mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Usah abaikan solat sunat rawatib

Untuk Maghrib tidak ada solat sunat qabliyah rawatib (sebelum solat fardu) yang muakkad. Solat sunat rawatib yang muakkad berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan lain-lainnya daripada Nabi Muhammad SAW ada 10 rakaat iaitu dua rakaat sebelum Subuh, dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudah Zuhur, dua rakaat sesudah Maghrib dan dua rakaat sesudah solat Isyak. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Itulah 10 rakaat solat sunat rawatib yang selalu dilakukan dengan tetap oleh Rasulullah SAW yang disebut sebagai sunat muakkad, di samping solat witir.

Namun, ada juga dalam beberapa hadis disebutkan bahawa sunat muakkad sebelum zuhur boleh dua rakaat dan boleh empat rakaat.

Solat sunat rawatib ini sepatutnya dipelihara dengan baik oleh setiap Muslim dan janganlah sampai diabaikan. Ini kerana solat sunat itu dipandang sebagai penyempurnaan solat fardu serta menggantikan kekurangan dan ketidaksempurnaan solat fardunya ketika dihisab pada hari pembalasan kelak.

Selain itu terdapat hadis Abdullah bin Mughaffal bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Antara tiap-tiap dua azan ada solat.” (Riwayat Ahmad, al-Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan)


Tiada larangan


Yang dimaksudkan dengan dua azan, di sini, ialah azan dan iqamat. Dengan demikian, solat dua rakaat sesudah azan dan sebelum iqamat itu disyariatkan dan mustahab (disukai). Maka, jika ada orang yang melakukannya sebelum solat maghrib iaitu sesudah dikumandangkan azan Maghrib tidak dilarang seperti halnya orang yang masuk masjid melakukan solat dua rakaat sebagai penghormatan terhadapnya.

Tetapi apabila imam terus melakukan solat Maghrib selepas selesai azan sehingga tidak ada masa bagi seseorang untuk melakukan solat tahiyyatul masjid dua rakaat kerana ia mesti terus ikut melakukan solat Maghrib, maka solat fardu yang ia tunaikan dalam keadaan seperti ini dilihat mencukupi untuk solat tahiyatul masjid.

Ini kerana solat tahiyatul masjid tidaklah dituntut ke atas seseorang Muslim kecuali ia mempunyai kesempatan mengerjakannya pada ketika masuk masjid.

Dua rakaat yang dikerjakan seseorang ketika memasuki masjid disebut solat tahiyatul masjid, sedangkan bagi orang yang sudah duduk di dalam masjid lalu ia melakukan solat dua rakaat, maka solat itu adalah solat nafilah (solat sunat) yang disukai.

Adapun bagi imam, hendaklah ia tidak melakukan solat sunat dua rakaat sebelum Maghrib secara terus menerus. Hendaklah melakukannya selama beberapa hari dan meninggalkannya selama beberapa hari kerana solat ini tidak disyariatkan untuk dilakukan secara tetap. Perkara ini hendaklah dijaga supaya orang lain tidak menyangka bahawa ia sebagai solat sunat muakkad, lebih-lebih lagi imam, yang ahli ilmu yang menjadi ikutan orang lain.


Boleh tinggal solat sunat

Muhaqqiq dari kalangan ulama menegaskan supaya imam meninggalkan solat mustahab seperti ini pada waktu tertentu kerana dibimbangi orang lain menganggapnya wajib. Bahkan, mereka dibolehkan meninggalkan solat sunat muakkad sekali sekala dengan maksud seperti tadi. Seperti mana halnya Imam Malik menyukai imam yang sekali sekala tidak membaca surah as-Sajdah ketika solat Subuh pada Jumaat, meskipun membaca surah itu disunatkan.

Kalau kita lihat di beberapa tempat, sebahagian orang menganggap sujud tilawah pada solat Subuh hari Jumaat sebagai sesuatu yang wajib. Mereka berkata: “Sesungguhnya solat Subuh pada Jumaat terdapat satu rakaat dengan tiga kali sujud.” Mereka beranggapan bahawa sujud tilawah ini wajib ditunaikan dalam solat Subuh pada Jumaat.

Mereka mengingkari imam yang tidak sependapat demikian dan menganggap solat itu tidak sah jika tidak disertai sujud tilawah. Oleh kerana itulah Imam Malik dan lainnya menyukai imam yang menjadi rujukan sekali-sekala meninggalkan hal yang mustahab (digalakkan) supaya orang lain memahami hukum yang sebenarnya. Demikianlah, wallahua’lam.


Zahazan Mohamed Berita Harian Online Agama 24/11/2013
Tags: rawatib, solat
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments