September 13th, 2019

Khutbah Jumaat : Cintakan Negara Asas Keamanan Dan Perpaduan

Petikan Khutbah Jumaat 13 September 2019M / 13 Muharram 1441H JAIS

Cintakan Negara Asas Keamanan Dan Perpaduan

Islam sangat menggalakkan umatnya saling bersatu padu, bekerjasama, saling memahami dan hormat-menghormati bukan sahaja dalam kalangan saudara se-Islam sendiri, malah juga sesama masyarakat bukan Islam terutamanya untuk memajukan negara dalam jais.jpgsemua bidang demi menjamin kestabilan dan kemakmuran negara Malaysia.

Tanpa kerjasama, toleransi dan saling bersatu padu antara kaum, negara kita akan berada dalam kemunduran dan berlaku pergolakan yang berterusan sehingga boleh mengganggu gugat kesejahteraan Negara.

Ini bertepatan dengan firman Allah taala dalam surah al-Maidah ayat 2: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. dan bertakwalah kepada Allah, kerana Sesungguhnya Allah Maha berat azab seksayNya (bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya).

Pelbagai usaha yang telah dilaksanakan bagi mengekalkan semangat bersatu padu serta muafakat antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum , agama dan adat resam.

Perpaduan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari pengorbanan, kesabaran dan usaha gengerasi kita yang terdahulu.

Janganlah kita berpecah belah dan berselisih faham hingga membawa kepada kehancuran dan kelemahan serta hilang segala-galanya yang telah terbina sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 46:“Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Sabda Nabi SAW ketika pertama kali sampai di Madinah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah R.Anha bahawa Rasulullah SAW bersabda:“Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Makkah atau melebihi cinta kami pada Makkah”. (Riwayat al-Bukhari)

Perasaan cintakan negara akan melahirkan sifat kebertanggungjawaban dalam memajukan negara dalam pelbagai bidang sama ada sosial, ekonomi, politik, agama, budaya atau pendidikan.

Salah satu cara untuk melahirkan rasa cinta yang tidak berbelah bagi kepada negara ini ialah dengan memahami kepelbagaian budaya dan adat resam semua kaum dalam Negara kita.

Sejarah Islam di bawah pimpinan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW di Madinah telah membuktikan bahawa negara yang mempunyai penduduk pelbagai agama dan kaum boleh hidup aman damai di bawah satu pemerintahan.

Rasulullah SAW telah berjaya menyatupadukan semua penduduk Madinah dan mereka saling bersatu padu, bertoleransi dan saling tolong-menolong dengan membentuk satu perlembagaan negara yang dikenali sebagai “Piagam Madinah”.

Antara isi perlembagaan tersebut ialah semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam meningkatkan kemajuan ekonomi Madinah, bersatu padu dan patuh kepada Rasulullah SAW sehingga Madinah menjadi sebuah negara Islam terulung pada waktu itu.

Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menyeru sidang Jumaat sekalian untuk bersama-sama menghayati intipati khutbah yang telah disampaikan.

1. Umat Islam wajib mencintai Negara dengan memelihara keamanan dan perpaduan.

2. Sebagai rakyat yang cintakan Negara, wajiblah bersikap saling hormat-menghormati tanpa mengira agama dan bangsa yang merupakan asas perpaduan dan keamanan Negara.

3. Umat Islam mestilah mensyukuri nikmat keamanan dan perpaduan yang dikecapi pada hari ini dan menolak sebarang bentuk pertelingkahan dan perselisihan yang membawa kepada kehancuran

“Kerana itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku”. (al-Baqarah : 152).

Khutbah Jumaat Suburkan Kasih Sayang, Hindari Permusuhan

Petikan Khutbah Jumaat 13 September 2019M / 13 Muharam 1441H JAWI

Suburkan Kasih Sayang, Hindari Permusuhan

Kasih sayang adalah asas yang paling penting untuk menggapai keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

jawi_logo.jpgIslam adalah agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Antara bentuk rahmat yang dibawa oleh Islam ialah sikap dan perasaan kasih sayang sesama makhluk.

Justeru, semua urusan manusia sama ada berkaitan hubungan kepada Allah SWT atau sesama manusia, Islam menuntut umatnya mengamalkan sikap berkasih sayang.

Firman Allah SWT dalam surah al-Qasas, ayat 77: “Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia, dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah), dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat demikian.”

Menurut Ibn Kathir r.h., ayat ini menganjurkan supaya orang beriman berbuat baik kepada sesama makhluk Allah SWT sebagai mana Allah SWT telah berbuat baik kepada mereka.

Kasih sayang adalah asas keadilan dan kesaksamaan dalam hubungan sesama makhluk. Maka dengan sebab itu, Allah SWT mengaitkan orang yang tidak mempunyai sikap rahmah sebagai golongan yang melakukan kerosakan dan kefasadan.

Sikap saling membenci dan bermusuhan sesama rakyat adalah tidak baik untuk pembangunan negara dan generasi akan datang. Malah jika tidak dibendung, ia merupakan faktor utama keruntuhan dan kejatuhan sesebuah negara

Sikap berkasih sayang diterapkan dalam pentadbiran sehingga tertegaknya keadilan, dalam peniagaan sehingga tidak berlaku penindasan dan riba, dalam hidup berjiran sehingga tidak berlaku ketegangan dan pertelingkahan kaum.

Masih belum terlambat untuk mulakan tahun baru 1441 Hijriah ini dengan azam yang baru iaitu untuk berhijrah ke arah menjadi hamba Allah yang bersifat pengasih dan penyayang dalam kehidupan seharian.

Ini bertepatan dengan tema sambutan Ma’al Hijrah pada tahun ini iaitu “Negara Rahmah, Ummah Sejahtera”.

Menerusi al-Quran, Allah SWT telah menyatakan bahawa orang yang berhijrah adalah orang yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT.

Firman Allah SWT menerusi surah al-Baqarah ayat 218: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam), mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.”

Memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang serta berusaha untuk sentiasa melakukan kebaikan bukanlah suatu yang mudah.

Seseorang itu terpaksa berjuang untuk mengekang ego dan menundukkan keangkuhan serta kesombongan diri selain mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri.

Oleh kerana itu, amalan dan sikap saling berkasih sayang sesama manusia mendapat tempat yang mulia di sisi Islam. Imam Abu Dawud r.h dalam Sunannya telah meriawayatkan hadith daripada Abdullah bin ‘Amr RA, bahawa Nabi SAW bersabda: “Para penyayang akan dikasihi oleh al-Rahman (Allah). Hendaklah kamu mengasihi penduduk bumi, (nescaya) kamu akan disayangi oleh sesiapa yang ada di langit.”

Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah:

Pertama: Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, bukan sebaliknya.

Kedua: Kita hendaklah menyemai dan menyuburkan sikap berkasih sayang dalam kalangan warganegara khususnya sesama Muslim.

Ketiga: Kita hendaklah berusaha menundukkan ego dan menjauhi sikap pentingkan diri dalam usaha menerapkan kasih sayang sesama makhluk.

Marilah sama-sama kita hayati firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’, ayat 1: “Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya, Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya – zuriat keturunan – lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawasi) kamu.”