mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Doa untuk keluarga

ALHAMDULILLAH, sekali lagi saya rafakkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana diberi pelbagai kurniaan nikmat yang tidak terhitung. Antara anjuran Islam supaya kita sentiasa berdoa terutamanya kepada keluarga dan zuriat kita.

Benarlah firman Allah SWT yang bermaksud: Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh daripada isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. (al-Furqan: 74)

Apakah makna sifat ini? Mereka berdoa kepada Allah SWT, kembali dan menghadap ke wajah-Nya yang mulia, memohon agar Dia menganugerahkan isteri daripada keturunan yang menyenangkan hati mereka, melapangkan dada, menggembirakan. Juga memohon agar menjadikan mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Doa ini menggambarkan harapan manusia. Jika yang diharapkan adalah keduniaan, maka doa dan permintaan itu terbatas untuk di dunia sahaja dan jika harapannya adalah akhirat, maka hasratnya tertuju ke akhirat.

Allah telah menyebutkan beberapa sikap manusia pada musim haji. Firman-Nya lagi yang bermaksud: Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah SWT (dengan membesarkan-Nya) sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut (memuji-muji) datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami! Berilah kami (kebaikan) di dunia. Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikitpun kebaikan di akhirat. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada azab neraka. (al-Baqarah: 200-201)

Syeikh al-Maraghi dalam mentafsirkan ayat di atas iaitu ayat daripada surah al-Furqan dengan berkata: Mereka itu terdiri daripada orang yang memohon kepada Allah SWT supaya diberikan keturunan yang taat dan beribadat semata-mata kepada-Nya, tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain.

Sebenarnya bagi orang yang beriman, apabila melihat keluarganya taat seperti dirinya, tentulah dia akan merasa senang dan bergembira. Dia mengharapkan mereka boleh memberikan kebahagiaan dunia di sepanjang hidupnya dan akan bertemu mereka di akhirat kelak.

Mereka juga memohon agar Allah SWT menjadikan mereka sebagai imam yang diteladani ketika menegakkan panji-panji agama dengan menganugerahkan ilmu yang luas serta memberinya taufik bagi mengerjakan amal soleh.

Muslim pula meriwayatkan daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Apabila seseorang Muslim itu mati, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya, ilmu yang bermanfaat setelah kematiannya dan sedekah yang sentiasa mengalir.

Dalam mencapai keluarga bahagia dan harmoni, antara perkara yang penting ialah melaksanakan perintah Allah seperti solat dan ibadah yang lain, saling bertolak ansur, melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar dengan penuh hikmah di samping saling bantu-membantu dan tolong-menolong antara satu sama lain. Ia sudah pasti akan membawa banyak kelebihan dan pasti utuh institusi kekeluargaan.

Penawar

Mereka memohon dua perkara kepada Allah SWT, yang pertama, supaya Allah SWT memberi mereka isteri dan keturunan yang sentiasa beribadat kepada-Nya semata-mata sehingga mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kedua, supaya Allah SWT menjadikan mereka sebagai orang yang memberi petunjuk, penyeru kebaikan dan mengajak ke arah perbuatan yang makruf serta mencegah perbuatan yang mungkar.

Semoga Allah mengurniakan kepada kita zuriat yang soleh dan solehah yang menjadi penawar mata hati kita bukan semata-mata di dunia tetapi juga merentasi di akhirat.DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI Utusan Malaysia Online Bicara Agama 28/06/2013
Tags: doa, keluarga
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments