January 22nd, 2021

Khutbah Jumaat : Akhlak Mulia, Ibadah Sempurna

Petikan Khutbah Jumaat 22 Januari 2021 l 09 Jumadal Akhirah 1442H JAIS

Akhlak Mulia, Ibadah Sempurna

Agama Islam amat menitik beratkan soal akhlak dalam kehidupan seharian.

Antara misi dakwah utama yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah untuk membina akhlak manusia.
jais.jpg
Akhlak merupakan roh Islam, agama tanpa akhlak diibaratkan seperti jasad yang tidak bernyawa.

Akhlak adalah bermaksud budi pekerti, kelakuan, tingkah laku yang baik.

Dijelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya yang menyebutkan ketinggian akhlak nabi SAW dalam surah al-Qalam ayat 4:
“Sesungguhnya padamu (Muhammad) akhlak yang tinggi”

Akhlak yang mulia merupakan tingkah laku yang terhasil daripada diri seseorang itu melalui sikap dan keperibadian yang ditonjolkannya.

Realitinya, akhlak terpuji mampu menawan hati orang lain sebagaimana akhlak Nabi SAW.

Keunggulan dakwah dan tarbiah nabi SAW adalah terletak pada akhlaknya manakala akhlak yang buruk pula adalah sangat dibenci sehingga Rasulullah SAW pernah memohon perlindungan Allah SWT supaya terhindar daripada akhlak yang buruk sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Qutbah bin Malik R.Anhu bahawa Nabi SAW berdoa: “Ya Allah, aku momohon perlindungan-Mu daripada kemungkaran akhlak, amalan yang buruk dan hawa nafsu yang jahat”.

Sumber akhlak Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW.

Kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat tidak akan dapat dicapai selagi mana akhlak tidak dilaksanakan seperti yang dituntut oleh al-Quran dan al-Sunnah.

Rasulullah SAW mendidik para sahabat dengan akhlak yang mulia sehingga dapat membentuk sebuah masyarakat Islam yang unggul, beriman, bertaqwa serta cenderung mencintai kebaikan dan kebajikan.

Tanggungjawab membentuk akhlak merupakan satu agenda besar bertepatan dengan hadis daripada Abu Hurairah R.Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. (Riwayat al-Baihaqi).

Secara tidak langsung akhlak mempunyai hubungan dengan aqidah dan syariat. Ianya dapat menggambarkan seseorang yang mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.

Firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 208 : “Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya”.

Setiap amalan dan perbuatan manusia hendaklah berlandaskan kepada ajaran Islam yang lengkap meliputi aspek ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya.

Apabila seseorang hamba meyakini bahawa Allah tuhan yang telah memberikan segala kenikmatan hidup, maka mereka akan membentuk akhlak dengan memantapkan keyakinan dan iktiqad berasaskan ilmu tauhid.

Pemantapan iman dan islam ini disusuli dengan melaksanakan dan mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT didalam kehidupan seharian.

Akhirnya akhlak akan terhasil melalui perlakuan-perlakuan baik itu secara mudah, istiqamah dan ikhlas. Akhlak yang mulia adalah merupakan tanda dan kesan dari iman dan aqidah yang luhur.

Tidak ada nilai bagi iman yang tidak disertai dengan akhlak. Ia diibaratkan seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni.

Akhlak adalah buah daripada ibadah. Ibadah yang sempurna membuahkan akhlak yang baik dan ada nilainya di sisi Allah SWT.

Sebaliknya ibadah yang membuahkan akhlak yang buruk, menandakan bahawa ibadah yang dilakukan selama ini tidak sempurna dan tiada nilainya di sisi Allah SWT.

Mereka dikalangan orang-orang yang beribadah tetapi ibadah mereka tidak membuahkan akhlak yang baik.

Mereka solat, berpuasa, berzakat tetapi ucapan dan kata-kata masih menyakitkan hati orang lain, hati mereka penuh dengan sifat hasad dan dengki.

Abu Hurairah R.Anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW dengan katanya: Ada seorang wanita yang dikenali dengan banyak solatnya, puasa dan sedekahnya, tetapi ia menyakiti jirannya dengan lisannya”. Jawab Rasulullah SAW: ا ِ“Dia ke dalam neraka”.

Tanya lelaki itu lagi:“Ada seorang wanita yang dikenali dengan sedikit puasanya, sedekah dan solatnya, ia hanya bersedekah dengan sepotong keju, tetapi ia tidak menyakiti jirannya dengan lisannya”. Maka jawab Rasulullah SAW “ Dia masuk ke dalam syurga”. (Riwayat Ahmad).

Justeru walau sebanyak manapun amalan kita dan sekuat manapun hidup beragama namun ianya menjadi sia-sia sahaja sekiranya kita tidak menitik beratkan aspek akhlak dan nilai mulia dalam diri kita.

Utamakanlah akhlak-akhlak mulia yang telah diterapkan oleh Islam. Bahkan akhlak Islam itu sangat penting dalam mencorakkan keperibadian individu dan masyarakat yang akan membentuk tingkahlaku, perbuatan dan amalan seharian.

Antara beberapa pengajaran dan penghayatan daripada khutbah hari ini untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita ialah :

1. Umat Islam hendaklah berakhlak dengan akhlak yang mulia bertunjangkan kepada akidah yang benar.

2. Umat Islam janganlah berakhlak dengan akhlak yang buruk yang menyebabkan amalan ditolak oleh Allah SWT.

3. Umat Islam hendaklah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan tauladan yang baik dalam kehidupan seharian.

“Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)”. (al-Ahzab : 21)

Khutbah Jumaat Vaksin Sebagai Ikhtiar, Penyakit Jangan Dibiar

Petikan Khutbah Jumaat 22 Januari 2021M/ 9 Jamadilakhir 1442H JAWI

Vaksin Sebagai Ikhtiar, Penyakit Jangan Dibiar

Islam merupakan agama yang menitikberatkan soal kesihatan dengan meletakkan beberapa prinsip asas dalam mendepani penyakit.


jawi_logo.jpgAntara prinsip Islam dalam berhadapan dengan penyakit ialah kita hendaklah berikhtiar mencari ubat atau penawar dan mendapatkan rawatan yang bersesuaian dengan penyakit yang dihidapi.

Sesungguhnya setiap penyakit itu ada penawarnya yang dijadikan oleh Allah SWT.


Firman Allah SWT menerusi surah al-Nahl, ayat 69:Bermaksud: “Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. (Dengan itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit).


Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.”


Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, daripada Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: Bermaksud: “Setiap penyakit itu ada penawarnya. Maka apabila penawar itu kena pada penyakitnya, nescaya ia akan sembuh dengan izin Allah ‘Azza wa Jalla.”

Islam amat menitikberatkan soal pencegahan penyakit sebelum ia menimpa manusia. Sesugguhnya anjuran mencegah sesuatu penyakit adalah termasuk menghalang bencana sebelum ia berlaku.


Ketika kita masih berhadapan dengan ancaman pandemik COVID-19, tentunya usaha-usaha untuk mencari jalan pencegahan penyakit ini menjadi keutamaan pihak kerajaan.


Perkara ini adalah maslahah kepada keseluruhan rakyat setelah menimbangkan faktor-faktor yang pelbagai dan setelah mendapatkan pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang berkepakaran serta berautoriti dengan memastikan ia berlandaskan syariat Islam.

Dalam konteks ini, sebagai rakyat kita mestilah bersedia menerima arahan daripada pemerintah selagimana arahan itu tidak bercanggah dengan perintah Allah SWT dan dilakukan untuk maslahah kita bersama.

Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020, telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Ketetapan ini juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja.

Hukum penggunaan vaksin ini juga turut didasari dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh badan-badan fatwa yang berautoriti dan juga melalui kenyataan tokoh-tokoh ulama Islam di peringkat global.


Walaupunvaksin COVID-19 baru sahaja dikeluarkan dan negara-negara barat telah menggunakannya termasuk negara China dan lain-lain, pengambilan suntikan vaksin ini juga telah dilakukan di negara-negara Islam yang lain antaranya Arab Saudi, Mesir, Jordan, Turki, Bahrain, Kuwait, Qatar, Indonesia dan Brunei.

Pengambilan vaksin COVID-19 pada ketika ini menjadi perkara yang sangat penting kepada kita.


Kepentingan yang paling utama adalah untuk melindungi diri terutama bagi golongan yang berisiko tinggi.


Sebenarnya, sebelum vaksin tersebut diluluskan untuk digunakan, ujian-ujian klinikal telah dijalankan untuk menentukan tahap keselamatan dan keberkesanannya.

Jika terdapat kesan sampingan yang teruk, maka vaksin tersebut tidak akan diluluskan.

Hari ini, kita dapat melihat ramai dalam kalangan kita yang tidak memahami kepentingan vaksin kepada kehidupan manusia.


Bagi penyakit COVID-19 ini jika kita tidak ambil vaksin, kita berkemungkinan mudah untuk mendapat jangkitan malah dibimbangi juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa.


Terdapat juga kajian yang menunjukkan kesan jangka masa panjang kepada pesakit yang telah sembuh.


Justeru, dengan menggunakan vaksin ini kita berkemungkinan dapat menghentikan jangkitan daripada berlaku.

Dengan itu, kita akan dapat melindungi orang lain yang tidak boleh mendapat vaksin seperti wanita mengandung, kanak-kanak dan pesakit yang mempunyai penyakit berisiko.


Apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi daripada jangkitan sesuatu penyakit cegahan vaksin, penyebab penyakit tersebut sukar mencari seseorang yang boleh dijangkiti.


Oleh itu, seluruh masyarakat akan terlindung daripada jangkitan penyakit tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai ‘imuniti kelompok’.


Justeru, imunisasi bukan sahaja melindungi individu, tetapi turut melindungi seluruh keluarga, masyarakat dan negara.

Sebagai ahli masyarakat, kita bertanggungjawab untuk melindungi mereka yang tidak sesuai menerima imunisasi seperti kanak-kanak yang menghidap barah dan berisiko untuk mendapat jangkitan.

Mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT agar ujian penyakit yang berbahaya ini dapat dicegah dan diatasi daripada terus menular di negara ini.


Hayati firman Allah SWT dalam surah Ali ‘Imran, ayat 160: Bermaksud : “Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu; dan jika Dia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.”