mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Keperluan asas nafkah anak

Umum mengetahui bahawa nafkah anak menjadi kewajipan seorang bapa tidak kira dalam masa perkahwinan atau selepas perceraian.

Kemampuan untuk menyediakan nafkah anak ini juga bukan syarat utama atau menjadi faktor bagi mendapatkan hak jagaan anak dalam kes yang membabitkan perebutan anak. Nafkah anak itu tetap menjadi kewajipan seorang bapa tidak kira bagaimana atau apa alasan sekalipun melainkan jika bapa itu telah mati atau tempat tinggal bapa tidak diketahui atau ghaib.

Jika keadaan demikian maka ia menjadi tanggungan orang lain yang berkewajipan terhadap anak tersebut seperti datuk.

Seksyen 73(1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003 memperuntukkan “kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya”.

Bagaimanapun, ramai yang keliru mengenai apakah yang menjadi tanggungan wajib kepada bapa dalam menyediakan nafkah anak tersebut? Apakah perkara asas yang perlu ditanggung seorang bapa?

Jika berdasarkan peruntukan undang-undang, perkara yang menjadi asas bapa untuk menanggung nafkah anak meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran.

Apakah yang dikatakan tempat tinggal? Ia meliputi tempat tinggal atau rumah untuk didiami oleh anak itu dan keperluan asas didalamnya seperti kelengkapan elektrik, air dan tempat tidur untuk kegunaan anak.

Kelengkapan lain seperti televisyen, tab air panas atau sebagainya tidak termasuk dalam kewajipan ini dalam keadaan biasa. Bagaimanapun ia bergantung kepada kemampuan dan taraf kehidupan sesebuah keluarga.

Apakah pula yang dimaksudkan dengan pakaian? Ia merangkumi keperluan pakaian asas anak yang boleh digunakan, tetapi tidaklah sampai kepada pakaian untuk bermewah-mewah.

Dari sudut keperluan makanan pula, ia adalah makanan asas yang boleh dimakan oleh anak untuk tujuan kehidupan. Makanan tambahan lain seperti vitamin, makanan mewah seperti makanan segera adalah tidak menjadi kewajipan.

Bagaimana pula dengan perubatan? Ia meliputi kos perubatan yang membabitkan anak itu ketika tidak sihat atau jika anak mengalami masalah kesihatan sedari awal lagi. Segala kos berkaitan perlu ditanggung oleh bapa hinggalah anak itu tidak lagi dibebani dengan masalah kesihatan.

Berkaitan dengan pelajaran pula, bapa wajib menanggung segala kos berkaitan pelajaran anak berdasarkan peringkat dan tahap pembelajaran anak.

Jika anak sudah baligh ataupun mampu untuk bekerja, namun anak berkenaan meneruskan untuk belajar maka ia menjadi tetap menjadi kewajipan bapa jika ilmu itu bersangkut dengan kewajipan dirinya seperti ilmu akidah, ilmu ibadat mahupun ilmu yang diperlukan untuk kemajuan diri maka bapa wajib mengadakannya.

Melainkan jika ilmu itu ilmu tambahan seperti ilmu dalam kemahiran tertentu seperti muzik, silat atau lainnya ia bukan ilmu asas yang menjadi kewajipan bapa.

Bagaimanapun, harus diingat selain daripada perkara asas yang menjadi kewajipan bapa berkenaan, ia juga perlu melihat kepada kebiasaan disediakan bapa kepada anak, selain taraf hidup keluarga itu sendiri.

Perkara ini perlu diambil kira untuk mengekalkan kebajikan anak itu atau mengelakkan gangguan emosi terutama dalam kes yang membabitkan perceraian ibu bapa.

Sudah tentu ia akan menjadi bandingan bagi mereka kehidupan selepas perceraian yang mana sepatutnya tidak timbul. Segala kemudahan dan keperluan anak sebelum berlaku perceraian seharusnya dikekalkan.

Perkara berkaitan nafkah ini perlu ditangani dengan baik oleh bapa demi kebajikan anak kerana ia boleh mempengaruhi serta mencorak kehidupan anak pada masa depan.

Pihak ibu pula seharusnya memberikan kerjasama berpatutan dalam isu berkaitan nafkah supaya ia tidak menjadi beban kepada bapa. Nafkah ini untuk kebajikan dan keperluan anak dan bukan sebagai sumber kemewahan.


Berita Harian Online Agama Isnin , 24 Disember 2012
Tags: anak, nafkah
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments