mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Bahaya syirik

MENYEKUTUKAN Allah SWT dengan benda lain sebagai sembahan, objek pemujaan dan tempat menggantungkan harapan dinamakan syirik.

Kata 'syirik' berasal daripada bahasa Arab syarika-yusyriku-syirik, yang bermaksud 'sekutu' atau 'persekutuan.'

Syirik digolongkan dalam kategori kufur kerana perbuatan itu mengingkari keesaan Allah, yang bermaksud mengingkari kemahakuasaan dan kemahasempurnaan-Nya.

Dalam al-Quran, istilah 'kafir' kadang-kadang digunakan untuk orang musyrik (pelaku syirik) di samping istilah 'musyrik.'

Syirik kecil (al-syirk al-asghar) disebut juga riak (riya). Riak dikategorikan sebagai syirik berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahawa syirik tersembunyi (al-syirik al-kahfi) ialah melakukan pekerjaan supaya dilihat atau dipuji orang.

Asas adanya syirik kecil dalam erti riak terdapat dalam Q.18:10. Menurut para musafir, istilah 'syirik' dalam ayat tersebut merujuk kepada erti syirik dalam bentuk riak. Yang banyak disoroti dalam al-Quran ialah syirik besar (al-syirik al-akbar) khususnya penyembahan berhala, yang disebut juga syirik terang-terangan (al-syirik al-jail).

Daripada al-Quran diketahui bahawa lama sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, manusia telah menyembah berhala.

Para rasul yang diutuskan ke dunia, daripada Nabi Nuh AS hingga Nabi Muhammad SAW umumnya berhadapan dengan masyarakat penyembah berhala.

Orang musyrik yang menyembah patung berhala yakin bahawa apa yang disembah itu memiliki ciri ketuhanan.


Pemujaan merupakan salah satu perbuatan syirik kerana mempercayai kuasa lain selain Allah SWT dengan bergantung harap kepada objek. - Gambar hiasan

Tuhan kecil

Kemusyrikan dalam bentuk berhala merupakan ciri masyarakat tradisi, seperti halnya masyarakat pada zaman para nabi. Berhala, baik dalam bentuk patung mahupun bentuk lain dijadikan objek sembahan kerana dianggap dapat mendatangkan manfaat serta menolak bahaya.

Berhala itu berfungsi sebagai tuhan kecil (alihan) kerana disembah dan dipuja. Orang musyrik menjadikan tuhan kecil itu sekutu dan tandingan bagi Allah SWT.

Pada era pertama kerasulannya hingga lebih separuh tempoh perjuangan baginda, Nabi Muhammad SAW sendiri menghadapi kaum penyembah berhala, bahkan setelah berhijrah ke Madinah.

Kaum musyrikin merupakan musuh utama yang dihadapinya. Penentangan mereka dapat dipadamkan ketika umat Islam berjaya membebaskan Mekah pada tahun 8 Hijrah serta menghancurkan patung berhala di sekitar Kaabah.

Sejak itu, berakhirlah era pemujaan berhala di tempat suci itu.

Dakwah Nabi

Dakwah utama para rasul adalah untuk menanam akidah tauhid dan mengikis fahaman keberhalaan. Umat Nabi Nuh a.s memuja berhala. Dalam al-Quran disebut nama berhala, antaranya Wadd, Suwaa, Yaghuth, Y'uuqdan Nasr (Q.71:23).

Nabi Hud a.s pula mendapati bahawa kaumnya ('Ad) menyembah banyak tuhan. Ketika Nabi Hud a.s menyeru kepada tauhid, mereka menjawab: "Wahai Hud, engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaran dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu!"(Q.11:53 )

Berhala sembahan dianggap sebagai tandingan bagi Allah SWT kerana orang musyrik yang menyembah patung berhala yakin bahawa sembahan patung itu memiliki ciri ketuhanan.

Dosa syirik sangat dilarang dan tidak akan diampuni Allah SWT. Justeru, inilah yang sangat dilarang oleh Allah SWT Maka sangat wajarlah jika syirik merupakan dosa paling berat antara semua dosa dan kejahatan.

Al-Quran menegaskan bahawa Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik dan perbuatan syirik ialah dosa yang sangat besar.Utusan Malaysia Online Bicara Agama 27/02/2013
Tags: syirik
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments