mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Jenayah aniaya isteri

ISTERI dan anak-anak adalah di bawah tanggungjawab dan jagaan suami. Suami adalah ‘pelindung’ kepada isteri dan anak-anak. Justeru, suami bertanggungjawab menjaga, memberi nafkah yang mencukupi serta memberi kasih sayang kepada mereka.

Allah SWT menyuruh kita hidup aman damai dan berkasih sayang dalam sebuah rumah tangga. Jika anak tidak boleh disakiti, didera dan dianiaya, isteri juga mendapat perlindungan undang-undang Allah SWT dan undang-undang biasa.

Walau bagaimanapun, setiap hari ada sahaja kes keganasan atau penderaan terhadap isteri. Ada isteri yang dipukul, diterajang, dicurah asid, ditumbuk dan sebagainya. Itu adalah penderaan fizikal. Penderaan emosi juga tidak kurang, malah ada isteri yang terlalu tertekan sehingga dia hilang pertimbangan dan membuat perkara di luar kewarasan.

Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam yang ada di semua negeri, adalah menjadi satu kesalahan jika mendera isteri. Ini diperuntukan oleh seksyen 128 (1): "Seorang suami atau isteri yang dengan sengaja menganiaya isterinya atau suaminya atau menipu harta isterinya atau suaminya, mengikut mana-mana yang berkenaan, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu. (2) Mahkamah boleh, sebagai perintah tambahan, memerintahkan supaya dibayar pampasan bagi harta yang telah ditipu itu."

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam tidak mentakrif perbuatan aniaya seperti Akta Keganasan Rumahtangga 1994 mentafsir penderaan isteri, namun maksudnya adalah sama. Dalam kedua-dua undang-undang, keperluan utama ialah membuat laporan polis jika berlaku penganiayaan atau penderaan.

Sama seperti Akta Keganasan Rumahtangga 1994, Enakmen itujuga membuat peruntukan yang berbentuk gender neutral, di mana mangsa boleh jadi suami atau isteri.

Walau bagaimanapun, majoriti kes penganiayaan ialah terhadap isteri dan pelaku adalah suami.

Perbezaan antara Akta Keganasan Rumahtangga (AKR) dengan enakmen ialah AKR lebih spesifik. AKR terpakai kepada orang Islam dan tindakan boleh diambil melalui AKR dahulu dan kemudian isteri yang beragama boleh membuat permohonan cerai melalui fasakh atau taklik.

AKR juga memberi perlindungan kepada mangsa seperti Perintah Interim, Perintah Penghunian Eksklusif, waran tangkap, pampasan dan sebagainya. Dalam seksyen 128, hukuman adalah jelas jika suami atau isteri menganiaya pasangan masing-masing. Penderaan atau penganiayaan terhadap isteri boleh digunakan sebagai alasan untuk memohon fasakh atau taklik.

Gantung tak bertali

Selain penderaan secara fizikal, meninggalkan isteri tanpa khabar berita atau yang disebut sebagai meninggal langsung adalah satu kesalahan di bawah enakmen itu.

Meninggal langsung isteri atau dahulunya disebut ‘gantung tak bertali’ adalah suatu penganiayaan atau penderaan terhadap isteri. Ramai suami beranggapan dia mempunyai kuasa mutlak terhadap isterinya dan menyalahgunakan kuasanya sebagai suami. Apabila suami isteri berbalah, dan isteri mengambil keputusan untuk meminta cerai, suami pula secara sewenang-wenangnya meninggalkan isteri dan anak-anak.

Perkataan lumrah yang disebuat ialah: " Tak nak jadi bini aku tak pa. Aku tak dapat, orang lain pun tak dapat."

Dalam hal ini isteri boleh memohon taklik kerana suami tidak balik lebih dari empat bulan qamariah. Ada sesetengah kes, isteri lari dari rumah kerana tidak sanggup untuk terus tinggal dengan suami. Bila isteri memohon taklik, suami bantah atas alasan isteri nusyuz kerana meninggalkan rumah tanpa kebenaran suami. Akhirnya isteri terpaksa memohon fasakh yang mungkin memakan masa kerana suami mungkin menukar alamat atau berpindah ke tempat lain.

Jika seorang suami secara sengaja meninggalkan isterinya tanpa alasan, isteri boleh memohon kepada mahkamah untuk suaminya kembali kepadanya. Ini diperuntukan oleh seksyen 121 yang berbunyi: "Jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya mengikut cara yang dikehendaki oleh Hukum Syarak, isteri itu boleh memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengan isterinya."

Menurut seksyen 127: "Jika seseorang telah diperintahkan oleh mahkamah supaya hidup bersama semula dengan isterinya dan dia bersengaja cuai atau tidak mematuhi perintah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dihukum denda tidak melebihi RM1,00 atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.Utusan Malaysia Bicara_Agama 20140226
Tags: anak, aniaya, isteri
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments