mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Makrifat kepada Rasulullah

ALHAMDULILLAH pada kali ini saya sengaja membincangkan isu berkaitan Rasulullah SAW sementelahan pula dengan kedatangan bulan Rabiulawal. Lebih penting daripada itu, kita mengetahui dan mengenali serta makrifah Nabi SAW agar bertambah subur iman dan cinta kita kepada baginda SAW.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Dialah (Allah) yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW) daripada bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya) dan membersihkan mereka (daripada i’tiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (al-Quran) dan hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak). Dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata. (al-Jumu’ah: 2)

Ayat ini menunjukkan wazifah dan tugas Rasulullah SAW, iaitu;

Membaca ayat-ayat al-Quran kepada umatnya.

Mensucikan mereka atau tazkiyyah al-Nufus.

Mengilmukan mereka dengan kitab dan juga hikmah.

Maksud ummi di sini ialah tidak tahu membaca dan menulis. Ini juga yang telah dinaskan oleh al-Quran.

Sayyid Quthub berkata: “Menurut satu pendapat yang lain pula, sebab dinamakan orang yang tidak menulis itu sebagai ummi kerana ia dihubungkan dengan keadaannya yang jahil semasa dilahirkan, sebab kepandaian menulis itu hanya dicapai melalui pembelajaran."

Mungkin juga orang-orang Arab itu dinamakan begitu sama seperti orang-orang Yahudi menamakan bangsa yang lain daripada mereka sebagai Juyim dalam bahasa Hebrew yang bererti 'bangsa-bangsa asing atau Ummiyyun' nisbah kepada umat-umat yang lain. Ini dengan sifat mereka sebagai satu bangsa pilihan Allah SWT, sedangkan bangsa-bangsa yang lain merupakan bangsa-bangsa asing belaka.

Lantaran itu, orang Yahudi memang menunggu-nunggu kebangkitan Rasul yang akhir dalam kalangan bangsa mereka dengan harapan, Rasul inilah nanti yang akan dapat menyatupadukan masyarakat mereka yang telah berpecah-belah itu dan menolong mereka menang kembali setelah mereka dikalahkan oleh umat yang lain serta mengangkat mereka ke taraf yang mulia setelah mereka dihinakan.

Maka itu, mereka sentiasa memohon kemenangan ke atas Nabi yang akhir itu. Tetapi kebijaksanaan Allah SWT tiada tandingannya. Allah SWT telah menghendaki bahawa nabi yang akhir itu dibangkitkan daripada kalangan bangsa Arab dan bukan daripada bangsa Yahudi dan dia itu seorang yang ummi pula.

Sesungguhnya Allah SWT mengetahui bahawa bangsa Yahudi tidak lagi mempunyai kelayakan untuk memegang teraju kepimpinan baharu yang sempurna bagi umat manusia, sebagaimana akan diterangkan kemudian pada surah yang berikutnya ini.

Bangsa Yahudi itu telah menyimpang dari jalan yang benar dan sesat sebagaimana telah diterangkan dalam surah al-Saff, kerana itu, mereka tidak layak untuk memikul amanah akidah setelah berlaku penyelewengan dalam sejarah mereka yang panjang.

Justeru, pentingnya umat Islam mengenali Rasulullah SAW. Hal ini tidak dapat disangkal lagi. Makrifat kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, jelas terbukti dengan kesungguhan ilmuan Islam menggarap tulisan dan ilmu untuk difahami oleh masyarakat sejagat berkenaan dengan keperibadian Baginda SAW dan sirahnya.

Semoga kita semua menjadi hamba Allah SWT yang cintakan Nabi-Nya. Amin.DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI Utusan Malaysia Online Bicara Agama 20140110
Tags: makrifatullah
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments