mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Ilmu lebih utama daripada amal

ALLAH SWT akan mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu sebagaimana firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (daripada kalangan kamu) beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya tentang apa yang kamu lakukan. (al-Mujadalah: 11)

Ketahuilah bahawa ilmu lebih utama daripada amal. Amal ibadah tidak diterima kecuali dengan ilmu. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya menulis syair yang bermaksud, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima.

Ilmu pengetahuan adalah kawan yang setia ketika sepi, pembimbing ke jalan petunjuk agama dan modal dalam perjuangan untuk mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat.

Orang yang malas mencari dan menambah ilmu pengetahuan bagaikan lampu kehabisan minyak dan dia akan hidup dalam kegelapan.

Hidup akan cemerlang jika dibekalkan dengan ilmu pengetahuan.

Teman

Al-Jahiz berpesan supaya banyak membaca agar dapat mengusir kesedihan yang kamu rasakan. Beliau berkata: Buku adalah teman yang tidak dapat mengusirmu, sahabat yang tidak menyesatkanmu dan sahabat yang tidak memberatkanmu.

Buku adalah seperti orang yang tidak dapat meletihkanmu, tetangga yang tidak membuatmu kesal, sahabat yang tidak ingin mengeluarkan apa yang kamu miliki dengan rayuan, tidak memperlakukanmu dengan tipu daya, tidak menipumu dengan kemunafikan dan tidak memperdayamu dengan pembohongan.

Buku merupakan barang yang jika kamu melihatnya, maka akan semakin menambahkan kesenanganmu, buku dapat mengasah otakmu, menyederhanakan pembicaraanmu sehingga mudah difahami, dapat memperbaiki tugas-tugasmu, mengagungkan ucapanmu, menjadikan dirimu nyaman, memanjangkan umurmu, menghadiahkan penghargaan besar bagimu daripada orang awam dan dapat menjadikanmu sebagai kepercayaan penguasa.

Dengan buku, dalam jangka waktu sebulan kamu dapat mengetahui sesuatu hal yang tidak dapat diketahui daripada orang lain selama hidupmu. Dengan buku kamu selamat daripada kerugian, kerja keras dan berlama-lama menunggu pelajaran yang sebenarnya dapat kamu pelajari sendiri.

Dengan buku juga kamu akan menjadi orang yang paling mulia akhlaknya dan paling mulia keturunannya di antara orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu juga akan selamat daripada orang yang membencimu ketika duduk bersama mereka.

Hakikatnya menerusi pembacaan, seseorang itu akan memperoleh banyak manfaat apatah lagi sekiranya mengkaji sebuah buku. Antaranya;

l Menghilangkan perasaan was-was, gelisah dan sedih.

l Menjauhkan seseorang dari berbuat kejelekan.

l Dapat menyibukkan diri seseorang dari kegiatan para penganggur.

l Memperbaiki dan melatih ucapan seseorang, menjauhkannya daripada kesalahan berbicara dan menghiasinya dengan kata-kata yang indah ketika berbicara dengan orang lain.

l Mengembangkan akal, meningkatkan pemikiran, dan menjernihkan hati.

l Dengan membaca seseorang dapat memperolehi ilmu yang berlimpah serta pelbagai pemahaman dari satu masalah.

l Dapat memperolehi manfaat dan percubaan yang dilakukan oleh orang lain dan kesimpulan para ulama.

l Dengan membaca dapat membentuk kemampuan untuk memecahkan suatu ilmu yang masih menjadi perkara misteri di samping menelaah kebudayaan-kebudayaan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

l Dapat menambahkan keimanan, terutama ketika membaca buku-buku yang berkaitan dengan Islam. Ini kerana, buku itu seperti penasihat, pemberi peringatan yang terpenting, pencegah yang terbesar dan hakim yang paling adil untuk memutuskan sesuatu perkara.

l Kitab dapat menyelamatkan fikiran manusia, menyelamatkan hati daripada kehancuran dan menyelamatkan masa daripada kesia-siaan.

l Dengan membaca, seseorang dapat menetapkan suatu kalimat yang diambil, dipakai, membentuknya, mengetahui maksud dari suatu ibarat dan dapat mengetahui rahsia-rahsia hikmah yang terkandung di dalam suatu bacaan.

Selain itu terdapat lima kemahiran yang amat perlu bagi generasi pelajar membangunkan dirinya supaya mampu menjadi modal insan yang menyumbang ke arah pembangunan negara dan pembangunan umat manusia.

Selama ini kita menjadi umat pengguna dan umat penciplak terhadap keunggulan orang lain. Kita belum mampu menjadi umat penyumbang terhadap pembangunan umat dan pembangunan umat manusia.

Oleh itu, beberapa asas kemahiran yang penting dan utama perlu dikuasai oleh umat Islam atau pelajar di samping memiliki kecemerlangan akademik. Asas kecerdasan berfikir (IQ) harus dapat diseimbangkan dengan keteguhan emosi (EQ) dan menjadi ketangkasan rohaniah (SQ) sebagai pedoman utama dalam melakukan sesuatu amal.

Antara lima kemahiran itu adalah;

l Kemahiran ilmu mengurus diri dan ilmu mengurus sistem.

l Kemahiran berfikir.

l Kemahiran berorganisasi.

l Kemahiran berstrategi.

l Kemahiran berkomunikasi.DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL- BAKRI Utusan Malaysia Online Bicara_Agama 20130913
Tags: amal, eq, ilmu, iq, sq
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments