mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Ganjaran besar pikul kepercayaan

Tujuh bentuk kualiti salur, buktikan individu boleh dipercayai

Kepercayaan adalah keyakinan yang diberi kepada individu, kumpulan atau institusi dalam mencapai sesuatu hasrat, harapan serta matlamat tertentu. Dalam teori pentadbiran, kepercayaan lebih tinggi tahap kebolehpercayaan daripada keyakinan.

Semakin tinggi kepercayaan yang diterima bererti semakin tinggi keyakinan serta harapan pemberi dan semakin berat amanah pelaksana. Dalam Islam, setiap individu adalah pemimpin yang membawa kepercayaan orang dipimpin dan bertanggungjawab melunaskannya.

Rasulullah SAW bersabda: “(Ketahuilah) setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu (juga) bertanggungjawab atas siapa yang dipimpin.” (Riwayat al-Bukhari)


Kepercayaan dua hala

Kepercayaan dalam organisasi boleh berlaku dalam dua hala iaitu kepercayaan daripada pengurusan atasan kepada pegawai bawahan dan daripada pegawai bawahan kepada kumpulan pengurusan.

Kepercayaan instrumen melancarkan sesuatu tanggungjawab. Adanya kepercayaan, pegawai mampu melaksanakan tugasan lebih fleksibel serta tidak terikat dengan arahan.

Kepercayaan penting kerana mampu menjana daya berfikir, belajar, berkembang dan bertindak kreatif. Pekerja akan memiliki keyakinan tinggi dalam mengurus dan berhadapan risiko apabila diberi kepercayaan.

Sebaliknya, tanpa kepercayaan sifat yang boleh wujud dalam diri pekerja ialah kurang keyakinan, tidak terbuka, tidak berkemampuan mengatasi risiko serta tidak produktif. Kepercayaan juga menyediakan iklim hubungan kerja yang harmoni serta perasaan kesetiaan dan saling mempercayai.

Ia juga memudahkan pengarahan kerja dilakukan. Justeru, kepercayaan adalah kuasa bertindak yang sangat dahsyat dan perlu dianggap sebagai kunci untuk organisasi mengorak langkah ke hadapan.

Namun, kepercayaan dalam organisasi tidak boleh diberi sewenang-wenangnya. Sama ada kepercayaan khusus iaitu berdasarkan jawatan, bidang kuasa, bidang kerja ataupun kepercayaan umum dalam bentuk delegasi tugas kepada pegawai, kumpulan individu atau institusi.

Tujuh bentuk kualiti

Pelbagai bentuk kualiti perlu diberi perhatian untuk menyalur dan membuktikan kepercayaan. Pertama, kualiti diri individu atau peneraju iaitu kepada mereka yang dikenal pasti berkaliber, amanah, neutral, berintegriti, berpengetahuan, komited dan mengutamakan orang lain atau pelanggan dalam mencapai matlamat.

Kedua, kualiti maklumat berkaitan tanggungjawab yang diamanahkan perlu mencukupi, relevan dan betul serta diberitahu dengan jelas serta mudah agar ia dapat difahami termasuk aspek matlamat, reka bentuk, sumber, manfaat yang mereka peroleh.

Juga risiko bakal dihadapi dengan mendalam sebelum tugasan dan hasrat yang ingin dicapai dapat direalisasikan. Keraguan atau kekaburan maklumat akan menyebabkan misi kepercayaan tidak berhasil sepenuhnya.

Kualiti masa

Ketiga, kualiti masa iaitu tempoh tugasan disiapkan perlu dalam lingkungan masa yang munasabah untuk bersifat adil kepada yang menerima amanah, tidak tergesa-gesa supaya kepercayaan dapat dipenuhi.

Keempat, kualiti proses kerana kerja yang diamanahkan berasaskan kepercayaan perlu melalui proses serta prosedur kerja yang telus dan konsisten. Ketelusan dan konsistensi bertindak berasaskan matlamat jelas dan prinsip yang membolehkan seseorang itu mendapat kepercayaan selain dipercayai.

Proses kerja juga membabitkan keputusan diambil secara muafakat berasaskan perbincangan, perundingan serta maklum balas pelbagai sumber termasuk aduan pelanggan, nasihat atau pandangan pakar.

Walaupun kemungkinan gagal dalam mencapai hasrat diinginkan, ia tidak mudah melunturkan kepercayaan kerana terhasil daripada permuafakatan.

Pesanan Rasulullah kepada Muaz Jabal sewaktu menjadi gabenor di Yaman dan kepercayaan Saidina Umar al-Khattab kepada Salman al-Farisi di Kufah antara iktibar penyaluran kepercayaan.

Kepercayaan Rasulullah dan sahabat kepada gabenor, imam dan amil di wilayah Islam berasaskan kepada nilai peribadi, pegangan prinsip serta muafakat mereka.

Kelima, kualiti persekitaran meliputi pelbagai aspek luaran organisasi dan masyarakat termasuklah kemudahan fizikal, teknikal serta kewangan yang diperlukan dalam pencapaian matlamat.

Keenam, kualiti sistem pemantauan. Sejauh mana seseorang itu boleh dipercayai, perlu ada sistem yang mengawasi.

Manusia mudah lakukan kesilapan

Secara tabiinya, manusia mudah melakukan kesilapan. Justeru, kualiti sistem pemantauan dapat menambah baik dan menjamin akauntabiliti kepercayaan.

Ketujuh, kualiti sistem ganjaran dan jaminan keselamatan. Kedua-duanya faktor dorongan dan motivasi kerja yang ditekankan dalam Islam. Sabda Rasulullah: “Bayarlah upah (pekerja) sebelum kering peluhnya.” (Riwayat Ibnu Majah)

Ketujuh-tujuh kualiti ini akan menjadi pemangkin kepercayaan dan faktor ia dapat direalisasikan dalam bentuk keberhasilan kerja. Ia sekali gus mengurangkan potensi kecurigaan dan tidak percaya pihak lain terutama pelanggan.

Bagi yang menerima kepercayaan pula perlu menunjukkan kesungguhan dan komitmen tinggi serta beramanah untuk membuktikan kemampuan melaksana dan melunaskan tanggungjawab. Sesungguhnya, kepercayaan adalah amal soleh yang akan diberi ganjaran di dunia dan akhirat.


Dr Sharifah Hayaati Syed Ismail ialah Prof Madya di Jabatan Siasah Syariyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM) Berita Harian Online Agama 16/02/2013
Tags: kepercayaan, kualiti
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments