mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Pengertian ucap dua kalimah syahadah

Mengucap dua kalimah syahadah sebenarnya memberi pengertian yang luas kerana ikrar tanda keimanan itu adalah pengakuan kita mempercayai serta meyakini tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT.

Tidak ada yang disembah dengan hak (sebenar) kecuali Allah SWT, yang Esa iaitu tiada sekutu bagi-Nya. Keimanan itu menjadikan kita mengakui keesaan Allah SWT serta kekuasaan-Nya melakukan sesuatu kerana Allah SWT yang Maha Pencipta, pemberi rezeki serta mengetahui.


Allah SWT memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak bagi-Nya dan Maha Suci dari segala kekurangan pada hak-Nya. Ini mendedahkan manusia kepada sifat-Nya yang tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluk-Nya dan tidak ada sesuatu pun menyerupai-Nya.
Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan (Qadim), segala sesuatu selain-Nya memiliki permulaan (baharu). Dialah Pencipta, segala sesuatu selain-Nya adalah ciptaan-Nya (makhluk).

Segala yang ada (masuk ke dalam wujud), benda dan perbuatannya, mulai dari (benda terkecil) zarrah hingga (benda terbesar) Arasy, segala gerakan manusia dan diamnya, niat dan lintasan fikirannya, semuanya itu adalah dengan ciptaan Allah SWT.


Hanya Allah pencipta

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan Allah menciptakan segala sesuatu”. (Surah Furqan, ayat 2)

Ertinya Allah menciptakan sesuatu daripada tidak ada menjadi ada. Makna mencipta pada ayat ini tidak layak bagi sesiapa pun kecuali hanya bagi Allah SWT. Firman-Nya yang bermaksud: “Tidak ada pencipta selain Allah”. (Surah Faatir, ayat 3)

An-Nasafi berkata, “Apabila seseorang melempar kaca dengan batu hingga pecah, maka lemparan, hentaman batu dan pecahnya kaca semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi seorang hamba hanyalah melakukan dinamakan sebagai al-kasbu. Sesungguhnya penciptaan itu hanya milik Allah, Allah berfirman yang bermaksud: “Bagi setiap jiwa dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya”. (Surah al-Baqarah, ayat 286)

Kesimpulan daripada makna syahadat pertama ini adalah ketetapan adanya tiga belas sifat bagi Allah SWT, yang sering berulang penyebutannya dalam al-Quran, baik pada lafaz mahupun maknanya iaitu al-Wujud, al-Qidam, al-Baqa’, Tanazzuhuhu 'an al-Musyabahah li al-haadis, Qiyamuhu bi nafsihi, al-Wahdaniyah, al-Qudrah, al-Iradah, al-Ilmu, al-Hayat, as-Sam’u, al-Basor dan al-Kalam.

Oleh kerana sifat ini banyak disebut dalam nas syariah, ulama mengatakan wajib atas setiap mukalaf untuk mengetahuinya. Dan kerana zat Allah adalah azali, maka demikian jugalah sifat-sifat-Nya.

Terlalu banyak sifat Allah SWT yang dinyatakan ulama Ahli Sunnah Wal Jama’ah akan tetapi yang dinyatakan di atas wajib dipelajari dan diketahui oleh umat Islam.

Abu Syafiq Mohd Rasyiq Mohd Alwi ialah Timbalan Presiden, Pertubuhan Ahli Sunnah Wal Jamaah Malaysia (ASWAJA). Berita Harian Online Agama 22/01/2014
Tags: syahadah
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments