January 4th, 2019

Khutbah Jumaat : “Tahun Berubah, Berubahkah Kita"

Petikan Khutbah Jumaat 04 Jan 2018M /27 Rabi’ul Akhir 1440H: JAIS

“Tahun Berubah, Berubahkah Kita"

Hadis daripada Ibnu Abbas Radhiallahu Anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Terdapat dua nikmat yang yang ramai manusia rugi padanya, iaitu nikmat sihat dan masa lapang”. (Riwayat al-Bukhari).

Semoga kedua-dua nikmat tersebut tidak merugikan kita, tetapi di manfaatkan untuk mencari seberapa banyak bekalan yang akan dibawa bertemu Pencipta. Semoga hari-hari yang mendatang ini dapat memberi faedah kepada kehidupan kita semua.
jais.jpg
Beberapa panduan bagaimana untuk memulakan perubahan dalam diri agar azam yang ditetapkan dapat dicapai dengan berkesan untuk diambil tindakan

PERTAMA; MUHASABAH DIRI Kita hendaklah menilai sejauh mana pencapaian dan tanggungjawab diri kita terhadap Allah. Adakah meningkat atau menurun prestasi amalan, kualiti keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya.

Allah SWT mengingatkan kita melalui Firman-Nya dalam surah al-Hasyr ayat 18:“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya); dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari Akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan.”

KEDUA; BERAZAM Kita perlulah meletakan azam untuk menambah baik kehidupan setiap masa semata-mata kerana Allah SWT. Sebagai individu muslim, marilah kita berazam untuk meraih seberapa banyak ganjaran dan keredhaan Allah SWT.

Tanamkanlah azam yang baik semata-mata kerana Allah dan mencari keredhaan-Nya untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.

KETIGA; PERANCANGAN Setiap azam yang telah di tetapkan, hendaklah di susuli dengan perancangan yang teratur termasuk strategi atau pendekatan yang di gunakan serta sumber untuk menggerakkannya supaya memberi impak yang terbaik. Setiap perancangan yang dilaksanakan itu, hendaklah menepati syariat Allah SWT.

Hadis daripada Abdullah bin Amru Radhiallahu Anhuma bahawasanya Rasulullah SAW bersabda:“Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa.” (Riwayat al-Baihaqi)

KEEMPAT; PELAKSANAAN Sesuatu perkara yang telah dirancang hendaklah di laksanakan dengan bersungguh-sungguh sehingga kita berjaya mencapai cita-cita atau azam yang telah di tetapkan. Islam memandang berat kepada umatnya yang tidak melaksanakan apa yang di perkatakannya.

Firman Allah SWT dalam surah As-soff ayat 2 hingga 3:“Wahai orang-orang yang beriman! mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi Allah - kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya.”

Setelah kita berazam dan merancang, tidak sepatutnya kita bertangguh melaksanakan sesuatu perkara yang membawa kepada kebaikan seperti solat, taubat, sedekah dan urusan-urusan harian. Ini kerana kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku sesaat di hadapan kita.

AKHIRNYA YANG KELIMA; ISTIQAMAH Untuk mengekalkan sesuatu yang telah kita miliki, pasti akan mendepani pelbagai cabaran.

Justeru, khatib ingin mengajak umat Islam agar sentiasa istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah serta kesabaran dalam meninggalkan larangan-Nya. Sentiasalah berdoa semoga kita akan terus istiqamah terhadap perubahan ke arah kebaikan dan sentiasa memperolehi petunjuk Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 112:“Oleh itu, hendaklah Engkau (Wahai Muhammad) sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepada-Mu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian; dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah; Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan.

Sebuah hadis daripada Abu Amr Radhiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Aku pernah bertanya: Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan dalam islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain Engkau. Nabi SAW menjawab : katakanlah aku telah beriman kepada Allah dan kemudian istiqamalah” (Riwayat Muslim).


Mengakhiri khutbah minggu ini, khatib ingin berpesan dan menyeru agar kita mengambil pengajaran seperti berikut;

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan seterusnya mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak.

2. Umat Islam hendaklah sentiasa bermuhasabah dan berazam untuk melakukan penambahbaikan setiap masa dan bukannya ketika tahun baharu sahaja.

3. Umat Islam hendaklah sentiasa istiqamah dalam melakukan perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT.

“Sesiapa yang mengerjakan amal soleh maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri; dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hamba-Nya.” (Surah al-Fussilat : 46).

Khutbah Jumaat : Jauhi Sengketa Bahagia Bersama

Petikan Khutbah Jumaat : 4 Januari 2019M/27 Rabiulakhir 1440H JAWI

Jauhi Sengketa Bahagia Bersama

Firman Allah SWT di dalam surah al-Rum ayat 22:“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan kebijaksanaan-Nya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan".

jawi_logo.jpgSebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tarmizi daripada Abu Musa al-Ash‘ari RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT menciptakan Adam AS daripada satu genggaman tanah yang diambil daripada tanah-tanah seluruh bumi, maka anak keturunan Adam lahir sesuai dengan kadar atau jenis tanah bumi, lalu ada di antara mereka yang berkulit merah, putih serta hitam dan ada di antara mereka yang bersifat lembut, kasar, buruk dan baik”.

Ayat al-Quran dan hadis ini menjelaskan bahawa kewujudan manusia itu terdiri dari pelbagai aspek sama ada keturunan, bahasa dan budaya. Bahkan wujud pelbagai watak yang membezakan antara seseorang dengan yang lain.

Sesungguhnya, kepelbagaian adalah satu keistimewaan dan kekuatan apabila saling menampung antara satu sama lain dan saling melengkapkan.

Tanpa nilai persefahaman, hormatmenghormati dan kasih sayang mana mungkin keharmonian bagi sebuah masyarakat dengan pelbagai latar belakang dapat diwujudkan.

Justeru, hakikat kepelbagaian manusia merupakan sesuatu yang mesti diterima dan diraikan.

Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum dan kepercayaan.

Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2018, jumlah warganegara Malaysia dianggarkan seramai 29.06 juta penduduk iaitu 20.07 juta Bumiputra, 6.69 juta Cina, 2.01 juta India dan 0.29 juta lain-lain bangsa.

Sikap toleransi yang diamalkan semenjak kemerdekaan adalah kunci utama keharmonian Malaysia.

Dengan pelbagai bangsa dan agama, setiap anggota masyarakat berperanan penting bagi memastikan perpaduan dapat dicapai.

Setiap anggota masyarakat perlu meraikan aspek-aspek perbezaan yang wujud. Perkara-perkara seperti adat, ritual dan kepercayaan perlu difahami dengan baik dan dihormati.

Masyarakat yang harmoni hanya dapat dilahirkan jika kita memahami antara satu sama lain tanpa wujud prasangka atau perselisihan yang boleh menimbulkan konflik atau sengketa.

Bagi menjaga keharmonian, perpaduan dan kestabilan negara, perkaraperkara berikut perlu diberikan perhatian:

Pertama: Taaruf iaitu saling berkenalan. Kepelbagaian kaum dan etnik di negara ini menuntut setiap anggota masyarakat untuk saling kenal mengenali.

Firman Allah SWT di dalam surah al-Hujurat ayat 13: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu)"

Kedua: Tafahum iaitu saling memahami. Tabiat manusia yang sentiasa berbeza pendapat dan sering berbalah menjelaskan lagi keperluan untuk saling faham memahami.

Jauhi punca persengketaan seperti taksub, angkuh dan mementingkan diri sendiri. Fahamilah perbezaan nilai, maka akan wujud persefahaman, hormat-menghormati, kerjasama dan bertolak ansur.

Ketiga: Ta’awun iaitu saling membantu. Apabila anggota masyarakat saling kenal mengenali dan saling faham memahami maka mereka akan saling bantu membantu dan berkasih sayang.

Sesungguhnya sikap saling bantu-membantu ke arah kebaikan dan takwa adalah perintah Allah SWT.

Firman Allah SWT di dalam surah al-Maidah ayat 2:“Dan hendaklah kamu tolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya)"

Apa yang berlaku di negara-negara yang masih bergolak seperti Iraq, Syria, Myanmar dan lain-lain seharusnya menjadi iktibar kepada kita semua.

Kita seharusnya berhati-hati dalam meneliti sebarang propaganda, prasangka atau berita yang diterima tentang sesuatu kaum, agama dan sebagainya.

Jauhilah perkara-perkara yang mengundang perselisihan serta perbalahan dan serulah kepada perpaduan dan kedamaian. Ingatlah bahawa seorang Muslim itu ialah mereka yang menjaga tutur kata, lidah dan tangannya.

Sabda Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amru bin Al-Ass RA.Huma:“Seorang Muslim ialah orang yang menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan lisan dan tangannya.”

Mengakhiri khutbah pada hari ini. Marilah kita menghayati beberapa kesimpulan:

Pertama: Manusia secara semula jadi dilahirkan dengan pelbagai warna kulit, bangsa, bahasa dan watak.

Kedua: Manusia dengan perbezaan agama, keturunan, bahasa dan budaya dituntut untuk saling kenal mengenali, faham memahami dan hormat-menghormati.

Ketiga: Perpaduan yang wujud dalam kalangan pelbagai kaum, bangsa dan agama dapat mewujudkan keharmonian dan kestabilan negara.

Firman Allah SWT di dalam surah Hud ayat 118-119: “Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. (Tetapi Dia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka bersatu di dalam agama Allah); dan untuk tujuan (perselisihan dan rahmat) itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia (yang berdosa)".