mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Takaful Ikhlas: Denda, bayaran tambahan kepada peminjam haram

Asasnya Islam tidak menggalakkan kita berhutang melainkan ketika berhadapan situasi yang memerlukan untuk berbuat demikian.


Perkara ini digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, da ripada kebaculan dan kebakhilan dan daripada beratnya hutang dan penindasan orang.” (Muttafaqun ‘alaih)


Makna qardh ialah al-qat’ (potong). Harta yang di serahkan kepada orang yang berhutang dinamakan qardh kerana ia adalah potongan daripada harta yang memberi hutang. Menurut ulama Hanafi, qardh ialah pemberian harta mithliy oleh seseorang kepada seorang lain supaya membayarnya semula.

Barang mithliy adalah barang yang mempunyai unit serupa di pasaran seperti bangunan, rumah, tanah, kereta dan sebagainya. Namun, ulama mazhab Syafi’e meng haruskan pinjaman semua barang, sama ada yang boleh ditentukan jenis kuantiti atau kualitinya termasuk barang mithliy atau qimiy.

Pinjaman dalam Islam

Kalimah qardh biasanya digandingkan dengan ‘hasan’ bagi menunjukkan pinjaman dalam Islam hanyalah mem bantu pihak yang meminjam, bukannya untuk men dapatkan keuntungan. Islam melarang umatnya men dapatkan sebarang manfaat melebihi jumlah pinjaman diberikan kepada peminjam.

Walaupun Islam tidak menggalakkan kita berhutang, tetapi jika ada pihak mahu mendapatkan bantuan pin jaman, maka kita digalakkan memberikannya sekadar termampu. Allah SWT memuliakan mereka yang sanggup berkorban memberikan pinjaman kepada saudaranya kerana belas kasihan.

Nabi SAW bersabda: “Sesuatu yang dipinjamkan oleh seseorang Muslim kepada Muslim yang lain sebanyak dua kali seperti bersedekah sekali.” (Riwayat Ibn Hibban)

Kontrak pinjaman tidak boleh sesekali dijadikan alat meraih keuntungan dan diniagakan menurut Islam. Ia berdasarkan objektif utama qardh iaitu kebajikan dan bantuan, maka Islam meletakkan kewajipan bagi setiap pinjaman.

Jika meminjam RM1,000, mestilah dipulangkan dengan jumlah sama pada kemudian hari tanpa sebarang tam bahan dan manfaat lain dikenakan ke atas peminjam. Jika terdapat sebarang tambahan, ulama sepakat ia termasuk dalam kategori riba an-nasiah yang disepakati haram nya.

Ia berdasarkan hadis yang bermaksud: “Setiap pin jaman yang membawa kepada manfaat bagi pemberi pinjam maka ia adalah riba.”

Namun, ia dibolehkan jika diberikan sebagai peng hargaan kepada pemberi pinjaman tanpa disyaratkan. Ini berdasarkan perbuatan Baginda Rasulullah SAW yang pernah berhutang unta betina dan Baginda memulang kan dengan unta raba’iyyan.

Ulama secara umumnya bersetuju bahawa kontrak qardh mempunyai empat rukun iaitu pemberi pinjam dan peminjam, barang yang dipinjam dan sighah (ijab dan qabul).

Dalam kontrak qardh, pihak yang membuat pinjaman wajib memulangkan kembali pinjaman sama ada dalam bentuk barang atau wang tunai. Bahkan, jika seseorang itu meninggal dunia, antara perkara utama perlu di tunaikan oleh ahli warisnya adalah melunaskan segala hutang ditanggung.

Sabda Rasulullah SAW: “Jiwa orang Mukmin akan ter gantung dengan hutangnya (iaitu tidak dihukum selamat atau celaka) hingga dia menjelaskan hutangnya.” (Riwayat Tirmidzi)

Tak boleh lengah langsai hutang

Oleh itu, umat Islam tidak boleh berlengah-lengah melangsaikan hutangnya. Mereka yang berhutang tidak boleh bersenang-lenang untuk membelanjakan hartanya melainkan perlu melunaskan hutangnya terlebih dulu secara sekali gus atau beransur-ansur.

Sabda Rasulullah SAW: “Penangguhan sengaja (dari membayar hutang) oleh orang yang berkemampuan ada lah satu kezaliman.” (Riwayat Al-Bukhari)

Pihak yang memberikan pinjaman tidak harus me ngenakan denda atau menambahkan kadar hutang jika peminjam lambat menyelesaikan bayaran kerana ia di sebut riba jahiliah. Jika seorang itu lambat melunaskan pinjaman kerana kesulitan dihadapi, peminjam perlu memberikan tempoh mencukupi kepadanya.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Surah al-Baqarah, ayat 280)


Berita Harian Online Agama 10/01/2014
Tags: hutang, pinjam, qardh
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments