April 25th, 2019

Khutbah Jumaat : “Kewajipan Memilih Pekerjaan Yang Halal”

Petikan Khutbah Jumaat 26 April 2019M / 20 Syaaban 1440H: JAIS

“Kewajipan Memilih Pekerjaan Yang Halal”.

Islam amat menggalakkan umatnya bekerja dan berusaha mencari rezeki sebagai memenuhi tuntutan dan tanggungjawab kehidupan di dunia ini.
jais.jpgFirman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 105:“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan”

Bekerja mencari rezeki adalah sesuatu yang disukai oleh Allah SWT.

Melalui hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah Bin Umar Radiallahu Anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Sesungguhnya Allah mencintai seorang Mukmin yang giat bekerja”

Allah SWT. akan persoalkan satu demi satu semua pekerjaan yang mereka lakukan di dunia ini.

Hadis daripada Ibnu Mas’ud Radiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Tidak akan bergerak kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat (nanti), sampai dia ditanya tentang lima (perkara): tentang umurnya, untuk apa dihabiskan?. Tentang masa mudanya, untuk apa digunakan? Hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan? Ilmunya, bagaimana dia amalkan ilmunya?”. (Riwayat al-Tirmizi).

Syariat Islam telah membahagikan jenis pekerjaan kepada dua bahagian iaitu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram.

Menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi bahawa perkara yang halal itu ialah setiap perkara yang diharuskan dan diberi keizinan oleh syarak untuk melakukannya.

Manakala perkara yang haram pula ialah yang ditegah oleh syarak kerana ia akan mendapat balasan buruk di akhirat, bahkan ada kalanya di dunia ini lagi.

Janganlah kita hanya memikirkan keuntungan duniawi semata-mata, sedangkan pada hakikatnya keuntungan yang kita perolehi itu tidak membawa sebarang keberkatan bahkan sebaliknya akan mendatangkan bencana pula di hari akhirat kelak.

Hadis oleh Abu Hurairah Radiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Akan datang satu zaman ke atas umatku di mana seseorang itu tidak peduli apa yang diusahakannya sama ada daripada yang halal atau pun haram”. (Riwayat al-Bukhari).

Allah SWT tidak akan melepaskan hamba-Nya daripada seksaan di hari akhirat kelak sekiranya harta benda yang dimilikinya ketika di dunia ini terhasil daripada pekerjaan yang tidak halal.

Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Radiallahu Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Rasulullah SAW telah melaknat sepuluh golongan yg terlibat dengan arak, orang yang memerah arak, orang yang diminta arak diperah untuknya, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawa arak kepadanya, orang yang memberi minum arak kepada orang lain, orang yang menjual arak, orang yang mendapat hasil daripada arak, orang yang membeli arak, orang yang meminta dibelikan arak untuknya”. (Riwayat al-Tirmizi).

Hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Radiallahu Anhuma bahawa Nabi SAW bersabda:“Tidak akan masuk syurga tubuh badan yang membesar dengan sumber yang haram, maka nerakalah lebih baik baginya”. (Riwayat al-Hakim).

Sesungguhnya pekerjaan yang halal dan baik itu akan mendapat ganjaran yang baik daripada Allah SWT. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai suatu dorongan kepada umat Islam agar memilih pekerjaan yang halal dan diredhai Allah SWT.

Antara ganjaran tersebut adalah:

1. Kita akan mendapat penghidupan yang baik dan diberkati oleh Allah SWT.

Firman-Nya dalam surah Al-Nahl ayat 97 sebagaimana yang disebut di awal khutbah tadi yang bermaksud: “Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya Kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan”.

2. Kita juga akan diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT apabila bertemu dengan-Nya di hari akhirat kelak.

Firman Allah SWT dalam surah Toha ayat 75:“Dan sesiapa yang datang kepada-Nya sedang ia beriman, serta ia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempattempat tinggal yang tinggi darjatnya”.

3. Ganjaran besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambaNya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ialah penghidupan di syurga berserta rezeki yang melimpah-ruah.

Frman Allah SWT dalam surah Ghafir ayat 40 yang bermaksud: “Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya, dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh - dari lelaki atau perempuan - sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga; mereka beroleh rezeki di dalam syurga itu dengan tidak terhitung”.

Mengambil pengajaran daripada khutbah pada hari ini sebagai panduan kita bersama adalah:

1. Umat Islam wajib meyakini bahawa memilih pekerjaan yang halal adalah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah SWT.

2. Umat Islam wajib berusaha meninggalkan segala pekerjaan dan sumber pendapatan yang haram.

3. Umat Islam wajib mencari rezeki dengan cara yang halal lagi baik dan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT.

“Wahai sekalian manusia! makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu”. (al-Baqarah : 168)

Khutbah Jumaat: Ramadan Dirai, Pembaziran Dihindari

Petikan Khutbah Jumaat 26 April 2019M/ 20 Syaaban 1440H JAWI

Ramadan Dirai, Pembaziran Dihindari

Bulan Sya’aban telah pun memasuki ke hari-hari terakhirnya.

Tidak lama lagi kita akan bertemu dengan penghulu segala bulan, iaitu Ramadhan al=Mibarak.
jawi_logo.jpg
Bulan yang memiliki pelbagai kemuliaan, dijanjikan gandaan ganjaran, dilimpahi keberkatan, rahmat serta keampunan.

Kedatangan bulan Ramadhan adalah hadiah dan nikmat yang terbesar bagi umat Islam.

Ramadan adalah bulan kita mengekang hawa nafsu dan runtunan selera, tetapi di bulan inilah pembaziran dan sikap berlebih-lebihan seolah-olah menjadi kebiasaan.
Sepatutnya Ramadan mendidik manusia bersikap bersederhana, jimat cermat dan tidak melampaui batas.

Firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ayat 26 dan 27 yang bermaksud: “Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros dan melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya.”


Menurut Ibn Kathir r.h, dikaitkan amalan membazir dengan syaitan kerana keingkaran kepada nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya serta tidak mahu mengerjakan amal ketaatan kepada-Nya, bahkan membalasnya dengan perbuatan derhaka dan melanggar perintah-Nya.


Pembaziran juga memberi kesan terhadap alam sekitar. Hakikatnya pencemaran alam sekitar berpunca daripada amalan pembaziran yang berleluasa. Makanan yang berlebihan yang tidak dimakan dibuang begitu sahaja.


Bersederhana dalam berbelanja amat dituntut dalam Islam dan ia hendaklah dilakukan mengikut keperluan yang secukupnya tanpa dipengaruhi hawa nafsu.


Firman Allah SWT menerusi surah al-Furqan, ayat 67: Bermaksud: “Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.”


Bersederhana dalam berbelanja akan menyumbang kepada kecekapan dan kecukupan dalam memenuhi keperluan seharian.Tiada pembaziran, tiada pencemaran alam sekitar.


Gejala pembaziran itu hakikatnya sangat luas dan sebahagian besarnya kita tidak sedari antaranya ialah pembaziran masa, ilmu, amalan, harta, hati, tubuh badan dan akal.


Pembaziran ilmu berlaku jika tidak diamalkan untuk jalan kebaikan.


Pembaziran amalan berlaku jika ia dilakukan dengan hati yang tidak ikhlas kerana Allah SWT.


Pembaziran harta berlaku jika ia dibelanjakan pada perkara yang tidak bermanfaat dan tidak diredai Allah SWT.


Pembaziran Hati berlaku jika ia kosong daripada perasaan kasih dan cinta kepada Allah SWT.


Pembaziran tubuh badan berlaku jika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT.


Pembaziran akal berlaku jika ia tidak digunakan untuk memikirkan sesuatu yang bermakna kepada Islam.


Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi r.h daripada ‘Ali bin Husain RA, Rasulullah SAW telah bersabda:“Sesungguhnya di antara (tanda) baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.”


Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah:
Pertama: Perbuatan membazir berpunca daripada hawa nafsu yang tidak dikawal dan ia adalah perbuatan yang dicela oleh Islam.


Kedua: Sebagai umat Islam, kita diseru memberi tumpuan utama kepada ibadah dalam bulan Ramadan, sederhana ketika berbelanja dan mengelakkan sebarang pembaziran.


Ketiga: Hayati dan fahami gejala pembaziran masa, ilmu, amalan, harta, hati, tubuh badan dan akal supaya kita dapat menjadi muslim yang sebenar.


Firman Allah SWT dalam surah al-Hadid, ayat Bermaksud : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan (sebahagian dari harta itu pada jalan Allah) mereka tetap beroleh pahala yang besar.”