mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Budaya wasatiyyah

WASATIYYAH ialah perkataan dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan wasat dan wusta yang boleh diertikan dengan adil, terbaik, sederhana, seimbang dan pertengahan. Terdapat beberapa rujukan ayat-ayat al-Quran bagi memahami maksud wasat secara lebih jelas tentang konsep sebenar wasatiyyah. (rujuk al-Baqarah: 143)

Tafsiran kedua boleh dirujuk melalui surah al-Baqarah ayat 238). Wusta dalam konteks ayat ini menurut pandangan ulama tafsir adalah dari sudut bahawa solat Asar itu adalah terbaik dan mempunyai kelebihan, pertengahan dari segi bilangan dan waktu. Tafsiran ketiga pula ialah melalui surah al-Qalam ayat 28.

Analisis rangkuman daripada ketiga-tiga ayat di atas, bolehlah disimpulkan bahawa wasatiyyah bermaksud adil, baik, pertengahan, seimbang dan sederhana.

Dalam konteks kerajaan, penghayatan terhadap konsep ini sebenarnya bukanlah satu idea baru, malah ia adalah pelengkap dan kesinambungan kepada dasar-dasar Islam yang telah dahulu diperkenalkan seperti Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam, Pendekatan Islam Hadhari dan sebagainya.

Merujuk ayat 143, surah al-Baqarah yang menyebut perkataan ummatan wasata, beberapa kitab tafsir cenderung membahaskannya dari sudut pengertiannya sebagai adil, baik, pertengahan dan sederhana. Sebagai contoh, Imam Fakr al-Din al-Razi dalam kitab tafsirnya menghuraikan wasatiyyah itu daripada pelbagai dimensi.

Adil dianggap sebagai pertengahan di antara dua keadaan iaitu antara melampau dan mencuaikan. Begitu juga dianggap adil dan pertengahan sebagai pengimbang di antara dua pihak atau unsur yang bertentangan.

Penjelasan ini bertepatan dengan maksud ayat seterusnya yang menyebut agar adil itu menjadi sifat kepada umat Islam supaya layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia lain akan kebaikan Islam.

Daripada dimensi yang lain, al-Razi juga menjelaskan wasatiyyah dalam hal agama iaitu keseimbangan di antara dua keadaan terlalu ekstrem dan terlalu mencuaikan, maka kesederhanaan itu yang menjadi keutamaan.

Beliau menjelaskan bahawa umat Islam seharusnya bersederhana dan lebih seimbang dalam beragama, lantaran tidak terlalu melampau seperti contoh penganut Nasrani yang mengaitkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, manakala penganut Yahudi pula membunuh para nabi dan penyelewengan kitab mereka.

Berdasarkan analisis ini, penulisan ini lebih cenderung dalam mengaitkan wasatiyyah itu dengan konsep adil dan bersederhana. Pada masa sama menolak sebarang unsur kezaliman dan berlebih-lebihan.

Konsep ini apabila dipegang dan diamalkan, mampu untuk membentuk ummah yang progresif, bersatu padu dan menjunjung nilai persefahaman antara satu sama lain.

Banyak ayat-ayat al-Quran menekankan kepada konsep bersederhana dan tidak melampau dalam melakukan sesuatu pekerjaan. (rujuk Hud: 112). Ayat ini menjelaskan konsep istiqamah dalam melaksanakan sesuatu perbuatan.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya al-Jami Li Ahkam al-Quran menyatakan bahawa istiqamah dalam ayat bermaksud berterusan dalam mendirikan segala perintah Allah kepada manusia dan dalam masa yang sama, manusia diberi amaran untuk tidak bersikap melampaui batas dalam beramal. Dibimbangi akan mendatangkan kesan yang tidak baik seperti penat, jemu dan sebagainya.

Perkaitan di antara larangan melampaui ini dengan menolak kezaliman disusun cantik oleh Allah SWT dalam ayat seterusnya.

Kedua-dua ayat ini saling berkaitan antara satu sama lain kerana ia nampak sinonim dalam mengaitkan hubungan membentuk budaya bersederhana dan menjauhi kezaliman agar sentiasa berada dalam kebaikan secara berterusan.

Wasatiyyah itu dijunjung dalam kerangka menjadikan keadilan itu sebagai neraca pertimbangan kerana adil itu sendiri memberi maksud meletakkan sesuatu itu kena dan wajar pada tempatnya. (rujuk al-Maidah: 8 dan al-Nahl: 90)

Pemahaman terhadap Maqasid al-Syariah atau objektif di sebalik pensyariatan sesuatu hukum juga mesti diketahui untuk mengelakkan daripada beramal secara membuta-tuli. Kegagalan umat Islam memahami objektif syarak itulah di antara punca salah konsep dalam beramal dan mendatangkan kecelaruan kepada ummah.

Untuk menuju kepada kesederhanaan beramal, amat perlu diberi penekanan kepada kefahaman jitu di antara tuntutan fardu ain dan fardu kifayah serta antara wajib dan sunat. Kesemua konsep ini perlu difahami dan diketahui sebagai langkah awal menyusun keutamaan dalam beribadat secara konsisten dan mengelakkan beramal secara melampau.Sumber: Utusan Malaysia Online Bicara Agama 16 November 2012
Tags: adil, wasatiyyah
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments