mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Penetapan syarat elak penganiayaan

Sistem muamalat Islam sangat mementingkan keadilan dan kesaksamaan kepada pihak yang terbabit dalam kontrak. Sistem digagaskan al-Quran dan sunnah ini menetapkan rukun tertentu bagi menjayakan maqasid (tujuan) pemeteraian kontrak.

Di sebalik rukun bagi setiap kontrak itu, ada syarat yang perlu dipenuhi bagi memastikan keabsahan rukun ditetapkan. Contohnya, antara rukun perlu ada dalam kontrak jual-beli (al-bai’) ialah al-‘aqidain (dua pihak yang berakad).

Namun, tidak cukup setakat itu. Rukun itu mesti memenuhi syarat yang ditetapkan iaitu kedua-dua pihak yang berakad mestilah baligh dan berakal.

Al-Quran tidak meletakkan secara spesifik syarat perlu untuk memeterai sesuatu kontrak. Namun, al-Quran memberi garis panduan umum yang perlu dipatuhi bersama oleh mereka yang terbabit dalam kontrak.

Antaranya, Allah SWT berfirman: “Wahai orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah segala akad kamu.” (Surah al-Maidah, ayat 1)

Melalui ayat ini dapat kita fahami Allah SWT memerintahkan mereka yang berkontrak supaya mematuhi syarat dipersetujui bersama. Ini bermakna, setiap pihak yang bersepakat mengenai syarat tertentu dalam kontrak akan terikat dengan syarat berkenaan.

Tanggung liabiliti

Jika terdapat pihak yang gagal mematuhi syarat ditetapkan, maka dia akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab termasuk kerugian yang terhasil daripada pelanggaran syarat itu.

Dalam Islam, mereka yang melanggar syarat bukan saja menerima akibatnya di dunia, bahkan dia dianggap sebagai berdosa kerana mengkhianati kontrak dan bakal menerima pembalasan di akhirat kelak.

Firman Allah SWT: “Dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.” (Surah al-Isra’, ayat 34)

Contohnya, jika dua pihak bersetuju melakukan perniagaan atas asas mudharabah, maka antara perkara yang mesti dipersetujui serta disepakati terlebih dulu adalah mengenai pembahagian keuntungan.

Satu pihak akan menjadi penyumbang modal (rabbul mal), manakala satu pihak lagi menjadi pekerja (mudharib). Dalam perniagaan didapati adanya keuntungan, maka kedua-dua pihak yang berkontrak perlu membahagikannya mengikut peratusan dipersetujui.

Sebaliknya, jika ada kerugian, maka ia hanya membabitkan wang penyumbang modal bukan pekerja. Namun, jika pekerja melanggar syarat dipersetujui bersama ketika menjalankan perniagaan itu, maka dia menanggung segala kerugian.

Ini berasaskan hadis dari Ibnu Abbas, katanya: “Saidina Abbas bin Abdul Mutalib apabila menyerahkan harta sebagai mudharabah mensyaratkan kepada kawannya (pekerja) supaya jangan membawa hartanya menyeberang laut, menuruni lembah dan membeli binatang yang hidup. Jika dia melakukan juga demikian hendaklah dia menanggung bayaran ganti rugi. Syarat diletakkan Abbas ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW dan Baginda meluluskannya.” (Riwayat Al-Thabrani)

Kebebasan berkontrak

Secara asasnya, Islam membenarkan kita meletakkan syarat tambahan dalam kontrak dimeterai. Kebebasan berkontrak sejajar dengan asas muamalat Islam yang bersifat harus (al-aslu fil ashya’ al-ibahah).

Penetapan syarat dibenarkan dalam Islam untuk menegakkan keadilan dan mengelakkan kezaliman serta penganiayaan kepada mana-mana pihak terbabit atau tidak terbabit dalam kontrak. Maknanya, pihak yang berakad dibenarkan meletakkan syarat jika tidak bercanggah maqasid atau tujuan kontrak.

Syarat jelas dilarang Islam adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini berasaskan sabda Rasulullah SAW: “Dan orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian) di antara mereka melainkan syarat yang mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram.” (Riwayat Tirmizi)

Fuqaha Mazhab Hanafi meletakkan beberapa garis panduan untuk penetapan syarat kontrak muamalat Islam yang akan dihuraikan dalam artikel akan datang.

Berita Harian Online Agama 21/06/2013
Tags: syarat
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments