mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Laksana amar makruf nahi mungkar

DALAM kehidupan kita, melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran adalah sangat dituntut oleh Islam. Perbuatan ini adalah ibadah yang sewajarnya dilakukan oleh semua umat Islam. Jika dilihat ibadah ini sukar dilakukan disebabkan sifat, 'tidak mahu jaga tepi kain orang lain.'

Sebenarnya, ia telah menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk menyatakan kebenaran dan mengajak kepada kebaikan, di samping berusaha untuk mencegah segala bentuk maksiat dan dosa. Tuntutan ini difirmankan Allah SWT dan telah menjadi suatu perintah yang tidak boleh diabaikan. Ini disebabkan pengabaian akan bererti suatu ujian yang lebih besar akan menimpa kepada umat ini.

Konsep pendidikan dalam al-Quran yang menekankan umat Islam, khususnya melaksanakan tanggungjawab melaksanakan amar makruf nahi mungkar adalah untuk mengangkat martabat dan peradaban ummah yang dapat menjamin keadilan, keselamatan dan kesejahteraan dalam masyarakat dan negara.

Ini telah dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. (Ali Imran: 104).

Oleh sebab itu, antara tugas para nabi dan rasul mentauhidkan Allah SWT dan meninggalkan segala rupa bentuk kesyirikan dan kejahatan. Jika kerja dakwah nabi dan rasul ini ditinggalkan maka akan rosak dan hancurlah masyarakat ini.

Oleh itu, semua umat Islam bersatu menyeru ke arah menegakkan usaha dakwah yang mulia melalui beberapa pendekatan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Menegakkan amar makruf nahi mungkar meliputi semua aspek dari aspek ibadah, akhlak dan sosial. Dari segi ibadah ia meliputi ibadah solat, puasa, zakat, haji (jika mampu), jihad, takwa, zikir dan taubat. Manakala dari aspek akhlak ia meliputi sifat tawakal, tawaduk (rendah diri), syukur, sabar dan lemah-lembut. Dari aspek sosial sifat adil, menepati janji, ihsan dan berilmu pengetahuan. Semua aspek ini meliputi kehidupan umat Islam.

Oleh itu, sebagai umat Islam kita perlu memikirkannya dan membuat tindakan mengikut kemampuan. Di sekeliling kita, di desa dan kota, terlalu banyak kemungkaran yang kadang-kadang sudah lali di mata kita sehingga kita tidak mampu menghalangnya, hanya dengan hati yang tidak menyetujui.

Adakah di antara kita umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh mengerjakan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Ia boleh dilakukan melalui nasihat yang berhikmah, tulisan yang berhemah, lidah yang sentiasa beribadat, hati yang sentiasa tengadah.

Oleh itu, seru ke arah menegakkan usaha dakwah yang mulia, sama ada di dalam rumah, di luar rumah, di masjid, di jalanan, di tempat permandian, di pusat membeli-belah, di majlis kenduri-kendara, dengan penuh bijaksana mendidik membimbing ke arah kebaikan semua.

 AMINUDIN MANSOR  ialah bekas pendidik berkelulusan Ijazah Kedoktoran Persuratan Melayu.  Utusan Malaysia Online Bicara Agama 16/01/2013

Tags: mungkar
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments