mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Batas aurat Muslim

SESUATU yang harus ditutupi oleh seseorang kerana merasa malu atau rendah diri jika dilihat atau diketahui oleh orang lain disebut aurat. Aurat berasal daripada bahasa Arab aurah. Secara harfiah aurah bererti terbuka, kemaluan, telanjang, aib, cela dan cacat.

Aurat yang terbuka biasa mengundang nafsu berahi orang yang melihatnya sehingga mengundang perbuatan yang tercela.

Ulama sepakat bahawa menutup aurat wajib hukumnya, baik lelaki mahupun perempuan, terutama yang telah dewasa.

Meskipun demikian, memperlihatkan aurat kepada muhrim atau suami isteri hukumnya mubah (boleh). Begitu pula untuk hal-hal darurat, seperti ketika berubat yang mengharuskan si pesakit memperlihatkan auratnya.

Salah satu surah yang digunakan para ulama untuk menetapkan hukum menutup aurat adalah surah al-Ahzab ayat 59 yang bermaksud: Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin hendaklah mereka menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.

Sebahagian ulama, terutama dalam mazhab Hanafi, berpendapat suara perempuan merupakan aurat. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT yang bermaksud: …Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan…

Menurut mereka, membunyikan kaki saja tidak boleh, apatah lagi mengeluarkan suara yang dapat mengundang fitnah dan nafsu berahi.

Adapun ulama Mazhab Syafie berpendapat suara perempuan bukan aurat. Kerana itu, mereka berhak ikut dalam berbagai kegiatan, seperti jual beli.

Bahkan, isteri-isteri Nabi Muhammad SAW juga banyak yang meriwayatkan hadis dan mengajarkan agama kepada semua orang.

Batas aurat


Setiap yang mengakui dirinya Islam dituntut agar berusaha menjadi Muslim sejati. - Gambar hiasan

Para ulama berbeza pendapat tentang batas aurat laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafie, batas aurat lelaki ialah anggota tubuhnya antara pusat dan lutut, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud: Paha adalah aurat. (riwayat Bukhari)

Sebahagian ulama berpendapat bahawa aurat lelaki adalah kemaluan. Ini didasarkan pada hadis daripada Anas bin Malik bahawa: Nabi pernah membuka pahanya ketika beliau duduk bersama para sahabat. (riwayat Bukhari)

Batas aurat perempuan, menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuhnya, termasuk muka dan kedua-dua telapak tangannya, bahkan kukunya.

Pendapat lain mengatakan bahawa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Imam Hanafi berpendapat bahawa kaki perempuan tidak termasuk aurat.

Setiap Muslim wajib menutup auratnya dengan cara berpakaian.

Ajakan bertaubat merupakan isyarat bahawa pelanggaran besar mahupun kecil terhadap tuntutan memelihara pandangan kepada lawan jenisnya tidak mudah dihindarkan oleh seseorang.

Kerana itu, setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan memohon ampun kepada Allah s.w.t atas kesalahan yang dibuatnya.

Utusan Malaysia Online Bicara Agama 05/02/2013
Tags: aurat
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments