August 24th, 2018

Khutbah Jumaat : “Menangani LGBT”

Petikan Khutbah Jumaat 24 Ogos 2018M / 12 Zulhijjah 1439H: JAIS

 “Menangani LGBT”.

Satu gerakan songsang yang menyalahi hukumhakam agama Islam yang semakin berani ke hadapan dalam menuntut hak bagi ahli-ahlinya. Gerakan ini atas nama LGBT iaitu singkatan bagi Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender.

Dari segi pengertian, Lesbian ialah perempuan yang melakukan hubungan seks sesama perempuan. Gay pula ialah lelaki yang jais.jpgmembuat hubungan seks sesama lelaki. Biseksual pula ialah lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki dan perempuan. Begitu juga wanita yang melakukan seks dengan lelaki dan perempuan. Manakala Transgender pula ialah lelaki yang merasakan dia seorang wanita dan wanita merasakan dia seorang lelaki dan kadang-kadang menukar alat jantinanya melalui pembedahan.

Dalam sejarah, kehidupan LGBT ini bukanlah suatu yang baharu. Ia sudah pun wujud sejak zaman Nabi Luth AS lagi sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-A’raf ayat 80-81 yang dibacakan di awal khutbah ini yang bermaksud: “Dan Nabi Luth juga (Kami utuskan), ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya: “Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Dalam Islam, LGBT adalah perbuatan mungkar yang dilaknat dan diharamkan oleh Allah SWT samada dilakukan secara terus terang atau sembunyi. LGBT juga merupakan perbuatan dosa besar dan terkutuk yang menyalahi hak kemuliaan seseorang manusia kerana menafikan hak berhubungan melalui perkahwinan yang sah dan diiktiraf oleh syarak sebagai suami isteri.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Syuara’ ayat 165-166:“Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia. Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu (melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (Kamu orangorang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (keinginan kebanyakan haiwan)!”.

Manakala dalam hadis pula yang menunjukkan kemungkaran LGBT ialah, Abu Hurairah Radhiallahu Anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Ada empat golongan manusia, mereka berpagi dalam kemurkaan Allah, dan mereka berpetang juga dalam kebencian Allah Taala. Para sahabat bertanya: Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka itu ialah orang lelaki yang menyerupai perempuan, orang perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang menyetubuhi binatang atau minta disetubuhi binatang dan lelaki yang menyetubuhi lelaki.” (Riwayat al-Tabrani dan Baihaqi)

Perbuatan yang terkutuk ini bukan sahaja dilarang dan diharamkan malah langkah-langkah awal ke arah itu juga dilarang sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya yang bermaksud: “Tidak boleh seseorang lelaki melihat lelaki yang lain dan tidak boleh seseorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Tidak boleh seorang lelaki menyentuhkan badannya kepada badan lelaki yang lain di dalam satu selimut dan tidak boleh seorang wanita menyentuhkan badannya kepada badan wanita yang lain dalam satu selimut”. (Riwayat Muslim).

Menurut statistik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pada tahun 2013 sahaja sebanyak 3 peratus daripada rakyat Malaysia didapati terlibat dalam gejala LGBT iaitu bersamaan lebih kurang 173,000 orang.

Untuk makluman juga, berdasarkan laporan Sektor HIV/STI, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 3,347 kes HIV baru telah dicatatkan pada tahun 2017 dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,697 kes adalah melibatkan individu yang mengamalkan tabiat seks songsang seperti homoseksual dan biseksual (LGBT).

Selain itu, penularan virus tersebut dalam kalangan mereka yang homoseksual dan biseksual semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan 63 kes pada tahun 2000 kepada 1,553 kes pada tahun 2016 dan 1, 697 kes pada tahun lepas.

Dalam menangani isu LGBT ini, pihak JAIS khususnya Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan menjalankan tindakan berdasarkan peruntukan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Tahun 1995 sedia ada seperti peruntukan Seksyen 27 bagi kesalahan hubungan jenis bagi orang yang sama jantina, Seksyen 28 bagi kesalahan persetubuhan luar tabii dan Seksyen 30 bagi kesalahan lelaki berlagak seperti perempuan.

Bagi tempoh bermula tahun 2015 hingga tahun 2018, sebanyak 30 aduan direkodkan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan sebelum ini dan daripada jumlah tersebut sebanyak 7 tangkapan telah dilakukan oleh pihak penguatkuasa JAIS.

Ini kerana jika perbuatan terkutuk dan dosa besar ini dilakukan juga serta masih berleluasa, maka tidak mustahil Allah akan menurunkan hukuman dan azab sebagaimana yang berlaku ke atas kaum Nabi Luth Alaihis Salam.

Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 82-83: “Maka apabila datang (masa perlaksanaan) perintah Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu diterbalikkan (tertimbus segala yang ada dimuka buminya) dan Kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu (untuk membinasakan mereka, dan Ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu.”

Allah berfirman dalam surah al-An’am ayat 162-163:“Sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku dan hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.”

Mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati tausiah berikut:

1. Umat Islam hendaklah menyakini Allah Amat Mengasihani kepada hamba-Nya yang beriman dan Amat murka kepada hamba-Nya yang derhaka.

2. Umat Islam wajib merasa jijik dan jengkel terhadap sebarang perbuatan yang dikutuk oleh Allah dan Rasul-Nya..

3. Umat Islam wajar berusaha membantu orang-orang yang ingin berhijrah kembali ke jalan yang diredhai Allah..

“Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang, serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik; mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat”. (al-Ra’d : 22).

Khutbah Jumaat : Harapan Palestin

Petikan Khutbah Jumaat : 24 Ogos 2018 / 12 Zulhijjah 1439 JAKIM

Harapan Palestin

Pada masa ini, wilayah Palestin semakin sempit hanya tinggal „sekangkang kera‟ iaitu Semenanjung Gaza dan Tebing Barat. Umat Islam Palestin semakin terhimpit dan terhapus di bumi Palestin. Hari ini beribu-ribu orang Palestin terkorban dan tercedera dengan bedilan peluru-peluru roket dan kereta kebal Israel.jakim.jpg

Israel adalah bangsa penjenayah kejam yang tidak membezakan orang tua, wanita, kanak-kanak, masjid, rumah ibadat, tempat awam dan sebagainya. Israel juga terkenal sebagai bangsa penjenayah yang kuat memusuhi Islam dan Arab.

Golongan ini bukan sekadar ingin menguasai Palestin, malah Jordan, Syira, Lebanon, dan Iraq. Sifat keji Bani Israel ini dinyatakan oleh Allah dalam surah al-Maidah ayat 78: “Orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat (di dalam Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan menceroboh.”

Agensi Bantuan dan Kebajikan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nation Relief dan Works Agency for Palestin Refugees (UNRWA) ditubuhkan pada tahun 1949 untuk membantu pelarian Palestin dan masyarakat di Gaza dan Tebing Barat.

Tanggungjawab utamanya ialah menguruskan sistem persekolahan, khidmat kesihatan dan program bantuan makanan. Dianggarkan 5.3 juta orang bergantung pada programprogram dari UNRWA yang dibiayai oleh masyarakat antarabangsa.

Namun pada awal tahun ini, sumbangan Amerika Syarikat kepada UNRWA telah dipotong daripada USD364 juta pada tahun 2017 kepada hanya USD60 juta pada tahun ini. Ini merupakan pengurangan hampir 25 peratus belanjawan tahunan UNRWA.

Pihak UNRWA yang mengendalikan 711 buah sekolah memberi peluang pendidikan kepada 525,000 murid dan 150 buah klinik kesihatan asas yang memberi khidmat perubatan kepada 8 juta pesakit. Pemotongan sumbangan ini menjejaskan keupayaan UNRWA mengendalikan sekolah-sekolah dan klinik-klinik di bawah sistemnya dan juga program bantuan makanan di kem-kem pelarian di Syria, Jordan dan Lebanon.

UNRWA juga memberi peluang pekerjaan kepada 30,000 orang pelarian Palestin untuk melaksanakan program-programnya. Ini memberi pendapatan untuk kegiatan ekonomi di Gaza, Tebing Barat dan kem-kem pelarian.

Amat menyedihkan apabila UNWRA mendedahkan terdapat lebih 500,000 kanak-kanak Palestin termasuk pelarian yang mendapat perlindungan di negara berhampiran, tidak mendapat pendidikan sempurna ekoran konflik dan peperangan di negara berkenaan.

Di negara ini, setiap pelajar berpeluang belajar mengikut potensi dirinya mengikut peluang yang ada iaitu sekolah aliran agama, tahfiz, sekolah berasrama penuh, kolej vokasional, Maktab Rendah Sains MARA dan lain-lain.

Kita dapat saksikan sendiri kewujudan universiti awam dan kolej-kolej swasta hampir di seluruh negeri yang menawarkan pelbagai kursus pengajian.

Pada tahun lalu, terdapat lebih 170,068 pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di pelbagai institusi pendidikan negara. Daripada jumlah itu, 136,293 pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi, manakala 33,031 pelajar di sekolah dan pusat bahasa serta 744 pelajar di institusi teknikal dan vokasional. Jumlah penuntut asing yang menuntut di negara ini dijangka meningkat sehingga 200,000 orang menjelang tahun 2020.

Keamanan dan keharmonian yang dikecapi telah memberikan satu jaminan kepada peluang pendidikan yang sangat efektif. Sesungguhnya inisiatif kerajaan dalam memastikan pendidikan berkualiti telah menyaksikan peningkatan kadar literasi rakyat negara ini.

Laporan UNESCO Institute for Statistic pada tahun 2017 menunjukkan bahawa kadar literasi dalam kalangan rakyat berumur 15 tahun ke atas di Malaysia secara umumnya sudah menjangkau 94.64%.

Islam sebagai agama rahmah amat mementingkan ikatan persaudaraan. Walaupun tiada pertalian darah, hubungan persaudaraan itu amat kuat apabila diikat dengan ikatan agama (Islam).

Islam melarang keras sebarang bentuk kezaliman dan membiarkan muslim yang lain dizalimi.

Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: Daripada „Abdullah bin „Umar RA berkata bahawa Rasulullah bersabda: “Seorang Muslim adalah saudara terhadap Muslim (yang lain), dia tidak boleh menganiaya dan tidak akan dianiaya oleh orang lain. Sesiapa yang melaksanakan hajat (membantu) saudaranya, maka Allah akan melaksanakan (membantu) hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang Muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.”

Kerajaan telah memulakan satu usaha mengutip dana yang dikendalikan oleh Yayasan Kebajikan Negara (YKN) sebagai sebuah badan yang diamanahkan untuk menguruskan Tabung Rakyat Palestin ini. Rakyat Malaysia diseru menyumbang kepada YKN Tabung Rakyat Palestin melalui no. akaun: 160140010011300 untuk mengurangkan penderitaan rakyat Palestin. Sumbangan derma yang disalurkan ke YKN-Tabung Rakyat Palestin diberi pengecualian cukai di bawah subseksyen 44(7A)(b) Akta Cukai Pendapatan 1967.

Mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengajak sidang Jumaat sekelian untuk menghayati intipati khutbah sebagai pedoman bersama-sama, antaranya:

Pertama: Umat Islam dituntut menyalurkan bantuan kewangan kepada rakyat Palestin yang sedang menderita;

Kedua: Menginsafi akan bahaya perpecahan dan perlunya tindakan segera dalam menyatupadukan ummah seluruh dunia; dan

Ketiga: Memastikan bahawa penjenayah perang Gaza dibawa kemuka pengadilan dan terus memburu mereka walau di mana jua.

Mimbar juga menyeru masjid-masjid seluruh negara agar mengadakan solat sunat hajat dan bacaan qunut nazilah, memohon doa kehadrat Allah agar dikurniakan kekuatan semangat dan kecekalan hati serta kemenangan dalam menghadapi kezaliman Israel.

“Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil haram ke Masjidil Aqsa yang Kami berkati sekelilingnya, untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (Surah al-Isra‟, ayat 1)