullah SAW once said: ،Which means: “Four things are part of happiness: a righteous spouse, a spacious dwelling, a righteous neighbour, and a comfortable means of transport. Four things are part of misery: a bad neighbour, a bad spouse, a restrictive dwelling, and a bad means of transport.”

Rasulullah SAW himself is the best example for us with regards to neighbourly virtues. Let us appraise ourselves on how much we have done for our neighbours until today. Have we safeguarded the rights of our neighbours as much as we want them to safeguard our rights as their neighbours?

In reality, good neighbourly practices has evaded us. Perhaps some of us do not even know who our neighbours are. This is the current reality of living in a neighbourhood. There are neighbours who do not acknowledge each other even though they have lived as neighbours for a long time. Therefore, let us endeavour to bridge the relationship with our neighbours. Start with greetings and salutations, offering assistance when needed and sharing experiences about family and life.

Let us reflect on the meaning of verse 36, in Surah an-Nisa, where Allah SWT declared:Which means: “Worship Allah and associate nothing with Him, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbour, the neighbour farther away, the companion at your side, the traveller, and those whom your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful.”

Therefore, let us strive to maintain the manners and neighbourly rights as taught by Islam, by taking the following steps:

First: Always smile, greet and give salutations.

Second: Assist neighbours in trouble. It is one of the rights of a Muslim upon his other Muslim brother. In fact it is one of the greatest rights of our neighbours.

Reflect upon a hadith from Rasulullah SAW, as recorded by Imam Muslim and narrated by Abu Hurairah RA:Which means: "Whoever releases a believer from the difficulties or distress of the world, then Allah SWT will free him from the difficulties of the Day of Judgment."

Third: Protecting the honour and virtue of our neighbours as well as continuously doing good.

This was stated in a hadith recorded by Imam alBukhari and narrated by Abu Syuraih al-`Adawi, where Rasulullah SAW was reported to have said: Which means: “Whoever believes in Allah and the Last Day, let him glorify his neighbour"

According to Sheikh Dr. Abdul Aziz Fauzan in his book "Fiqh al-Ta`amul Ma'an Nas", the Shari'ah has outlined three types of neighbours, namely Muslim neighbours who are also blood relatives, Muslim neighbours who are not blood relatives and non-Muslim neighbours.

The difference between them is that the neighbours in the first category have three rights to be fulfilled, namely their Islamic rights, family rights and neighbourly rights.

As for neighbours in the second category, there are two rights, namely Islamic rights and neighbourly rights, while the nonMuslim neighbours have only one right, which is neighbourly rights. Be kind to your neighbours. Avoid conflicts or negative perceptions in our daily life.

Living in a neighbourhood needs mutual cooperation and understanding in order to achieve community harmony and happiness. As the Malay proverb goes, "Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat” which is literally translated into English as “Water is shaped by its container, people are shaped by consensus”.

In conjunction with National Environment Day 2017 which shall be celebrated on 21st October 2017, to invite everyone to strive to preserve and protect the environment that is increasingly being threatened with all forms of pollution and destruction.

Ponder upon what has been stated by Allah SWT in surah ar-Ruum, verse 41: Which means: “Mischief has appeared on land and sea because of (the deed) that the hands of men have earned, that (Allah) may give them a taste of some of their deeds: in order that they may turn back (from Evil).”

The conclusions that can be derived from this Friday’s mimbar are as follows:

First: In Islam, honouring the neighbour is regarded as one of the signs of faith in Allah SWT and the Hereafter.

Second: Appreciate your neighbours by always enquiring about their wellbeing and thanking them for their good graces

Third: Protect our environment by avoiding activities that could result in destruction and pollution.

As declared by Allah SWT in Surah al-Rahman, verse 60 Which means: “Is there any Reward for Good - other than Good?”