mt961013 (mt961013) wrote,
mt961013
mt961013

Fahami hadis dengan meneliti makna lafaz

Memahami hadis dengan sebaik-baiknya hendaklah dilihat kepada sebab khusus hadis itu berlaku. Sesetengah hukum dalam hadis walaupun zahirnya umum dan berkekalan, tetapi selepas diteliti ia diasaskan kepada satu sebab yang menjadikan hukum itu terhapus dengan terhapusnya ‘illah.

Hukum itu ada dengan sebab ada ‘illah. Oleh itu, hadis tidak dapat difahami sebaik mungkin kecuali diketahui keadaan yang tepat bagaimana hadis itu diutarakan Rasulullah SAW. Apabila tidak mengetahui keseluruhan mengenai masa, tempat dan realiti hadis itu berlaku, maka perlu membuat penyelarasan dan ketertiban susunan.


Contohnya, hadis mengenai ‘kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu’ yang dijadikan pegangan sesetengah pihak untuk tidak mahu melaksanakan syariat Allah SWT atas alasan mereka lebih mengetahui mengenai urusan dunia mereka, hukum perempuan bermusafir bersama mahram.

‘Illah hadis

Menurutnya, ‘illah hadis itu adalah keselamatan. Apabila orang yang bermusafir tidak lagi bimbang terhadap keselamatan mereka bersendirian, maka ia tidak ditegah.

Begitu juga hadis mengenai ketua daripada orang Quraisy yang ‘illahnya adalah Rasulullah SAW mensyaratkan kepemimpinan itu daripada orang berpengaruh, keluarga yang banyak dan kuat supaya orang lain dapat bersatu pendapat serta pemerintahan menjadi stabil.

Dalam bahasa Arab, penggunaan majaz lebih kuat daripada penggunaan hakikat. Banyak hadis Rasulullah SAW mengandungi majaz yang menerangkan sesuatu maksud dengan bahasa amat indah.

Ada hadis memerlukan kepada takwil kerana ada majaz seperti maksud hadis yang Nabi bersabda kepada isteri-isterinya: “Orang yang paling cepat mengikut aku ialah yang paling panjang tangannya.”

Maksud Baginda ialah mereka yang banyak melakukan kebaikan. Terdapat hadis sahih menceritakan alam ghaib seperti al-sirat, syurga, neraka dan lain-lain. Seorang Muslim harus menerima hadis sahih mengenainya walaupun bertentangan dengan apa kita tahu.

Untuk memahami hadis dengan tepat mestilah dibuat penelitian makna lafaz yang ada dalam hadis kerana makna sesuatu lafaz itu berbeza antara satu masa dengan masa yang lain. Begitu juga antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Timbul salah faham

Contohnya, makna taswir bagi maksud lukisan atau fotografi. Penolakan hadis sahih tidak boleh dibuat secara terburu-buru.

Membaca tanpa memahami lantas cepat-cepat menyimpulkan maknanya mengikut kefahaman sendiri. Perkara ini serkap jarang yang akan menimbulkan salah faham terhadap hadis.

Hadis sahih yang jelas tidak akan bertentangan dengan al-Quran kerana penjelasan Rasulullah SAW hanya berada di sekitar pengajaran al-Quran dan tidak melebihi.


Berita Harian Agama 03/03/2014
Tags: hadis, nas
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments