mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Persoalan Agama: Tunai haji berulang kali bukan Sunnah

Apakah pandangan agama terhadap seseorang yang suka melakukan haji dan umrah berulang kali? Bagaimana jika seorang yang sudah menunaikan haji, kemudian dia melakukan maksiat, adakah hajinya batal.

Azmi, Serdang, Selangor.

Jawapan: Menunaikan haji dan umrah beberapa kali pun tidak ada larangan. Bahkan banyak muslimin yang melakukannya. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan sesiapa mengerjakan suatu kebajikan (dengan kerelaan hati sendiri) maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” (Surah al-Baqarah, ayat 158) Mengandungi hikmah

Ibadat umrah lebih kecil pahalanya berbanding haji. Umrah tidak terikat dengan waktu. Ibadah umrah dinamakan alhajjul asghar (haji kecil) kerana jemaah tidak pergi ke Arafah dan melempar jumrah di Mina. Ibadah haji dinamakan alhajjul akbar (haji besar) kerana haji terikat dengan waktu, tidak boleh dilakukan setiap masa.

Mencontohi Rasulullah SAW melakukan haji adalah paling baik dan mengandungi hikmah yang besar. Rasulullah SAW seumur hidup hanya sekali menunaikan haji. Hukum lebih dari sekali pergi haji adalah harus bukan sunnah.

Kita banyak melihat orang Islam miskin dan melarat. Alangkah baiknya jika wang yang digunakan untuk berulang-ulang pergi haji dimanfaatkan bagi beramal, menolong keluarga muslim yang memerlukan atau kepentingan dakwah Islam.
Apabila seorang melakukan kemungkaran padahal ia sudah menunaikan fardu haji, maka kemungkaran itu tidak membatalkan haji kerana perbuatan yang baik tidak dapat dibatalkan oleh keburukan, meskipun dapat menyebabkan kurang pahalanya.

Hal ini disebabkan Allah SWT menghisab seluruh perbuatan manusia, baik yang kecil dan besar, ketaatan atau kemaksiatan. Timbangan pada hari kiamat adalah hukum, pada ketika itu semua kebaikan diletakkan pada satu neraca sedangkan seluruh keburukan diletakkan pada neraca lain.

Tak rugi

Oleh itu, adakah seseorang itu termasuk dalam ahli kebaikan atau keburukan, akan terlihat pada neraca mana yang lebih berat. Berdasar-kan timbangan itu manusia diberi pahala dan seksa.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahalanya). Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.” (Surah al-Anbiya’, ayat 47)


Zahazan Mohamed Berita Harian Online Agama 22/09/2013
Tags: haji, umrah
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments