mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Sejarah zakat pendapatan

USTAZ, saya ingin tahu mengenai sejarah zakat pendapatan. Ini kerana, ada ulama yang menyatakan ia tidak ada dalam kitab-kitab ulama muktabar termasuklah di sisi Mazhab Syafie sendiri. Mohon diperjelaskan, terima kasih.

Jawapan:

Hakikatnya, zakat pendapatan dikira masih baharu di Malaysia. Umumnya di dalam subjek fikah yang diajarkan di dalam kurikulum pendidikan sekolah, tidak dimasukkan zakat pendapatan sebagai satu daripada kewajipan. Natijahnya, umat Islam hanya terdedah kepada beberapa jenis harta zakat, misalnya emas, perak, pertanian dan penternakan.

Begitu pun, waktu beranjak dan kini, zakat pendapatan sudah menjadi topik utama dalam diskusi ummah. Jawapan ini cuba menjelaskan sejarahnya secara ringkas mengenai zakat pendapatan atau disebut juga oleh sesetengah pihak sebagai zakat perolehan.

Para ulama fikah yang cenderung kepada zakat pendapatan, menyandarkan ijtihad mereka kepada beberapa dalil umum di dalam al-Quran yang menjadi sandaran kepada zakat pendapatan.

Antaranya: Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (al-Baqarah: 267)

Prof. Dr Yusuf al-Qardawi menjelaskan, maksud ‘hasil usaha kamu yang baik-baik’ itu adalah hasil pendapatan daripada pekerjaan yang baik dan halal dan ia melayakkan kepada zakat pendapatan.

Para ulama juga merekodkan, bahawa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang secara jelas memperincikan aspek sedekah dan infak yang dikaitkan dengan pekerjaan, misalnya: Sabda Rasulullah SAW bermaksud: Hendaklah setiap orang Islam itu bersedekah. Para sahabat bertanya: Jika tidak mampu ya Rasulullah? Baginda menyatakan: Maka hendaklah dia berusaha sendiri (bekerja dengan tangannya) yang dapat memberi faedah kepada dirinya dan dengan yang demikian dia dapat bersedekah. Mereka bertanya lagi: Jika dia masih tidak sanggup (tidak mampu bekerja)? Jawab Nabi: Maka hendaklah dia menolong orang yang susah yang memerlukan bantuan. Tanya sahabat lagi: Jika sekiranya dia tidak dapat berbuat demikian? Jawab Nabi: Maka hendakah dia (mengerjakan kebaikan dan) menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, jika dia tidak dapat berbuat demikian juga, maka hendaklah dia menahan dirinya daripada melakukan kejahatan, kerana yang demikian itu adalah juga dianggap sedekah. (riwayat Bukhari)

Zakat madu

Pada zaman Nabi SAW, hanya ada beberapa jenis harta yang direkodkan di dalam hadis yang dikenakan zakat. Antaranya zakat ke atas ternakan, hasil pertanian, emas dan perak (dalam tiga bentuk, dinar dan dirham sebagai matawang, dalam bentuk perhiasan dan juga peralatan) dan juga harta galian (sama ada rikaz atau kunuz).

Namun, ada catatan yang menarik di dalam hadis Nabi SAW, iaitu sebelum wafat Nabi SAW ada mewasiatkan kepada Abu Bakar r.a supaya mengutip zakat madu. Zakat ke atas madu adalah sesuatu yang baharu dan ia memberikan suatu isyarat kepada umat Islam, bahawa harta zakat sebenarnya mempunyai potensi dan kecenderungan untuk dikembangkan.

Manakala daripada aspek haul, dicatatkan Abbas bin Abdul Mutallib r.a telah bertanya tentang haul zakat tamar (tamar adalah zakat pertanian dan haulnya adalah semasa ia dituai). Maka, Nabi memberikan keizinan kepadanya untuk menunaikan zakatnya lebih awal dari masa penuaian hasil tamar.

Hadis ini juga memberikan isyarat kepada kita, bahawa sahabat yang memperoleh hasil daripada pertaniannya (tamar), maka dia tidak perlu menunggu setahun atau menunggu saat tamar dituai untuk berzakat, sebaliknya diharuskan mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu daripada haulnya.

Samalah seperti zakat pendapatan yang mana, kita diharuskan mengeluarkan dahulu daripada menunggu setahun atau dikeluarkan tepat semasa pendapatan (seperti gaji) itu diperoleh. Hal ini dirujuk kepada firman Allah: Dan tunaikanlah haknya (berzakat) pada hari memetik hasilnya. (al-An’am: 141)

Nota: Disediakan oleh Ustaz Hamizul Abdul Hamid, Eksekutif Dakwah, Lembaga Zakat Selangor (MAIS). Sebarang kemusykilan sila e-melkan kepada hamizul@e-zakat.com.my atau jika perlukan informasi dan jawapan lanjut sila layari www.e-zakat.com.my atau http://blog.e-zakat.cmy dan facebook.com/lembagazakatselangor.MAIS. Utusan Malaysia Online Bicara Agama 20140117

Tags: sejarah, zakat
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments