November 26th, 2021

Khutbah Jumaat : Islam Menolak Pluralisme Agama

Petikan Khutbah Jumaat 26 Nov 2021M / 21 Rabi’ul Akhir 1443H: JAIS

Islam Menolak Pluralisme Agama

Bolehkah agaknya seseorang yang berakal sihat menerima bahawa semua agama adalah sama? Samakah agama wahyu dengan agama yang dicipta? Adakah sama agama yang penganutnya mengesakan Allah SWT dan mentaati suruhan-Nya dengan agama yang penganutnya mensyirikkan Allah SWT dan tidak menurut perintah-Nya?jais.jpg

Di zaman kini, ada usaha-usaha pihak tertentu untuk menyamaratakan semua agama. Usaha ini mendokong gagasan bahawa semua agama adalah sama dan benar. Ini bermaksud agama-agama selain Islam juga adalah benar walaupun agama yang mensyirikkan Allah SWT.

Pemikiran sesat ini dikenali sebagai pluralisme agama. Pemikiran sebegini sudah tentu akan membawa keraguan kepada umat manusia lebih-lebih lagi umat Islam.

Jika semua agama adalah benar, sudah pasti kita boleh menganut mana-mana agama yang kita sukai kerana tujuannya adalah sama, iaitu mengabdikan diri kepada Tuhan yang sama dan pengakhiran yang baik (syurga) boleh dicapai menerusi mana-mana agama.

Di negara kita khususnya, golongan yang menganut pemikiran sesat ini membawa beberapa isu seperti penubuhan Suruhanjaya Antara Agama (IFC), kebebasan beragama, perkongsian perayaan dan acara keagamaan dan tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh penganut bukan Islam.

Kewujudan ajaran sesat kerajaan langit Ayah Pin juga bertitik tolak daripada pemikiran sebegini. Berdasarkan fatwa yang telah diwartakan oleh kerajaan negeri Selangor pada 31 Julai 2014, fahaman pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam.

Bagi umat Islam yang berpegang kepada fahaman ini hendaklah segera bertaubat dan kembali semula ke jalan Islam. Oleh itu, golongan ini hendaklah kita jauhi dan menolak pemikiran mereka supaya kita tidak tergelincir ke jalan kesesatan

Perlu ditegaskan di sini bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Agama wahyu yang benar-benar datang daripada Allah SWT. Satu-satunya agama yang diredai dan diterima oleh-Nya.

Firman Allah SWT dalam surah al- Maidah ayat 3: “Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmat-ku kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu..” Sebagai agama yang diterima dan diredai Allah SWT, ada beberapa perkara yang membezakannya dengan agama-agama yang tidak diterima oleh Allah SWT.

Di antaranya adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah Radiallahu‘Anhu, apabila Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril AS, apakah Islam? Baginda bersabda: “Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat yang wajib dan berpuasa Ramadhan” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Bagi mereka yang mencari agama selain Islam pula, Allah SWT sekali-kali tidak akan menerimanya dan segala amalan yang dilakukan adalah sia-sia belaka.

Firman Allah SWT dalam Surah Ali ‘Imran ayat 85: “Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.”

Jadi, sudah jelaslah di sini bahawa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar yang hanya diterima dan diredai oleh Allah SWT.

Agama-agama selainnya adalah tertolak dan segala amalan yang dilakukan oleh penganutnya tidak diterima oleh Allah SWT.

Oleh itu, sudah menjadi kewajipan bagi kita untuk memastikan diri serta ahli keluarga kita agar tetap berpegang teguh dengan agama Islam.Islam tidak menolak sikap toleransi bersama penganut agama lain.

Rasulullah SAW telah mempraktikkan amalan toleransi bersama penganut agama lain lebih daripada 1400 tahun yang lalu seperti mana yang tertakluk dalam Piagam Madinah.

Baginda sebagai pesuruh Allah SWT dan seorang ketua negara telah menunjukkan suri teladan yang terbaik dalam soal toleransi beragama.

Namun perlu diingat bahawa toleransi ini bukanlah bermakna kita perlu menyamaratakan semua agama. Islam juga tidak pernah melarang umatnya untuk berbuat baik dan berlaku adil walaupun kepada mereka yang berlainan agama.

Firman Allah SWT dalam surah al-Mumtahanah ayat 8: “Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.”

Mengakhiri khutbah ini, ambillah pengajaran daripadanya agar dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita, antaranya:

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa hanya Islam sahaja agama yang benar dan diredai oleh Allah SWT.

2. Umat Islam hendaklah menolak pemikiran sesat yang cuba untuk menyamaratakan semua agama.

3. Umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan agama Islam dan mengamalkan segala ajarannya.

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) secara keseluruhan segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.” (Surah al-Baqarah : 208).

Khutbah Jumaat : Keluarga Malaysia Asas Negara Sejahtera

Petikan Khutbah Jumaat 26 November 2021M/ 21 Rabiulakhir 1443H JAWI


Keluarga Malaysia Asas Negara Sejahtera


Sebelum memulakan bicara khutbah, khatib ingin menyeru sidang Jemaah sekalian, marilah kita memastikan kaum muslimin dalam kalangan ahli keluarga, saudara-mara, sahabat handai dan rakan sekerja yang mukallaf supaya dapat istiqamah menunaikan solat fardu Jumaat.
jawi_logo.jpg

Janganlah mengabaikan kewajipan ini dengan mengambil mudah dan memberikan pelbagai alasan sedangkan pintu rumah Allah telah terbuka luas untuk dikunjungi.


Di Wilayah-Wilayah Persekutuan, terdapat 89 buah masjid, 123 buah surau Jumaat serta 225 buah surau kebenaran khas mendirikan solat Jumaat sepanjang PKP dan PPN telah tersedia untuk diimarahkan bahkan sangat selesa dan mencukupi bagi memudahkan kita beribadah. Semoga kita semua dilimpahi kerahmatan dan keberkatan Allah SWT.


Hakikatnya manusia berasal daripada Nabi Adam dan Hawa ‘Alaihimassalam yang berkembang biak sehingga hari ini. Sesungguhnya kita sebagai manusia pada asasnya adalah sebuah keluarga besar yang sewajarnya hidup dengan saling mengenali dan memahami antara satu sama lain.

Hikmahnya adalah supaya terjalinlah kehidupan yang sejahtera sesama manusia

Perkara ini diperingatkan oleh Allah SWT menerusi firman-Nya dalam surah al-Hujurat, ayat 13: Bermaksud: “Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu).”

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Islam sangat menekankan umatnya supaya memelihara hubungan kekeluargaan dengan memastikan peranan setiap isi rumah dapat dilaksanakan dengan baik.


Inilah ciri-ciri kehidupan yang perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat Islam. Islam juga amat memberi penekanan terhadap aspek pembentukan keluarga yang bahagia dan sejahtera.


Secara asasnya, dalam sebuah keluarga, ibu bapa merupakan teraju utama dalam membawa bahtera keluarga dan membina sahsiah yang terpuji dalam diri anak-anak melalui didikan Islam yang sempurna.


Justeru, menjadi tanggungjawab bersama setiap ahli keluarga untuk memastikan peranan ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya supaya eleman kekeluargaan Islam ini dapat diterapkan dalam masyarakat.


Sambutan Bulan Keluarga Malaysia pada tahun ini telah diperkenalkan dengan visi Keluarga Malaysia sebagaimana yang telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia.


Matlamatnya adalah menjadikannya sebagai aspirasi jangka panjang yang kalis cabaran masa hadapan dalam mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi.


Terdapat tiga nilai dan ciri iaitu; Keterangkuman, Kebersamaan dan Kesyukuran di dalam aspirasi Keluarga Malaysia.

Sambutan Bulan Keluarga Malaysia ini memberikan fokus kepada pengukuhan lima nilai teras keluarga bahagia berkonsepkan KASIH iaitu Kasih Sayang, Berakhlak, Sihat dan Selamat, Berilmu dan Harmoni.


Ia juga bertujuan menterjemahkan semangat Keluarga Malaysia dengan menyatukan semua warganegara untuk bersama-sama mensejahterakan keluarga dan negara.


Semangat kekeluargaan dapat mengikat kebersamaan semua pihak dengan didikan nilai keluarga seperti hormat menghormati, berkasih sayang, prihatin, bertoleransi dan hidup berharmoni.

Sebagai sebuah negara yang memiliki kepelbagaian bangsa dan budaya, sudah tentu ianya akan menjadi cabaran dalam merealisasikan aspirasi Keluarga Malaysia.


Namun, sedarlah di sebalik kepelbagaian ini kita memerlukan peranan semua warganegara yang berbilang bangsa, keturunan, agama, budaya, warna kulit, latar belakang akademik dan keluarga.


Tunjang kekuatan rakyat Malaysia ialah ajaran Islam dan budaya masyarakat yang menerapkan nilai-nilai perpaduan, persefahaman dan toleransi sehingga ianya dapat memupuk kasih sayang sesama kita.

Mimbar mengingatkan kepada semua anggota dalam Keluarga Malaysia sama ada pemimpin atau rakyat, kakitangan awam atau swasta, golongan profesional atau sokongan, di saat kita semakin hampir ke fasa endemik, marilah kita bersatu tenaga dan fikiran dalam mengharmonikan hubungan sesama kita dengan menyemai akhlak mulia melalui komunikasi yang baik terutama di media-media sosial.


Elakkan perbalahan dengan sentiasa berlapang dada pada perkara-perkara remeh. Di samping itu, marilah kita turut serta dalam usaha pemulihan ekonomi negara.


Janganlah sekali-kali melakukan perbuatan menganiaya, menzalimi dan mengambil hak orang lain semata-mata kerana pentingkan diri sendiri sebaliknya utamakan kepentingan orang lain yang lebih memerlukan demi kesejahteraan Keluarga Malaysia.


Imam al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Mas‘ud Radhiyallahu ‘anhu, sabda Rasulullah SAW: Bermaksud: “Akan muncul sikap pentingkan diri dan perkara-perkara yang kamu (para sahabat) ingkari. Para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah, maka (ketika itu) apakah perintahmu kepada kami? Jawab Baginda: Kamu tunaikan hak-hak (orang lain) yang menjadi tanggungjawabmu dan kamu mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu.”


Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah:


Pertama: Manusia saling memerlukan antara satu sama lain seumpama sebuah keluarga. Kesejahteraan negara hanya akan tercapai apabila seluruh warganegaranya bertindak seperti sebuah keluarga.

Kedua: Semangat kekeluargaan boleh mengikat kebersamaan semua pihak dengan didikan nilai keluarga seperti hormat menghormati, berkasih sayang, prihatin, bertoleransi dan hidup berharmoni.

Ketiga: Satukan tenaga dan fikiran dalam mengharmonikan hubungan melalui komunikasi yang baik, elakkan perbalahan dengan sentiasa berlapang dada dan turut serta dalam usaha pemulihan ekonomi negara.

Marilah kita hayati bersama firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr, ayat 10: Bermaksud : “Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-
Mu.”