mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Nabi Musa mencari ilmu

ALHAMDULILLAH, setelah selesai kita membincangkan berkenaan dengan Ashab al-Kahfi penulis ingin meneruskan lagi perbincangan daripada surah yang sama tetapi berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS. Penulis memulakan dengan ayat 60 hingga 64.

Pada ayat 60 ini Ibnu Kathir berkata: Sebab perkataan Musa kepada pemuda yang bersamanya, yakni Yusya' bin Nun tersebut adalah bahawa ia memberitahu kepadanya bahawa (ada) seorang hamba Allah SWT di tempat pertemuan dua laut, dia mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak dikuasai oleh Musa. Maka Musa pun tertarik untuk pergi ke tempat itu. Dan ia berkata kepada pemuda tersebut: "Aku tidak akan berhenti berjalan," maksudnya aku akan terus berjalan, "Sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan." Maksudnya, tempat itulah yang merupakan tempat pertemuan dua buah lautan. Qatadah dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "Kedua laut itu adalah laut Persia yang dekat dengan Masyriq dan laut Romawi yang berdekatan dengan Maghrib." Muhammad bin Kaab al-Qurazhi mengatakan: "Pertemuan dua laut itu terletak di Thanjah, iaitu di Ijung negeri Maroko."

Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, bahawasanya dia pernah berkata: "Huqub itu bererti 80 tahun."

Sayid Qutub berkata: Yang lebih rajih - Allahu a'lam - maksud tempat pertemuan dua lautan itu ialah laut Rum dan laut Qulzum iaitu Laut Mediterranean dan Laut Merah. Tempat pertemuan dua laut ini ialah di kawasan tasik-tasik al-Murrah (al-Buhayrat al-Murrah) dan tasik Buaya (Buhayrah al-Timsah) atau tempat pertemuan dua Teluk Aqabah dan Teluk Suez di Laut Merah. Kawasan ini merupakan pentas sejarah Bani Israel selepas mereka keluar dari negeri Mesir. Walau bagaimanapun al-Quran al-Karim hanya menyebutnya secara umum sahaja. Oleh itu, kami hanya berpandu dengan isyarat ini.

Sementara itu pada ayat 61 pula Ibnu Kathir berkata: Ibn Juraij menceritakan, Ibnu Abbas RA mengatakan: "Bekas jejaknya seolah-olah menjadi batu." Al-'Aufi menceritakan daripada Ibnu Abbas: "Ikan itu tidak menyentuh sesuatu yang ada di laut melainkan akan menjadi kering dan kemudian menjadi batu. Muhammad bin Ishaq menceritakan juga daripada Ibnu Abbas, daripada Ubay bin Kaab, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika disebutkan peristiwa tersebut: "Air tidak pernah terlubangi sejak manusia ada selain tempat berjalannya ikan yang berada di dalamnya. Air itu terbelah seperti lubang sehingga Musa kembali kepadanya, ia melihat jalan ikan tersebut. Qatadah berkata: 'Bayangan air itu dari laut sehingga menyebar ke laut.' Kemudian Musa berjalan di sana sehingga ia tidak berjalan di jalan itu melainkan air berubah menjadi keras membeku."

Al-Maraghi berkata: Menurut suatu riwayat, Nabi Musa AS disuruh supaya membawa seekor ikan masin, lalu dikatakanlah kepadanya: Sebaik saja kamu kehilangan ikan itu, maka di sanalah tempat tinggal Habibullah. Kemudian, Nabi Musa mengambil seekor ikan dan diletakkan di dalam sebuah bakul. Lalu, Musa pun berangkat, ditemani oleh muridnya sehingga kedua-duanya sampai pada sebuah batu besar yang terletak di sisi pertemuan di antara dua laut. Kedua-duanya pun tertidur. Pada waktu yang sama ikan yang dibawa bergerak-gerak dibakulnya, lalu menggelongsor jatuh ke dalam laut.

Menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim pula, bahawa Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa AS: Ambillah Nun (ikan yang mati) itu, iaitu ikan yang akan ditiupkan padanya roh.

Nabi Musa AS mengambil ikan seperti itu, lalu baginda letakkan dalam sebuah keranjang dan baginda bersabda kepada muridnya, "Aku tidak menugaskan kamu kecuali memberitahu kepadaku tempat ikan ini akan meninggalkan kamu". Murid berkata, "Aku tidak diberi tugas yang banyak."

Ketika kedua-duanya berada di bawah bayang-bayang sebuah batu besar, tiba-tiba ikan itu menggelongsor sehingga masuk ke laut, sedangkan ketika itu Musa sedang tidur. Maka berkata, "Aku tidak akan membangunkannya."

Namun, ketika Nabi Musa terjaga, ternyata muridnya itu lupa untuk memberitahu tentang ikan tersebut.

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas RA, bahawa setiap kali ikan itu menyentuh sesuatu dari laut, maka sesuatu itu akan menjadi kering dan akhirnya menjadi batu.

Manakala pada ayat ke-62, Ibnu Kathir berkata: Iaitu tempat di mana keduanya lupa akan ikan tersebut. Menurut salah satu daripada dua pendapat sebenarnya dia keluar daripada air masin. Ketika mereka berdua berangkat meninggalkan tempat di mana kedua-duanya melupakan ikan itu, maka Nabi Musa AS berkata kepada pemuda itu: Bawalah makan tengah hari kita, sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini, iaitu suatu perjalanan yang terlalu jauh.

Al-Maraghi berkata: Ada hikmah berlakunya lapar dan letih pada Nabi Musa AS ketika Baginda AS telah melampaui tempat tersebut, lalu baginda meminta makanan. Pada saat inilah Musa teringat akan ikan tersebut yang menyebabkan baginda berusaha mencari ikan tersebut, sehingga akhirnya baginda kembali semula ke tempat orang yang baginda cari itu.DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI Utusan Malaysia Online Bicara Agama 29/03/2013
Tags: ilmu, nabi
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments