mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Kelebihan bersilaturahim

ALHAMDULILLAH, pada ruangan kali ini dalam artikel tafsir, penulis ingin mengemukakan berkaitan pentingnya menjaga hubungan silaturahim.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Wahai sekalian manusia! bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-yebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturahim) kaum kerabat; kerana Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. (al-Nisa': 1)

Pada hujung ayat ini, seperti yang ditafsirkan oleh Syeikh al-Maraghi: Takutlah kamu kepada Allah SWT yang menjadi tempat kamu meminta iaitu apabila seseorang berdoa. Aku mintakan untukmu kepada Allah SWT supaya kamu dapat memenuhi hajat.

Oleh yang demikian mereka mengharapkan agar Allah SWT mengkabulkan doanya. Maksud "meminta kepada Allah" ialah meminta untuk beriman kepada-Nya dengan dengan mengagungkan-Nya, iaitu dengan sebab seperti itu aku meminta kamu untuk berbuat seperti itu.

Takutlah kamu kerana mensia-siakan hak ahli keluarga. Oleh itu sambungkanlah tali kekeluargaan itu melalui perbuatan yang baik dan janganlah kamu memutuskannya.

Sebagai penguat betapa mulianya hubungan silaturahim, penulis menukilkan daripada Ibnu Abbas R.A berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Tertera di dalam kitab Taurat: Siapa yang suka usianya panjang dan rezekinya bertambah, maka hendaklah menyambung silaturahim." (riwayat al-Hakim dalam al-Mustadrak (4/160) dan pada sanadnya daif)

Antara pengajaran dan inti pati yang dapat kita ambil antaranya adalah:

l Silaturahim adalah satu perkara yang amat dituntut untuk dihubungkan. Tanpanya sudah pasti institusi kekeluargaan akan menjadi pincang dan runtuh seterusnya mengakibatkan tergugatnya keharmonian.

l Allah SWT memerintahkan kita supaya menghubungkan silaturahim sesama kaum keluarga yang dekat mahupun yang jauh.

Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang memperkatakan persoalannya, juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW terutama sekali hadis-hadis Qudsinya yang sangat memberikan perhatian terhadap persoalan ini.

Kaum Muslimin sewajarnya mengambil berat terhadapnya, terutama sekali dalam zaman moden ini, masing-masing dengan dirinya sendiri, sehingga ramai daripada kalangan anak buah tidak kenal dengan kalangan anak buah yang lain.

Bagaimana keturunan kaum yang seumpama ini akan menjaga pertalian kerabatnya di masa akan datang nanti?

Antara bentuk menyambung silaturahim ialah:

l Saling ziarah menziarahi

l Bantu-membantu

l Menolong tatkala kesempitan

l Melawat ketika sakit

l Mengambil sikap cakna terhadap saudara mara

l Melaksanakan amar makruf dannahi munkar

l Mendidik dan mentarbiah mengikut acuan syariat Islam

Penulis menukilkan pesan yang cukup bernilai wasiat ulama dan salafussoleh antaranya adalah:

Ja'far al-Sadiq RA berkata kepada anaknya: Jangan kamu bersama dengan tiga golongan manusia ini, kerana Allah murka terhadap mereka ini, mereka ini adalah:

l Jangan kamu bergaul dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, kerana dia telah memutuskan tali antara dia dengan Allah.

l Jangan kamu bergaul dengan orang yang derhaka kepada ibu bapanya, kerana dia orang yang terlaknat.

l dan jangan kamu bergaul dengan pendusta, kerana dia akan mendekatkan yang jauh bagimu dan menjauhkan yang dekat daripadamu.

Justeru, marilah sama-sama kita menyambung dan mengikat tali silaturahim agar benar-benar mantap dan mendapat keredaan Allah SWT.DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL BAKRI Utusan Malaysia Online Bicara Agama 16/08/2013
Tags: silaturahim
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments