mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Hujjatul Islam kita

SETIAP peradaban melahirkan tokoh besar. Peradaban Islam telah melahirkan banyak ilmuwan ternama dunia sejak abad ke-9 hingga abad ke-20. Mereka meneliti dan berusaha menjelaskan tentang alam semesta, mulai dari galaksi yang sangat jauh hingga hal-hal terdekat dengan kehidupan mereka.

Umumnya, mereka menguasai lebih daripada satu bidang ilmu, baik ilmu agama mahupun ilmu sosial. Apa pun bidang ilmunya, para ilmuwan Muslim adalah tokoh-tokoh hebat yang mencipta penemuan baru di mata dunia.

Sebagai contoh pada abad ke-9, lahir Al-Khawarizmi yang terkenal sebagai tokoh matematik dan astronomi dan Al-Kindi yang terkenal sebagai tokoh falsafah. Pada abad ke-10 lahir Al-Farabi yang terkenal sebagai tokoh falsafah dan pada abad ke-11 lahir Ibnu Haitam yang terkenal sebagai tokoh fizik dan matematik.

Ibnu Sina yang terkenal sebagai tokoh falsafah dan hampir semua bidang ilmu yang berkembang pada ketika itu. Pada abad ke-12 lahir Ibnu Rusyd yang terkenal sebagai tokoh perubatan, biologi, fizik dan astronomi.

Sementara Ibnu Tufail yang terkenal sebagai tokoh perubatan matematik dan falsafah, manakala Umar Khayyam pula terkenal sebagai tokoh matematik, astronomi dan kesusasteraan.


Imam Al-Ghazal dilahirkan di Gazalah dekat Tus, Khurasan, bahagian utara Iran telah menjalani kehidupan
zuhud dengan mengembara selama 10 tahun, sebelum kembali ke Nishapur, Iran.

Pada abad ke-13 lahir Ibnu Nafis yang terkenal sebagai tokoh perubatan dan kimia. Abad ke-14 lahirlah pula Ibnu al-Munzir yang terkenal sebagai tokoh perubatan haiwan.

Pada abad ke-15, Ibnu Majid yang terkenal sebagai tokoh astronomi dan geografi, seterusnya pada abad ke-19 lahir Ja'afar Syarif yang terkenal sebagai tokoh perubatan dan pada abad ke-20 lahir Abdus Salam yang terkenal sebagai tokoh fizik.

Mungkin di kalangan kita umat Islam tidak lupa, bahkan pernah mendengar ataupun sudah membaca karya terbesar Imam Al-Ghazali iaitu Ihya' Ulum Ad Din. Mari kita sejenak menghayati tokoh besar yang telah melahirkan hasil karya yang tersohor dan hingga kini ditatapi dan dikaji oleh umat Islam di sepanjang masa dan zaman.

Al-Ghazali merupakan seorang ahli teologi, falsafah dan sufi besar dalam Islam. Beliau dilahirkan pada 450 Hijrah/1058 Masihi di kota Gazalah dekat Tus, Khurasan, bahagian utara Iran. Namanya dinisbahkan kepada tempat kelahirannya. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali.

Di bidang keilmuan, pada mulanya beliau mendalami ilmu fiqh, kemudian mempelajari secara mendalam ilmu kalam dan ilmu falsafah. Setelah namanya harum sebagai seorang sarjana, pada 1091 Al-Ghazali dilantik menjadi Guru Besar Undang-Undang oleh Nizam al-Mulk (1018-1092), perdana menteri Sultan Maliksyah (1072-1092) dari dinasti Seljuk di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Beliau sempat mengajar di madrasah itu selama empat tahun dan pada zaman itulah beliau menulis karyanya Maqasid al-Falasifah dan Tahafut al-Falasifah.

Al-Ghazali dianggap sebagai pembela kebenaran Islam yang terbesar sehingga digelar Hujjatul Islam atau "pembela Islam". Sehingga sekarang orang Muslim tetap tekun membaca karyanya yang terbesar, Ihya' Ulum Ad din (Menghidupkan Kembali Ilmu Agama).

Disebabkan kehidupannya 'terganggu' oleh krisis kepercayaan dan keraguan, pada 1095 Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan mengembara dari suatu tempat ke suatu tempat. Pada mulanya beliau pergi ke Damsyik, kemudian ke Hebron dan Baitulmaqdis, kemudian ke Mekah dan Madinah.

Beliau menjalani kehidupan zuhud dengan mengembara selama 10 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Nishapur pada 1106, menjadi tenaga pengajar di Madrasah Maimunah Nizamiyah.

Tidak berapa lama kemudian, beliau meninggalkan Nisabur, pergi ke Tus dan mendirikan halaqah (sekolah calon sufi) di tempat kelahirannya dan menguruskannya sehingga akhir hayat.

Perjalanan intelektual dan spiritual dalam menemukan kedamaian batin serta mengikuti jalan sufi telah beliau abadikan menerusi autobiografi berjudul al-Munqiz min ad-Dalal (Pembebas daripada Kesesatan).

Al-Ghazali dianggap paling berjasa dalam 'mendamaikan' antara tasawuf dengan syariat sehingga tasawuf dapat diterima oleh sebahagian besar umat Islam. Beliau juga berjasa mengembangkan serta menyebarkan aliran Asy'ariyah yang dianut oleh majoriti Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Al-Ghazali mengkritik pandangan dan penemuan para ahli falsafah dan akhirnya memilih tasawuf sebagai jalan menuju Tuhan. Dalam kritikannya terhadap para ahli falsafah menerusi karyanya, Tahafut al Falasifah, beliau mengatakan bahawa ada tiga pendapat para ahli falsafah yang telah membawa mereka kepada kekufuran, iaitu bahawa alam ini adalah qadim, dalam erti tidak bermula dalam waktu; Tuhan tidak mengetahui bahagian sekecil-kecilnya dalam segala kejadian alam ini dan tidak ada kebangkitan jasmani pada hari kiamat.

Akhir sekali mari kita renungi sepotong ayat al-Quran dalam surah al-Mujaadalah ayat 11 yang bermaksud: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.Utusan Malaysia Online Bicara Agama 30/07/2013
Tags: falsafah, tokoh
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments